Najładniejsze kartki wielkanocne

10 kwietnia rozstrzygnięto konkurs Krajowego Duszpasterstwa oraz Komendy Głównej OHP na najlepszą kartkę mówiącą o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Wielkanocnych.

Przedsięwzięcie, organizowane corocznie, zachęca młodzież do osobistego przeżywania Wielkanocy i refleksji nad sensem świętowania, jak również do rozwoju artystycznych uzdolnień.

Na tegoroczny konkurs wpłynęły 552 prace ze 154 jednostek OHP z całej Polski. Jury w składzie: Krajowy Duszpasterz ks. Jarosław Sroka, artysta malarz Tadeusz Goliszek oraz grafik komputerowy Monika Wierzbicka wybierając prace brało pod uwagę zarówno zgodność z tematem konkursu, estetykę wykonania pracy, jak i sposób zaprezentowania swojego pomysłu związanego z istotą Świąt Wielkiej Nocy.

Pierwsze miejsce przyznano Angelice Dunikowskiej z Małopolskiej WK, drugie – Szymonowi Zielińskiemu z 5-23 Hufca Pracy w Łodzi (Łódzka WK), trzecie – Agnieszce Gadzińskiej z 1-3 Hufca Pracy w Bolesławcu (Dolnośląska WK), czwarte – Patrycji Przesdzienk z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), piąte – Patrykowi Erdmańskiemu z 2-1 Hufca Pracy w Brodnicy (Kujawsko-Pomorska WK). Ponadto przyznano cztery wyróżnienia, które otrzymali: Patrycja Machura z 12-29 Hufca Pracy w Częstochowie (Śląska WK), Dawid Konieczny z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK), Paulina Bazan z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK), Patryk Trafas z 15-28 z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Margoninie (Wielkopolska WK).

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce

    

Wyróżnienia:

  

  

Rozpoczynamy Konkurs

7 kwietnia w siedzibie Komendy Głównej OHP w Warszawie odbyło się losowanie, które zadecydowało o tym, które z państw członkowskich Unii Europejskiej będą prezentować poszczególne wojewódzkie komendy OHP oraz centra kształcenia i wychowania podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić”. Przedsięwzięcie ma rozwijać i upowszechniać ideę integracji, wiedzę o Unii Europejskiej oraz promować zainteresowania młodzieży związane z szeroko rozumianą problematyką europejską.

Sam Konkurs odbędzie się w dniach 24-26 maja tego roku na terenie Świętokrzyskiej WK OHP. Reprezentacje WK i CKiW z całego kraju opracują specjalne prezentacje multimedialne i wystawy, będą musiały wykazać się wiedzą o danym państwie oraz umiejętnością przygotowania potraw z ich regionów.

Kraje UE losowała uczestniczka z Mazowieckiej WK OHP Sandra Kurek w obecności dyrektora Biura Edukacji KG OHP Sławomira Męciny, Doroty Słomskiej i Marty Sielezińskiej z Biura Edukacji, komendanta Hufca Pracy w Mińsku Mazowieckim Hanny Przybysz oraz rzecznika prasowego Anny Szymańskiej.

Poniżej przedstawiamy wyniki losowania:

DOLNOŚLĄSKA WK OHP – Belgia
KUJAWSKO-POMORSKA WK OHP – Finlandia
LUBELSKA WK OHP – Litwa
LUBUSKA WK OHP – Portugalia
ŁÓDZKA WK OHP – Włochy
MAŁOPOLSKA WK OHP – Chorwacja
MAZOWIECKA WK OHP – Rumunia
OPOLSKA WK OHP – Czechy
PODKARPACKA WK OHP – Hiszpania
PODLASKA WK OHP – Holandia
POMORSKA WK OHP – Austria
ŚLĄSKA WK OHP – Polska
ŚWIĘTOKRZYSKA WK OHP – Słowacja
WARMIŃSKO-MAZURSKA WK OHP – Estonia
WIELKOPOLSKA WK OHP – Niemcy
ZACHODNIOPOMORSKA WK OHP – Bułgaria
CKiW DOBIESZKÓW – Węgry
CKiW GOŁDAP – Cypr
CKiW OLEŚNICA – Grecja
CKiW PLESZEW – Irlandia
ECKiW ROSKOSZ – Łotwa
CKiW SZCZAWNICA-JABŁONKA – Słowenia
CKiW TARNÓW – Francja

Rada Programowa OHP w Szczecinie

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie obradowała 4 kwietnia z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha Rada Programowa ZWK OHP. Tematem posiedzenia były działania realizowane przez OHP i partnerów zewnętrznych w kontekście niżu demograficznego oraz reformy oświaty.

