Wigilia w Próchnowie

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza odbyło się 15 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie (Wielkopolska WK) spotkanie opłatkowe.

Zebranych powitał kierownik Ośrodka Zbigniew Behrendt składając wszystkim świąteczne życzenia. Bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia złożyli również zaproszeni goście, między innymi Komendant Główny OHP Marek Surmacz, wojewódzki duszpasterz OHP ks. Piotr Wąż, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Kado, doradca Wojewody Wielkopolskiego Karolina Piotrowska, Starosta Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk oraz Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki.

Błogosławieństwa uczestnikom spotkania udzielił proboszcz parafii Żoń ks. Ryszard Kufel, po czym nadszedł czas, by podzielić się opłatkiem i zasiąść do wigilijnego stołu. Tradycyjne potrawy, w tym barszcz z uszkami, smażonego karpia, kapustę z grzybami, śledzie oraz pierogi z kapustą i grzybami przygotowała młodzież wraz z instruktorami praktycznej nauki zawodu. Wspólnie z uczestnikami kolędował Margoniński Chór „Cantata”.

Na spotkaniu opłatkowym obecni byli także: Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba, dyrektor Szkół w Lubaszu Renata Małecka, dyrektor Zespołu Szkół w Próchnowie Małgorzata Biernat, Komendant Powiatowej Policji w Chodzieży Przemysław Dorniak, dyrektor Zakładu „Komfort” Jan Kubacki, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Roman Grewling, a także młodzież i kadra OSiW.

wielkowigilia1  wielkowigilia2

Świąteczne posiedzenie Rady Programowej

Podsumowanie dotychczasowych działań zespołów roboczych oraz plany na przyszły rok – to główne tematy obrad Wojewódzkiej Rady Programowej Śląskiej WK OHP, która zebrała się 14 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej.

W spotkaniu, które przebiegało w świątecznej atmosferze i z licznym udziałem młodzieży, uczestniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka.

Już wcześniej członkowie Rady wyrażali chęć odwiedzenia terenowych jednostek OHP, stąd na miejsce obrad wybrano największy w województwie śląskim Ośrodek. – Będziemy starali się spotykać w różnych miejscach, rozrzuconych po województwie, aby zobaczyć, jaką bazą dysponuje OHP. Dlatego cieszę się, że spotykamy się tutaj – powiedział Jan Chrząszcz, I wicewojewoda śląski i zarazem przewodniczący Wojewódzkiej Rady Programowej ŚWK OHP, który odebrał akt powołania na przewodniczącego z rąk Marka Surmacza.

Następnie członkowie Rady zapoznali się z dotychczasowymi wynikami prac zespołów roboczych, powołanych w Śląskiej Komendzie przez Wojewódzkiego Komendanta Bogumiła Kanika. Pracownicy OHP w poszczególnych zespołach zaangażowali się w planowanie działań rozwojowych, edukacyjnych, projektowych oraz tworzenie warunków do powstawania spółdzielni socjalnych.

OHP ma najlepszych w kraju doradców zawodowych dla młodzieży, dlatego nastawiamy się na intensyfikację naszej współpracy, zwłaszcza w obszarze kształcenia zawodowego – mówiła Anna Zasada-Chorab, wiceprezydent Siemianowic Śląskich. – Coraz liczniej zgłaszają się do nas pracodawcy i proszą, abyśmy im dostarczyli wykwalifikowaną kadrę. Nie mam nic przeciwko temu, aby OHP były obecne w każdej szkole. Pani wiceprezydent odebrała medal od Komendanta Głównego za dotychczasową, owocną współpracę z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Podsumowując obrady Komendant Marek Surmacz przedstawił zebranym przyszłoroczne plany legislacyjne, płacowe oraz inwestycyjne związane z OHP. Zwrócił uwagę na zmieniający się wizerunek hufców pracy. – Coraz powszechniejszy jest pozytywny przekaz o OHP w kraju – stwierdził Komendant Główny.

Po części oficjalnej atmosfera zbliżających się świąt zdominowała kolejne godziny spotkania. Młodzież przywitała gości programem artystycznym i kolędami, po których przyszedł czas na łamanie się opłatkiem oraz prawdziwie domową i pyszną wigilię przygotowaną przez kadrę i wychowanków Ośrodka.


Na zdjęciu u góry, od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik, jego zastępca Bogusława Fedorowska, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka oraz wiceprezydent Siemianowic Śląskich Anna Zasada-Chorab.


rada6 rada5

 

Nagrody dla pracowników OHP

13 grudnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się wręczenie nagród rocznych Komendanta Głównego OHP wyróżniającym się pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

Uroczystość z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępców Renaty Wicha i Wojciecha Szewczyka poprzedziło zorganizowane dzień wcześniej wspólne spotkanie wigilijne.

