Jubileusz hufców

20 lat działalności hufców pracy w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu świętowano 12 września w Opolskim Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św., którą odprawił ks. biskup Paweł Stobrawa, biskup pomocniczy opolski (drugi od prawej). Wzięli w nich udział zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha (trzecia od prawej), p.o. Wojewódzki Komendant OHP w Opolu Łukasz Kubica, Wicewojewoda Opolski i przewodnicząca Rady Programowej OHP Violetta Porowska (czwarta od prawej), Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj, prof. dr hab. Zenon Jasiński, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych UO dr hab. Edward Nycz oraz dyrektorzy szkół, do których uczęszcza młodzież OHP, przedstawiciele oświaty, jak również komendanci, wychowawcy, uczestnicy ze wszystkich jednostek organizacyjnych Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz byli komendanci świętujących tego dnia hufców pracy.

Po mszy św. goście zostali przywitani w auli seminaryjnej występem Zespołu Pieśni i Tańca Opole. Następnie Renata Wicha wraz z p.o. Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukaszem Kubicą wręczyli listy gratulacyjne Komendantom Hufców Pracy w Opolu oraz w Kędzierzynie-Koźlu, po czym ci ostatni dokonali prezentacji działalności jednostek przypominając również wydarzenia z kart historii hufców.

Obchody jubileuszu hufców stały się ważną lekcją historii dla uczestników, bo – jak powiedział Papież Franciszek – podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: Młody człowiek pozbawiony pamięci nie jest nadzieją na przyszłość. Uroczystość została zakończona pokazem tańca uczniów ze Szkoły Tańca „Novomex”.

Po zakończonych uroczystościach zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha spotkała się z kadrą Wojewódzkiej Komendy OHP.

 

opole1
Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. Na pierwszym planie od lewej zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha oraz p.o. Wojewódzki Komendant OHP Łukasz Kubica.

 

opole5
Gratulacje dla komendantów hufców obchodzących jubileusz. Od lewej: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha oraz p.o. Wojewódzki Komendant OHP Łukasz Kubica, komendant hufca w Opolu Bogumiła Szewczyk-Paluszek oraz komendant hufca w Kędzierzynie-Koźlu Lesław Niżankowski.

Komendant Główny OHP na Śląsku

8 września Komendant Główny OHP Marek Surmacz przebywał z wizytą w jednostkach Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Towarzyszyli mu jego zastępcy: Renata Wicha i Wojciech Szewczyk. Gospodarzem spotkań był Wojewódzki Komendant na Śląsku Bogumił Kanik. Komendant Marek Surmacz odwiedził częstochowskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Środowiskowy Hufiec Pracy w Częstochowie (zdjęcie u góry) mieszczący się przy ulicy Tkackiej. W obu jednostkach spotkał się z ich kadrą.  Hufiec, którego komendantem jest Halina Konefał, jest jednym z największych tego typu w kraju. Ma 415 uczestników, z których dwadzieścioro ma zapewniony internat. Młodzież uczy się za pośrednictwem hufca w gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej oraz uczy się lub przyucza do zawodów: kucharza, fryzjera, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarza, murarza, tynkarza albo dekarza.

Warto dodać, że częstochowski hufiec, podobnie jak inne środowiskowe hufce w Polsce, prowadzi świetlicę środowiskową i poprzez nią organizuje różne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego, wsparte zadaniami w zakresie wychowania, profilaktyki i resocjalizacji.

Komendant Główny OHP wraz ze swoimi zastępcami oraz Wojewódzkim Komendantem odwiedził również w tym samym dniu Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Srokę w Parafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej, gdzie ksiądz Jarosław Sroka pełni posługę proboszcza. Tutaj spotkał się z duszpasterzami wojewódzkimi OHP, którzy byli najbardziej zaangażowani w przygotowanie uczestników OHP na Światowe Dni Młodzieży – księżmi: Jackiem Garncarkiem ze Śląska (pierwszy z lewej) oraz Dariuszem Jarlińskim ze Świętokrzyskiego (w drugim rzędzie drugi od prawej). Na spotkanie nie mogli przybyć – ks. prałat Henryk Błaszczyk (Warmińsko-Mazurska WK) oraz ks. kanonik Marian Duma (Lubelska WK). Komendant przekazał im w swoim imieniu, jak również całego kierownictwa i młodzieży podziękowania za opiekę duszpasterską i duchowe przygotowanie młodych ludzi do spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem.

