Wizyta Komendanta Głównego OHP w Krakowie

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z zastępcami Renatą Wicha oraz Wojciechem Szewczykiem odwiedził 16 lutego Kraków. W ramach wizyty odbyło się spotkanie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem oraz audiencja u Metropolity Krakowskiego ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W spotkaniach wzięli również udział Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca – Bożena Rążewska.

W trakcie spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim omówiono działalność Rady Programowej Małopolskiej WK OHP w 2017 roku oraz poruszono kwestię pomocy w uzyskaniu terenu pod budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Komendy OHP i podległych jej jednostek. Po spotkaniu Komendant Główny udzielił wywiadu dla Kroniki Krakowskiej emitowanej w TVP3 Kraków. Wypowiedź dotyczyła działalności Ochotniczych Hufców Pracy, w tym m.in. organizowanego po raz siedemnasty Konkursu Papieskiego pn. Być jak „Brat naszego Boga”.

W godzinach późniejszych Metropolita Krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski przyjął na audiencji delegację OHP z Komendantem Markiem Surmaczem na czele, który zwrócił się z prośbą o objęcie przez Metropolitę patronatu nad XVII Konkursem Papieskim oraz zaprosił na Ogólnopolską Inaugurację Roku Szkoleniowego OHP połączoną z VI rocznicą ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem Ochotniczych Hufców Pracy. W trakcie rozmowy Komendant Główny zapoznał księdza arcybiskupa z najważniejszymi aspektami działalności Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży. Na zakończenie Metropolita Krakowski wraz z udzielonym błogosławieństwem życzył całej kadrze OHP siły i wytrwałości w codziennej pracy zawodowej.


Na zdjęciu u góry od lewej strony: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Metropolita Krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek i zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk.

 

Nagrali film dla Kardynała Dziwisza

Uczestnicy jednostek OHP włączyli się w akcję wideo-podziękowania dla kardynała Stanisława Dziwisza, który był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Akcja została zainicjowana na jednej z podstron portalu ŚDM.

Jak wyjaśniają organizatorzy – wolontariusze ŚDM – w ten właśnie sposób chcieli podziękować kard. Stanisławowi Dziwiszowi, który w styczniu kończy swoją posługę metropolity w archidiecezji krakowskiej i przechodzi na emeryturę.

Swoje podziękowania nagrali też uczestnicy OHP z Niepołomic wspólnie z duszpasterzem ks. Rafałem.

 

Krótkie, 15-20-sekundowe filmiki ze słowami wdzięczności dla ustępującego metropolity krakowskiego można było przesyłać do 16 stycznia przez stronę internetową www.dziekujemykardynalowi.krakow2016.com.

 

Najpiękniejsze kartki

Znamy już laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową, którego organizatorami byli Krajowe Duszpasterstwo Ochotniczych Hufców Pracy i Komenda Główna OHP.

Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Krajowego Duszpasterstwa wpłynęło 525 prac z 133 jednostek OHP z całej Polski. Jury w składzie Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, malarz ziemi częstochowskiej Tadeusz Goliszek oraz grafik Monika Wierzbicka przyznało pierwsze miejsce Martynie Habdas z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku. Drugie miejsce zajęła – Zuzanna Laszczkowska z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu (Mazowiecka WK), trzecie – Mateusz Szczerba z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), czwarte – Dominika Hrycaj z 1-33 Hufca Pracy w Bolesławcu (Dolnośląska WK), piąte – Dagmara Teper z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej (Małopolska WK), szóste – Monika Weremko z 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku (Zachodniopomorska WK).

Ponadto wyróżniono: Justynę Rąb z 9-15 Hufca Pracy w Tarnobrzegu (Podkarpacka WK), Adriannę Czajkę z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK), Magdalenę Wojtek z 7-35 Hufca Pracy w Płońsku (Mazowiecka WK), Oliwię Milczewską z 4-2 Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim (Lubuska WK), Wiolettę Łukaszewicz z 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku (Pomorska WK).

miejsce-1
I miejsce
miejsce-2
II miejsce
miejsce-3
III miejsce
miejsce-4
IV miejsce
miejsce-5
V miejsce
miejsce-6
VI miejsce

 

WYRÓŻNIENIA:

wyroznienie  wyroznienie11-1

 

wyroznienie1-1     wyroznienie1

 

wyroznienie1-11

 

W Sanktuarium w Łagiewnikach

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępców Renaty Wicha i Wojciecha Szewczyka odbyła się 11 października w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach wojewódzka inauguracja roku szkoleniowego 2016/2017 Małopolskiej WK połączona z 5. rocznicą ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.