Nagrody przyznano 170. pracownikom Wojewódzkich Komend, Centrów Kształcenia i Wychowania OHP oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego realizującym zadania w zakresie kształcenia i wychowania, wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej oraz rynku pracy. W imieniu wyróżnionych podziękował komendant Hufca Pracy w Puławach (Lubelska WK) Ryszard Stępień.

 

Ogólnopolskie spotkanie wigilijne

Na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło się 9 grudnia Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Ochotniczych Hufców Pracy. Wzięli w nim udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoimi zastępcami Renatą Wicha oraz Wojciechem Szewczykiem, Krajowy Duszpasterz OHP ksiądz prałat Jarosław Sroka, wojewódzcy komendanci, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania, wojewódzcy duszpasterze, a także zaproszeni goście oraz młodzież.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Grzegorz Ryś. Zebranych na dziedzińcu Zamku Królewskiego, wśród śpiewu kolęd i pastorałek prezentowanych przez młodzież OHP, powitał Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także między innymi senator Marek Pęk, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak, członkowie Rady Programowej Małopolskiej WK OHP oraz przedstawiciele samorządów, szkół i instytucji współpracujących i wspierających Ochotnicze Hufce Pracy.

Dalsza część spotkania odbyła się w zabytkowych salach niepołomickiego zamku, gdzie Komendant Główny OHP Marek Surmacz złożył życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz odczytał list od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych dla długoletnich pracowników OHP. Po krótkiej modlitwie poprowadzonej przez księdza biskupa Grzegorza Rysia oraz Krajowego Duszpasterza OHP księdza prałata Jarosława Srokę, zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia. Na stołach zagościły tradycyjne potrawy wigilijne, a dopełnieniem świątecznego nastroju było wspólne kolędowanie. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali symboliczne prezenty w postaci kalendarzy oraz piernikowych choinek przygotowanych przez uczestników Małopolskiej WK OHP.

Łódź: Rada Programowa

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wichy obradowała 6 grudnia w Parafii Świętego Łukasza Ewangelisty i Świętego Floriana Męczennika w Łodzi Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP. Spotkanie było połączone z Wojewódzką Wigilią kadry OHP.

W naradzie uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery Grażyna Tadeusiewicz, prorektor ds. nauki i rozwoju łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej dr Leszek Kuras, p.o. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Olczak, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych Henryk Stawski, prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Witold Kurczewski, Kurator Sądu Okręgowego Mirosława Gumowska-Bubas, dyrektor Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka Sylwia Prażnowska, radny Powiatu Zgierskiego Zbigniew Antczak, jak również Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther, jej zastępca Magdalena Legun-Wołosz, Duszpasterz ŁWK OHP ks. Mirosław Marczak, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel oraz jej zastępca Elżbieta Sobczyk.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój OHP Komendant Marek Surmacz odznaczył Honorowymi Odznakami OHP prezes Grażynę Tadeusiewicz oraz ks. Mirosława Marczaka składając podziękowania za dotychczasową współpracę.

W dalszej części obrad podsumowano działalność łódzkich OHP w mijającym roku. Główny specjalista ds. kształcenia i wychowania Mirosław Wojciechowski omówił działania opiekuńczo-wychowawcze Wojewódzkiej Komendy, zaś p.o. dyrektor Biura ŁWK OHP Anna Laskowska podsumowała efekty wykonanych zadań w zakresie rynku pracy. Działalność dobieszkowskiego Centrum w roku 2016 przedstawiła zastępca dyrektora placówki Elżbieta Sobczyk.

Po prezentacjach dyskutowano m.in. na temat promocji Ochotniczych Hufców Pracy w środowiskach lokalnych oraz planowanej zmianie nazwy instytucji.

 


Na zdjęciu u góry, od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery Grażyna Tadeusiewicz, Duszpasterz ŁWK OHP ks. Mirosław Marczak, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wojewódzka Komendant OHP Barbara Stanisława Günther.


 

radalodz7
Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza

 

radalodz1a

Szkolenie kadry

W dniach 28-30 listopada w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się szkolenie kadry koordynującej kształcenie i wychowanie w wojewódzkich komendach OHP oraz centrach kształcenia i wychowania, zorganizowane przez Biuro Edukacji KG OHP. Jego tematem był „Nadzór nad działalnością edukacyjną w świetle nowych koncepcji i wyzwań organizacyjnych jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP”.

W otwarciu szkolenia wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz, któremu towarzyszył jego zastępca Wojciech Szewczyk. Komendant Główny w swoim wystąpieniu omówił bieżące oraz planowane działania w zakresie perspektywicznego rozwoju instytucji, poszerzające działalność edukacyjną OHP.

