• Kontrast strony

Hufiec Pracy 15-21 w Kościanie
Nadszedł długo oczekiwany moment dla wszystkich uczestników Hufca Pracy 15-21 w Kościanie. Rok szkolny 2020/2021 przyniósł wiele niespodzianek. W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zajęcia szkolne na długi okres zostały zawieszone, a kształcenie odbywało się zdalnie. Dzięki determinacji i zaangażowaniu wszystkich, nauka w jednostce przebiegła bez większych problemów. 25 czerwca 2021 roku w kameralnej atmosferze oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyło się zakończenie roku szkolnego i hufcowego. Komendant Hufca Pracy pani Izabela Siąkowska życzyła spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku oraz wyraziła nadzieję, że wszyscy spotkają się we wrześniu.

2021 06 ZRSKS2

Hufiec Pracy 15-4 w Ostrowie Wielkopolskim
25 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych, Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych oraz w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla wszystkich uczestników i wychowawców ostrowskiego Hufca Pracy 15-4. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym wykonaniem hymnu państwowego, po którym dyrektorzy poszczególnych szkół przywitali zaproszonych gości, podziękowali nauczycielom i wychowawcom za całoroczną pracę, a absolwentom gratulowali zdobycia świadectwa ukończenia szkoły. Dyrektorzy ponadto zachęcali młodzież do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomyślnego zdania egzaminu czeladniczego oraz dalszej nauki w szkołach średnich. Wyróżniającym się absolwentom wręczono dyplomy i nagrody, zaś rodzicom listy gratulacyjne. W gronie najbardziej uhonorowanych uczestników znaleźli się m. in. absolwenci Patryk Dolaciński uczęszczający do ZSBE Szkoły Branżowej I Stopnia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz Patrycja Mucha uczęszczająca do Zespołu Szkół Usługowych. Zdobyła ona statuetkę w kategorii ”Z uśmiechem przez życie” w Gali Usługusy 2021. W Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych tegoroczną ceremonię zakończenia roku uświetnił występ artystyczny młodzieży szkolnej prezentującej koncert muzyki wokalnej i instrumentalnej na trąbkę i gitarę, natomiast w Zespole Szkól Usługowych uczestniczka ostrowskiego Hufca Pracy Wiktoria Walczak wykonała w duecie ze szkolnym kolegą utwór „Zawsze tam gdzie Ty”. Ważnym punktem uroczystości była przygotowana przez absolwentów prezentacja multimedialna przedstawiająca wspomnienia najpiękniejszych chwil spędzonych w szkole i w Hufcu Pracy. W ramach obchodów zakończenia roku szkolnego, w jednostce zostały ponadto wręczone dyplomy i nagrody dla absolwentów I, II i III miejsca w hufcowym etapie Wojewódzkiego Konkursu „Absolwent Roku 2021”, a także nagrody, które przekazała Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy za osiągnięcia w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskim. Nagrody wręczyła Komendant jednostki pani Ewa Kurzawa. Kadra Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie wszystkim gratuluje.

2021_06_ZRSO
2021_06_ZRSO
2021_06_ZRSO2
2021_06_ZRSO2

Hufiec Pracy 15-23 w Lesznie
Minął kolejny rok szkolny. Nietypowy i trudny, który wiele wszystkich nauczył. Dnia 24 czerwca 2021 roku kadra Hufca Pracy 15-23 w Lesznie postanowiła uczcić zbliżający się koniec roku szkolnego. Zaproszono uczestników ze Szkoły Branżowej I Stopnia wraz z wychowawcą szkolnym na desery lodowe do ogródka wiedeńskiego na leszczyńskiej starówce. Wspólnie z uczestnikami świętowano zakończenie tak wymagającego dla nas wszystkich roku szkolnego, gdzie większość zajęć odbywała się zdalnie, a wycieczki i spotkania w większym gronie nie miały prawa bytu. Pomimo tej trudnej sytuacji młodzież rzetelnie pracowała poszerzając swoją wiedzę. Doceniono także udział uczestników  w konkursach hufcowych. Wyróżnione osoby obdarowano bonami podarunkowymi. Na koniec spotkania Komendant Hufca Pracy pani Małgorzata Grygiel życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz aby w tym samym gronie spotkać się we wrześniu na rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Natomiast w dniu 25 czerwca 2021 roku pożegnano ósmoklasistów Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Na uroczystym zakończeniu została wyróżniona najlepsza uczennica, która otrzymała tytuł Absolwenta Roku 2020/2021 oraz bon upominkowy.