To ważne wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez biskupa Damiana Muskusa oraz ks. Wiesława Orawieckiego i wojewódzkiego duszpasterza ks. Rafała Bobka. W uroczystości wzięli także udział: uczestnicy OHP, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek wraz z zastępcą Bożeną Rążewską, Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej WK OHP Jacek Tadeusz Sabat, przedstawiciele Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania, przedstawiciele szkół, instytucji współpracujących i wspierających Małopolską WK OHP, pracodawcy, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych OHP.

W homilii bp. Damian Muskus podziękował za zaangażowanie oraz pomoc kierownictwa i młodzieży OHP w organizację Światowych Dni Młodzieży 2016. Podkreślił także potrzebę życia zgodnego z nauczaniem św. Jana Pawła II. O oprawę mszy świętej zadbali uczestnicy z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach, a 6-5 Hufiec Pracy w Krakowie przygotował poczet sztandarowy. Duszpasterz Małopolskiej WK odczytał list Kardynała Stanisława Dziwisza skierowany do młodzieży na tę okoliczność. List zawierał m.in. słowa: „Nauka i świadectwo życia Ojca Świętego Jana Pawła II to ogromne bogactwo dla wszystkich, którzy wpatrują się w Jego przykład na drogach swojej codzienności i realizowanego życiowego powołania”. Podczas mszy uczestnicy ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK przystąpili do ślubowania. Na zakończenie zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska odczytała Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy św. Janowi Pawłowi II.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wręczył również właścicielce firmy transportowej pani Krystynie Brzegowej jubileuszowy medal za szczególne zasługi, zaś honorowe odznaki – panu Tadeuszowi Sawickiemu – właścicielowi firmy INTER-ZOO Poręba – Myślenice oraz państwu Zofii i Włodzimierzowi Sowa – właścicielom restauracji „Pod wierzbą”. Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek swoje słowa skierował do młodzieży, życząc jej siły i wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów oraz realizacji osobistych i zawodowych planów.

W podziękowaniu za życzliwość, opiekę duchową oraz wsparcie w podejmowanych działaniach na rzecz Ochotniczych Hufców Pracy, na pamiątkę Światowych Dni Młodzieży oraz uroczystości inauguracji roku szkoleniowego młodzież wręczyła bp. Damianowi Muskusowi kwiaty i obraz „Duchowy pomost” autorstwa Joanny Jasiewicz, laureatki XVI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży”.

Po mszy świętej zebrani przeszli w procesji z Centrum Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Po drodze zatrzymali się pod krzyżem, gdzie ks. Rafał Bobek odmówił modlitwę, a delegacja Komendy Głównej OHP i Małopolskiej WK złożyła kwiaty. Uroczystości uświetniły pieśni religijne śpiewane przez młodzież z hufców w Limanowej, Skomielnej Białej i Nowym Sączu.

W Muzeum Jana Pawła II uczestnicy OHP oraz zaproszeni gości mieli możliwość zobaczyć pamiątki oraz osobiste przedmioty św. Jana Pawła II, głównie z okresu pontyfikatu, oraz dary ofiarowane Ojcu Świętemu w trakcie pielgrzymek i wieloletniej posługi kapłańskiej.

Podziękowanie za ŚDM

Wojewoda Małopolski Józef Pilch skierował na ręce Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Marka Surmacza list z podziękowaniami za włączenie się OHP w przygotowania Światowych Dni Młodzieży 2016. W swoim liście Wojewoda podziękował za zaangażowanie, poświęcenie oraz profesjonalizm jakim wykazali się przedstawiciele OHP. Podziękował również za wielogodzinną służbę, życzliwość i zrozumienie oraz za to, że wszyscy wywiązywali się wzorowo ze swoich zadań.

 

podz_ŚDM1

Młodzież OHP uczestnikami ŚDM

Dla uczestników OHP udział w Światowych Dniach Młodzieży, możliwość osobistego udziału w wielkim święcie wiary w Jezusa Chrystusa był niesamowitym przeżyciem, które pozostawi wspomnienia na całe życie. Cenne i wyjątkowe było także doświadczenie powszechności Kościoła katolickiego w bogactwie różnorodności języków, narodowości i ras setek tysięcy uczestników ŚDM ze wszystkich zakątków świata.

Była to okazja do wspólnej modlitwy, refleksji, zadumy, ale także do pełnej entuzjazmu zabawy. Pomimo upału i zmęczenia duch radości i młodzieńczego zapału udzielił się każdemu.

