• Kontrast strony

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-28 w Próchnowie
W Ośrodku Szkolenia i Wychowania 15-28 w Próchnowie odbył się konkurs plastyczno-multimedialny „Tradycje i obyczaje wielkanocne – palma wielkanocna”.
Wydarzenie miało miejsce 7 kwietnia 2022 roku. Celem przedsięwzięcia było zachęcanie młodzieży do osobistego przeżywania Świąt Wielkanocnych i refleksji nad sensem świętowania oraz pobudzenie wyobraźni i przyczynienie się do rozwoju artystycznych uzdolnień uczestników. Dzięki takim konkursom mogą zaprezentować oni swoje talenty oraz rozwijać zdolności plastyczne. Młodzież miała za zadanie przygotować prezentację multimedialną składającą się ze zdjęć uwieczniających zarówno przygotowanie, jak i efekt końcowy wykonania tradycyjnej palmy wielkanocnej. Komisja w składzie Kierownik internatu Pani Katarzyna Tybiszewska, pedagog Pani Magdalena Konys oraz wychowawczyni Pani Janina Trybulska wyłoniła laureatów: I miejsce zajął Przemysław Hoffmann, II Mikołaj Just, natomiast III Adrian Bury. Prezentacja zwycięzcy została przesłana na etap wojewódzki.

Tekst i zdjęcia: Magdalena KonysOśrodek Szkolenia i Wychowania 15-3 w Szamocinie
W Ośrodku Szkolenia i Wychowania 15-3 w Szamocinie został rozstrzygnięty konkurs plastyczno-multimedialny „Tradycje i obyczaje wielkanocne – palma wielkanocna”
. W rywalizacje wzięło udział 10 osób. 5 kwietnia 2022 roku w komisja oceniła prace. Doceniono oryginalność i dokładność podczas przygotowania ozdoby.

- Udział w zabawie był doskonałą okazją do rozwijania pasji i talentów młodzieży - relacjonuje opiekunka koła Pani Natalia Ptakowska.

Ostatecznie zwyciężyła palma wielkanocna Weroniki Habet. Uczennica klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia w Szamocinie użyła naturalnych elementów, takich jak kwiaty czy bukszpan. Do wykonania kwiatów użyła krepy. Palma była zakończona jajem wykonanym z włóczki. Prezentacja multimedialna Weroniki prezentująca poszczególne etapy pracy trafiła na dalszy etap rywalizacji do Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu. Konkurs został przeprowadzony w ramach Koła Patriotycznego. Miał przypomnieć tradycję związaną z obchodami Świąt Wielkiej Nocy.

Tekst i zdjęcia: Natalia Ptakowska

2022_04_KPSZ
2022_04_KPSZ
2022_04_KPSZ2
2022_04_KPSZ2
2022_04_KPSZ3
2022_04_KPSZ3
2022_04_KPSZ4
2022_04_KPSZ4
Hufiec Pracy 15-4 w Ostrowie Wielkopolskim

W Hufcu Pracy 15-4 w Ostrowie Wielkopolskim zakończył się wewnętrzny etap Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-multimedialnego „Tradycje i obyczaje wielkanocne – palma wielkanocna”. Przedsięwzięcie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza polegała na udzieleniu odpowiedzi na teście składającym się z 20 pytań zamkniętych z jedną poprawną odpowiedzią tematycznie związaną z ogólną wiedzą dotyczącą obrzędowości Świąt Wielkiej Nocy oraz tradycji tworzenia palm wielkanocnych. Część praktyczna miała charakter warsztatów plastycznych i polegała na przygotowaniu przez uczestników projektu graficznego palmy wielkanocnej w formie przestrzennej. Komisja konkursowa mogła przyznać w tej części maksymalnie 20 punktów. Brano pod uwagę zgodność pracy z tematem, oryginalność pomysłu, walory estetyczne oraz wkład pracy włożony w przygotowanie projektu. Punkty z obu etapów zostały zsumowane. Największą wiedzą na temat kultywowania tradycji i obyczajów wielkanocnych oraz pomysłowością, inwencją twórczą i zdolnościami plastycznymi wykazała się Aneta Godziewska. II miejsce zajęła Emilia Szewczyk, a III miejsce Julia Rosada. Laureatka I miejsca na podstawie swojego graficznego projektu skonstruowała palmę wielkanocną i wykonała prezentację multimedialną z wykonanych zdjęć obrazujących przebieg prac oraz efekt końcowy. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z obyczajami wielkanocnymi i symbolem palmy wielkanocnej w tradycji ludowej. Zajęcia przebiegały w radosnej atmosferze. Uczestnicy Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim wykazali się aktywnością oraz oryginalnością w tworzeniu projektu palmy wielkanocnej.

