Bajkowa wymiana młodzieży

Młodzież z Hufca Pracy w Olsztynie rozwijała swoje zainteresowania, talenty i pasje podczas warsztatów teatralnych, które odbyły się na Sardynii w Cagliari.

W ramach projektu „Once Upon a Time: Young People for Diversity” młodzi Polacy, Niemcy, Portugalczycy, Szwedzi, Grecy i Włosi uczyli się technik teatralnych, pisania scenariuszy i reżyserii, jednocześnie doskonaląc język angielski oraz poznając kulturę i obyczaje innych narodów.

Motywem przewodnim i inspiracją dla uczestników wymiany były narodowe bajki i legendy. W programie projektu znalazły się też zajęcia z kuglarstwa i pacynkarstwa. Młodzież według własnego pomysłu i zgodnie ze wskazówkami prowadzącego tworzyła pacynki do uprzednio wymyślonej międzynarodowej bajki. Następnie każdy zespół przedstawiał swoją bajkę przed zgromadzoną widownią, nie zapominając o podkładzie muzycznym, rekwizytach, wystroju sceny i efektach specjalnych. Podopieczni Hufca Pracy w Olsztynie zaprezentowali bajkę pt. „Szewczyk Dratewka”, która niezwykle spodobała się zagranicznym kolegom i koleżankom.

Końcowym efektem i podsumowaniem tygodniowych zmagań było stworzenie nowej wspólnej międzynarodowej bajki. Podczas pobytu nie zabrakło również wieczorów narodowych poświęconych kulturze, tradycji i tańcom narodowym poszczególnych państw. Dodatkowo młodzież miała czas na relaks. Wycieczka w głąb Sardynii do Mamoiada była nagrodą za pracę włożoną podczas zajęć prowadzonych w czasie całej wymiany.

Głównym celem projektu było wzmocnienie wartości europejskich, tożsamości narodowej i różnorodności kulturowej. Młodzież nabyła pewności siebie, przełamała bariery językowe, poprawiła wymowę oraz komunikację językową, a co najważniejsze zintegrowała się w działaniach oraz nawiązała nowe kontakty.

Projekt wymiany międzynarodowej był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Młodzież.