• Kontrast strony

Hufiec Pracy 15-41 w Kłecku
Jeszcze chwila, jeszcze moment, został tylko odbiór świadectw i można rozpoczynać wakacje. Każdy ma na nie inny plan, dla jednych będzie to czas odpoczynku, dla innych praca. Jednak dzisiaj jesteśmy wszyscy razem i z uśmiechem na twarzy żegnamy rok szkoleniowy 2021/2022.

W Hufcu Pracy 15-41 w Kłecku uroczyście pożegnano absolwentów ósmej klasy Szkoły Podstawowej oraz trzecich klas Branżowej Szkoły I stopnia. Wszyscy zebrani zostali powitani przez Dyrektora Szkoły Pana Stefana Kuchtę oraz Komendanta jednostki Panią Arletę Gohra-Kajdaniak. Podczas uroczystości wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy. Następnie rozdano uczniom świadectwa ukończenia szkoły.

Uczestnicy, którzy aktywnie udzielali się na rzecz hufca, otrzymali nagrody. Głos zabrała także doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery we Wrześni o. Kłecko Pani Elżbieta Janiak, pogratulowała uczniom pozytywnego ukończenia nauki, a także poinformowała uczniów o urlopach u pracodawców w trakcie wakacji.

Kadra kłeckich jednostek cieszy się, że wszyscy uczestnicy z powodzeniem ukończyli bieżący rok szkolny. Życzy wszystkim udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Tekst: Katarzyna Lipińska
Zdjęcia: Katarzyna Lipińska, Alina Stachowiak

Hufiec Pracy 15-45 w Poznaniu
Nie tak dawno zabrzmiał w murach szkolnych ostatni dzwonek, obwieszczając radośnie dzieciom i młodzieży, iż oto nadszedł czas wypoczynku – wakacji. W Hufcu Pracy 15-45 w Poznaniu, uczestnicy i absolwenci wraz z wychowawcami postanowili wspólnie podsumować miniony rok szkoleniowy 2021/2022.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody uczestnikom konkursów, przedsięwzięć sportowych, wolontariatu i nominowanym do tegorocznej edycji konkursu Absolwent Roku.

Po omówieniu minionego roku szkolnego i rozdaniu upominków przyszedł czas na radosne rozmowy przy słodkim poczęstunku. W trakcie dyskusji młodzież podzieliła się swoimi planami wakacyjnymi – niektórzy będą pracować, inni wyjadą z rodziną lub znajomymi. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że teraz nadszedł czas oderwania od nauki i relaksu przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest nowy rok szkolny.

Na spotkaniu obecni byli również absolwenci poznańskiej jednostki z ubiegłych lat. Adepci wymieniali się doświadczeniami z czasu swojego pobytu w OHP. Jedno łączyło ich na pewno – zadowolenie i przyjemne wspomnienia z czasu spędzonego w gronie rówieśników i kadry z Hufca Pracy w Poznaniu. Absolwenci zdradzili wychowawcom i młodszym koleżankom i kolegom co aktualnie się u nich dzieje i jakie mają plany na przyszłość.

Spotkanie było bardzo radosne, udane i ponownie utwierdziło kadrę wychowawczą, że ich praca ma głęboki sens, o czym mogły świadczyć życzliwe uśmiechy młodzieży, a także sukcesy życiowe absolwentów OHP.

Tekst: Katarzyna Rybarczyk
Zdjęcia: Marta Górna

Hufiec Pracy 15-33 w Czarnkowie 
W dniu 24 czerwca 2022 roku na terenie Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2021/2022.

Uroczystość została zorganizowana wspólnie z Prywatnym Zespołem Szkół w Czarnkowie. W spotkaniu z Kadrą Hufca Pracy 15-33 w Czarnkowie i uczniami szkoły, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami uczestniczyła Dyrektor Prywatnego Zespołu Szkół Pani Agnieszka Radomska i Komendant Hufcu Pracy w Czarnkowie Pan Marek Słupczyński.

Komendant jednostki Pan Marek Słupczyński podziękował wychowawcom, nauczycielom i pracownikom za wspólną, owocną pracę i odczytał list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan z okazji zakończenia roku szkoleniowego.

