Komendant Główny OHP na dożynkach w Gminie Sulęcin

Komendant Główny OHP Marek Surmacz został zaproszony do wzięcia udziału w Dożynkach Gminnych 2016 zorganizowanych przez Gminę Sulęcin na terenie Sołectwa Wielowieś. Gospodarzem dożynek był Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

Przed dożynkami odprawiono mszę św. w intencji rolników i tegorocznych plonów, po czym Burmistrz przyjął od starościny i starosty dożynek bochen chleba upieczony z zebranych w tym roku zbóż. Podczas uroczystości przeprowadzono wiele konkurencji dożynkowych, a przede wszystkim rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec wykonany na tegoroczne święto plonów. Zwieńczeniem spotkania była zabawa ludowa.

W dożynkach wzięli udział również m.in. zastępca Burmistrza Iwona Walczak, zastępca Burmistrza partnerskiego miasta Nowego Tomyśla Paweł Mordal, Burmistrz Miasta Friedland w Niemczech Thomas Hähle, przewodniczący Związku Byłych Mieszkańców Powiatu Wschodniotorzymskiego Heinz Habermann, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Szczepański, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Dąbroś, Starosta Sulęciński Adam Basiński, przedstawiciele administracji gminy i Powiatu Sulęcińskiego. Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna reprezentował Stanisław Jakwert z Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi.

 

DSC_5544_2

 

 

dom_joanitow_4Przypomnijmy, że już w tym miesiącu rozpocznie działalność w Sulęcinie Młodzieżowe Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej OHP. Będzie funkcjonować w zabytkowym, niedawno odrestaurowanym Domu Joannitów dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Komendą Główną OHP reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza a Gminą Sulęcin reprezentowaną przez jej Burmistrza Dariusz Ejcharta w lipcu tego roku. Centrum zajmie się m.in. organizowaniem konferencji, spotkań i wymian międzynarodowych, ale przede wszystkim aktywizacją młodzieży do wejścia na rynek pracy. To tutaj młodzi ludzie będą mogli skorzystać z doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości www.sulecin.pl

Narada kadry OHP

30 sierpnia podsumowano w Komendzie Głównej OHP w Warszawie dotychczasowe rezultaty realizacji czterech projektów współfinansowanych ze środków unijnych: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz YEI (Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych).

Naradzie, w której wzięli udział szefowie wojewódzkich komend OHP, ich zastępcy oraz dyrektorzy  centrów kształcenia i wychowania OHP z całego kraju, przewodniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz. Obecni byli także zastępcy Komendanta Głównego OHP: Renata Wicha i Wojciech Szewczyk.

narada3Jak dotąd w części jednostek realizujących projekt „Obudź swój potencjał – EFS” oraz „Obudź swój potencjał – YEI” zakończono już zajęcia młodzieży z doradcami zawodowymi, które pozwoliły na opracowanie Indywidualnych Planów Działania, czyli ustaleniu szeregu działań adekwatnych do sytuacji osobistej uczestnika projektu i lokalnego rynku pracy. Te zindywidualizowane działania, jak np. odpowiednie szkolenia czy kursy pozwolą w przyszłości w znalezieniu zatrudnienia. Warsztaty miały też inny aspekt – pozwoliły na integrację grup; zdobycie informacji o instytucjach, instrumentach i usługach rynku pracy oraz o sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy (Gender mainstreaming). Wszystkie zajęcia przewidziane w harmonogramach obu projektów zakończą się do połowy grudnia 2016 r., a staże zawodowe do końca marca roku przyszłego.

Z kolei projekty „Akcja aktywizacja – EFS” i „Akcja aktywizacja – YEI” przeznaczone są dla grup uczestników w wieku: 15-17 lat (w tym grupa 15-16 lat i 16-17 lat) oraz  18-24 lat. Zakończono już rekrutację do młodszej grupy, do starszej rekrutacja rozpoczyna się we wrześniu i zakończy się z końcem października tego roku. Każda grupa otrzyma nieco inne formy wsparcia, dostosowane do jej potrzeb.

W trakcie narady poruszono również m.in. temat rekrutacji do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, jak również kwestie dotyczące wykonania budżetu przez jednostki organizacyjne OHP w bieżącym roku.

 

Z Roskoszy w Polskim Radiu Lublin

23 sierpnia w Polskim Radiu Lublin odbyła się transmisja na żywo z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Tematem rozmów z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, dyrektorem Centrum Karolem Sudewiczem oraz pracownikami i młodzieżą była nauka kwalifikacji zawodowych w tzw. zawodach ginących, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, które przeżywa obecnie wzrost zainteresowania. Wśród zawodów, których można nauczyć się w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie Centrum w Roskoszy są: kamieniarz, zdun, piekarz, cukiernik, tkacz, rymarz, kowal, dekarz/strzecharz i kołodziej.

