Przedświąteczne dary

Świąteczna Zbiórka Żywności i akcja „Polacy Rodakom” to przedświąteczne przedsięwzięcia charytatywne, w które włączyli się uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy.

Wolontariusze ze Środowiskowego Hufca Pracy 3-18 w Lublinie zebrali prawie 360 kg długoterminowych produktów żywnościowych. Zbiórka odbywała się w dwóch lubelskich marketach w dniach 25 i 26 listopada. Z darów przekazanych przez ludzi dobrej woli przygotowano paczki, które trafiły do 16 znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej rodzin podopiecznych świetlicy środowiskowej OHP z lubelskiej dzielnicy Bronowice oraz uczestników Środowiskowego Hufca Pracy.

Pakowanie darów w magazynie akcji „Polacy Rodakom”

W Tomaszowie Lubelskim (zdjęcie u góry) żywność w sklepach zbierali uczestnicy 3-4 Hufca Pracy, uczniowie z gimnazjów nr 1 i 2 w Tomaszowie Lubelskim, Zespołu Szkół Publicznych w Sabaudii oraz wolontariusze ze Stowarzyszenia „Nowe Miasto” w Bełżcu. Zbiórkę prowadzono w czterech tomaszowskich sklepach. Udało się zebrać 893,9 kg produktów. Dary zostaną rozdzielone i przekazane przed świętami do osób potrzebujących pomocy w regionie tomaszowskim. Zbiórki odbyły się w ramach akcji organizowanej przez Lubelski Bank Żywności.

Młodzież z OHP włączyła się także w przygotowanie paczek świątecznych w ramach akcji „Polacy – Rodakom”. 29 listopada w magazynie akcji w Lublinie 12 uczestników z samorządu młodzieży Środowiskowego Hufca Pracy oraz z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim wraz z wychowawcami pakowało rzeczy zebrane od darczyńców do paczek świąteczno-noworocznych dla Polaków zza wschodniej granicy. Akcja, którą zainicjował senator Stanisław Gogacz, jest prowadzona już po raz 17. Dzięki wsparciu osób dobrej woli, darczyńców, organizatorów i wolontariuszy za pośrednictwem polskich instytucji i stowarzyszeń oraz parafii działających na Ukrainie i Białorusi Polacy mogą przekazać swoim rodakom m.in. produkty spożywcze, książki z polską literaturą piękną, zabawki i książki dla dzieci.

Zaangażowanie młodzieży OHP w akcje charytatywne jest jednym z elementów wychowania podopiecznych instytucji.

Nagroda dla Patryka

Patryk Obrębski, uczestnik Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie został laureatem III nagrody w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pn. „Złota Polska Jesień w obiektywie” ogłoszonym przez Miejski Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi. Celem przedsięwzięcia było promowanie zachowań proekologicznych, rozwijanie zainteresowań fotograficznych, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, rozbudzenie wyobraźni i zwiększenie wrażliwości na sztukę.

Na konkurs nadesłano 83 prace. Trzech innych uczestników dobieszkowskiego Centrum otrzymało dyplomy uczestnictwa.