Aktywni w sieci

Jedną z form działalności samorządowej uczestników OHP są Kluby Aktywnych, działające we wszystkich hufcach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania oraz centrach kształcenia i wychowania. Z tych klubów wyłoniła się Kapituła Aktywnych OHP, która na stworzonej grupie na Facebook’u ma możliwość podzielenia się swoimi pomysłami i dobrymi praktykami odnoszącymi się do naszej działalności.

Zgodnie z obietnicą do grupy dołączyli również członkowie kierownictwa Komendy Głównej: Komendant Bogdan Ścibut, jego zastępca Piotr Modzelewski oraz dyrektorzy wykonawczy, by wymiana informacji między nami była jak najlepsza.

Los sprawił, że możemy wykorzystać ten sposób komunikowania się w czasie zagrożenia epidemicznego. Mamy do czynienia z nową sytuacją, rodzącą liczne pytania, konieczność rozwiązań.

Bezpośredni kontakt na Fb jest przeznaczony dla uczestników OHP. Ponieważ wykonujemy też inne obowiązki będziemy odpowiadali w trybie z dnia na dzień.

Kto pyta, nie błądzi.


Na zdjęciu u góry: Spotkanie młodzieży z Klubów Aktywnych z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP
Autor zdjęcia: Arkadiusz Gola