Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-3 w Szamocinie
W listopadzie 2021 roku uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania 15-3 w Szamocinie po raz kolejny wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. W tym roku obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Droga Polaków do wolności była bardzo długa oraz okupiona cierpieniem i śmiercią. Opowiedział o tym wychowawca pan Marcin Demczyński, który jest wielkim pasjonatem historii. Młodzież docenia poświęcenie rodaków, dzięki którym dziś możemy się posługiwać językiem polskim, używać symboli narodowych i żyć w wolnym kraju. We wtorkowe przedpołudnie symbolicznej godzinie 11:11 rozbrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szamocinie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Szamocinie, a także kadra pedagogiczna. Regularnie planowane są kolejne działania w ramach koła patriotycznego prowadzonego przez panią Natalię Ptakowską. W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości uczestnicy ozdobili także budynek oraz korytarze symbolami narodowymi, a na gazetkach ściennych pojawiły się informacje, zdjęcia oraz biało-czerwone elementy. Członkowie Klubu Aktywnych wykonali tyle kotylionów, od ilu lat Polska cieszy się wolnością. 10 listopada uczestnicy pod opieką pani Edyty Kurjanowicz wykonali pyszne rogale z kilkoma rodzajami nadzienia. Młodzież poznała historię o św. Marcinie z Taurs, od którego wywodzi się tradycja pieczenia słodkości w kształcie podkowy. 11 listopada uczestnicy z Szamocina oraz kadra pedagogiczna wzięli udział w Mszy św. za ojczyznę w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Szamocinie. Uroczystość jak zwykle uświetnił chór im. I.J. Paderewskiego, Szamocińska Orkiestra Dęta, harcerze, zuchy i strażacy. Po nabożeństwie został poświęcony i oddany do użytku strażacki wóz bojowy. Następnie nastąpiło przejście pod Pomnik Wolności, gdzie delegacje złożyły wiązanki i kwiaty. Jednym z kierunków działalności Ochotniczych Hufce Pracy jest rozwijanie postaw poznawczych w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej.

2021_11_SNSZ2
2021_11_SNSZ2
2021_11_SNSZ3
2021_11_SNSZ3

Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni
Uczestnicy Hufca Pracy 15-42 we Wrześni wraz z wychowawcami wybrali się pod pomnik, aby złożyć kwiaty w hołdzie dla bohaterów walki o niepodległość. To właśnie w listopadzie 1918 roku po 123 latach nieobecności na mapach Polska odzyskała niepodległość. Jest to bardzo ważny dzień w naszej historii, który trzeba kultywować, upamiętniać i przekazywać młodemu pokoleniu. Podopieczni jednostki we Wrześni wzięli również udział w odśpiewaniu hymnu państwowego. Wydarzenie to miało miejsce w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Uczestnicy wraz z całą szkołą zaśpiewali o godzinie 11:11 cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Była to podniosła chwila, która umocniła w nich patriotyczną postawę. Dodatkowo do wszystkich uczestników Hufca Pracy została przesłana informacja o Narodowym Święcie Niepodległości pt. ,,Polskie drogi ku niepodległości” w formie zdalnej. To była wspaniała lekcja historii. Dzięki udziałowi w wydarzeniu młodzież wzbogaciła  swoją wiedzę z zakresu odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dowiedziała się, czym jest patriotyzm.

2021_11_SNWR
2021_11_SNWR
2021_11_SNWR2
2021_11_SNWR2
2021_11_SNWR3
2021_11_SNWR3
2021_11_SNWR4
2021_11_SNWR4

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile
W dniu 11 listopada 2021 roku Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile pani Kinga Bieńkowska oraz pracownicy jednostki wzięli udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowanych przez Prezydenta Miasta Piły. Uroczystości odbyły się na Placu Zwycięstwa. Pracownicy centrum upamiętnili 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, składając kwiaty pod Pomnikiem Tysiąclecia Polski i oddając tym samym hołd osobom poległym w walce o niepodległość naszego kraju.

