Bezpieczni na co dzień

Uczestnicy 6-5 Hufca Pracy w Krakowie (Małopolska WK) wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów w Nowej Hucie pod nazwą „Elementarne zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym”.

Prelekcje podczas spotkania wygłosili: Rzecznik Praw Konsumenta, przedstawicielka Komendy Wojewódzkiej Policji oraz psycholog z Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Pierwszy prelegent przedstawił vademecum konsumenta dotyczące zasad zachowania się podczas zawierania umów konsumenckich. Przypomniał zasadę czterech „P”: przeczytaj, pomyśl, porównaj, podpisz, a na zakończenie wykładu rozdał ulotki informacyjne z przydatnymi adresami i telefonami.

Następnie przedstawicielka Komendy Wojewódzkiej Policji, posiłkując się prezentacją multimedialną, scharakteryzowała najczęstsze przestępstwa, których ofiarą padają osoby starsze m.in. oszustwa „metodą na wnuczka”, „metodą na wypadek”, „metodą na funkcjonariusza policji” oraz porwania. Omówiła też zasady bezpiecznego korzystania z bankomatu, dokonywania płatności elektronicznych, uprzedziła o fałszywych zbiórkach charytatywnych, wymieniła zasady postepowania w przypadku zagubienia dowodu osobistego lub karty bankomatowej.

Natomiast psycholog z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – placówki, która oferuje wsparcie osobom doświadczonym różnymi rodzajami przestępstw (m.in. przemoc w rodzinie) podała przykłady, w jaki sposób przestępcy wykorzystują mechanizmy psychologiczne.

Młodzież miała okazję przypomnieć sobie kluczowe zasady, którymi należy kierować się w sytuacjach życia codziennego, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów.