O biotechnologii w Oleśnicy

W Centrum Kształcenia i Wychowania i OHP w Oleśnicy realizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności projekt „EkoAktywni w działaniu”. Jego celem jest zmiana postawy młodego pokolenia i skierowanie jego energii na działania proekologiczne, rozwijanie świadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez szereg działań praktycznych oraz teoretycznych tj. warsztaty ekologiczne, kulinarne oraz wykłady.

Cykl wykładów zakończyła prelekcja doktora Zdzisława Wróblewskiego, wykładowcy na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, która odbyła się w oleśnickim zamku, na temat „Biotechnologia dla człowieka i środowiska”. Wzięli w niej udział podopieczni Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy oraz uczniowie miejscowego liceum ogólnokształcącego.

Na wstępie prelegent wyjaśnił pojęcie biotechnologii oraz omówił jej kategorie: białą, czerwoną i zieloną. Poruszał też kwestie związane z ekologią i ochroną środowiska (biodegradacja, bioremediacja, GMO), terapią fagami, czyli lekami ze ścieków oraz opowiedział o zastosowaniu terapii fagowej w medycynie i weterynarii. Na zakończenie młodzież dowiedziała się, jak wykorzystuje się komórki macierzyste i wirusa HIV w terapii genowej. Prelegent urozmaicał swoje wystąpienie przykładami z życia oraz świata nauki.

Słuchacze wyszli z wykładu przekonani, że biotechnologia to nauka przyszłości, dzięki której można uratować nie tylko środowisko, ale również ludzkie życie.

Targi i Dzień promocji

Stworzenie młodym ludziom możliwości zapoznania się z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz oczekiwaniami pracodawców było celem Targów Pracy oraz Dnia promocji zorganizowanego przez Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie wspólnie z miejscowym Młodzieżowym Centrum Kariery.

Wśród wystawców znalazły się takie instytucje, jak m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie zainaugurował dyrektor Centrum Krystian Piasecki, który zwracając się do młodzieży powiedział – Zaprosiliśmy do współpracy lokalne firmy i państwowe instytucje, których zadaniem jest pomaganie w wejściu w życie zawodowe takim osobom, jak wy. Macie więc doskonałą okazję, aby osobiście porozmawiać z osobami, które powiedzą wam, jak znaleźć dobrą pracę po ukończeniu szkoły.

Targi umożliwiły nie tylko spotkanie się z potencjalnymi pracodawcami, ale pozwoliły również przyjrzeć się działalności Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, które zajmuje się nauką i wychowaniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Jak podkreślił dyrektor Piasecki to jedyna tego rodzaju instytucja OHP w Wielkopolsce, z bogatą 25-letnią historią, która wykształciła i wychowała ponad 5200 młodych ludzi.

Zostaliśmy powołani do życia po to, aby pomagać młodym ludziom, którzy borykają się z różnymi problemami związanymi z edukacją. Specjalnie z myślą o nich przygotowaliśmy więc panel dyskusyjny, w którym zaprezentowaliśmy działania naszego Centrum na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – uzupełniła zastępca dyrektora CKiW OHP Sylwia Kordylas.

Przy stoisku Młodzieżowego Centrum Kariery zainteresowane osoby mogły skorzystać z konsultacji w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, a także zapoznać się z ofertą szkoleń zawodowych.

 

Wiedzą, jak pomagać

Wychowankowie jednostek OHP z Poznania, Chraplewa, Śremu, Kłecka, Wrześni oraz Niechanowa wzięli udział 19 listopada w Regionalnych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Młodzieży OHP.

Celem konkursu jest nauczenie uczestników stosownego zachowania i właściwych reakcji w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz oswojenie ich z nieprzewidzianymi, nagłymi wydarzeniami, które wymagają interwencji otoczenia.

Młodzi ludzie starali się jak najlepiej wykazać wiedzą przedmedyczną oraz sprawnością w trakcie wykonywania czynności poprzedzających przybycie lekarza. Chociaż konkurencje były przeprowadzane w symulowanych sytuacjach, to dotyczyły incydentów, które mogą się wydarzyć w realnym świecie.