31 lipca po zakończonej Mszy Posłania 600-osobowa grupa z Ochotniczych Hufców Pracy udała się w drogę powrotną na pole biwakowania. Śpiewom nie było końca. Spotkanie z uczestnikami ŚDM z innych krajów przyczyniło się też do międzynarodowej integracji. Na przykład ekipa z Lubelskiej WK miała okazję wracać do Niepołomic w towarzystwie Hiszpanów.


30 lipca rano w niepołomickim Miasteczku OHP duszpasterze wojewódzcy odprawili mszę świętą polową, a oprawę liturgiczną zapewniła młodzież z Lubelskiej WK. Po obiedzie pielgrzymi pieszo wyruszyli do Brzegów na Campus Misericordiae, gdzie wzięli udział w wieczornym czuwaniu z Ojcem Świętym. Był to wyjątkowy, pełen skupienia i radości czas modlitwy. Pielgrzymi spędzili tam całą noc, aby rano 31 lipca uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu ŚDM, czyli Mszy Świętej Posłania, która była uroczystym podsumowaniem Dni. Podczas tej Eucharystii Papież m.in. ogłosił miejsce i datę kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie w roku 2019. Pomimo trudów pielgrzymowania, młodzież była szczęśliwa, że razem z pielgrzymami z całego świata mogła uczestniczyć w tych wyjątkowych, zapadających głęboko w pamięć wydarzeniach.


29 lipca wieczorem, po przybyciu przedstawicieli wojewódzkich komend i centrów kształcenia i wychowania do miasteczka namiotowego, odbyło się powitanie pielgrzymów przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, jego zastępców Renatę Wicha i Wojciecha Szewczyka, Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP Krzysztofa Świerczka i jego zastępcę Bożenę Rążewską oraz dyrektora Biura Edukacji i Organizacji Jednostek OHP Sławomira Męcinę. Po powitaniu młodzież mogła odpocząć, zjeść posiłek, wziąć udział w spotkaniu integracyjnym, ale przede wszystkim przygotować się duchowo do najważniejszych wydarzeń ŚDM. Odprawiono Apel Jasnogórski – wieczorną modlitwę skierowaną do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła. Dzięki obecności duszpasterzy uczestnicy mieli także możliwość odbycia spowiedzi.

29 lipca do miasteczka namiotowego OHP w Niepołomicach-Podgrabiu, które zbudowali wolontariusze z Małopolskiej WK OHP pod kierunkiem jej Komendanta Krzysztofa Świerczka, jako pierwsi przybyli przed południem pielgrzymi z Zachodniopomorskiej Komendy OHP. W miasteczku oznakowano poszczególne sektory, rozbito namioty, zorganizowano punkt informacyjny. Delegacje OHP z całego kraju będą tutaj odpoczywać, jeść posiłki, a przede wszystkim wzajemnie się poznawać i przygotowywać duchowo do czuwania z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae.


28 lipca był kolejnym dniem służby uczestników z jednostek Małopolskiej WK OHP jako wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach, gdzie odbyła się ceremonia powitania Ojca Świętego Franciszka. Spotkała się z nimi Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska, która podziękowała wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie. Uczestnicy OHP rozdawali butelki z wodą oraz pomagali przybyłym z odległych zakątków świata pielgrzymom. Pilnowali porządku, udzielali informacji, wskazywali miejsca w sektorach. Młodzież z chęcią wykonywała swoje obowiązki, poznawała pielgrzymów z innych krajów oraz pogłębiała swoją wiarę.


27 lipca kadra Małopolskiej WK OHP z Wojewódzkim Komendantem Krzysztofem Świerczkiem na czele wraz z uczestnikami – wolontariuszami ŚDM przygotowywała teren pod miasteczko namiotowe dla OHP w Niepołomicach – Podgrabiu.

Miasteczko przyjmie 600 pielgrzymów OHP z całej Polski, którzy będą uczestniczyć w uroczystościach Światowych Dni Młodzieży. Wyznaczono sektory pod namioty dla delegacji poszczególnych Wojewódzkich Komend, rozwiązano kwestie sanitarne, ogrodzono plac wokół miasteczka oraz wyznaczono miejsca parkingowe dla autokarów.

Wieczorem  tego samego dnia grupa wolontariuszy ze śląskich i warmińsko-mazurskich WK OHP udała się do centrum Krakowa, gdzie mogła zobaczyć i wysłuchać papieża Franciszka, przemawiającego z tzw. okna papieskiego w Pałacu Arcybiskupim przy ul. Franciszkańskiej.


26 lipca uczestnicy z jednostek Małopolskiej WK OHP rozpoczęli służbę jako wolontariusze Światowych Dni Młodzieży.