Po odczytaniu listu nastąpiło pożegnanie młodzieży z klasy VIII Szkoły Podstawowej i klasy III Szkoły Branżowej I stopnia. Uczestnikom czarnkowskiego Hufca Pracy, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, Pan Marek Słupczyński wręczył dyplomy i nagrody. Omówił również osiągnięcia absolwentki Szkoły Branżowej I stopnia Dagmary Kunysz, która uzyskując najwyższą liczbę punktów przyznawanych za aktywność, naukę i pracę, będzie reprezentować jednostkę na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Absolwent Roku OHP 2022. Następnie Komendant Hufca Pracy w Czarnkowie przedstawił sukcesy, jakie odnieśli w tym konkursie absolwenci jednostki, zajmując wielokrotnie czołowe miejsca w kraju w ubiegłych latach. Pan Marek wyróżnił również drugą najaktywniejszą uczestniczkę Wiktorię Kaźmierczak z II klasy Szkoły Branżowej I stopnia.

Na zakończenie uroczystości Pan Komendant pogratulował młodzieży ukończenia kolejnego etapu edukacji i życzył udanego, bezpiecznego i zasłużonego wypoczynku. Absolwenci Szkoły Podstawowej zadeklarowali, że chcą kontynuować naukę i zdobyć przygotowanie zawodowe w czarnkowskim Hufcu Pracy.

 

Tekst: Marek Słupczyński
Zdjęcia: Marek Słupczyński

Hufiec Pracy 15-3 w Koninie
Dzień 24 czerwca 2022 roku dla każdego uczestnika był długo wyczekiwanym dniem. Zakończył się rok szkolny pełen wytężonej pracy i rozpoczęły się wakacje. Mimo że młodzież nadal uczęszcza na praktyki, to nie ma już szkolnej rutyny i związanych z nią kartkówek, sprawdzianów i prac domowych.

Dla uczestników klasy VIII szkoły podstawowej, którzy odbywali przyuczenie do pracy w zawodzie krawiec, w Hufcu Pracy 15-3 w Koninie był to wyjątkowy dzień. Wydaje się, że niedawno rozpoczęli naukę, że dopiero zaczęli przygodę jako uczestnicy konińskiego Hufca Pracy, a właśnie zostali absolwentami. Mają już sprecyzowane oczekiwania co do nauki w szkole branżowej, w której chcą się dalej kształcić.

- Dokumenty już złożyłem. Jeszcze tylko zaniosę świadectwo i czekam na wyniki. Teraz trzeba trochę odpocząć. - mówi absolwent Alan.

Po wytężonej pracy, faktycznie, należy się odpoczynek, bo uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu jednostki. Brali udział w konkursach, turniejach i spotkaniach integracyjnych.

Na zakończenie uroczystości odczytano list, który wystosowała Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzata Zwiercan z okazji tego dnia. Kadra wychowawcza odniosła się do słów zawartych w liście „Być może nie wszystko udało się zrealizować, ale pamiętajcie, że nawet drobne niepowodzenia możecie przekuć w sukces” podkreślając, że uczestnicy zawsze mogą liczyć na wychowawców.

Kadra wychowawcza jest dumna z osiągnięć uczestników i podkreśla, że starała się wspierać ich rozwój osobisty i zawodowy. Życzy samych sukcesów, a przede wszystkim, wiary w siebie i swoje możliwości.

ZRSWHPK

Tekst: Anna Nowakowska-Pytlak
Zdjęcie: Anna Nowakowska-Pytlak

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-3 w Szamocinie
W dniu 24 czerwca 2022 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 15-3 w Szamocinie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2021/2022. Ceremonię rozpoczęła Kierownik jednostki Pani Grażyna Tirfeld. Przywitała uczniów, pracowników Ośrodka, rodziców oraz zaproszonych gości i odczytała list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan z okazji zakończenia roku szkoleniowego.

Następnie uczestnicy przedstawili przygotowany występ artystyczny i zaśpiewali wspólnie piosenkę „Ostatni raz z moją klasą” zespołu Manchaster.