Tekst: Monika Krzywda-Błaszczyk
Zdjęcia: Jolanta Płócienniczak, Monika Krzywda-Błaszczyk

2022_04_PWOW
2022_04_PWOW
2022_04_PWOW2
2022_04_PWOW2
2022_04_PWOW3
2022_04_PWOW3
2022_04_PWOW4
2022_04_PWOW4

Hufiec Pracy 15-33 w Czarnkowie
W Hufcu Pracy 15-33 w Czarnkowie rozstrzygnięto hufcowy etap Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-multimedialnego „Tradycje i obyczaje wielkanocne – palma wielkanocna”.
Przedsięwzięcie miało na celu zachęcanie uczestników do osobistego przeżywanie Świąt Wielkiej Nocy oraz rozwój uzdolnień artystycznych młodzieży, która mogła zaprezentować swoje umiejętności podczas przygotowania palmy wielkanocnej oraz związanej z nią pracy multimedialnej. 7 kwietnia 2022 roku w Hufcu Pracy w Czarnkowie odbyło się podsumowanie konkursu. Najwyżej ocenioną przez komisję konkursową palmę wielkanocną wykonała Dagmara Kunysz. Praca multimedialna prezentująca powstawanie tej pięknej palmy weźmie udział w dalszym etapie przedsięwzięcia na szczeblu wojewódzkim.

Tekst i zdjęcia: Marek Słupczyński

2022_04_KPCZ
2022_04_KPCZ
2022_04_KPCZ2
2022_04_KPCZ2
2022_04_KPCZ3
2022_04_KPCZ3
2022_04_KPCZ4
2022_04_KPCZ4

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-4 w Niechanowie
W Ośrodku Szkolenia i Wychowania 15-4 w Niechanowie odbyły się eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-multimedialnego „Tradycje i obyczaje wielkanocne – palma wielkanocna”.
Wydarzenie miało miejsce w dniach 6 i 7 kwietnia 2022 roku. Młodzież wykazała się kreatywnością i zaangażowaniem. Do hufcowego finału zakwalifikowano prace sześciu uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z niechanowskiej jednostki. Ostatecznie na I miejscu uplasowała się praca Adriana Banacha. Warto zaznaczyć, iż wykorzystał on w niej barwy żółto-niebieskie jako gest solidarności z mieszkańcami Ukrainy.

Tekst: Katarzyna Starczewska
Zdjęcia: Agnieszka Szulc

2022_04_PWNC
2022_04_PWNC
2022_04_PWNC2
2022_04_PWNC2
Hufiec Pracy 15-5 w Ostrzeszowie

W siedzibie Hufca Pracy 15-5 w Ostrzeszowie odbył się hufcowy etap Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-multimedialnego „Tradycje i obyczaje wielkanocne – palma wielkanocna”. Przedsięwzięcie to miało na celu między innymi: zachęcanie uczestników do osobistego przeżywanie Świąt Wielkiej Nocy, pobudzenie wyobraźni i rozwój uzdolnień artystycznych uzdolnień młodzieży, umożliwienie zaprezentowania swojego talentu oraz kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych. 5 kwietnia 2022 roku spośród wszystkich przesłanych przez uczestników prezentacji multimedialnych, komisja konkursowa wybrała jedną pracę, która została wysłana na etap wojewódzki do Poznania.

Tekst: Daria Blewąska
Zdjęcia: Katarzyna Wróbel

2022_04_PWOS
2022_04_PWOS
2022_04_PWOS2
2022_04_PWOS2

Hufiec Pracy 15-1 w Kaliszu
W Hufcu Pracy w Kaliszu został zorganizowany hufcowy etap konkurs plastyczno-multimedialnego „Tradycje i obyczaje wielkanocne – palma wielkanocna”. Celem przeprowadzonego w terminie od 25 marca do 6 kwietnia 2022 roku przedsięwzięcia było przede wszystkim kultywowanie tradycji i obyczajów związanymi ze Świętami Wielkanocnymi. Ponadto młodzież biorąca udział w konkursie miała możliwość ukazania swojego talentu plastycznego. Po przeanalizowaniu prezentacji multimedialnych składających się ze zdjęć uwieczniających przygotowanie tradycyjnej palmy wielkanocnej przez uczestników, w dniu 7 kwietnia komisja konkursowa wyłoniła zwyciężczynię. Jednostkę podczas wojewódzkiego etapu konkursu będzie reprezentować uczennica klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia Joanna Kłakulak. Jej prezentacja multimedialna została zaprezentowana w oryginalny, ciekawy sposób oraz zgodnie z założeniami konkursu.