2021_06_ZRSLE
2021_06_ZRSLE
2021_06_ZRSLE2
2021_06_ZRSLE2

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-5 w Chraplewie
Koniec roku szkolnego i szkoleniowego to czas podsumowań całorocznej pracy. W Ośrodku Szkolenia i Wychowania 15-5 w Chraplewie uroczystość zakończenia roku odbyła się 25 czerwca 2021 roku. W jej trakcie obok wręczenia świadectw nastąpiło pożegnanie 18-osobowej grupy absolwentów ze szkoły podstawowej oraz po raz pierwszy w historii ośrodka – ze Szkoły Branżowej I Stopnia. Przed pierwszymi stoi otworem edukacja w szkole branżowej, natomiast drudzy wkraczają w dorosłe życie na rynku pracy. Z większością absolwentów kadra i uczestnicy jednostki zdążyli się mocno zżyć, dlatego też pożegnanie to było niezwykle emocjonujące. W czasie uroczystości Wójt Gminy Kuślin pan Mieczysław Skrzypczak wręczył nagrodę dla najlepszego absolwenta Jakubowi Pajtakowi, a Dyrektor Szkoły pani Mariola Kozłowska wyróżnienia za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Szczególne gratulacje należą się uczennicy klasy II Weronice Brembor i uczniowi klasy VIII Jakubowi Pajtakowi, którzy otrzymali świadectwa czerwonym z paskiem. Następnie Kierownik ośrodka pani Agnieszka Piasek wręczyła nagrody i wyróżnienia z ramienia Ochotniczych Hufców Pracy. Tytuł Absolwenta Roku 2021 w etapie hufcowym otrzymali w kategorii szkoła podstawowa Jakub Pajtak, a w kategorii szkoła branżowa Patryk Czapik. Absolwenci zostali również pożegnani przez kolegów i koleżanki. W imieniu uczniów głos zabrała Weronika Brembor, a w imieniu absolwentów Patryk Czapik, który podziękował kadrze za trud włożony w wychowanie i kształcenie przez wiele lat. Życzył młodszym kolegom powodzenia i wytrwałości w ukończeniu szkoły i zdobyciu zawodu, a swoim kolegom – absolwentom, pomyślności w dorosłym życiu i podejmowania mądrych decyzji. Rok szkoleniowy 2020/2021 był niezwykle trudnym, pełnym wyzwań i niepewności okresem. Dlatego też kadra Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie życzy wszystkim uczestnikom, instruktorom, wychowawcom i nauczycielom wakacji pełnych słońca i odpoczynku, tak by w pełni sił wrócili do pracy we wrześniu.Hufiec Pracy 15-41 w Kłecku
W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Uczestnicy Hufca Pracy 15-41 w Kłecku wraz z gronem pedagogicznym i kadrą oraz doradcą zawodowym pożegnali razem mijający, jakże wyjątkowy rok szkolny, który nie należał do najłatwiejszych. Wydarzenie to było zwieńczeniem całorocznej nauki. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Edukacja Lubasz” wraz z Komendantem Hufca Pracy oraz wychowawcami klas wręczyli uczestnikom świadectwa ukończenia szkoły. Młodzież, która aktywnie brała udział w przedsięwzięciach na rzecz Hufca Pracy otrzymała dyplomy i upominki w postaci bonów. Teraz nadszedł czas na zasłużony odpoczynek i nabranie sił na nowy rok szkolny. Mimo trudnego czasu z racji nauczania zdalnego uczestnicy z powodzeniem zakończyli naukę i otrzymali promocję do następnej klasy. Na koniec zwrócono uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem podczas wakacji.Hufiec Pracy 15-1 w Kaliszu
W dniu 25 czerwca 2021 roku w siedzibie kaliskiego Hufca Pracy 15-1 odbyło się spotkanie z uczestnikami i najlepszymi absolwentami, podsumowujące rok szkolny 2020/2021. Na I miejscu uplasował się Jakub Hyła. Uczestnicy opowiadali i wspominali czas spędzony w jednostce. Mogli w każdej chwili skorzystać ze wsparcia wychowawców, wyrównać zaległości programowe oraz uczestniczyć w konkursach i turniejach. Korzystali również z zagranicznych staży w ramach programów Unii Europejskiej. Podczas spotkania przedstawili także swoje plany na przyszłość i możliwości rozwoju dalszej kariery zawodowej. Myśleli również o możliwościach nabycia dodatkowych umiejętności poprzez korzystanie z różnego rodzaju kursów, programów i szkoleń, co daje większą konkurencyjność i możliwość zatrudnienia nie tylko na lokalnym rynku pracy. Komendant Hufca Pracy pani Iwona Mikołajczyk wręczyła uczestnikom nagrody i dyplomy oraz złożyła życzenia, aby mogli oni zrealizować swoje plany i marzenia. Wszyscy cieszyli się z ukończonej edukacji, a z drugiej strony było im smutno, bo zakończył się jeden z etapów ich życia.