Po części artystycznej zostały wręczone świadectwa szkolne, które są zwieńczeniem całorocznej pracy młodzieży. Pani Grażyna Tirfeld odczytała listy gratulacyjne oraz wręczyła nagrody i statuetki za szczególne osiągnięcia. Podczas uroczystości Duszpasterz Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu Ksiądz Artur Rzepecki wręczył dyplom oraz nagrodę Kacprowi Rutkowskiemu za zajęcie I miejsce w Konkursie Papieskim.

Wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szamocinie oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie Pani Weronika Winiecka życzyła młodzieży wielu sukcesów oraz podziękowała pracownikom szkoły i szamocińskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania za udaną współpracę.

- Jesteśmy dumni z naszej młodzieży. Dziś mury Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie opuszczają absolwenci szkoły branżowej, którzy bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminami zawodowymi. Cieszymy się również, że ósmoklasiści będą kontynuować u nas naukę. Życzę młodzieży oraz ich rodzinom wesołych i bezpiecznych wakacji – podsumowała Pani Grażyna Tirfeld, Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie.

- Spędziłam w Ośrodku piękne chwile i nawiązałam wiele przyjaźni. Chcę nabywać nowe umiejętności i poznawać tajniki kucharstwa – powiedziała Kinga Sarnowska.


Tekst: Natalia Ptakowska
Zdjęcia: Natalia Ptakowska

Hufiec Pracy 15-18 w Turku
W dniu 24 czerwca 2022 roku w Hufcu Pracy 15-18 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2021/2022. W uroczystości udział wziął przedstawiciel Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu Pan Bartosz Bogusz.

Komendant tureckiego Hufca Pracy Pan Zenon Grzelak odczytał list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan, która ciepłe i miłe słowa skierowała do uczestników, gratulując im osiągnięć, a wychowawcom podziękowała za współpracę.

Podczas ceremonii Komendant Hufca Pracy w Turku oraz kadra wychowawcza podziękowali za uczestnictwo w przedsięwzięciach hufcowych podczas minionego roku szkolnego oraz wręczyli uczestnikom nagrody. Specjalista ds. kształcenia Pan Bartosz Bogusz wręczył nagrodę uczestnikowi jednostki Piotrowi Staciwa, który zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Wiedzy Informatycznej”.

Kadra wychowawcza życzyła zebranym miłego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji, a absolwentom dalszych sukcesów edukacyjno-zawodowych. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

Tekst: Ewa Jakubowska
Zdjęcia: Elżbieta Szczap

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-5 w Chraplewie
W dniu 24 czerwca 2022. w przypałacowym parku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2021/2022. W tym ważnym dla młodzieży wydarzeniu udział wzięli: Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP w Poznaniu Pan Adam Pękarski, Wójt Gminy Kuślin Pan Mieczysław Skrzypczak, pracodawcy Pan Piotr Bręk i Pan Kazimierz Wiciak, Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania 15-5 w Chraplewie Pani Agnieszka Piasek, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Szkoły Branżowej I stopnia Pani Mariola Kozłowska oraz nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz rodzice.

Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Kuślin Pan Mieczysław Skrzypczak, który powitał zgromadzonych gości w pięknych okolicznościach przyrody. Pan Mieczysław zwrócił się do młodzieży, życząc przyjemności oraz udanych i bezpiecznych wakacji. Następnie wręczył nagrody i wyróżnienia dla uczestników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i byli szczególnie zaangażowani w życie jednostki. Najaktywniejszym uczestnikiem okazał się Kacper Nowak.

Następnie głos zabrała Kierownik Ośrodka Pani Agnieszka Piasek, która podsumowała rok szkoleniowy i podziękowała wszystkim pracownikom i uczestnikom za całoroczną pracę na rzecz chraplewskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania. Na zakończenie wspólnie z Zastępcą Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP w Poznaniu Panem Adamem Pękarskim wręczyła szczególną nagrodę uczestnikowi – Jakubowi Łukaszewskiemu, który zajął I miejsce na etapie województwie, a III miejsce na etapie ogólnopolskim w konkursie „Aktywność – Dobry Wybór” w kategorii Inicjatywa indywidualna. Jakub zaangażował się w pomoc uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej i spędził tam kilkanaście dni jako wolontariusz.