Tekst i zdjęcia: Justyna MichalakHufiec Pracy 15-45 w Poznaniu
Okres świąteczny to jedyny, niepowtarzalny, radosny czas w ciągu całego roku kalendarzowego, na który wszyscy z niecierpliwością czekamy.
Tak jest w przypadku świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy, którą powitamy już niebawem. W Hufcu Pracy 15-45 w Poznaniu młodzież z zaangażowaniem i dużą dozą entuzjazmu wzięła udział w zaproponowanym przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu konkursie plastyczno-multimedialnym „Tradycje i obyczaje wielkanocne – palma wielkanocna”. To właśnie palma wielkanocna w tradycji chrześcijańskiej jest symbolem nieśmiertelności duszy człowieka, a przede wszystkim wskazuje na pewne zwycięstwo dobra nad złem. Właśnie ten wątek tryumfu dobra jest przez wszystkich oczekiwany i pewnie dlatego uczestnicy tak pilnie stroili swoje świąteczne palmy, które nie tylko są piękne, ale też przede wszystkim stanowią najskuteczniejszą broń w walce dobra ze złem. Do wykonania swoich prac młodzi ludzie wykorzystali przeróżne materiały, również te ekologiczne, pochodzące z natury. Z relacji uczestników wynika, że najwięcej czasu zabrało im wykonanie kwiatków z krepy, którymi później ozdabiali swoje palmy. Niektórzy woleli pracować w hufcowej świetlicy pod okiem wychowawców, a inni dopracowywali swoje palmy w domowym zaciszu. Jak widać, każdy czas jest dobry na kształtowanie właściwej postawy młodego człowieka. Przygotowując swoje prace na konkurs młodzież poznała jaśniejsze i ciemniejsze strony życia, opowiadając się jednocześnie za tymi dobrymi oraz starając się przekazywać tę wiedzę innym. Podsumowując, zwycięzca może być tylko jeden, w końcu uczestnicy brali udział w konkursie i mieli jeden cel – wygrać. Niestety nie można było nagrodzić wszystkich, o czym jasno mówi regulamin. Po długiej i burzliwej dyskusji jury konkursowe Hufca Pracy w Poznaniu wybrało prezentację wykonaną przez uczennicę klasy VII szkoły podstawowej. Kadra gratuluje wygranej i czeka na dalszy los pracy Dominiki podczas eliminacji wojewódzkich.

Tekst: Katarzyna Szeszuła-Rybarczyk, Marek Kwiecień
Zdjęcia: Katarzyna Szeszuła-Rybarczyk

2022 04 KPPZ

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie
W Krotoszynie podsumowano etap lokalny konkursu plastyczno-multimedialnego „Tradycje i obyczaje wielkanocne – palma wielkanocna”.
Odbyło się to 7 kwietnia 2022 roku. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie zaprezentowania zdolności plastycznych młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, pobudzenie wyobraźni i przyczynienie się do rozwoju artystycznych uzdolnień młodzieży oraz zachęcenie do osobistego przeżywania Świąt Wielkiej Nocy i refleksji nad sensem świętowania. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej uwieczniającej zarówno przygotowania, jak i efekt końcowy wykonania tradycyjnej palmy wielkanocnej. Kryteria oceny prac konkursowych obejmowały zgodność pracy z tematem, pomysłowe ujęcie tematu, kreatywność i oryginalność, ekspresję przekazu oraz stopień zainteresowania odbiorcy. Do konkursu zgłoszono dwanaście prezentacji multimedialnych. Komisja konkursowa po analizie wyłoniła najlepszą pracę, którą wykonała uczestniczka Aleksandra Wałkowska będąca uczennicą II klasy Szkoły Branżowej w Kobylinie. Będzie ona reprezentowała jednostkę w etapie wojewódzkim konkursu.

Tekst i zdjęcia: Sylwia Witkowska

2022 04 PWKR

Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni
W Hufcu Pracy 15-42 we Wrześni zakończyła się realizacja konkursu plastyczno-multimedialnego „Tradycje i obyczaje wielkanocne – palma wielkanocna”.
7 kwietnia komisja konkursowa w składzie: Komendant Pani Grażyna Kozanecka oraz wychowawcy Pani Paulina Stawska i Pan Jerzy Kamiński oceniła dostarczone prace i wyłoniła zwycięzcę, którym okazał się Jakub Dziekan z klasy II. Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Wielkiej Nocy, zachęcenie do osobistego jej przeżywania i przygotowania oraz refleksji nad sensem świętowania. Uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością i pomysłowością. Zadaniem każdego było przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej zdjęcia z przygotowywania i efekt końcowy palmy wielkanocnej wraz z opisem tradycji i zwyczajów. Laureat I miejsca będzie reprezentował Hufiec Pracy we Wrześni na szczeblu wojewódzkim.

Tekst: Grażyna Kozanecka
Zdjęcie: Paulina Stawska

2022 04 PWWR

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.