Zmiany kadrowe

Opolski Wojewódzki Komendant OHP pan Tomasz Szurmak złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Komendant Główny OHP Marek Surmacz przyjął rezygnację i powierzył obowiązki Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu dotychczasowemu zastępcy panu Łukaszowi Kubicy.

 

Zmiany kadrowe

Z dniem 16 sierpnia Komendant Główny OHP Marek Surmacz powołał na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce pana Jana Jurka.

Młodzież OHP uczestnikami ŚDM

Dla uczestników OHP udział w Światowych Dniach Młodzieży, możliwość osobistego udziału w wielkim święcie wiary w Jezusa Chrystusa był niesamowitym przeżyciem, które pozostawi wspomnienia na całe życie. Cenne i wyjątkowe było także doświadczenie powszechności Kościoła katolickiego w bogactwie różnorodności języków, narodowości i ras setek tysięcy uczestników ŚDM ze wszystkich zakątków świata.

Była to okazja do wspólnej modlitwy, refleksji, zadumy, ale także do pełnej entuzjazmu zabawy. Pomimo upału i zmęczenia duch radości i młodzieńczego zapału udzielił się każdemu.

31 lipca po zakończonej Mszy Posłania 600-osobowa grupa z Ochotniczych Hufców Pracy udała się w drogę powrotną na pole biwakowania. Śpiewom nie było końca. Spotkanie z uczestnikami ŚDM z innych krajów przyczyniło się też do międzynarodowej integracji. Na przykład ekipa z Lubelskiej WK miała okazję wracać do Niepołomic w towarzystwie Hiszpanów.


30 lipca rano w niepołomickim Miasteczku OHP duszpasterze wojewódzcy odprawili mszę świętą polową, a oprawę liturgiczną zapewniła młodzież z Lubelskiej WK. Po obiedzie pielgrzymi pieszo wyruszyli do Brzegów na Campus Misericordiae, gdzie wzięli udział w wieczornym czuwaniu z Ojcem Świętym. Był to wyjątkowy, pełen skupienia i radości czas modlitwy. Pielgrzymi spędzili tam całą noc, aby rano 31 lipca uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu ŚDM, czyli Mszy Świętej Posłania, która była uroczystym podsumowaniem Dni. Podczas tej Eucharystii Papież m.in. ogłosił miejsce i datę kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie w roku 2019. Pomimo trudów pielgrzymowania, młodzież była szczęśliwa, że razem z pielgrzymami z całego świata mogła uczestniczyć w tych wyjątkowych, zapadających głęboko w pamięć wydarzeniach.


29 lipca wieczorem, po przybyciu przedstawicieli wojewódzkich komend i centrów kształcenia i wychowania do miasteczka namiotowego, odbyło się powitanie pielgrzymów przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, jego zastępców Renatę Wicha i Wojciecha Szewczyka, Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP Krzysztofa Świerczka i jego zastępcę Bożenę Rążewską oraz dyrektora Biura Edukacji i Organizacji Jednostek OHP Sławomira Męcinę. Po powitaniu młodzież mogła odpocząć, zjeść posiłek, wziąć udział w spotkaniu integracyjnym, ale przede wszystkim przygotować się duchowo do najważniejszych wydarzeń ŚDM. Odprawiono Apel Jasnogórski – wieczorną modlitwę skierowaną do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła. Dzięki obecności duszpasterzy uczestnicy mieli także możliwość odbycia spowiedzi.

29 lipca do miasteczka namiotowego OHP w Niepołomicach-Podgrabiu, które zbudowali wolontariusze z Małopolskiej WK OHP pod kierunkiem jej Komendanta Krzysztofa Świerczka, jako pierwsi przybyli przed południem pielgrzymi z Zachodniopomorskiej Komendy OHP. W miasteczku oznakowano poszczególne sektory, rozbito namioty, zorganizowano punkt informacyjny. Delegacje OHP z całego kraju będą tutaj odpoczywać, jeść posiłki, a przede wszystkim wzajemnie się poznawać i przygotowywać duchowo do czuwania z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae.