2021 06 ZRSKL

Hufiec Pracy 15-24 w Wolsztynie
25 czerwca 2021 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego i hufcowego. Na ten dzień czekali wszyscy uczniowie. Był to dla nich trudny rok nauki ze względu na przedłużającą się pandemię i nauczanie zdalne. Podczas uroczystości p.o. Komendant Hufca Pracy 15-24 w Wolsztynie pani Marta Szymańska wręczyła nagrody uczestnikom, którzy aktywnie angażowali się w życie jednostki oraz Absolwentom Roku z klasy VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej i III Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia. Nie obyło się bez wzruszeń, gdyż klasa III kończyła swoją edukację w szkole oraz uczestnictwo w Ochotniczych Hufcach Pracy. Po części oficjalnej udano się wspólnie na pożegnalną kawę i lody.

2021 06 ZRSWO

Hufiec Pracy 15-45 w Poznaniu
Piątek 25 czerwca 2021 roku był dla wszystkich uczniów w naszym kraju dniem wyjątkowym. Właśnie wtedy rozpoczęły się wakacje. Ten letni czas wypoczynku od nauki jest w tym roku szczególny. Przede wszystkim panująca pandemia spowodowała liczne restrykcje narzucone także uczniom, chociażby poprzez naukę zdalną czy prowadzoną w systemie hybrydowym. Oprócz ograniczeń związanych z tradycyjnym nauczaniem stacjonarnym, COVID-19 wymusił na młodzieży również zminimalizowanie jej dotychczasowego sposobu przebywania z rówieśnikami. Zakończenie roku szkolnego 2020/21 mimo panującej pandemii odbyło się w miarę możliwości tradycyjnie. Do szkoły zostali zaproszeni wychowawcy jednostki, aby uroczyście zakończyć kolejny etap życia szkolnego oraz wręczyć zasłużone nagrody tym wszystkim młodym ludziom, którzy tak chętnie wypełniali obowiązki oraz uczestniczyli w licznych konkursach organizowanych przez Hufiec Pracy 15-45 w Poznaniu. Młodzież chętnie przychodziła do jednostki spragniona nie tylko sportowej rywalizacji, ale również, aby tak zwyczajnie spotkać się z wychowawcami oraz rówieśnikami. Kadra Hufca Pracy w Poznaniu gratuluje nagrodzonym i zarazem życzy wszystkim uczniom udanego wypoczynku letniego.