2021 11 SNPL

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-28 w Próchnowie
W Ośrodku Szkolenia i Wychowania 15-28 w Próchnowie przygotowania do obchodów rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się kilka dni wcześniej. Młodzież uczestniczyła w cyklu pogadanek poświęconych temu tematowi oraz przygotowała gazetkę ścienną. W dniu 10 listopada 2021 roku uczestnicy wzięli udział w apelu przygotowanym przez swoich rówieśników. Rys historyczny przybliżył okoliczności utraty niepodległości, wydarzeń z okresu zaborów, a następnie odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku. Kierownik internatu pani Katarzyna Tybiszewska wygłosiła krótkie przemówienie. Podczas apelu młodzież wręczyła pani Grażynie Michalewicz z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie filia w Próchnowie książki patriotyczne w podziękowaniu za owocną współpracę. Ośrodek Szkolenia i Wychowania przystąpił również do akcji „Szkoła do hymnu”, polegającej na odśpiewaniu o godzinie 11:11 „Mazurka Dąbrowskiego”. Z kolei 11 listopada, jak co roku kadra i uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania wzięli udział w margonińskich obchodach rocznicy odzyskania niepodległości. Tegoroczny piknik patriotyczny pod nazwą „Rzeczpospolita Niepodległa – 100 lat wyrwania wolności ‘’ rozpoczął się o godzinie 14:00 koncertem pieśni patriotycznych pt. „Kocham Cię Polsko”. Następnie można było obejrzeć wystawę sprzętu wojskowego, występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radwankach i wziąć udział w warsztatach pieczenia rogali. O godzinie 17:00 odbyła się msza święta za ojczyznę w kościele św. Wojciecha w Margoninie. Po mszy poczty sztandarowe, władze, delegacje i mieszkańcy udali się pod pomnik „Poległym za Wolność”, gdzie uczczono tych, którzy oddali życie walcząc o niepodległość Polski. Delegacje złożyły wieńce i wiązanki oraz zapalono znicze. Również delegacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie uczciła pamięć poległych, składając pod pomnikiem wiązankę. Narodowe Święto Niepodległości zakończył pokaz sztucznych ogni.

2021_11_SNPR1
2021_11_SNPR1
2021_11_SNPR2
2021_11_SNPR2
2021_11_SNPR3
2021_11_SNPR3
2021_11_SNPR4
2021_11_SNPR4

Hufiec Pracy 15-18 w Turku
7 października 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy jednak 11 listopada, ponieważ wiąże się to z nadaniem zwierzchniej władzy wojskowej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Młodzież Hufca Pracy 15-18 w Turku wraz z wychowawcami panią Ewą Jakubowską i panią Katarzyną Wudarską brała udział w obchodach tego święta poprzez udział we mszy za ojczyznę w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. W uroczystości uczestniczyły także władze rządowe, powiatowe, gminne, delegacje placówek oświatowych, policji, sił zbrojnych oraz mieszkańcy Turku i powiatu tureckiego. Część artystyczno-patriotyczną zaprezentowali uczniowie i rodzice oraz nauczyciele Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Turku. Okolicznościowe przemówienie wygłosili Starosta Powiatu Tureckiego pan Dariusz Kałużny, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poseł pan Ryszard Bartosik. Po nabożeństwie został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego, po czym delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi znajdującymi się na zewnątrz kościoła. Udział młodzieży w obchodach świat narodowych jest doskonałą lekcją patriotyzmu i symbolem pamięci o ludziach i wydarzeniach tamtych czasów.

2021_11_SNTR
2021_11_SNTR
2021_11_SNTR2
2021_11_SNTR2

Hufiec Pracy 15-19 w Słupcy
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada jest jednym z ważniejszych świąt państwowych w naszym kraju. Upamiętnia wydarzenia z 1918 roku, kiedy to po 123 latach niewoli Polska odzyskała wolność. W ramach obchodów 11 listopada 2021 roku uczestnicy Hufca Pracy 15-19 w Słupcy udali się na słupecki rynek pod Pomnik Poległych za Wolność Ojczyzny, aby wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami i młodzieżą miasta uczcić ten wyjątkowy dzień. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem ulicami Słupcy. Korowód prowadziła grupa motocyklistów na udekorowanych we flagi narodowe motocyklach. Następnie pod pomnikiem odśpiewano hymn państwowy, po czym delegacje samorządów, ugrupowań politycznych i stowarzyszeń złożyły wiązanki kwiatów. Udział w obchodach miał na celu rozbudzenie wśród uczestników wrażliwości społecznej i patriotycznej, a także odbycie lekcji historii dotyczącej odzyskania niepodległości przez Polskę. Złożone pod pomnikiem kwiaty i znicze to symbol trwającej pamięci o wydarzeniach z dnia 11 listopada 1918 roku.

2021_11_SNSL
2021_11_SNSL
2021_11_SNSL2
2021_11_SNSL2

Hufiec Pracy 15-12 w Kole
Tegoroczne obchody 11 listopada w Hufcu Pracy 15-12 w Kole odbyły się etapami. Młodzież przygotowała prezentację pt. „11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości”, gazetkę okolicznościową oraz symboliczne kotyliony. W dniu 10 listopada wzorem lat ubiegłych uczestnicy Hufca Pracy uczcili święto biorąc udział w szkolnym apelu i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego o symbolicznej godzinie 11:11. 11 listopada kadra i liderzy Klubu Aktywnych wzięli udział we mszy świętej poświęconej pamięci żołnierzy walczących za wolność oraz złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem "Bojownikom o wolność i niepodległość". Przedsięwzięcia były okazją do refleksji nad pojęciem wolności i jej znaczenia we współczesnym świecie oraz lekcją patriotyzmu i pamięci o walczących.