 

_dsc1012
Od lewej: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Aneta Noszczyk z Krajowego Duszpasterstwa OHP, Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, duszpasterze wojewódzcy OHP ks. Jacek Garncarek ze Śląska i Dariusz Jarliński ze Świętokrzyskiego, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka oraz Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik.

 

slask4
Spotkanie z kadrą Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie. Od prawej: Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik, dyrektor Centrum Mirosław Gajda i jego zastępca Halina Pierzyńska.

 

 

Narodowe czytanie w OHP

W ponad dwustu miastach Polski oraz za granicą czytano publicznie 3 września dzieło noblisty Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”, włączając się w ten sposób po raz piąty w akcję Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy.

kielce4Również uczestnicy i kadra Ochotniczych Hufców Pracy wzięli udział w Narodowym Czytaniu, którego ideą jest popularyzacja  dzieł polskiej literatury i promocja kultury żywego słowa, ale także tworzenie dobrych relacji międzypokoleniowych. Jak powiedział Prezydent RP Andrzej Duda: Bo to jednoczy nas (…) jako wspólnotę narodu wokół narodowej literatury.

W Świętokrzyskiej WK akcja stała się częścią inauguracji roku szkoleniowego, której gośćmi byli m.in. senator Krzysztof Słoń, poseł Maria Zuba (na zdjęciu u dołu po prawej z zastępcą Komendanta Głównego OHP Renatą Wicha), Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, członkowie Rady Programowej ŚWK OHP, komendanci hufców i reprezentacja młodzieży. Obecna była również zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, a fragmenty „Quo vadis” odczytał wybitny aktor Jerzy Trela (na zdjęciu u dołu z lewej). Spotkanie było także doskonałą okazją do wyróżnienia przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Jacka Sabata (na zdjęciu z lewej wraz  z zastępcą Komendanta Głównego OHP Renatą Wicha) przedsiębiorcy pana Leszka Banaczka, wieloletniego pracodawcy młodzieży z OHP, jak również prezesa Stowarzyszenia „Biegacz Świętokrzyski” pana Jacka Wiatrowkiego.

 

 

kielce9 kielce5

 

 

grudzFragmentów powieści słuchano także w grudziądzkich ogrodach Biblioteki Miejskiej, na której to zaproszenie uczestnicy z tamtejszego Ośrodka Szkolenia i Wychowania (Kujawsko-Pomorska WK)  pomagali w organizacji imprezy i podczas jej trwania. Wyposażeni przez  panią Katarzynę Jabłońską z grupy rekonstrukcyjnej Legio XXI Rapax z Chełmży w kostiumy z epoki malowniczo prezentowali się w ogrodach i na scenie, skąd czytano „Quo vadis”. Jednym z lektorów został wychowawca z Ośrodka pan Jan Stańda (pośrodku wraz z uczestnikami na zdjęciu po lewej).

Dzieło czytano również w jednostkach Małopolskiej Komendy – w hufcach pracy w Oświęcimiu (zdjęcie pierwsze u góry) i Skomielnej Białej oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini. W Dzierżoniowie (Dolnośląska WK) uczestnicy zapoznali się z treścią lektury na zajęciach wychowawczych w Zespole Szkół nr 2 i otrzymali pamiątkowe pieczątki z logiem NC, a uczestniczka Wiktoria Handwerkier reprezentowała szkołę i hufiec podczas Narodowego Czytania w Klubie Pozytywka przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie. Łódzcy uczestnicy OHP, a zarazem uczniowie Gimnazjum Nr 40 włączyli się do akcji na lekcjach już 2 września.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku (Mazowiecka WK) akcję skierowano głównie do nowo przyjętej młodzieży. Sala świetlicowa zamieniła się w czytelnię, gdzie  mimo tremy młodzi ludzie z powagą czytali kolejne akapity „Quo vadis”. Barwna sienkiewiczowska proza pobudziła do refleksji nad historią, miłością i wiarą…

Komendant Główny OHP na dożynkach w Gminie Sulęcin

Komendant Główny OHP Marek Surmacz został zaproszony do wzięcia udziału w Dożynkach Gminnych 2016 zorganizowanych przez Gminę Sulęcin na terenie Sołectwa Wielowieś. Gospodarzem dożynek był Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

Przed dożynkami odprawiono mszę św. w intencji rolników i tegorocznych plonów, po czym Burmistrz przyjął od starościny i starosty dożynek bochen chleba upieczony z zebranych w tym roku zbóż. Podczas uroczystości przeprowadzono wiele konkurencji dożynkowych, a przede wszystkim rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec wykonany na tegoroczne święto plonów. Zwieńczeniem spotkania była zabawa ludowa.

