Aktywnie z seniorami

Uczestnicy projektu „Aktywne jest życie staruszka”, realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krakowie oraz 6-5 i 6-8 Hufce Pracy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, po raz kolejny spotkali się  z nowohuckimi seniorami, by wziąć udział we wspólnym treningu i zajęciach nordic walking.

Projekt zakłada, że grupa młodych osób, lubiących sport, nauczy 16 seniorów z Nowej Huty i okolic prostych ćwiczeń, dostosowanych do ich wieku i możliwości. W kwietniu tego roku młodzież zaprosiła do projektu chodziarza Ilyę Markova, wicemistrza olimpijskiego z Atlanty z 1996 roku oraz wicemistrza świata z 2001 roku, a od 2009 roku trenera kadry polskich chodziarzy. Podczas tego spotkania, uczestnicy hufca uczyli się od mistrza prawidłowej techniki chodzenia z kijkami. Poznali też zestaw bezpiecznych ćwiczeń, możliwych do wykonywania w każdym wieku.

Od tego czasu zajęcia z nordic walking z kolejną grupą seniorów młodzież prowadzi sama. Spotkanie rozpoczyna się zawsze od obowiązkowej rozgrzewki. Młodzież pomaga i udziela rad, tak, by ćwiczenia fizyczne przynosiły jak najlepsze rezultaty.

Jak zaznaczają uczestnicy zajęć, nie bez znaczenia jest też słoneczna pogoda, która pozytywnie wpływa na nastroje. Dobre humory sprzyjały zarówno efektywnemu treningowi fizycznemu, jak i dobrej zabawie. Udział w kolejnych już, wspólnych zajęciach, umocnił integrację międzypokoleniową.