Udział w posiedzeniu wzięli m.in. poseł Artur Szałabawka, zastępca Prezydenta Miasta Szczecina Marcin Pawlicki, Komendant ZWK OHP Tomasz Namieciński i jego zastępca Wioletta Wiercimak, dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Komendy Dariusz Pisarski, przedstawiciele zachodniopomorskich starostw i gmin, przedstawiciele służb mundurowych, MOPR, PFRON, Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP, Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz szkół.

Działalność Wojewódzkiej Komendy w 2016 r. omówiła zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Wioletta Wiercimak przedstawiając realizację działań w zakresie: szkolenia zawodowego i zatrudnienia, naboru uczestników do poszczególnych form wsparcia, jak również zasady skutecznego monitorowania wchodzenia młodzieży na rynek pracy. Na zakończenie swojego wystąpienia wskazała mocne i słabe strony działalności Komendy.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie specjalisty ds. Koordynacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie Elżbiety Paprockiej, która nawiązując do szkolnictwa zawodowego w dobie reformy oświaty przedstawiła sytuację dotyczącą przekształcenia szkoły zawodowej w szkołę branżową. Podkreśliła korzyści, jakie daje młodym ludziom nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zależności od wybranego kierunku zawodu. Młodzież ucząca się w tego typu szkole zdobywa wiedzę ogólną oraz praktykę zawodową, które dają jej konkretne kwalifikacje w danym zawodzie, co pomaga łatwiej znaleźć dobrą pracę.

Do zmian w systemie edukacji w roku 2017/2018 odniosła się także specjalista z Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty Urszula Berlińska przybliżając proces przekształcania szkół zawodowych w szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia, który ma nastąpić 1 września tego roku. Szkoły zawodowe powinny zapewnić zaplecze pracy dla uczniów. Urszula Berlińska zaprosiła Komendanta Tomasza Namiecińskiego na kongres edukacyjny.

Tematem wystąpienia dyrektora Biura ZWK OHP Dariusza Pisarskiego były kwestie dotyczące naboru młodych ludzi do jednostek OHP związane z niżem demograficznym. Dyrektor Pisarski poinformował, że w związku z wprowadzaną reformą OHP prowadziło rozmowy z przedstawicielami samorządów terytorialnych w sprawie przekształcenia istniejących gimnazjów w szkoły podstawowe dla dorosłych.

Osiągnięcia ZWK OHP w Szczecinie za 2016 rok podsumował Komendant Główny OHP Marek Surmacz składając podziękowania za zaangażowane i gratulując efektów pracy. Odniósł się również do bliższej współpracy z innymi instytucjami, które wspierają działania OHP mając na uwadze wdrażanie nowych struktur dotyczących reformy oświaty. Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą działań mających na celu wsparcie realizacji przez OHP rekrutacji młodzieży w roku szkolnym 2017/2018, w kontekście niżu demograficznego oraz reformy oświaty. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zmian, jakie czekają szkolnictwo w nowym roku szkolnym.


Na zdjęciu u góry od lewej: poseł Artur Szałabawka, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Prezydenta Miasta Szczecina Marcin Pawlicki, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Wioletta Wiercimak.

  

Pierwszy rok Rodziny 500+

W gminie Koneck, w województwie kujawsko-pomorskim, świętowano 1 kwietnia, z udziałem Premier Beaty Szydło oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, pierwszą rocznicę inauguracji rządowego programu Rodzina 500+. Wśród gości znaleźli się także m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzenna Drab, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzenna Drab (pośrodku) przy stoisku OHP razem z Wojewódzkim Komendantem Małgorzatą Taranowicz.

Dzieci przybyłe na spotkanie mogły skorzystać z wielu atrakcji, które zapewniła kadra Kujawsko-Pomorskiej WK OHP. Były to: malowanie koszulek według szablonów z logo programu, wyrób biżuterii z koralików, tworzenie figurek z balonów, kolorowanie, malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, dekorowanie ciasteczek, rozgrywki sportowe, bańki mydlane. Stoiska Ochotniczych Hufców Pracy cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Dzieci dostały balony, słodycze oraz kolorowe gadżety. Kadra OHP udekorowała również salę, w której odbyło się spotkanie. Cukiernia „Lucynka”, współpracująca z toruńską Komendą upiekła torty, a uczestnicy OHP – muffinki. Była to doskonała okazja do promocji działalności Ochotniczych Hufców Pracy tym bardziej, że na stoisku OHP znalazły się również materiały dotyczące prowadzonej akcji rekrutacyjnej na nowy rok szkolny.