W dożynkach wzięli udział również m.in. zastępca Burmistrza Iwona Walczak, zastępca Burmistrza partnerskiego miasta Nowego Tomyśla Paweł Mordal, Burmistrz Miasta Friedland w Niemczech Thomas Hähle, przewodniczący Związku Byłych Mieszkańców Powiatu Wschodniotorzymskiego Heinz Habermann, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Szczepański, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Dąbroś, Starosta Sulęciński Adam Basiński, przedstawiciele administracji gminy i Powiatu Sulęcińskiego. Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna reprezentował Stanisław Jakwert z Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi.

 

DSC_5544_2

 

 

dom_joanitow_4Przypomnijmy, że już w tym miesiącu rozpocznie działalność w Sulęcinie Młodzieżowe Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej OHP. Będzie funkcjonować w zabytkowym, niedawno odrestaurowanym Domu Joannitów dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Komendą Główną OHP reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza a Gminą Sulęcin reprezentowaną przez jej Burmistrza Dariusz Ejcharta w lipcu tego roku. Centrum zajmie się m.in. organizowaniem konferencji, spotkań i wymian międzynarodowych, ale przede wszystkim aktywizacją młodzieży do wejścia na rynek pracy. To tutaj młodzi ludzie będą mogli skorzystać z doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości www.sulecin.pl

Narada kadry OHP

30 sierpnia podsumowano w Komendzie Głównej OHP w Warszawie dotychczasowe rezultaty realizacji czterech projektów współfinansowanych ze środków unijnych: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz YEI (Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych).

Naradzie, w której wzięli udział szefowie wojewódzkich komend OHP, ich zastępcy oraz dyrektorzy  centrów kształcenia i wychowania OHP z całego kraju, przewodniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz. Obecni byli także zastępcy Komendanta Głównego OHP: Renata Wicha i Wojciech Szewczyk.

narada3Jak dotąd w części jednostek realizujących projekt „Obudź swój potencjał – EFS” oraz „Obudź swój potencjał – YEI” zakończono już zajęcia młodzieży z doradcami zawodowymi, które pozwoliły na opracowanie Indywidualnych Planów Działania, czyli ustaleniu szeregu działań adekwatnych do sytuacji osobistej uczestnika projektu i lokalnego rynku pracy. Te zindywidualizowane działania, jak np. odpowiednie szkolenia czy kursy pozwolą w przyszłości w znalezieniu zatrudnienia. Warsztaty miały też inny aspekt – pozwoliły na integrację grup; zdobycie informacji o instytucjach, instrumentach i usługach rynku pracy oraz o sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy (Gender mainstreaming). Wszystkie zajęcia przewidziane w harmonogramach obu projektów zakończą się do połowy grudnia 2016 r., a staże zawodowe do końca marca roku przyszłego.

Z kolei projekty „Akcja aktywizacja – EFS” i „Akcja aktywizacja – YEI” przeznaczone są dla grup uczestników w wieku: 15-17 lat (w tym grupa 15-16 lat i 16-17 lat) oraz  18-24 lat. Zakończono już rekrutację do młodszej grupy, do starszej rekrutacja rozpoczyna się we wrześniu i zakończy się z końcem października tego roku. Każda grupa otrzyma nieco inne formy wsparcia, dostosowane do jej potrzeb.

W trakcie narady poruszono również m.in. temat rekrutacji do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, jak również kwestie dotyczące wykonania budżetu przez jednostki organizacyjne OHP w bieżącym roku.

 

Z Roskoszy w Polskim Radiu Lublin

23 sierpnia w Polskim Radiu Lublin odbyła się transmisja na żywo z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Tematem rozmów z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, dyrektorem Centrum Karolem Sudewiczem oraz pracownikami i młodzieżą była nauka kwalifikacji zawodowych w tzw. zawodach ginących, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, które przeżywa obecnie wzrost zainteresowania. Wśród zawodów, których można nauczyć się w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie Centrum w Roskoszy są: kamieniarz, zdun, piekarz, cukiernik, tkacz, rymarz, kowal, dekarz/strzecharz i kołodziej.