28 lipca był kolejnym dniem służby uczestników z jednostek Małopolskiej WK OHP jako wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach, gdzie odbyła się ceremonia powitania Ojca Świętego Franciszka. Spotkała się z nimi Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska, która podziękowała wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie. Uczestnicy OHP rozdawali butelki z wodą oraz pomagali przybyłym z odległych zakątków świata pielgrzymom. Pilnowali porządku, udzielali informacji, wskazywali miejsca w sektorach. Młodzież z chęcią wykonywała swoje obowiązki, poznawała pielgrzymów z innych krajów oraz pogłębiała swoją wiarę.


27 lipca kadra Małopolskiej WK OHP z Wojewódzkim Komendantem Krzysztofem Świerczkiem na czele wraz z uczestnikami – wolontariuszami ŚDM przygotowywała teren pod miasteczko namiotowe dla OHP w Niepołomicach – Podgrabiu.

Miasteczko przyjmie 600 pielgrzymów OHP z całej Polski, którzy będą uczestniczyć w uroczystościach Światowych Dni Młodzieży. Wyznaczono sektory pod namioty dla delegacji poszczególnych Wojewódzkich Komend, rozwiązano kwestie sanitarne, ogrodzono plac wokół miasteczka oraz wyznaczono miejsca parkingowe dla autokarów.

Wieczorem  tego samego dnia grupa wolontariuszy ze śląskich i warmińsko-mazurskich WK OHP udała się do centrum Krakowa, gdzie mogła zobaczyć i wysłuchać papieża Franciszka, przemawiającego z tzw. okna papieskiego w Pałacu Arcybiskupim przy ul. Franciszkańskiej.


26 lipca uczestnicy z jednostek Małopolskiej WK OHP rozpoczęli służbę jako wolontariusze Światowych Dni Młodzieży.

Na Błoniach w Krakowie, gdzie odbyła się ceremonia otwarcia Światowych Dni Młodzieży, byli odpowiedzialni za sprawdzanie wejściówek i udzielanie informacji, a także dbanie o porządek. Później uczestniczyli we mszy św. inaugurującej Światowe Dni Młodzieży, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Młodzież miała okazję poczuć atmosferę uroczystości oraz poznać pielgrzymów i wolontariuszy z innych krajów.

Również 26 lipca rozpoczęło się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini (Małopolska WK OHP) trzydniowe szkolenie z zakresu  udzielania pierwszej pomocy. Pod okiem instruktorów Maltańskiej Służby Medycznej uczestnicy śląskich i warmińsko-mazurskich jednostek OHP zdobywali umiejętności pozwalające nieść skuteczną pomoc osobom poszkodowanym w różnych okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu. Młodzież i opiekunowie uczyli się m.in. rozpoznawania zagrożeń, skutecznego wzywania pomocy, ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nad duchowym wymiarem przedsięwzięcia czuwają: Kapelan Magistralny w Suwerennym Zakonie Maltańskim ks. prałat Henryk Błaszczyk oraz ksiądz Rusłan Demczuk, którzy codziennie odprawiają msze św. w intencji wolontariuszy i pielgrzymów ŚDM, a także sprawują posługę duszpasterską. Podczas pobytu w Trzebini organizowane są również zajęcia sprzyjające integracji i kulturze fizycznej. 29 lipca grupy wyjeżdżają do Niepołomic, gdzie rozpocznie się służba dla przybywających na główne uroczystości ŚDM pielgrzymów.