Kolejnym punktem uroczystości było długo wyczekiwane wręczenie świadectw absolwentom. Uczestnicy nie kryli zadowolenia, kiedy je odebrali.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież pod okiem pedagog jednostki Pani Marty Kawy. Była to „Gala Oskarków”, która w zabawny sposób podsumowała osiągnięcia i zaangażowanie uczestników w życie jednostki. Została również doceniona kadra Ośrodka, która otrzymała świadectwa z czerwonym paskiem.

Tekst: Robert Szeszuła
Zdjęcia: Robert Szeszuła

Hufiec Pracy 15-24 w Wolsztynie
W dniu 24 czerwca 2022r. w Państwowej Szkole Muzycznej w Wolsztynie odbyła się akademia z okazji zakończenia roku szkolnego i szkoleniowego 2021/2022. 

Podczas uroczystości rozdano nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych uczestników Hufca Pracy 15-24 w Wolsztynie. Oprócz tego wręczone zostały listy gratulacyjne dla rodziców.

Następnie Komendant wolsztyńskiej jednostki Pani Dominika Maszner wręczyła nagrody uczestnikom, którzy aktywnie angażowali się w życie Hufca Pracy oraz nagrody Absolwentom Roku z klasy VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej i klasy III Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia.

Tekst: Dominika Maszner
Zdjęcia: Anna Kozłowska

Hufiec Pracy 15-1 w Kaliszu
Dnia 23 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Branżowej I stopnia, której uczniowie są uczestnikami Hufca Pracy 15-1 w Kaliszu.

Ceremonię rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Dyrektor szkoły podziękowała nauczycielom i pracownikom kaliskiej jednostki za zaangażowanie w pracę z młodzieżą, aby z powodzeniem zakończyła szkołę.

Adrian Owczarek – uczeń ostatniej klasy zaśpiewał piosenkę Anny German ,,Człowieczy los’’, podczas której goście podziwiali prezentację multimedialną przedstawiającą najważniejsze momenty z trzech ostatnich lat szkolnych. Uczniowie wyróżniający się wzorowym zachowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody książkowe.

Po uroczystości uczestnicy wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie nastąpiło rozdanie świadectw, podczas którego odczytano list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan.

Kadra wychowawcza życzy wszystkim, kończącym rok szkolny, bezpiecznych wakacji, a absolwentom samych sukcesów zawodowych i prywatnych. Zaprasza również uczestników do wzięcia udziału w Akcji Lato, zaplanowanej na lipiec i sierpień.

Tekst: Daria Wikarejczyk
Zdjęcia: Małgorzata Dzikowska

Hufiec Pracy 15-21 w Kościanie
Nadszedł długo oczekiwany moment dla wszystkich uczestników Hufca Pracy 15-21 w Kościanie. Rok szkoleniowy 2021/2022 dobiegł końca.
Dnia 24 czerwca 2022 roku uczestnicy klasy VIII Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Branżowej odebrali świadectwa. Uroczystości odbyły się w salach klasowych, w obecności zastępcy Dyrektora Szkoły Pani Karoliny Kaczór, Komendanta Hufca Pracy Pani Izabeli Siąkowskiej oraz wychowawców kościańskiej jednostki.

W trakcie spotkań został odczytany list skierowany do uczestników Hufców Pracy od Komendanta Głównego OHP Pani Małgorzaty Zwiercan. Pani Komendant życzyła młodzieży słonecznych wakacji i bezpiecznego powrotu do szkoły. Kadra wychowawcza kościańskiej jednostki dołączyła się do tych życzeń.

Spotkanie w klasie III Szkoły Branżowej miało wyjątkowy charakter. Uczestniczka Karolina Matyja odebrała z rąk Komendant Hufca Pracy w Kościanie nagrodę "Absolwenta Roku OHP".

Na zakończenie spotkań zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Po uroczystościach wszyscy wrócili do domów w dobrych nastrojach.