Wstępem do szkolenia było wystąpienie Krajowego Duszpasterza Ochotniczych Hufców Pracy księdza prałata Jarosława Sroki, który podkreślił ważną rolę koncepcji wychowawczych opartych na kształtowaniu człowieczeństwa w myśl nauk papieskich św. Jana Pawła II. Duszpasterz zaakcentował też potrzebę rozwijania twórczego duszpasterstwa młodzieży.

W dalszej części szkolenia mówiono o wzmacnianiu bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem, jak również o kwestiach pomiaru i oceny realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Biura Edukacji KG – dyrektora Sławomira Męcinę oraz głównych organizatorów Dorotę Słomską i Grzegorza Zajączkowskiego. Podczas zajęć wyjaśniono także wątpliwości związane z realizacją procesu kształcenia i wychowania oraz dzielono się dobrymi praktykami i rozwiązaniami organizacyjno-metodycznymi stosowanymi przez jednostki.

Ważnym elementem szkolenia było wystąpienie Radcy Zespołu profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji i Zastępcy Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) podinsp. dr Marzeny Kordaczuk-Wąs ukierunkowane na rozwijanie umiejętności kadry w konstruowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów profilaktycznych adresowanych do młodzieży z grup ryzyka oraz kreowaniu współpracy interdyscyplinarnej w środowiskach lokalnych na rzecz profilaktyki społecznej.

Na zakończenie odbyły się zajęcia w grupach warsztatowych mające na celu doskonalenie organizacji i nadzoru procesu kształcenia oraz wychowania w OHP. Podsumowując szkolenie dyrektor Sławomir Męcina podziękował za zaangażowanie w organizację oraz twórczy i aktywny udział w nim polecając upowszechnienie uzyskanej wiedzy we wszystkich jednostkach edukacyjnych OHP.

 

Podsumowanie w Zielonej Górze

Komendant Główny OHP Marek Surmacz uczestniczył 25 listopada w podsumowaniu kursu pn. „Ginące zawody – piekarz” zorganizowanego przez Lubuską WK w Zielonej Górze.

W dwutygodniowym szkoleniu brały udział osoby w wieku 18-22 lat, mające trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych adekwatnych do wymagań i potrzeb rynku. Część kursantów stanowili uczestnicy i absolwenci OHP z Łódzkiej, Mazowieckiej i Warmińsko-Mazurskiej WK oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce.

Była to między innymi okazja do nauki wypieku chleba według tradycyjnych receptur, bułek i paluchów drożdżowych, kulebiaków i lubelskich cebularzy. Ostatniego dnia w obecności Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz kadry Lubuskiej WK podsumowano kurs, a także przedstawiono efekty pracy jego uczestników.

Poznań: Wojewódzka Rada

24 listopada w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu obradowała Wojewódzka Rada Programowa Wielkopolskiej WK OHP, w której wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz.

Posiedzenie otworzył Wojewódzki Komendant Michał Tadeusz Comba, a przewodniczył – Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Działalność Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży oraz rynku pracy na terenie Wielkopolski omówiła zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ewa Krupska. Następnie koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ilona Wojcieszak zaprezentowała zadania w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej, której celem jest nawiązywanie kontaktów z absolwentami i udzielanie im wsparcia w ramach Klubu Absolwenta oraz angażowanie absolwentów do udziału w projektach przynoszących korzyści płynące z kształcenia ustawicznego, sprzyjającego wzrostowi szans na rynku pracy. Z kolei komendant Hufca Pracy w Pile Kinga Bieńkowska przedstawiła działalność hufca w środowisku lokalnym, przeanalizowała wyniki nauczania i frekwencji uczestników, a także priorytety w działalności opiekuńczo-wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy.

Komendant Hufca Pracy Kinga Bieńkowska omawia działalność jednostki w środowisku lokalnym.

Jako ostatni wystąpił dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Krystian Piasecki, który opowiedział o potencjale organizacyjnym Centrum oraz o skuteczności odziaływań wychowawczych w świetle losów absolwentów. Po wystąpieniach prelegentów głos zajęli kolejno członkowie Rady Programowej: poseł Tadeusz Dziuba mówił o przeprowadzeniu pilotażowych zmian w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez współpracę z instytucjami wojskowymi; a radna powiatu poznańskiego Zofia Dobrowolska podkreśliła znaczenie OHP w kształtowaniu postaw młodego człowieka. Dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu przedstawił prośbę o wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w procesie kształcenia zawodowego i przygotowania do egzaminu czeladniczego.

Na zakończenie dyskusji Komendant Główny OHP Marek Surmacz zapoznał zebranych ze stanem prac nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znajdą się zapisy dotyczące funkcjonowania OHP, a także podziękował przybyłym za współpracę na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP podsumował jej przewodniczący wojewoda Zbigniew Hoffmann, a członkowie zobowiązali się wspierać działania Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.


Na zdjęciu pierwszym u góry, od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ewa Krupska, Wojewódzki Komendant Michał Tadeusz Comba, dyrektor Biura WK Adam Pękarski.

