Aktywne poszukiwanie pracy

Kolejne warsztaty z doradcą zawodowym w ramach unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” odbyły się 24 kwietnia 2019 r. w Hufcu Pracy w Lęborku (Pomorska WK).

Zajęcia prowadził doradca zawodowy Katarzyna Bigus, a ich tematyka dotyczyła przygotowania uczestników do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Młodzież uczyła się między innymi jak zredagować profesjonalne dokumenty aplikacyjne. Dokonała też analizy najczęściej popełnianych błędów w redagowaniu cv i listu motywacyjnego.

Podczas następnych spotkań uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz przeanalizują sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.