Tekst: Beata Rau
Zdjęcia: Ilona Zaczyk

Hufiec Pracy 15-23 w Lesznie
Zakończony został kolejny rok szkoleniowy 2021/2022. Wreszcie nadeszły upragnione, długo wyczekiwane przez wszystkich uczestników wakacje. Teraz głowy pełne są wakacyjnych planów.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczestników Hufca Pracy 15-23 w Lesznie odbyło się w dniu 24 czerwca 2022 roku w Szkole Branżowej I stopnia. W auli szkolnej odbył się uroczysty apel, na którym Dyrektor szkoły Pani Maria Koroniak dokonała podsumowania minionego roku szkolnego. Następnie młodzież udała się do swoich klas, gdzie wychowawcy wręczyli świadectwa szkolne. Komendant Hufca Pracy 15-23 w Lesznie Pani Małgorzata Grygiel odczytała list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan z okazji zakończenia roku szkoleniowego, skierowany do wszystkich uczestników. W liście zawarte były gratulacje dotyczące dokonanych osiągnięć i nabytych umiejętności.

Na zakończenie Komendant Hufca Pracy w Lesznie Pani Małgorzata Grygiel pogratulowała wszystkim uczestnikom leszczyńskiej jednostki oraz życzyła bezpiecznych i pełnych przygód wakacji.

ZRSWLHP 11

Tekst: Anna Giera
Zdjęcie: Małgorzata Grygiel

Hufiec Pracy 15-4 w Ostrowie Wielkopolskim
W piątkowy ranek, w dniu 24 czerwca 2022 roku młodzież, absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia oraz kadra Hufca Pracy 15-4 w Ostrowie Wielkopolskim przybyli na uroczystość zakończenia roku szkoleniowego.

Wydarzenia, które miały miejsce w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych, Zespole Szkół Usługowych oraz w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęto uroczystym wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz wykonaniem hymnu państwowego. Następnie Dyrektorzy szkół powitali wszystkich gości, podziękowali nauczycielom i wychowawcom za całoroczną pracę, a absolwentom pogratulowali pomyślnego ukończenia roku szkolnego oraz zdania egzaminów czeladniczych. Nie zabrakło także części artystycznej przygotowanej przez młodzież z III klas technikum, w której zabrzmiały dźwięki muzyki wokalnej, gry na akordeonie oraz śpiewu.

Najważniejszym punktem uroczystości było przekazanie absolwentom dyplomów i listów gratulacyjnych dla rodziców. W gronie najbardziej uhonorowanych absolwentów znaleźli się uczestnicy ostrowskiego Hufca Pracy: Kacper Borsuk, Andrzej Krawczyński i Jakub Józefiak, kształcący się w zawodzie stolarz oraz Krzysztof Błoch, kształcący się w profesji monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Wszyscy nagrodzeni osiągnęli wysoką średnią ocen w nauce i odznaczali się dużą aktywnością na forum szkoły.

Podsumowaniem uroczystości był pokaz prezentacji multimedialnych przedstawiający wspomnienia najpiękniejszych chwil spędzonych w szkole i w ostrowskim Hufcu Pracy. Był to jeden z najbardziej wzruszających momentów spotkania – na twarzach obecnych malował się uśmiech, duma i łzy wzruszenia. Nie zabrakło też komentarzy, w których absolwenci podkreślali, że w trakcie edukacji nie wszystkie zadania przychodziły im z łatwością, ale satysfakcja z osiągniętych wyników jest nieoceniona.

Na zakończenie uroczystości został odczytany list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan, w którym gratulowała osiągnięć wiedzy i umiejętności oraz życzyła bezpiecznych i słonecznych wakacji. 

Po części oficjalnej, w ramach działającego Klubu Absolwenta, do siedziby Hufca Pracy zaproszono tegorocznych absolwentów na spotkanie integracyjne z kolegami ze starszych roczników. Spotkanie, któremu towarzyszył skromny poczęstunek, sprzyjało nie tylko nawiązywaniu więzi koleżeńskich, ale przede wszystkim służyło wymianie doświadczeń, co pozwoliło młodzieży zapoznać się z obranymi przez swoich kolegów ścieżkami kariery i inspirować ich do podjęcia dalszych wyborów zawodowych. Podczas spotkania Komendant jednostki Pani Ewa Kurzawa wręczyła nagrody rzeczowe i dyplomy, ufundowane przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu, dla zwycięzców hufcowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Absolwent Roku 2022, którego laureatem został Paweł Sztucki oraz nagrody za pomoc w organizacji i zaangażowanie w przedsięwzięcia hufcowe.