Pani minister Elżbieta Rafalska podziękowała kadrze Kujawsko-Pomorskiej WK OHP, szczególnie Wojewódzkiemu Komendantowi Małgorzacie Taranowicz za przygotowanie atrakcji dla uczestników spotkania.

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin, z którego korzysta już 2 mln 560 tys. rodzin.

 

Wizyta monitorująca

Komendant Główny OHP Marek Surmacz odwiedził 31 marca Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina I Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą, w którym uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie (Podlaska WK) odbywali praktyki zawodowe. Komendantowi Głównemu towarzyszyli Wojewódzki Komendant Podlaskiej WK OHP Adam Romatowski i Wojewódzki Komendant Mazowieckiej WK OHP Piotr Modzelewski.

Młodzi stażyści przebywali we Frankfurcie nad Odrą od 19 marca do 1 kwietnia w ramach projektu pt. „Europejski staż młodych kucharzy i murarzy szansą na rozwój zawodowy”, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. W ciągu dwóch tygodni 22 uczestników z Podlaskiej Komendy (w tym 10 murarzy i 12 kucharzy) poznawało nowoczesne technologie z dziedziny budownictwa lub zapoznawało się z kuchnią zachodniego sąsiada.

Komendant Główny OHP wspólnie z Wojewódzkimi Komendantami spotkali się m.in. z dyrektorem Zakładu Walterem Jahnem, specjalistką ds. współpracy z zagranicą Katarzyną Rybińską oraz z przedstawicielami władz Frankfurtu nad Odrą. W trakcie spotkania polska delegacja miała okazję zapoznać się z metodami i warunkami szkolenia zawodowego, nowoczesną bazą warsztatową gospodarzy oraz opracować plan dalszej współpracy przy kolejnych projektach realizowanych przez OHP.

Po oficjalnej części wizyty odbyło się spotkanie z grupą stażystów. Młodzież z zadowoleniem wypowiadała się na temat warunków panujących na warsztatach oraz w miejscu zamieszkania, atmosfery, fachowego sposobu przekazywania wiedzy czy też możliwości udziału w wyprawach edukacyjnych po niemieckim regionie. Z kolei pod jej adresem padło wiele pochwał ze strony niemieckich instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Goście z Polski mieli także okazję na ciekawe spędzenie zorganizowanego czasu wolnego. Wspólnie z gospodarzami odwiedzili miejscową strzelnicę. Wizyta zakończyła się uroczystym podsumowaniem, podczas którego zostały wręczone stażystom certyfikaty, a przedstawiciele organizacji niemieckiej zostali zaproszeni do Podlaskiej WK OHP w Białymstoku na zakończenie projektu.

  

Konkurs na kartkę wielkanocną

3 kwietnia minął termin nadsyłania kart wielkanocnych na konkurs Krajowego Duszpasterstwa oraz Komendy Głównej OHP. W konkursie na najlepszą kartkę mówiącą o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Wielkanocnych mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy OHP. Przedsięwzięcie, organizowane corocznie, zachęca młodzież do osobistego przeżywania Wielkanocy i refleksji nad sensem świętowania, jak również do rozwoju artystycznych uzdolnień. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia br.