Więcej o projekcie Ginące zawody pomysłem na przyszłość można przeczytać tutaj

 

Podziękowanie za ŚDM

Wojewoda Małopolski Józef Pilch skierował na ręce Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Marka Surmacza list z podziękowaniami za włączenie się OHP w przygotowania Światowych Dni Młodzieży 2016. W swoim liście Wojewoda podziękował za zaangażowanie, poświęcenie oraz profesjonalizm jakim wykazali się przedstawiciele OHP. Podziękował również za wielogodzinną służbę, życzliwość i zrozumienie oraz za to, że wszyscy wywiązywali się wzorowo ze swoich zadań.

 

podz_ŚDM1

Zmiany kadrowe

Opolski Wojewódzki Komendant OHP pan Tomasz Szurmak złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Komendant Główny OHP Marek Surmacz przyjął rezygnację i powierzył obowiązki Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu dotychczasowemu zastępcy panu Łukaszowi Kubicy.

 

Zmiany kadrowe

Z dniem 16 sierpnia Komendant Główny OHP Marek Surmacz powołał na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce pana Jana Jurka.

Młodzież OHP uczestnikami ŚDM

Dla uczestników OHP udział w Światowych Dniach Młodzieży, możliwość osobistego udziału w wielkim święcie wiary w Jezusa Chrystusa był niesamowitym przeżyciem, które pozostawi wspomnienia na całe życie. Cenne i wyjątkowe było także doświadczenie powszechności Kościoła katolickiego w bogactwie różnorodności języków, narodowości i ras setek tysięcy uczestników ŚDM ze wszystkich zakątków świata.

Była to okazja do wspólnej modlitwy, refleksji, zadumy, ale także do pełnej entuzjazmu zabawy. Pomimo upału i zmęczenia duch radości i młodzieńczego zapału udzielił się każdemu.

31 lipca po zakończonej Mszy Posłania 600-osobowa grupa z Ochotniczych Hufców Pracy udała się w drogę powrotną na pole biwakowania. Śpiewom nie było końca. Spotkanie z uczestnikami ŚDM z innych krajów przyczyniło się też do międzynarodowej integracji. Na przykład ekipa z Lubelskiej WK miała okazję wracać do Niepołomic w towarzystwie Hiszpanów.


30 lipca rano w niepołomickim Miasteczku OHP duszpasterze wojewódzcy odprawili mszę świętą polową, a oprawę liturgiczną zapewniła młodzież z Lubelskiej WK. Po obiedzie pielgrzymi pieszo wyruszyli do Brzegów na Campus Misericordiae, gdzie wzięli udział w wieczornym czuwaniu z Ojcem Świętym. Był to wyjątkowy, pełen skupienia i radości czas modlitwy. Pielgrzymi spędzili tam całą noc, aby rano 31 lipca uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu ŚDM, czyli Mszy Świętej Posłania, która była uroczystym podsumowaniem Dni. Podczas tej Eucharystii Papież m.in. ogłosił miejsce i datę kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie w roku 2019. Pomimo trudów pielgrzymowania, młodzież była szczęśliwa, że razem z pielgrzymami z całego świata mogła uczestniczyć w tych wyjątkowych, zapadających głęboko w pamięć wydarzeniach.


29 lipca wieczorem, po przybyciu przedstawicieli wojewódzkich komend i centrów kształcenia i wychowania do miasteczka namiotowego, odbyło się powitanie pielgrzymów przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, jego zastępców Renatę Wicha i Wojciecha Szewczyka, Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP Krzysztofa Świerczka i jego zastępcę Bożenę Rążewską oraz dyrektora Biura Edukacji i Organizacji Jednostek OHP Sławomira Męcinę. Po powitaniu młodzież mogła odpocząć, zjeść posiłek, wziąć udział w spotkaniu integracyjnym, ale przede wszystkim przygotować się duchowo do najważniejszych wydarzeń ŚDM. Odprawiono Apel Jasnogórski – wieczorną modlitwę skierowaną do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła. Dzięki obecności duszpasterzy uczestnicy mieli także możliwość odbycia spowiedzi.

29 lipca do miasteczka namiotowego OHP w Niepołomicach-Podgrabiu, które zbudowali wolontariusze z Małopolskiej WK OHP pod kierunkiem jej Komendanta Krzysztofa Świerczka, jako pierwsi przybyli przed południem pielgrzymi z Zachodniopomorskiej Komendy OHP. W miasteczku oznakowano poszczególne sektory, rozbito namioty, zorganizowano punkt informacyjny. Delegacje OHP z całego kraju będą tutaj odpoczywać, jeść posiłki, a przede wszystkim wzajemnie się poznawać i przygotowywać duchowo do czuwania z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae.