W wydarzeniu uczestniczyli także doradca zawodowy Pani Kinga Chmielewska oraz pośrednik pracy Pani Monika Kapała z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ostrowie Wielkopolskim, które przedstawiły absolwentom sytuację na lokalnym rynku pracy i związane z nią możliwości podjęcia zatrudnienia, a także oferowały pomoc w znalezieniu pierwszego zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Kadra jednostki gratuluje wszystkim uczestnikom sukcesów w nauce i życzy pełnych radości, beztroskich, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Tekst: Dobrochna Wesołowska
Zdjęcia: Dobrochna Wesołowska

Hufiec Pracy 15-5 w Ostrzeszowie
W Zespole Szkół Nr 1 oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie w dniu 24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i szkoleniowego. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie podsumowano wyniki oraz sportowe osiągnięcia uczniów i rozdano świadectwa z wyróżnieniem dla najlepszych.

W wydarzeniu udział brała również kadra wychowawcza Hufca Pracy 15-5 w Ostrzeszowie. Pani Komendant Małgorzata Wardęga odczytała list Komendanta Głównego OHP Pani Małgorzaty Zwiercan z okazji zakończenia roku szkoleniowego 2021/2022. W trakcie uroczystości nagrody otrzymała również młodzież wyjątkowo zaangażowana w działania ostrzeszowskiego Hufca Pracy.

Absolwentom, a także wszystkim uczestnikom kadra jednostki życzy udanych i bezpiecznych wakacji.

Tekst: Daria Blewąska
Zdjęcia: Daria Blewąska

Hufiec Pracy 15-44 w Śremie
W dniu 24 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2021/2022.
Przedstawiciel uczestników Hufca Pracy 15-44 w Śremie oraz Dyrekcja przywitali zaproszonych gości, grono pedagogiczne oraz uczniów. Podczas uroczystości odczytano list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan.

Jednocześnie w śremskim Hufcu Pracy zakończenie roku szkoleniowego świętowała młodzież z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Przysposabiającymi do Pracy oraz członkowie Stowarzyszenia HOLIS. Uczestnicy jednostki w minionym roku zdobywali wysokie lokaty w bardzo wielu przedsięwzięciach sportowo-edukacyjnych, w konkurach zawodowych, więc okazji do gratulacji i podziękowań oraz nagród nie brakowało. Nagrodzono również osoby, które najaktywniej angażowały się w przedsięwzięcia Hufca Pracy w Śremie oraz Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu.

Podczas spotkania uczestnicy zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. Wychowawcy zaapelowali do młodzieży o rozwagę podczas korzystania z akwenów wodnych, przedstawili także ofertę jednostki na czas wakacji w ramach Akcji Lato oraz półkolonii OHP. Przedstawiciele młodszych klas uroczyście pożegnali tegorocznych absolwentów i życzyli im powodzenia w dokonywaniu dalszych wyborów w życiu osobistym i zawodowym.

Na zakończenie kadra śremskiego Hufca Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery życzyła swoim uczestnikom spokojnych i bezpiecznych wakacji. W radosnej atmosferze uczestnicy rozeszli się do swoich klas po odbiór świadectw i nagród.

Tekst: Marta Konieczna
Zdjęcia: Paulina Tromska

Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni
Uczniom słowo wakacje kojarzy się z upragnionym wypoczynkiem oraz czasem przepełnionym przygodami i zabawą. Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych, a tym samym uczestnicy Hufca Prace 15-42 we Wrześni dnia 24 czerwca 2022 roku oficjalnie zakończyli rok szkoleniowy 2021/2022 i rozpoczęli długo wyczekiwane ferie letnie. 

Uroczystość rozpoczął Dyrektor szkoły Pan Maciej Mielczarek. Podczas przemówienia Pan Dyrektor podsumował miniony rok szkoleniowy. Następnie zostały wręczone dyplomy, nagrody oraz puchary dla szczególnie wyróżniających się uczniów. Głos zabrał również Starszy Cechu Pan Waldemar Andryszak. Składając życzenia i podziękowania docenił zasłużonych uczniów, pracodawców i rodziców.