Po zakończonych konkurencjach z uwzględnieniem reguł fair play, jury konkursowe ogłosiło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęli uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie, drugą lokatę przyznano młodzieży z Hufca Pracy we Wrześni, a trzecie – reprezentacji Hufca Pracy ze Śremu.

Refundacja wynagrodzeń

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rejowcu Fabrycznym (Lubelska WK) zorganizowało 19 listopada konferencję pn. „Refundacja wynagrodzeń młodocianych” adresowaną do pracodawców, którzy zechcą zatrudnić młodocianego pracownika w ramach praktycznej nauki zawodu, a także do młodzieży planującej naukę lub już uczącej się w szkołach branżowych I stopnia.

W konferencji uczestniczyli m.in. dyrektorzy lokalnych szkół, Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie, kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, inspektorzy referatu oświaty, pedagodzy, pracodawcy oraz uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia w Siedliszczu.

Zebranych powitał dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie Przemysław Żukowski, a kierownik Zespołu ds. Rynku Pracy Lubelskiej WK OHP Ewa Trybulska-Grzesiak przybliżyła zagadnienia związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Hufców Pracy. Następnie głos zabierali kolejno komendant Hufca Pracy w Chełmie Ireneusz Bielecki i specjalista ds. refundacji Weronika Chomczyńska, którzy wyjaśnili m.in., jakie są obowiązki i korzyści dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika, a także w jaki sposób można uzyskać refundację kosztów jego szkolenia i zatrudnienia.

Były też wystąpienia burmistrza Rejowca Fabrycznego Stanisława Bodysa, wójta gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisława Krupy, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu Wiesława Prażnowskiego, a także prezesa firmy „Roltex” Siedliszcze Krzysztofa Wojewódzkiego, który od wielu lat współpracuje z Ochotniczymi Hufcami Pracy w ramach zatrudniania pracowników młodocianych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: burmistrz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys i wójt gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa, zaś patronat medialny – TVP 3 Lublin, Informacyjna Agencja Samorządowa, Radio Bon Ton, Super Tydzień Chełmski, portale chelmski.eu i lublin112.pl.

Rada Zachodniopomorskiej WK

W siedzibie Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie odbyło się 19 listopada posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej.

Wzięli w niej udział przedstawiciele zachodniopomorskich starostw i gmin, służb mundurowych i kuratorów, MOPR, Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP oraz Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Radzie przewodniczył Marcin Pawlicki, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A., zaś zebranych powitał Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński, który na wstępie przedstawił zebranym misję OHP oraz wiodące kierunki kształcenia młodzieży. Poinformował również obecnych o wolnych miejscach w poszczególnych jednostkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Zachodniopomorskiej WK.

W kolejnej części posiedzenia głos zabrała dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie Joanna Głogowska prezentując nowe standardy realizacji usług rozwoju zawodowego. Następni prelegenci omówili najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących młodocianych pracowników oraz podsumowali zrealizowane w tym roku projekty międzynarodowe m. in w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz programu Erasmus+.

Na posiedzeniu jednogłośnie zostały podjęte dwie uchwały. Pierwsza dotyczy udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych ZWK OHP w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020, druga – udzielenia wsparcia przy zatrudnianiu pracowników młodocianych.

  

Śląska siatkówka

W Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w Jaworznie odbyły się XXXVI Mistrzostwa Śląska OHP w Halowej Piłce Siatkowej dla młodzieży z województwa śląskiego.

Do rywalizacji przystąpiły drużyny dziewcząt i chłopców z Hufców Prazy z Tychów, Pszczyny, Gliwic, Pyskowic, Jaworzna, Rybnika, Bielska-Białej i Sosnowca, a także Ośrodków Szkolenia i Wychowania z Dąbrowy Górniczej oraz Częstochowy. Uroczystego otwarcia dokonała komendant jaworznickiego hufca, która przywitała przybyłych gości i zawodników.

Mistrzostwom towarzyszyły bardzo duże emocje sportowe, a reprezentacje siatkarskie zaciekle walczyły o jak najwyższe miejsce na podium. Rywalizacja przebiegała zgodnie z zasadami fair play.

W kategorii drużynowej dziewcząt pierwsze miejsce na podium zajęła ekipa z Hufca Pracy z Jaworzna, na drugim miejscu stanęła reprezentacja Hufca Pracy z Bielska-Białej, a na trzecim – zawodnicy z Pyskowic.