28 lipca był kolejnym dniem służby uczestników z jednostek Małopolskiej WK OHP jako wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach, gdzie odbyła się ceremonia powitania Ojca Świętego Franciszka. Spotkała się z nimi Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska, która podziękowała wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie. Uczestnicy OHP rozdawali butelki z wodą oraz pomagali przybyłym z odległych zakątków świata pielgrzymom. Pilnowali porządku, udzielali informacji, wskazywali miejsca w sektorach. Młodzież z chęcią wykonywała swoje obowiązki, poznawała pielgrzymów z innych krajów oraz pogłębiała swoją wiarę.


27 lipca kadra Małopolskiej WK OHP z Wojewódzkim Komendantem Krzysztofem Świerczkiem na czele wraz z uczestnikami – wolontariuszami ŚDM przygotowywała teren pod miasteczko namiotowe dla OHP w Niepołomicach – Podgrabiu.

Miasteczko przyjmie 600 pielgrzymów OHP z całej Polski, którzy będą uczestniczyć w uroczystościach Światowych Dni Młodzieży. Wyznaczono sektory pod namioty dla delegacji poszczególnych Wojewódzkich Komend, rozwiązano kwestie sanitarne, ogrodzono plac wokół miasteczka oraz wyznaczono miejsca parkingowe dla autokarów.

Wieczorem  tego samego dnia grupa wolontariuszy ze śląskich i warmińsko-mazurskich WK OHP udała się do centrum Krakowa, gdzie mogła zobaczyć i wysłuchać papieża Franciszka, przemawiającego z tzw. okna papieskiego w Pałacu Arcybiskupim przy ul. Franciszkańskiej.


26 lipca uczestnicy z jednostek Małopolskiej WK OHP rozpoczęli służbę jako wolontariusze Światowych Dni Młodzieży.

Na Błoniach w Krakowie, gdzie odbyła się ceremonia otwarcia Światowych Dni Młodzieży, byli odpowiedzialni za sprawdzanie wejściówek i udzielanie informacji, a także dbanie o porządek. Później uczestniczyli we mszy św. inaugurującej Światowe Dni Młodzieży, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Młodzież miała okazję poczuć atmosferę uroczystości oraz poznać pielgrzymów i wolontariuszy z innych krajów.

Również 26 lipca rozpoczęło się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini (Małopolska WK OHP) trzydniowe szkolenie z zakresu  udzielania pierwszej pomocy. Pod okiem instruktorów Maltańskiej Służby Medycznej uczestnicy śląskich i warmińsko-mazurskich jednostek OHP zdobywali umiejętności pozwalające nieść skuteczną pomoc osobom poszkodowanym w różnych okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu. Młodzież i opiekunowie uczyli się m.in. rozpoznawania zagrożeń, skutecznego wzywania pomocy, ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nad duchowym wymiarem przedsięwzięcia czuwają: Kapelan Magistralny w Suwerennym Zakonie Maltańskim ks. prałat Henryk Błaszczyk oraz ksiądz Rusłan Demczuk, którzy codziennie odprawiają msze św. w intencji wolontariuszy i pielgrzymów ŚDM, a także sprawują posługę duszpasterską. Podczas pobytu w Trzebini organizowane są również zajęcia sprzyjające integracji i kulturze fizycznej. 29 lipca grupy wyjeżdżają do Niepołomic, gdzie rozpocznie się służba dla przybywających na główne uroczystości ŚDM pielgrzymów.


Między 20 a 22 lipca uczestnicy 6-17 Hufca Pracy z Oświęcimia oprowadzali pielgrzymów z diecezji bielsko-żywieckiej po szlaku zabytków miasta. Dla przybyłych gości wyznaczono trzy trasy. Pielgrzymi zwiedzili Muzeum Zamek, Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Rynek, Muzeum Żydowskie, Wielką Synagogę, cmentarz żydowski, klasztor Sióstr Serafitek, murale, jak również Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i kościół o. Maksymiliana Marii Kolbe, w którym odbywały się msze święte poprzedzające, bądź kończące zwiedzanie Oświęcimia. Odwiedzili także oświęcimskie Stowarzyszenie Romów.


« 1 z 2 »

Wizyta Komendanta Głównego OHP w Roskoszy

Komendant Główny OHP wizytował 21 lipca Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, gdzie m.in. spotkał się z młodzieżą biorącą udział w kursach cukiernictwa i kowalstwa, odbywających się w ramach cyklu szkoleń w tzw. ginących zawodach.