2021 06 ZRSPO

Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni
Już po raz drugi zakończenie roku szkolnego jest obchodzone w reżimie sanitarnym i bez części oficjalnej w ZSZ nr 2 we Wrześni, w którym znajduje się jednostka. Kadra Hufca Pracy 15-42 we Wrześni w porozumieniu z dyrekcją szkoły przygotowała spotkanie z uczestnikami i absolwentami jednostki w małych grupach i o różnych godzinach. Podczas spotkania uroczyście podsumowano działalność, wręczono nagrody, dyplomy oraz podziękowano uczestnikom za aktywność i pracę na rzecz jednostki. Doceniono uczestników programów edukacyjno-sportowych, wolontariuszy, sportowców i aktywnych absolwentów. Podczas spotkania została wręczona również nagroda dla Absolwenta Roku i pożegnano odchodzących uczestników z klasy III. Przez cały dzień przy poczęstunku, w miłej atmosferze toczyły się rozmowy na temat obecnej sytuacji, planów na wakacje i startu w dorosłość. Na koniec wychowawcy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.

2021 06 ZRSWR

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-3 w Szamocinie
25 czerwca 2021 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 15-3 w Szamocinie zrobiło się bardzo uroczyście. Odświętne stroje wskazywały, że to już zakończenie roku szkolnego. Czas pandemii i związane z nimi ograniczenia stały się tematem krótkich skeczy, w których wystąpili uczniowie z klasy VIII Karolina Karolak oraz Iwona Szulc. Młodzież podziękowała kadrze pedagogicznej za trud pracy wychowawczej. Wyrazem wielkiej wdzięczności były symboliczne kwiaty. Kierownik jednostki pani Grażyna Tirfeld pogratulowała uczestnikom pozytywnych wyników oraz wręczyła dyplomy oraz nagrody za szczególne osiągnięcia, wysokie noty oraz bardzo dobrą frekwencję. Wicedyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia w Szamocinie pani Weronika Winiecka podziękowała pracownikom szkoły oraz ośrodka za owocną współpracę w trudnym dla edukacji czasie. Otrzymane świadectwa oraz wyróżnienia bardzo ucieszyły uczniów i były najlepszą nagrodą za ich naukę. Podczas spotkania ks. Przemysław Robaszkiewicz pożegnał młodzież oraz kadrę, gdyż odchodzi z szamocińskiej parafii. Wikariusz życzył wszystkim, aby byli dobrymi ludźmi i kroczyli właściwymi ścieżkami w życiu.

2021 06 ZRSSZ

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-28 w Próchnowie
W dniu 25 czerwca 2021 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 15-28 w Próchnowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2020/2021. W tym szczególnym dniu przybyli do jednostki zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Margonin pan Janusz Piechocki, Starosta Powiatu Chodzieskiego pan Mirosław Juraszek, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Margonin pan Jerzy Staniewski, Proboszcz Parafii w Żoniu Ksiądz Ryszard Kufel oraz Młodszy Brygadier Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży pan Leszek Naranowicz. Podczas przemówienia Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie pan Zbigniew Behrent zwrócił uwagę na trudy pracy wychowawczej i edukacyjnej w czasie pandemii, jakie napotkała kadra wychowawcza i pedagogiczna ośrodka. Pomimo wielu przeszkód i nowych wyzwań udało się zrealizować kształcenie i wychowanie na odległość, co można uznać za wspólny sukces. Zaproszeni goście wręczyli młodzieży nagrody za szczególne wyróżnienia i osiągnięcia. Na zakończenie głos zabrali Starosta Chodzieski pan Mirosław Juraszek, Ksiądz Ryszard Kufel, który pobłogosławił uczestników Ośrodka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Margonin pan Janusz Piechocki, który przypomniał o skutkach pandemii i możliwości przeciwstawiania się wirusowi swoją postawą poprzez ogólnodostępne szczepienia. Po rozdaniu świadectw Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie życzył wychowankom zdrowych i bezpiecznych wakacji spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół, a tegoroczni absolwenci zaprosili kadrę pedagogiczno-wychowawczą, rodziców oraz zaproszonych gości na poczęstunek.Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie
W dniu 25 czerwca 2021 roku wychowawcy Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie uczestniczyli w obchodach zakończenia roku szkolnego w placówkach współpracujących z jednostką. Ten rok szkolny kolejny raz zapisał się w historii edukacji jako niełatwy i w większości w systemie zdalnego nauczania. Dlatego warto podkreślić, iż tryb takiej nauki był wyzwaniem dla uczniów i kadry pedagogicznej. Tym bardziej cieszy fakt ukończenia nauki przez młodzież w poszczególnych klasach szkoły podstawowej oraz branżowych szkołach zawodowych. W jednostce zorganizowane zostało pożegnanie dla absolwentów klasy VIII, na którym zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu „Absolwent Roku 2021” oraz dyplomy i upominki pozyskane od sponsorów dla pozostałych absolwentów. Po zakończeniu części artystycznej wychowawcy Hufca Pracy w Krotoszynie wręczyli wszystkim aktywnym uczestnikom przygotowane dyplomy i nagrody ufundowane przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu. Na zakończenie wychowawcy życzyli młodzieży udanych i bezpiecznych wakacji.