Więcej o projekcie Ginące zawody pomysłem na przyszłość można przeczytać tutaj

 

Podziękowanie za ŚDM

Wojewoda Małopolski Józef Pilch skierował na ręce Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Marka Surmacza list z podziękowaniami za włączenie się OHP w przygotowania Światowych Dni Młodzieży 2016. W swoim liście Wojewoda podziękował za zaangażowanie, poświęcenie oraz profesjonalizm jakim wykazali się przedstawiciele OHP. Podziękował również za wielogodzinną służbę, życzliwość i zrozumienie oraz za to, że wszyscy wywiązywali się wzorowo ze swoich zadań.

 

podz_ŚDM1

Zmiany kadrowe

Opolski Wojewódzki Komendant OHP pan Tomasz Szurmak złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Komendant Główny OHP Marek Surmacz przyjął rezygnację i powierzył obowiązki Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu dotychczasowemu zastępcy panu Łukaszowi Kubicy.

 

Zmiany kadrowe

Z dniem 16 sierpnia Komendant Główny OHP Marek Surmacz powołał na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce pana Jana Jurka.

Młodzież OHP uczestnikami ŚDM

Dla uczestników OHP udział w Światowych Dniach Młodzieży, możliwość osobistego udziału w wielkim święcie wiary w Jezusa Chrystusa był niesamowitym przeżyciem, które pozostawi wspomnienia na całe życie. Cenne i wyjątkowe było także doświadczenie powszechności Kościoła katolickiego w bogactwie różnorodności języków, narodowości i ras setek tysięcy uczestników ŚDM ze wszystkich zakątków świata.

Była to okazja do wspólnej modlitwy, refleksji, zadumy, ale także do pełnej entuzjazmu zabawy. Pomimo upału i zmęczenia duch radości i młodzieńczego zapału udzielił się każdemu.

31 lipca po zakończonej Mszy Posłania 600-osobowa grupa z Ochotniczych Hufców Pracy udała się w drogę powrotną na pole biwakowania. Śpiewom nie było końca. Spotkanie z uczestnikami ŚDM z innych krajów przyczyniło się też do międzynarodowej integracji. Na przykład ekipa z Lubelskiej WK miała okazję wracać do Niepołomic w towarzystwie Hiszpanów.


30 lipca rano w niepołomickim Miasteczku OHP duszpasterze wojewódzcy odprawili mszę świętą polową, a oprawę liturgiczną zapewniła młodzież z Lubelskiej WK. Po obiedzie pielgrzymi pieszo wyruszyli do Brzegów na Campus Misericordiae, gdzie wzięli udział w wieczornym czuwaniu z Ojcem Świętym. Był to wyjątkowy, pełen skupienia i radości czas modlitwy. Pielgrzymi spędzili tam całą noc, aby rano 31 lipca uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu ŚDM, czyli Mszy Świętej Posłania, która była uroczystym podsumowaniem Dni. Podczas tej Eucharystii Papież m.in. ogłosił miejsce i datę kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie w roku 2019. Pomimo trudów pielgrzymowania, młodzież była szczęśliwa, że razem z pielgrzymami z całego świata mogła uczestniczyć w tych wyjątkowych, zapadających głęboko w pamięć wydarzeniach.


29 lipca wieczorem, po przybyciu przedstawicieli wojewódzkich komend i centrów kształcenia i wychowania do miasteczka namiotowego, odbyło się powitanie pielgrzymów przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, jego zastępców Renatę Wicha i Wojciecha Szewczyka, Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP Krzysztofa Świerczka i jego zastępcę Bożenę Rążewską oraz dyrektora Biura Edukacji i Organizacji Jednostek OHP Sławomira Męcinę. Po powitaniu młodzież mogła odpocząć, zjeść posiłek, wziąć udział w spotkaniu integracyjnym, ale przede wszystkim przygotować się duchowo do najważniejszych wydarzeń ŚDM. Odprawiono Apel Jasnogórski – wieczorną modlitwę skierowaną do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła. Dzięki obecności duszpasterzy uczestnicy mieli także możliwość odbycia spowiedzi.

29 lipca do miasteczka namiotowego OHP w Niepołomicach-Podgrabiu, które zbudowali wolontariusze z Małopolskiej WK OHP pod kierunkiem jej Komendanta Krzysztofa Świerczka, jako pierwsi przybyli przed południem pielgrzymi z Zachodniopomorskiej Komendy OHP. W miasteczku oznakowano poszczególne sektory, rozbito namioty, zorganizowano punkt informacyjny. Delegacje OHP z całego kraju będą tutaj odpoczywać, jeść posiłki, a przede wszystkim wzajemnie się poznawać i przygotowywać duchowo do czuwania z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae.