Od końca maja br. do końca września będą odbywać się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy szkolenia zawodowe w zakresie tzw. zawodów ginących. Komenda Główna zorganizowała 19 grup szkoleniowych, których uczestnicy będą szkolić się w sześciu zawodach: cukiernika, piekarza (wg dawnych receptur), kowala, kamieniarza/brukarza, stolarza/kołodzieja i zduna.

ros1W cyklu szkoleń weźmie udział ponad 200 osób – pełnoletnich uczestników lub absolwentów OHP, którzy mają już zawód wyuczony (bądź przygotowanie do jego wykonywania) pokrewny z zawodem proponowanym w trakcie szkolenia. Młodzież poznaje tradycyjne metody pracy w danym zawodzie, bierze również udział w warsztatach prowadzonych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, legitymujących się uprawnieniami w zakresie nauki zawodów ginących.

Szkolenia trwają średnio 12 dni i każde z nich kończy się egzaminem sprawdzającym organizowanym przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej. Nabycie umiejętności związanych z ginącymi zawodami otwiera przed młodymi ludźmi możliwość podjęcia działalności gospodarczej, w tym samozatrudnienia. Tym bardziej, że na rynku konsumenckim coraz bardziej popularne stają się wyroby tradycyjne i ekologiczne.

Należy dodać, że Centrum w Roskoszy ma bardzo dobre zaplecze do nauki zawodów ginących. To tutaj powstała w 2015 r. wioska ginących zawodów współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wioskę wzniesiono w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi, a w jej obiektach znalazły miejsce pracownie i warsztaty do nauki ginących zawodów, które zostały doposażone w odpowiedni sprzęt, maszyny i narzędzia.

OHP przygotowują się do ŚDM

Spotkanie dotyczące przygotowań Ochotniczych Hufców Pracy do Światowych Dni Młodzieży odbyło się 21 lipca w Niepołomicach.

Wzięli w nim udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Krajowy Duszpasterz OHP ks. Jarosław Sroka, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca Bożena Rążewska, dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych KG OHP Sławomir Męcina, Grzegorz Zajączkowski z Zespołu kształcenia i szkolenia KG OHP, a także dyrektorzy, duszpasterze oraz komendanci i wychowawcy z poszczególnych wojewódzkich komend OHP.

Po przedstawieniu stanu przygotowań do uroczystości zaprezentowano materiały z logo ŚDM i omówiono kluczowe sprawy związane z organizacją oraz przebiegiem pielgrzymki. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie przez ks. Jarosława Srokę głównych celów Światowych Dni Młodzieży i zwrócenie uwagi na duchowe przeżycie tego szczególnego czasu. Opiekunom grup przekazano informacje na temat programu pielgrzymki i omówiono trasę przemarszu na spotkanie z Papieżem Franciszkiem.

Odbyło się również szkolenie na temat bezpieczeństwa pielgrzymów, które przeprowadziła „Fundacja Józef”. Na zakończenie wszyscy udali się do dzielnicy Podgrabie, gdzie powstanie miasteczko namiotowe OHP. Dalsze szczegóły przygotowań zostały omówione w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy.

W Rzeszowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa

19 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie obradowała Rada Programowa Podkarpackiej WK OHP.

Na zaproszenie Wojewódzkiego Komendanta OHP Jerzego Cyprysia udział w spotkaniu wzięli: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Rzeszowie Maciej Karasiński oraz przedstawiciele PUP i KWP w Rzeszowie.

Ewa Ogorzałek, Hubert Podgórny i Kinga Warchoł z Podkarpackiej WK OHP zaprezentowali zakres działalności OHP oraz plany przyszłych działań. W dyskusji, jaka się wywiązała, zabrali głos członkowie Rady Programowej dzieląc się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi działalności OHP i pracy z młodzieżą. Do najważniejszych zadań na przyszłość zaliczyli: zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz wypracowanie narzędzi służących zatrzymaniu odpływu młodzieży za granicę, jak również promowanie pozytywnego wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy. Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Józef Lachcik poruszył kwestię potrzeby wydłużenia ścieżki edukacyjnej uczestników OHP do 21 r. życia, co spotkało się z poparciem wszystkich członków Rady.

Na zakończenie, z rąk Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, długoletni pracodawcy kształcący uczestników OHP otrzymali dyplomy i odznaczenia: właściciel zakładu mechaniki pojazdowej z Niska p. Kazimierz Krysa i właściciel zakładu mechanicznego z Dukli p. Antoni Korzec. Wyróżniona została też rzeszowska Izba Rzemieślnicza, którą na posiedzeniu Rady reprezentował jej dyrektor Józef Lachcik.