Na Błoniach w Krakowie, gdzie odbyła się ceremonia otwarcia Światowych Dni Młodzieży, byli odpowiedzialni za sprawdzanie wejściówek i udzielanie informacji, a także dbanie o porządek. Później uczestniczyli we mszy św. inaugurującej Światowe Dni Młodzieży, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Młodzież miała okazję poczuć atmosferę uroczystości oraz poznać pielgrzymów i wolontariuszy z innych krajów.

Również 26 lipca rozpoczęło się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini (Małopolska WK OHP) trzydniowe szkolenie z zakresu  udzielania pierwszej pomocy. Pod okiem instruktorów Maltańskiej Służby Medycznej uczestnicy śląskich i warmińsko-mazurskich jednostek OHP zdobywali umiejętności pozwalające nieść skuteczną pomoc osobom poszkodowanym w różnych okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu. Młodzież i opiekunowie uczyli się m.in. rozpoznawania zagrożeń, skutecznego wzywania pomocy, ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nad duchowym wymiarem przedsięwzięcia czuwają: Kapelan Magistralny w Suwerennym Zakonie Maltańskim ks. prałat Henryk Błaszczyk oraz ksiądz Rusłan Demczuk, którzy codziennie odprawiają msze św. w intencji wolontariuszy i pielgrzymów ŚDM, a także sprawują posługę duszpasterską. Podczas pobytu w Trzebini organizowane są również zajęcia sprzyjające integracji i kulturze fizycznej. 29 lipca grupy wyjeżdżają do Niepołomic, gdzie rozpocznie się służba dla przybywających na główne uroczystości ŚDM pielgrzymów.


Między 20 a 22 lipca uczestnicy 6-17 Hufca Pracy z Oświęcimia oprowadzali pielgrzymów z diecezji bielsko-żywieckiej po szlaku zabytków miasta. Dla przybyłych gości wyznaczono trzy trasy. Pielgrzymi zwiedzili Muzeum Zamek, Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Rynek, Muzeum Żydowskie, Wielką Synagogę, cmentarz żydowski, klasztor Sióstr Serafitek, murale, jak również Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i kościół o. Maksymiliana Marii Kolbe, w którym odbywały się msze święte poprzedzające, bądź kończące zwiedzanie Oświęcimia. Odwiedzili także oświęcimskie Stowarzyszenie Romów.


« 1 z 2 »

OHP przygotowują się do ŚDM

Spotkanie dotyczące przygotowań Ochotniczych Hufców Pracy do Światowych Dni Młodzieży odbyło się 21 lipca w Niepołomicach.

Wzięli w nim udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Krajowy Duszpasterz OHP ks. Jarosław Sroka, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca Bożena Rążewska, dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych KG OHP Sławomir Męcina, Grzegorz Zajączkowski z Zespołu kształcenia i szkolenia KG OHP, a także dyrektorzy, duszpasterze oraz komendanci i wychowawcy z poszczególnych wojewódzkich komend OHP.

Po przedstawieniu stanu przygotowań do uroczystości zaprezentowano materiały z logo ŚDM i omówiono kluczowe sprawy związane z organizacją oraz przebiegiem pielgrzymki. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie przez ks. Jarosława Srokę głównych celów Światowych Dni Młodzieży i zwrócenie uwagi na duchowe przeżycie tego szczególnego czasu. Opiekunom grup przekazano informacje na temat programu pielgrzymki i omówiono trasę przemarszu na spotkanie z Papieżem Franciszkiem.

Odbyło się również szkolenie na temat bezpieczeństwa pielgrzymów, które przeprowadziła „Fundacja Józef”. Na zakończenie wszyscy udali się do dzielnicy Podgrabie, gdzie powstanie miasteczko namiotowe OHP. Dalsze szczegóły przygotowań zostały omówione w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy.

Kraków: wystawa pokonkursowa

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie otwarto oficjalnie 8 lipca wystawę prac laureatów XVI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pn. „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży”.

Organizatorami Konkursu były Komendy: Główna oraz Wojewódzka OHP w Krakowie. Wyniki konkursu, który jest organizowany od 16 lat przez Ochotnicze Hufce Pracy, ogłoszono 7 czerwca br., jak co roku w Wadowicach.  W tym roku konkurs miał szczególny wymiar, gdyż nawiązywał do mających się niedługo rozpocząć w Polsce Światowych Dni Młodzieży.

Pokonkursową wystawę w krakowskim Urzędzie Wojewódzkim otworzyli wicewojewodowie Józef Gawron i Piotr Ćwik oraz Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek. Obecna była również komendant Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny, która przypomniała historię konkursu.