2021_11_SNKL
2021_11_SNKL
2021_11_SNKL2
2021_11_SNKL2

Hufiec Pracy 15-33 w Czarnkowie
Listopad to miesiąc szczególny w polskiej historii. Kiedy w 1795 roku zniknęła Polska z mapy Europy nikt nie zdawał sobie sprawy ile lat, ile krwi upłynie aby mogła znowu zaistnieć w jej konturach. Przez ponad 123 lata Polakom przyszło żyć i walczyć w armiach obcych państw na różnych kontynentach. Aż w końcu w listopadzie 1918 roku, dzięki sprzyjającej sytuacji międzynarodowej i wielkiemu zaangażowaniu polityków niepodległościowych Polska powróciła na mapę. Dla uczczenia tych wydarzeń sprzed 103 lat uczestnicy Hufca Pracy 15-33 w Czarnkowie wraz z kadrą wychowawczą oraz doradczo-zawodową Młodzieżowego Centrum Kariery oddali hołd pod Pomnikiem Powstania Wielkopolskiego, zapalając znicze pamięci, a następnie o godzinie 11:11 wzięli udział w akcji „Hymn w szkole”.Hufiec Pracy 15-45 w Poznaniu
Spotkanie wychowawcy z Hufca Pracy 15-45 w Poznaniu z uczestnikami w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości obchodzonego 11 listopada było doskonałą okazją do przypomnienia młodzieży wagi i znaczenia tego dnia dla każdego Polaka. Młodzież z wielką uwagą wysłuchała historycznej prelekcji ze szczególnym zaakcentowaniem wartości patriotycznych. Co więcej, nie tylko w skupieniu i milczeniu wysłuchała informacji z dziejów naszej ojczyzny, ale także wzięła aktywny udział w dyskusji, jak się wytworzyła po zakończeniu pogadanki. Przekazana uczestnikom historyczna informacja na temat dnia 11 listopada i aktywnego udziału wybitnych postaci, którzy własną postawą przyczynili się wyraźnie do powrotu Polski na geopolityczną mapę Europy i świata zarazem była jednocześnie umieszczona w kontekście współczesnych realiów, szczególnie młodego pokolenia. W tym ujęciu, wychowawca starał się podkreślić znaczenie nauki szkolnej i przygotowania do pracy. Postawione wówczas w klasie hasło, iż suwerenność i dobrobyt ojczyzny bynajmniej nie jest aktem jednorazowym danym raz na zawsze, ale wręcz odwrotnie: każdego dnia pilną nauka szkolną i zawodową wszyscy wspólnie przyczyniamy się do powiększania dobrobytu ojczyzny i pomyślności rodaków. Cieszy fakt, że młodzież doskonale zrozumiała tę skądinąd prostą zależność. Podsumowując to spotkanie warto podkreślić, iż myślenie młodzieży coraz wyraźniej staje się dojrzałe i odpowiedzialne, że szansę osobistego rozwoju intelektualno-zawodowego postrzega w szerokim kontekście społecznym. Wygłoszona pogadanka historyczno-patriotyczna była doskonałym pretekstem do wnikliwej analizy codzienności szkolno-zawodowej uczestników. W tym rozumieniu, historyczne przykłady patriotycznych postaw, stanowią doskonały pretekst do uwypuklenia osobistych możliwości postrzeganych przez innych jako wysoce pozytywne i użyteczne w dobie dzisiejszej.

smart

Hufiec Pracy 15-3 w Koninie
11 listopada świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości. W naszej historii to jedna z najważniejszych dat. Narodowe Święto Niepodległości uczestnicy Hufca Pracy 15-3 w Koninie rozpoczęli już 10 listopada od złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dzień uroczystości odbyła się msza święta za Ojczyznę w kościele pw. Św. Bartłomieja. Uczestniczono również w obchodach na Placu Wolności, gdzie wręczono odznaczenia i odbyły się przemówienia okolicznościowe. Tradycyjnie nie zabrakło przemarszu ze sztandarami, orkiestrą, wojskiem i Szwadronem Ułanów Ziemi Konińskiej. Na zakończenie oficjalnych uroczystości delegacje składały kwiaty pod pamiątkową tablicą na Domu Zemełki. Po głównej części odbyły się występy w wykonaniu utalentowanych artystów Ziemi Konińskiej. W międzyczasie można było skosztować rogali świętomarcińskich, a także uczestniczyć w warsztatach kreatywnych pn. „Zrób sobie chorągiewkę”. Uroczystości miały charakter patriotyczny i podniosły.Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie
W dniu 9 listopada 2021 roku w siedzibie Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie odbyły się zajęcia edukacyjne w związku ze 103. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem przedsięwzięcia było zaznajomienie młodzieży z rysem historycznym dotyczącym tego wydarzenia, propagowanie wśród uczestników postaw patriotycznych, a także przybliżenie sylwetki wielkiego bohatera tamtych czasów Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy zaznajomili się z najważniejszymi faktami z historii, które w ostateczności doprowadziły do odzyskania przez Polskę po 123 latach zaborów własnej państwowości. Polska wraz z końcem z I wojny światowej znalazła się w korzystnej sytuacji geopolitycznej, która pozwoliła rozpocząć proces odzyskiwania wolności. Porażka zaborców Prus i Austro-Węgier, przy aktywnej postawie polskich patriotów pozwoliła na przejęcie inicjatywy i stopniowe przywracanie polskiej państwowości. Młodzież aktywnie angażowała się w prezentowaną tematykę, chętnie przyswajała wiedzę, zadawała pytania i wyrażała opinię. Wiele czasu poświęcono omówieniu sylwetki wielkiego bohatera Józefa Piłsudskiego, którego niekwestionowana w owym czasie pozycja pozwoliła przejąć naczelne dowództwo w kraju. Autorytet i zdecydowanie wodza miały olbrzymie znaczenie w sukcesach początku tworzenia się kruchej przecież jeszcze państwowości. Uczestnicy w ramach zajęć tworzyli również rysunki sylwetki Józefa Piłsudskiego jako osoby, która w zbiorowej pamięci jest w kwestii odzyskania przez Polskę niepodległości osobą najbardziej zasłużoną. Inicjatywa spełniła pokładane oczekiwania. Umocniła i pobudziła w uczestnikach postawy patriotyczne. Młodzież mimo, iż żyjemy teraz w innych czasach musi zawsze zdawać sobie sprawę z tego, że niepodległość nie jest czymś danym raz na zawsze i zawsze trzeba być w gotowości do poświęceń, gdyby suwerenność Polski była ponownie zagrożona.

2021 11 NSNKR

Hufiec Pracy 15-1 w Kaliszu
W dniu 9 listopada 2021 roku młodzież z Hufca Pracy w Kaliszu po raz kolejny upamiętniła wydarzenia 11 listopada oraz uczciła żołnierzy tułaczy, którzy walczyli na frontach całego świata o wolność i demokrację naszego kraju, zapalając znicze pod kaliskim muralem. Spacerując po mieście, uczestnicy wzięli udział w lekcji historii. Udali się pod pomnik Józefa Piłsudskiego. W otoczeniu zieleni można było przysiąść i poświęcić chwilę refleksji i zadumy ludziom, którzy walczyli o wolność naszego kraju. Mural przedstawia postacie Inki i wielu innych przywódców. Można naocznie zobaczyć twarze ludzi, którzy mieli ogromną siłę i odwagę sprzeciwić się okupantowi i walczyć o wolność naszej ojczyzny. Młodzież z zaciekawieniem wzięła udział w lekcji historii, która żyje do dziś i nie może być przez zapomniana.Hufiec Pracy 15-5 w Ostrzeszowie
W dniu 10 listopada uczestnicy i kadra Hufca Pracy 15-5 w Ostrzeszowie wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Obchodzenie tego wyjątkowego dla naszego kraju dnia młodzież rozpoczęła od udziału w trzeciej edycji konkursu „O naszą Niepodległą”. Następnie w auli szkolnej młodzi artyści w montażu muzyczno-poetyckim zaprezentowali publiczności okolicznościowe pieśni przeplatane recytacją patriotycznej poezji, podczas której wszyscy mieli okazję dowiedzieć się, jak toczyła się walka o wolną i niepodległą Polskę. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego oraz złożenie kwiatów pod obeliskiem powstańców wielkopolskich, który znajduje się przed budynkiem szkoły. W tym miejscu Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie pan Dariusz Grzesik przedstawił zebranej młodzieży krótki rys historyczny wydarzeń, które miały miejsce w 1918 roku i podkreślił znaczenie tego święta w świadomości Polaków. Narodowe Święto Niepodległości to dla nas jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Miejmy nadzieję, że to historyczne wydarzenie na zawsze pozostanie w sercach Polskiego Narodu.

2021 11 NSNOS

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.