Łódź. Przy udziale Duszpasterza Wojewódzkiej Komendy ks. Mirosława Marczaka wybrano 12 najlepszych prac spośród 71 zgłoszonych do konkursu z całego województwa. Na zdjęciu jury podczas oceny nadesłanych prac: od prawej Wojewódzki Komendant Barbara Günther, ks. Mirosław Marczak, z-ca Wojewódzkiego Komendanta Magdalena Legun-Wołosz oraz specjalista ds. kształcenia i wychowania Kinga Gudanis.
Przemków. Młodzież z głogowskiej grupy wychowawczej Hufca Pracy w Przemkowie (Dolnośląska WK) zgodnie z coroczną tradycją spotkała się, aby wykonać kartki świąteczne. Część z nich została wysłana na konkurs do Częstochowy, a część dostaną z życzeniami pracodawcy i instytucje współpracujące z OHP.
Kielce. Uczestnicy Świętokrzyskiej Komendy mogli także konkurować o miano autora najładniejszej ozdoby świątecznej. Komisja konkursowa, której przewodniczyła zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska, oceniając prace wzięła pod uwagę ich oryginalność i pomysłowość oraz staranność wykonania.
Poznań. W Wielkopolskiej Komendzie na miano najlepszej zasłużyła kartka wielkanocna autorstwa Darii Legwińskiej z Hufca Pracy w Kole. Na zdjęciu autorka wraz z nagrodzoną pracą oraz komisja konkursowa. Drugi od lewej Duszpasterz Wielkopolskiej WK OHP ks. Piotr Wąż.
Warszawa. Na konkurs w Mazowieckiej WK OHP nadesłano 62 prace z 21 jednostek opiekuńczo-wychowawczych. Kartki były wykonane różnymi technikami, dzięki temu wyglądały ciekawie i pomysłowo, zaskakiwały ponadto starannością wykonania i dużą inwencją twórczą. Tradycyjne świąteczne symbole zostały zwizualizowane w sposób stanowiący swoiste połączenie sacrum z ekspresją artystyczną współczesnej młodzieży. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, aby wyłonić te najlepsze z najlepszych. Zwyciężyła Krystyna Markiewicz z 7-32 Hufca Pracy w Warszawie, której pracę prezentujemy powyżej. Niezależnie od radości tworzenia kartek, młodzież z mazowieckich jednostek poddała pogłębionej refleksji ideę i sens Zmartwychwstania Pańskiego, rozmawiała o spotkaniach rodzinnych i symbolice tego najważniejszego i najstarszego święta w tradycji chrześcijańskiej.
Białystok. Na konkurs nadesłano tutaj 85 kart wielkanocnych, spośród których komisja wybrała 10 kartek. Będą one reprezentować Podlaską WK na szczeblu centralnym. Na zdjęciu, po lewej u góry zwycięska karta autorstwa Oliwii Chrościelewskiej z Hufca Pracy w Suwałkach.

 

 

Minister Elżbieta Rafalska spotkała się z kadrą kierowniczą OHP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Sekretarz Stanu Stanisław Szwed spotkali się 30 marca z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, jego zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem, a także Wojewódzkimi Komendantami OHP. W spotkaniu, które odbywa się corocznie po podsumowaniu ubiegłorocznej działalności i ocenie jednostek OHP, wzięła również udział dyrektor Biura Minister Grażyna Ożarek.

Rozmawiano na temat zmian zachodzących na rynku pracy i oświacie oraz formach pomocy i wsparcia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wojewódzcy Komendanci przedstawili kolejno prezentacje multimedialne dotyczące realizacji zadań i propozycji rozwoju OHP.

Na zakończenie spotkania złożono życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych oraz wręczono stroiki wykonane przez uczestników OHP z województwa świętokrzyskiego podczas zajęć plastycznych.

 

 

Rada Programowa w Krakowie

29 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Małopolskiej WK OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha.

Wśród członków Rady Programowej, którzy licznie wzięli udział w spotkaniu byli: poseł Jarosław Szlachetka, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca Bożena Rążewska, Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wicestarosta Bocheński Józef Mroczek, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Edyta Klimowska-Bobula, zastępca Kuratora Okręgowego w Krakowie Janina Dziuban, dyrektor ROPS w Krakowie Wioletta Wilimska, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie Andrzej Kuta, dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Czesław Krupa, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie Bogusław Pituła, oraz dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie oraz Szczawnicy/Jabłonce i dyrektorzy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Program Wojewódzkiej Rady Programowej obejmował sprawozdanie z działalności Małopolskiej WK OHP oraz CKiW za rok 2016, stan realizacji refundacji kosztów szkoleń pracowników młodocianych za rok 2016 oraz planowanie na 2017 r. i rekrutację uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkoleniowy 2017/2018. Ważnym punktem podczas posiedzenia była organizacja XVII edycji Konkursu Papieskiego oraz informacja na temat wdrażania nowego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Podczas posiedzenia wręczono akt powołania dla nowego członka Wojewódzkiej Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, którym został prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie Andrzej Kuta.

Rada Programowa jednogłośnie podjęła dwie uchwały. Pierwszą, dotyczącą podjęcia działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Centrów w Tarnowie i Szczawnicy/Jabłonce w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją uczestników OHP do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/18 oraz drugą: podjęcia działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Komendy oraz CKiW w Tarnowie i CKiW w Szczawnicy/Jabłonce w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją beneficjentów do projektu, który będzie realizowany przez OHP w 2017 r. pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Na zakończenie posiedzenia Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem i Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej WK OHP Krzysztofem Świerczkiem podziękowali za spotkanie i deklaracje pomocy ze strony instytucji i wszystkich uczestników rady.

 

Zmiany kadrowe

28 marca 2017 r. Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP Lubuskiej WK w Zielonej Górze pana Krzysztofa Galerczyka. Pełnienie obowiązków Wojewódzkiego Komendanta OHP w Zielonej Górze powierzył panu Mariuszowi Krukowi, dotychczasowemu zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP.