Wakacje ze stażem

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bartoszycach (Warmińsko-Mazurska WK) z dużym zaangażowaniem realizują zadania w ramach kolejnej formy wsparcia, jaką są staże zawodowe.

Młodzi ludzie mają szansę zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania danego zakładu pracy, poszerzenia swojej wiedzy oraz nabycia i doskonalenia umiejętności praktycznych. Ponadto, mają okazję do kształtowania tak bardzo pożądanych przez współczesnych pracodawców kompetencji społecznych, jak: sumienność, punktualność czy uczciwość.

„Jestem bardzo zadowolony z tego, że odbywam staż zawodowy, ponieważ wierzę, ze ułatwi mi on integrację z rynkiem pracy. Zdobędę doświadczenie zawodowe, a przecież tego oczekują dzisiaj pracodawcy od młodych ludzi” – mówi Jeremiasz zajmujący stanowisko sprzedawcy.

„Dzięki tej pracy, poszerzę swoją wiedzę i nabędę umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku sprzedawcy. Cieszę się, że poznałem wielu nowych ludzi, co może okazać się pomoce w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej”- mówi Mateusz, kolejny uczestnik projektu.

Staż zawodowy stanowi istotny etap przygotowania młodych ludzi do samodzielnej pracy. Dodatkowo młodzież może liczyć na pomoc i wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów.

Metamorfoza uczestników

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu ukończyli warsztaty z kreowania wizerunku.

Cykl spotkań obejmował zajęcia teoretyczne, pogadanki, konsultacje ze stylistą. Celem warsztatów było uświadomienie młodym ludziom, że podczas poszukiwania pracy kreujemy własny wizerunek nie tylko poprzez dokumenty aplikacyjne, ale w szczególności poprzez swój wygląd – sposób ubierania i uczesania, ogólne zadbanie. A wizerunek wpływa na ocenę kompetencji.

Zajęcia zwiększyły samoocenę uczestników projektu, pokazały różne sposoby autoprezentacji, jak również pozwoliły nabyć kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Szkolenie z „Gwarancji dla młodzieży”

W dniach 28-30 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza szkolenie dla pracowników OHP zajmujących się realizacją projektów w ramach ”Gwarancji dla młodzieży”.

Komendantowi Głównemu OHP towarzyszyli jego zastępcy: Renata Wicha oraz Wojciech Szewczyk. W trakcie spotkania dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG OHP Edyta Chrząszcz omówiła pokrótce idee i zasady nowych projektów pozakonkursowych „Obudź swój potencjał” (EFS i YEI) i „Akcja aktywizacja” (EFS i YEI) oraz zapoznała z aktualnym stanem ich realizacji. Następnie szczegółowe wytyczne do ich realizacji przekazali przedstawiciele biura, a zastępca dyrektora BPEiWM Elżbieta Fydrych zaprezentowała najważniejsze zagadnienia związane z działaniem systemu SL 2014. Zasady promocji i oznakowania, główne obowiązki informacyjne OHP, jako beneficjenta, a także przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych w ramach projektu działań informacyjno-promocyjnych omówiła zastępca dyrektora Biura Komendanta Głównego OHP – rzecznik prasowy OHP Anna Szymańska. Część szkolenia poświęcono również omówieniu prowadzonych w ramach projektów zamówień publicznych.

Na zakończenie kadra OHP zarządzająca unijnymi projektami miała też czas na zadawanie pytań pozwalających na wyjaśnienie wątpliwości związanych z bieżącą, prawidłową ich realizacją.

 

 

DSCF6687

W szkoleniu wzięło udział 80 pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.