2021 06 ZRSKR

Hufiec Pracy 15-33 w Czarnkowie
Rok szkolny 2020/2021 dobiegł końca. Był pełen wyzwań ze względu na pandemię. Podczas spotkań z absolwentami Hufca Pracy 15-33 w Czarnkowie kadra dokonała podsumowania osiągniętych przez nich sukcesów oraz życzyła im dalszych osiągnięć i szerokich horyzontów w dalszej drodze życiowej. Zachęcano młodzież do aktywnego włączania się w życie hufcowe, między innymi poprzez działalność w Klubie Absolwenta. Uczestnikom konkursów oraz realizowanych przedsięwzięć złożono podziękowania, gratulacje oraz wręczono nagrody. Na koniec zaproszono młodzież na seans filmowy w miejscowym kinie i tym miłym akcentem zakończono pożegnanie.Hufiec Pracy 15-5 w Ostrzeszowie
25 czerwca 2021 roku w Hufcu Pracy 15-5 w Ostrzeszowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i szkoleniowego. W trakcie uroczystości, którą prowadziła młodzież, odśpiewano hymn państwowy, po którym podsumowano wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia uczniów Szkoły Branżowej, a zarazem uczestników jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. Swoje słowo skierowała do nich Komendant pani Małgorzata Wardęga. Otrzymali oni świadectwa, a ci szczególnie uzdolnieni dodatkowo dyplomy i upominki. Kadra Hufca Pracy w Ostrzeszowie życzy absolwentom oraz uczniom udanych, bezpiecznych i słonecznych wakacji.

2021 06 ZRSOS

Hufiec Pracy 15-44 w Śremie
W dniu 25 czerwca 2021 roku pracownicy Hufca Pracy 15-44 i Młodzieżowego Centrum Kariery w Śremie uczestniczyli w obchodach zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Politechnicznych oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Klasami Przysposabiającymi do Pracy w Śremie. Uczestnicy Hufca Pracy aktywnie biorący udział w lokalnych i wojewódzkich konkursach otrzymali nagrody, upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Podziękowania popłynęły również do kadry pedagogicznej, która przez cały rok szkolny promowała jednostkę wśród młodzieży. Na zakończenie wychowawcy Hufca Pracy i pracownicy Młodzieżowego Centrum kariery życzyli wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych wakacji.

2021 06 ZRSSR

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-4 w Niechanowie
25 czerwca 2021 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 15-4 w Niechanowie odbyło się zakończenie roku szkolnego. W dniu tym uroczyście podsumowano osiągnięcia uczestników oraz pożegnano tych z VIII klasy. Młodzież otrzymała świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy oraz nagrody. Uczestnicy z uśmiechem rozstali się z kadrą jednostki i rozpoczęli wypoczynek. Już niebawem ponownie zawitają do ośrodka na przygotowane przez wychowawców zajęcia wakacyjne.

2021 06 ZRSNI

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.