Między 20 a 22 lipca uczestnicy 6-17 Hufca Pracy z Oświęcimia oprowadzali pielgrzymów z diecezji bielsko-żywieckiej po szlaku zabytków miasta. Dla przybyłych gości wyznaczono trzy trasy. Pielgrzymi zwiedzili Muzeum Zamek, Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Rynek, Muzeum Żydowskie, Wielką Synagogę, cmentarz żydowski, klasztor Sióstr Serafitek, murale, jak również Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i kościół o. Maksymiliana Marii Kolbe, w którym odbywały się msze święte poprzedzające, bądź kończące zwiedzanie Oświęcimia. Odwiedzili także oświęcimskie Stowarzyszenie Romów.


« 1 z 2 »

Wizyta Komendanta Głównego OHP w Roskoszy

Komendant Główny OHP wizytował 21 lipca Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, gdzie m.in. spotkał się z młodzieżą biorącą udział w kursach cukiernictwa i kowalstwa, odbywających się w ramach cyklu szkoleń w tzw. ginących zawodach.

Od końca maja br. do końca września będą odbywać się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy szkolenia zawodowe w zakresie tzw. zawodów ginących. Komenda Główna zorganizowała 19 grup szkoleniowych, których uczestnicy będą szkolić się w sześciu zawodach: cukiernika, piekarza (wg dawnych receptur), kowala, kamieniarza/brukarza, stolarza/kołodzieja i zduna.

ros1W cyklu szkoleń weźmie udział ponad 200 osób – pełnoletnich uczestników lub absolwentów OHP, którzy mają już zawód wyuczony (bądź przygotowanie do jego wykonywania) pokrewny z zawodem proponowanym w trakcie szkolenia. Młodzież poznaje tradycyjne metody pracy w danym zawodzie, bierze również udział w warsztatach prowadzonych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, legitymujących się uprawnieniami w zakresie nauki zawodów ginących.

Szkolenia trwają średnio 12 dni i każde z nich kończy się egzaminem sprawdzającym organizowanym przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej. Nabycie umiejętności związanych z ginącymi zawodami otwiera przed młodymi ludźmi możliwość podjęcia działalności gospodarczej, w tym samozatrudnienia. Tym bardziej, że na rynku konsumenckim coraz bardziej popularne stają się wyroby tradycyjne i ekologiczne.

Należy dodać, że Centrum w Roskoszy ma bardzo dobre zaplecze do nauki zawodów ginących. To tutaj powstała w 2015 r. wioska ginących zawodów współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wioskę wzniesiono w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi, a w jej obiektach znalazły miejsce pracownie i warsztaty do nauki ginących zawodów, które zostały doposażone w odpowiedni sprzęt, maszyny i narzędzia.

OHP przygotowują się do ŚDM

Spotkanie dotyczące przygotowań Ochotniczych Hufców Pracy do Światowych Dni Młodzieży odbyło się 21 lipca w Niepołomicach.

Wzięli w nim udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Krajowy Duszpasterz OHP ks. Jarosław Sroka, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca Bożena Rążewska, dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych KG OHP Sławomir Męcina, Grzegorz Zajączkowski z Zespołu kształcenia i szkolenia KG OHP, a także dyrektorzy, duszpasterze oraz komendanci i wychowawcy z poszczególnych wojewódzkich komend OHP.

Po przedstawieniu stanu przygotowań do uroczystości zaprezentowano materiały z logo ŚDM i omówiono kluczowe sprawy związane z organizacją oraz przebiegiem pielgrzymki. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie przez ks. Jarosława Srokę głównych celów Światowych Dni Młodzieży i zwrócenie uwagi na duchowe przeżycie tego szczególnego czasu. Opiekunom grup przekazano informacje na temat programu pielgrzymki i omówiono trasę przemarszu na spotkanie z Papieżem Franciszkiem.

Odbyło się również szkolenie na temat bezpieczeństwa pielgrzymów, które przeprowadziła „Fundacja Józef”. Na zakończenie wszyscy udali się do dzielnicy Podgrabie, gdzie powstanie miasteczko namiotowe OHP. Dalsze szczegóły przygotowań zostały omówione w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy.

W Rzeszowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa

19 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie obradowała Rada Programowa Podkarpackiej WK OHP.

Na zaproszenie Wojewódzkiego Komendanta OHP Jerzego Cyprysia udział w spotkaniu wzięli: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Rzeszowie Maciej Karasiński oraz przedstawiciele PUP i KWP w Rzeszowie.

Ewa Ogorzałek, Hubert Podgórny i Kinga Warchoł z Podkarpackiej WK OHP zaprezentowali zakres działalności OHP oraz plany przyszłych działań. W dyskusji, jaka się wywiązała, zabrali głos członkowie Rady Programowej dzieląc się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi działalności OHP i pracy z młodzieżą. Do najważniejszych zadań na przyszłość zaliczyli: zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz wypracowanie narzędzi służących zatrzymaniu odpływu młodzieży za granicę, jak również promowanie pozytywnego wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy. Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Józef Lachcik poruszył kwestię potrzeby wydłużenia ścieżki edukacyjnej uczestników OHP do 21 r. życia, co spotkało się z poparciem wszystkich członków Rady.

Na zakończenie, z rąk Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, długoletni pracodawcy kształcący uczestników OHP otrzymali dyplomy i odznaczenia: właściciel zakładu mechaniki pojazdowej z Niska p. Kazimierz Krysa i właściciel zakładu mechanicznego z Dukli p. Antoni Korzec. Wyróżniona została też rzeszowska Izba Rzemieślnicza, którą na posiedzeniu Rady reprezentował jej dyrektor Józef Lachcik.

 

 

 

Nowy obiekt OHP

W Sulęcinie w województwie lubuskim rozpocznie we wrześniu tego roku działalność nowa jednostka organizacyjna OHP.

7 lipca Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart podpisali umowę, na mocy której Gmina Sulęcin użycza OHP obiekt przy ulicy Młynarskiej 1, zwany Domem Joannitów. To cenny zabytek powstały na przełomie XVIII i XIX w. znajdujący się na sulęcińskim Starym Mieście, po zewnętrznej stronie średniowiecznych murów obronnych. W 2008 r. przeszedł gruntowny remont w ramach współpracy transgranicznej i wspieranych środkami unijnymi projektów o nazwie „Renowacja i rozbudowa Domu Joannitów na potrzeby Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej w Sulęcinie” oraz „Wyposażenie Domu Joannitów na potrzeby Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej”. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

sulecin2
Burmistrz Dariusz Ejchart (z prawej) i Komendant Główny OHP Marek Surmacz w chwilę po podpisaniu porozumienia.

Nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Sulęcin a Ochotniczymi Hufcami Pracy jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie prowadzenia wspólnych działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Podjęta współpraca ma także wpłynąć na poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy oraz promować zatrudnienie osób pozostających poza systemem pracy. Sulęcińska placówka OHP będzie również realizować projekty międzynarodowe sprzyjające korzystaniu z doświadczeń podobnych placówek funkcjonujących w innych krajach oraz wymianie młodzieży i współpracy specjalistów. Głównym celem jej działalności będzie rozwój poradnictwa zawodowego i edukacyjnego.

W obiekcie powstaną m.in. Międzynarodowe Centrum Doradztwa Zawodowego oraz Międzynarodowe Centrum Wymiany Młodzieży i Projektów Partnerskich.

Kraków: wystawa pokonkursowa

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie otwarto oficjalnie 8 lipca wystawę prac laureatów XVI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pn. „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży”.

Organizatorami Konkursu były Komendy: Główna oraz Wojewódzka OHP w Krakowie. Wyniki konkursu, który jest organizowany od 16 lat przez Ochotnicze Hufce Pracy, ogłoszono 7 czerwca br., jak co roku w Wadowicach.  W tym roku konkurs miał szczególny wymiar, gdyż nawiązywał do mających się niedługo rozpocząć w Polsce Światowych Dni Młodzieży.