Podsumowaniem części oficjalnej było przemówienie Komendant Hufca Pracy 15-42 we Wrześni Pani Grażyny Kozaneckiej, która wraz z wychowawcą Panem Jerzym Kamińskim wręczyli nagrodę Absolwenta Roku OHP uczestniczce Agacie Balcerzak oraz uhonorowali dyplomami i nagrodami najaktywniejszych uczestników jednostki.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część nieoficjalna, w której trakcie uczestnicy wraz z kadrą omówili miniony rok szkoleniowy. Młodzież podzieliła się również swoimi planami na wakacje. Komendant Hufca Pracy odczytała również list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Komendant Małgorzaty Zwiercan z okazji zakończenia roku szkoleniowego oraz przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

Tekst: Grażyna Kozanecka
Zdjęcia: Dariusz Bibel

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie
Kadra wychowawcza Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie uczestniczyła w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkoleniowego 2021/22. Wychowawcy udali się do współpracujących placówek, żeby pogratulować podopiecznym zakończenia kolejnego etapu kształcenia, otrzymania promocji do klas wyższych, a uczniom ostatnich klas zakończenia szkoły.

Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy i Branżowej Szkoły I stopnia „Fachowiec” w Krotoszynie przybyli ze świadectwami do krotoszyńskiego Hufca Pracy, gdzie na osoby szczególnie zaangażowane w działalność jednostki czekały dyplomy i nagrody. Młodzieży, zostały też przekazane gratulacje i odczytany list od Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan.

- Zakończenie roku szkolnego to, zarówno dla Was – uczniów, jak i dla nas – wychowawców szczególny i uroczysty dzień. Pamiętajcie, że jako pracownicy młodociani spoczywa na Was obowiązek praktyk w wakacje. Podczas wakacyjnego urlopu zapraszamy do korzystania z „Akcji Lato” i zajęć sportowych oferowanych przez Hufiec Pracy w Krotoszynie oraz udziału w konkursach multimedialnych. – powiedział wychowawca, Pan Artur Gręda.

Wychowawcy uczestniczyli także w zakończeniu roku szkolnego uczestników ze Szkoły Branżowej I Stopnia w Kobylinie i Odolanowie, gdzie uhonorowano osoby za aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przedsięwzięciach edukacyjnych.

W ostatni dzień roku szkolnego kadra krotoszyńskiego Hufca Pracy złożyła serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę Dyrektorom szkół i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie.

Tekst: Artur Gręda
Zdjęcia: kadra Hufca Pracy

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-28 w Próchnowie
W dniu 24 czerwca 2022 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 15-28 w Próchnowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2021/2022.
W uroczystości uczestniczyli: Starosta Powiatu Chodzieskiego Pan Mirosław Juraszek, Proboszcz Parafii w Żoniu Ksiądz Ryszard Kufel oraz Duszpasterz Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu Ksiądz Artur Rzepecki. Uroczystość rozpoczął Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Pan Zbigniew Behrendt, który podczas przemówienia zwrócił szczególną uwagę na trudy pracy wychowawczej i edukacyjnej, jakie napotkała kadra wychowawcza i pedagogiczna podczas trwania roku szkoleniowego.

- Pomimo wielu przeszkód i nowych wyzwań udało nam się zrealizować kształcenie i wychowanie uczestników, co można uznać za wspólny sukces. – powiedział Pan Zbigniew Behrendt.

Zaproszeni goście również pogratulowali uczestnikom osiągnięcia sukcesu oraz ukończenia kolejnego etapu edukacji. Życzyli wszystkim wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, satysfakcji i dumy z osiągniętych celów oraz wiary w siebie na kolejne lata nauki. Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania Pan Zbigniew Behrendt odczytał zebranym gościom list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan z okazji zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Po przemówieniach nadszedł czas na rozdanie świadectw oraz nagród. Zaproszeni goście wręczyli młodzieży nagrody za szczególne wyróżnienia i osiągnięcia.

Na zakończenie Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie życzył wychowankom zdrowych i bezpiecznych wakacji spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół, a tegoroczni absolwenci zaprosili kadrę pedagogiczno-wychowawczą, rodziców oraz zaproszonych gości na poczęstunek.

Tekst: Magdalena Konys
Zdjęcia: Izabela Lupa-Ćwirko

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.