28 lipca był kolejnym dniem służby uczestników z jednostek Małopolskiej WK OHP jako wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach, gdzie odbyła się ceremonia powitania Ojca Świętego Franciszka. Spotkała się z nimi Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska, która podziękowała wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie. Uczestnicy OHP rozdawali butelki z wodą oraz pomagali przybyłym z odległych zakątków świata pielgrzymom. Pilnowali porządku, udzielali informacji, wskazywali miejsca w sektorach. Młodzież z chęcią wykonywała swoje obowiązki, poznawała pielgrzymów z innych krajów oraz pogłębiała swoją wiarę.


27 lipca kadra Małopolskiej WK OHP z Wojewódzkim Komendantem Krzysztofem Świerczkiem na czele wraz z uczestnikami – wolontariuszami ŚDM przygotowywała teren pod miasteczko namiotowe dla OHP w Niepołomicach – Podgrabiu.

Miasteczko przyjmie 600 pielgrzymów OHP z całej Polski, którzy będą uczestniczyć w uroczystościach Światowych Dni Młodzieży. Wyznaczono sektory pod namioty dla delegacji poszczególnych Wojewódzkich Komend, rozwiązano kwestie sanitarne, ogrodzono plac wokół miasteczka oraz wyznaczono miejsca parkingowe dla autokarów.

Wieczorem  tego samego dnia grupa wolontariuszy ze śląskich i warmińsko-mazurskich WK OHP udała się do centrum Krakowa, gdzie mogła zobaczyć i wysłuchać papieża Franciszka, przemawiającego z tzw. okna papieskiego w Pałacu Arcybiskupim przy ul. Franciszkańskiej.


26 lipca uczestnicy z jednostek Małopolskiej WK OHP rozpoczęli służbę jako wolontariusze Światowych Dni Młodzieży.

Na Błoniach w Krakowie, gdzie odbyła się ceremonia otwarcia Światowych Dni Młodzieży, byli odpowiedzialni za sprawdzanie wejściówek i udzielanie informacji, a także dbanie o porządek. Później uczestniczyli we mszy św. inaugurującej Światowe Dni Młodzieży, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Młodzież miała okazję poczuć atmosferę uroczystości oraz poznać pielgrzymów i wolontariuszy z innych krajów.

Również 26 lipca rozpoczęło się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini (Małopolska WK OHP) trzydniowe szkolenie z zakresu  udzielania pierwszej pomocy. Pod okiem instruktorów Maltańskiej Służby Medycznej uczestnicy śląskich i warmińsko-mazurskich jednostek OHP zdobywali umiejętności pozwalające nieść skuteczną pomoc osobom poszkodowanym w różnych okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu. Młodzież i opiekunowie uczyli się m.in. rozpoznawania zagrożeń, skutecznego wzywania pomocy, ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nad duchowym wymiarem przedsięwzięcia czuwają: Kapelan Magistralny w Suwerennym Zakonie Maltańskim ks. prałat Henryk Błaszczyk oraz ksiądz Rusłan Demczuk, którzy codziennie odprawiają msze św. w intencji wolontariuszy i pielgrzymów ŚDM, a także sprawują posługę duszpasterską. Podczas pobytu w Trzebini organizowane są również zajęcia sprzyjające integracji i kulturze fizycznej. 29 lipca grupy wyjeżdżają do Niepołomic, gdzie rozpocznie się służba dla przybywających na główne uroczystości ŚDM pielgrzymów.


Między 20 a 22 lipca uczestnicy 6-17 Hufca Pracy z Oświęcimia oprowadzali pielgrzymów z diecezji bielsko-żywieckiej po szlaku zabytków miasta. Dla przybyłych gości wyznaczono trzy trasy. Pielgrzymi zwiedzili Muzeum Zamek, Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Rynek, Muzeum Żydowskie, Wielką Synagogę, cmentarz żydowski, klasztor Sióstr Serafitek, murale, jak również Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i kościół o. Maksymiliana Marii Kolbe, w którym odbywały się msze święte poprzedzające, bądź kończące zwiedzanie Oświęcimia. Odwiedzili także oświęcimskie Stowarzyszenie Romów.


« 1 z 2 »