Pokonkursową wystawę w krakowskim Urzędzie Wojewódzkim otworzyli wicewojewodowie Józef Gawron i Piotr Ćwik oraz Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek. Obecna była również komendant Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny, która przypomniała historię konkursu.

Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha obradowała 5 lipca w CKiW w Dobieszkowie Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP.

Po powitaniu zebranych przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Barbarę Stanisławę Günther, Komendant Główny OHP Marek Surmacz przedstawił założenia działalności Rady Programowej, a następnie wręczył akt powołania na Przewodniczącego Rady Wicewojewodzie Łódzkiemu Karolowi Młynarczykowi. Nowo powołany Przewodniczący podziękował w swoim wystąpieniu za nominację, podkreślił rolę OHP w województwie łódzkim oraz wyraził nadzieję, że współpraca z przedstawicielami instytucji zasiadającymi w Radzie Programowej będzie skutkować wieloma pozytywnymi dla młodzieży inicjatywami. Funkcję wiceprzewodniczącego Rady powierzono Wojewódzkiemu Komendantowi OHP Barbarze Stanisławie Günther, zaś sekretarza – p.o. Dyrektor Biura Łódzkiej WK OHP Annie Laskowskiej.

lodz2
Podziękowania od Wojewódzkiego Komendanta OHP Barbary Stanisławy Günther dla Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie przez Wojewódzkiego Komendanta OHP członków Rady Programowej. W jej skład weszli: Dariusz Walichnowski – z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Sylwia Prażnowska – dyrektor Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka, Zbigniew Antczak – Radny Powiatu Zgierskiego, Grażyna Tadeusiewicz – prezes Narodowego Forum Doradztwa Kariery, Grzegorz Wierzchowski – Kurator Oświaty w Łodzi, Mirosława Gumowska-Bubas – Kurator Sądu Okręgowego, dr Leszek Kuras – prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Iwona Olczak – p.o. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Witold Kurczewski – prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, Henryk Stawski – dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych, Wiesław Krystyańczuk – prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, Adam Paprocki – dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi, Andrzej Jankowski – burmistrz Strykowa, Zuzanna Jeziorska – dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie, Krystyna Ulman – dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi, Magdalena Legun-Wołosz – zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi, ks. Mirosław Marczak – duszpasterz ŁWK OHP, Leona Winczewska-Wróbel – dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie oraz jej zastępca Elżbieta Sobczyk.

lodz3

Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther przedstawiła strukturę OHP w województwie łódzkim oraz omówiła działalność w ramach kształcenia i wychowania, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, projektów finansowanych ze środków UE oraz międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES. Po swoim wystąpieniu podziękowała Komendantowi Głównemu OHP za wyrażenie zgody na przeniesienie siedziby 5-1 Hufca Pracy do Gimnazjum nr 40 w Łodzi. Na tę decyzję oczekiwano przez wiele lat.

Następnymi wystąpieniami były prezentacja CKiW w Dobieszkowie dokonana przez jego dyrektor Leonę Winczewską-Wróbel oraz przedstawienie stanu realizacji przez Łódzką Komendę projektów prowadzonych z programu „Gwarancje dla młodzieży” współfinansowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych ludzi – „Obudź swój potencjał” i „Akcja aktywizacja” przez gł. specjalistę ds. kontroli Annę Sochę-Pinder.

Minister Elżbieta Rafalska spotkała się z kadrą kierowniczą OHP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Sekretarz Stanu MRPiPS Stanisław Szwed spotkali się 30 czerwca z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, jego zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem oraz Wojewódzkimi Komendantami OHP.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i dotyczyło stanu realizacji bieżących zadań Ochotniczych Hufców Pracy, jak również przyszłorocznego finansowania OHP. Rozmawiano także na temat regulacji płac pracowników tej instytucji.

 

minnew2