W kategorii drużynowej chłopców pierwsze miejsce wywalczyli uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Częstochowy, z drugiego miejsca cieszyła się drużyna Hufca Pracy z Rybnika, a z trzeciego – zawodnicy z Pszczyny.

Najlepszymi zawodnikami w kategorii indywidualnej turnieju zostali: Anna Stojek z Jaworzna, która drugi rok z rzędu odebrała takie odznaczenie, Dawid Janda z ośrodka w Dąbrowie Górniczej. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy i nagrody.

Głównym celem zawodów zorganizowanych przez Śląską WK i Hufiec Pracy w Jaworznie była m.in. popularyzacja piłki siatkowej, propagowanie zasad sportowej rywalizacji oraz atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.

Konkurs gastronomiczny

W Zespole Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) odbył się konkurs gastronomiczny pn. „Lekka, zdrowa i pełna witamin zupa krem’’. Organizatorem przedsięwzięcia była Małgorzata Wawro – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Celem konkursu było rozwijanie współzawodnictwa pomiędzy uczniami, zachęcenie młodzieży do doskonalenia zawodowego oraz pobudzanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także promocja talentów młodych adeptów sztuki kulinarnej.

W pojedynku na wykonanie najlepszej „Lekkiej, zdrowej i witaminowej zupy krem” zmierzyli się uczniowie drugiej i trzeciej klasy szkoły branżowej kształcący się w zawodzie kucharza. Na przygotowanie dwóch porcji zupy mieli 120 minut.

Jury wybrało najsmaczniejszą potrawę, oceniając walory smakowe, jej atrakcyjność, stopień trudności, organizację pracy, higienę produkcji oraz sposób podania.

Poziom konkursu był bardzo wysoki, a o zwycięstwie decydowała minimalna różnica punktów. Komisja konkursowa po wnikliwej ocenie przyznała nagrody i wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajął Adam Szynal za zupę krem z pomidorów z bazylią i grzankami. Druga lokata przypadła Dominice Kaczmarskiej za zupę krem z pora z pieczarkami i boczkiem, natomiast trzecie miejsce zajął Michał Kamiński za zupę dyniową. Dodatkowo wyróżnienia otrzymały Maria Sobolak oraz Angelika Gankiewicz.

  

Pierwsza pomoc

14 i 15 listopada w Kętach odbyło się szkolenie, a następnie Wojewódzkie Zawody Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Uczestników OHP za Małopolskiej WK.

W szkoleniu wzięło udział 56 osób. Pierwszą część stanowił wykład z wiedzy teoretycznej, zaś druga dotyczyła ćwiczeń praktycznych. Podczas ćwiczeń omawiane było postępowanie w przypadku omdlenia, zatrzymania krążenia, złamań, ukąszeń, ran szarpanych, krwawienia, urazów oka, ataku astmy, ataku paniki, padaczki, a także postępowanie podczas korzystania z defibrylatora AED.

W drugim dniu uczestnicy w dwuosobowych zespołach wzięli udział w zawodach, które były sprawdzianem nabytej wiedzy i umiejętności. Najpierw odbyły się test, po czym przystąpiono do zadań praktycznych z omawianych wcześniej zagadnień.

Najlepiej poradził sobie zespół z 6-18 Hufca Pracy w Kętach, drugie miejsce zajęła drużyna z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu, trzecie – reprezentacja 6-10 Hufca Pracy w Myślenicach, a czwarte – uczestnicy z 6-8 Hufca Pracy w Krakowie.

  

Dzień Niepodległości

Z okazji obchodzonego 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy odbywają się przedsięwzięcia upamiętniające te ważne dla Polski wydarzenia.

Lubelska WK

W Lublinie w uroczystościach brali udział uczestnicy Hufca Pracy wraz z zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP Przemysławem Jaśkiewiczem oraz wychowawcami. Towarzyszyła im grupa młodzieży z Ukrainy, która aktualnie przebywa w Lublinie, realizując projekt Erasmus+ „En Garde! Broń się tańcem!”. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej za ojczyznę w Archikatedrze Lubelskiej. Następnie mieszkańcy miasta z pocztami sztandarowymi i służbami mundurowymi na czele udali się na Plac Zamkowy, gdzie wspólnie odśpiewano hymn państwowy przy akompaniamencie orkiestry Wojska Polskiego.