Świętokrzyska Rada Programowa

Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha uczestniczyli w odbywającym się 23 listopada w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Tematem Rady była promocja usług rynku pracy realizowanych przez jednostki Świętokrzyskiej WK.

Spotkanie otworzył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś – wiceprzewodniczący Rady. Następnie Wojewódzki Komendant Jacek Sabat przedstawił realizację uchwał podjętych na poprzedniej Radzie Programowej, a w szczególności efekty wspólnych działań, m.in. w zakresie rekrutacji uczestników oraz wdrażania projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz w swoim wystąpieniu omówił planowane zmiany w Ochotniczych Hufcach Pracy, związane przede wszystkim z nazwą instytucji i charakterem jej zadań. Podkreślił również zasadność budowy nowych warsztatów szkoleniowych dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach z uwagi na potrzeby kształcenia praktycznego. Podczas dyskusji rozmawiano o dotychczasowej współpracy Świętokrzyskiej WK OHP z członkami Wojewódzkiej Rady Programowej. Głos zabrali: prezes Stowarzyszenia „Biegacz Świętokrzyski” Jacek Wiatrowski, wicestarosta Starachowicki Agata Gałka-Bernacka, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Aleksandra Szulc, starszy wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty Marianna Poddębniak.

Dyrektorzy szkół zwrócili uwagę na ważną rolę doradztwa zawodowego w kształceniu młodzieży i potrzebę wsparcia ze strony specjalistów z ŚWK OHP. Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha zadeklarowała pomoc w tej sprawie. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja działalności jednostek rynku pracy Świętokrzyskiej Komendy OHP, której dokonał specjalista ds. rynku pracy Dawid Tobiasz.

Na zakończenie jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie współpracy na rzecz młodzieży bezrobotnej z terenu województwa świętokrzyskiego mającej na celu skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu. Podsumowania posiedzenia dokonał Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat.

kielce2
W tym samym dniu Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha spotkali się z pracownikami Komendy w Kielcach.

 

Rady Programowe

W ostatnich tygodniach w wojewódzkich komendach OHP odbywają się posiedzenia Rad Programowych – organów opiniodawczo-doradczych tych komend. Głównym ich zadaniem jest przede wszystkim inicjowanie współpracy między partnerami w zakresie działań wspierających osoby w wieku do 25 roku życia, w szczególności te, które są bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym. Działalność Rad wpisuje się w zadania przeciwdziałania marginalizacji, jak również kształcenia i wychowania.

Ostatnio, 21 listopada, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Kujawsko-Pomorskiej WK OHP we włocławskim Centrum Kultury „Browar B”. Przybył na nie Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz jego zastępca Renata Wicha.

kpr5
Od lewej: Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, Komendant Główny Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha oraz zastępca Wojewódzkiego Komendanta Michał Krzemkowski.

Komendant Marek Surmacz przedstawił na wstępie zmiany planowane w Ochotniczych Hufcach Pracy, związanych przede wszystkim z nazewnictwem instytucji i charakterem jej zadań. Wykonanie uchwał podjętych na posiedzeniu inauguracyjnym, które dotyczyły naboru uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2016/2017 oraz do projektów unijnych zaprezentowała Dyrektor Merytoryczny Komendy Małgorzata Filarska.

Formy współpracy OHP z instytucjami omówili członkowie Rady oraz zaproszeni goście: dyrektor Zespołu Szkół WSO „Cogito” Alina Kozłowska, kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku Anna Wilińska, z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska, Marcin Gawroński z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku, przedstawiciel pracodawców – właściciel Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc. Podsumowania przedstawionej tematyki dokonała Wojewódzka Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, dziękując jednocześnie za dotychczasową współpracę oraz wsparcie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy.

Na zakończenie członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu rynku pracy, których celem będzie aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W planie są targi i giełdy pracy, specjalne programy, szkolenia, warsztaty i konferencje. Poprzez realizację części z tych działań zostaną wypracowane nowe kierunki i rozwiązania wspierające aktywizację społeczną i zawodową młodzieży, promujące przedsiębiorczość, a także doskonalące narzędzia ułatwiające świadczenie usług.

Komendant Główny Marek Surmacz wraz z zastępcą Renatą Wicha spotkał się także z kadrą włocławskich jednostek organizacyjnych oraz kadrą kierowniczą Wojewódzkiej Komendy OHP. Komendant wyraził swoje uznanie dla dobrych wyników osiąganych w zakresie realizacji projektów i naboru do jednostek opiekuńczo-wychowawczych. Podkreślił ważną rolę Ochotniczych Hufców Pracy w kształceniu i wychowaniu młodzieży potrzebującej wsparcia.

O posiedzeniach Rad Programowych w innych województwach można przeczytać w Aktualnościach