  

Łódzka WK

Młodzież z Hufca Pracy w Zduńskiej Woli również włączyła się w obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem władz samorządowych oraz parlamentarzystów, mieszkańców i młodzieży ulicami miasta do Bazyliki Mniejszej na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odśpiewano hymn państwowy, a delegacje samorządów, ugrupowań politycznych, stowarzyszeń, związków, Hufca Pracy i szkół złożyły wiązanki kwiatów. Uroczystości uświetniły występy artystyczne.

  

Małopolska WK

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie rozpoczęli przygotowania do obchodów Narodowego Święta Niepodległości już 6 listopada. Stanowiły one kontynuację cyklu zajęć wychowawczych pt. „Patriotyzm. Czy to trudne?”, a zapoczątkował je udział uczestników w akcji „Kartka dla powstańca”, w trakcie której przypomniano wydarzenia z Powstania Warszawskiego z 1944 roku. Podkreślono odwagę, patriotyzm i poświęcenie ówczesnej młodzieży oraz wykonano kartki z podziękowaniami dla żyjących bohaterów tamtych czasów. Młodzież zapoznała się też z pieśnią patriotyczną pt. „Przytulmy Polskę do serca”. Na spotkaniu uczestnicy wykonali gazetkę tematyczną poświęconą wydarzeniom związanym z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz bohaterami niepodległej. Nie zabrakło też biało-czerwonych kotylionów.

8 listopada o godzinie 11:11 uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini kształcący się w Branżowej Szkole I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz odbywający praktyki w warsztatach szkoleniowych OHP wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.

Podopieczni Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu uczcili Narodowe Święto Niepodległości udając się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, a wychowankowie hufca w Dąbrowie Tarnowskiej wzięli udział w III Biegu Niepodległości, który odbył się w Miejskim Parku.

Z kolei w jednostce OHP w Bochni młodzież wykonała kotyliony, które później rozdano wśród uczniów szkoły.

Również uczestnicy Hufców Pracy w Starym Sączu i Oświęcimiu wzięli udział w miejscowych obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  

Mazowiecka WK

8 listopada punktualnie o godz. 11:11 uczestnicy OHP wraz ze społecznościami szkolnymi przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji pn. „Szkoła do Hymnu”. O symbolicznej godzinie z biało-czerwonymi kotylionami na piersiach wszyscy uroczyście zaśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Były też koncerty pieśni patriotycznych czy akademie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy, w których uczestnicy wykazywali się dużą wiedzą i zaangażowaniem. Młodzież z Płocka, Mławy i Warszawy uczestniczyła w okolicznościowych Biegach Niepodległości oddając tym samym hołd wszystkim tym, którzy poświęcili życie, abyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością.

Byliśmy… razem dla Niepodległej, bo to dzień dumy. Dzień, w którym myśl nasza kieruje się ku dobru wspólnemu, ku Ojczyźnie. To radosna data, bo przecież przyniosła Polakom zwycięstwo i upragnioną wolność. Tak właśnie chcieliśmy ją czcić – radośnie – komentowali wychowankowie mazowieckich jednostek OHP.

  

Podkarpacka WK

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w sanockich Koszarach odbył się 15 listopada Dzień otwarty, w którym wzięli udział podopieczni miejscowego 9-10 Hufca Pracy kształcący się w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych. Przedsięwzięcie zorganizowała Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej – 35 Batalion Lekkiej Piechoty w Sanoku.

Pierwszym punktem programu była projekcja krótkich filmów ze szkoleń żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową, które dostarczyły wiedzy na temat warunków, jakie należy spełnić, aby móc wstąpić w jej szeregi. Następnie uczniowie uczestniczyli w pokazie sprzętu będącego na wyposażeniu brygady – broni, samochodów wojskowych, quadów. Ostatnim etapem było strzelanie z karabinka ASG.

  

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu w ramach przygotowania do świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości zapoznali się z pojęciem „Niepodległa” oraz przypomnieli sobie najważniejsze wydarzenia sprzed 101 lat. Odbyli także pogadankę na temat losów Polski w czasach niewoli oraz symboli narodowych. W piątek 8 listopada o godzinie 11:11 cała społeczność ośrodka i szkoły zebrała się w auli, by wspólnie odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego.

Tego dnia również uczestnicy Hufca Pracy z Przemyśla wraz z wychowawcami, nauczycielami, a także uczniami innych szkół i przedszkoli przyłączyli się do wspólnego uroczystego śpiewania hymnu Polski, które miało miejsce na przemyskim rynku.

  
Natomiast uczestnicy dębickiego Hufca Pracy wzięli udział w okolicznościowej akademii w miejscowym Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika, podczas której wysłuchali utworów poetyckich oraz pieśni patriotycznych nawiązujących do walk niepodległościowych z czasów I wojny światowej. Po występach artystycznych delegacja młodzieży zapaliła znicze pod pomnikiem Bogarodzicy na Placu Gryfitów oraz na Cmentarzu Wojskowym na grobach bezimiennych żołnierzy, którzy polegli podczas I wojny światowej. Znicz zapłonął również na pomniku pisarza, filozofa i legionisty Jerzego Żuławskiego.

W Krośnie uczestnicy 9-10 Hufca Pracy wzięli udział w marszu Nordic walking na dystansie 5 kilometrów zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, Klub Biegacza MOSiR przy współudziale Gminy Krosno.

Podlaska WK

Podopieczni jednostek opiekuńczo-wychowawczych podległych Podlaskiej WK brali udział w różnych inicjatywach związanych z celebrowaniem tak ważnego dla wszystkich Polaków święta – Narodowego Dnia Niepodległości. Odbyły się uroczyste apele, jak również śpiewano wspólnie pieśni patriotyczne. Delegacja Hufca Pracy w Suwałkach uczestniczyła w uroczystościach zorganizowanych przez miejscowy Urząd Miejski, podczas których złożyła kwiaty i zapaliła znicz przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

    

Pomorska WK

Z historią ustanowienia Narodowego Święta Niepodległości zapoznali się również podopieczni 11-19 Hufca Pracy w Słupsku. Tematem spotkania była też droga Polski do odzyskania wolności. Wykonano również okolicznościową gazetkę, którą zaprezentowano w miejscowych przedszkolach. Dzieci recytowały wiersz „Kto Ty jesteś” oraz śpiewały Hymn Państwowy.

  

Śląska WK

Członkowie Klubu Aktywnych z Hufca Pracy w Jaworznie – Arman Hasratyan, Artur Hasratyan, Martyna Machejek i Wiktoria Nowak wzięli udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Pierwszym punktem programu była uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i mieszkańców Jaworzna, która odbyła się w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny. Tradycyjnie msza rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych miasta, instytucji, partii politycznych, zakładów pracy i szkół. Zebranych przywitał ksiądz prałat Eugeniusz Cebulski.

Następnie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik „W Hołdzie Jaworznianom Walczącym o Niepodległą Ojczyznę”, gdzie odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. Przemówienie wygłosił Prezydent Paweł Silbert, po czym artyści CK Teatr Sztuk zaprezentowali program poetycko-muzyczny. Obchody zakończyło składanie kwiatów pod pomnikiem przez przybyłe delegacje, w tym uczestników hufca.

Świętokrzyska WK

6 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie odbył się uroczysty apel poświęcony 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wychowawca Jan Habel zapoznał wychowanków z genezą ustanowienia dnia 11 listopada. Następnie młodzież przedstawiła wydarzenia historyczne związane z walką Polaków o odzyskanie niepodległości oraz przybliżyła sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy deklamowali wiersze upamiętniające tamte dni, m.in. „Do kraju tego” Cypriana Kamila Norwida, „Z doli niedoli” i „Do polskiego chłopięcia” Władysława Bełzy, „Opowiedz nam Ojczyzno” Janusza Szczepkowskiego, „Niepodległość” Antoniego Słonimskiego. Śpiewali też pieśni patriotyczne, jak „Rozkwitały pąki białych róż”, „My pierwsza brygada”, „Rota”.

Przedstawiciele Ośrodka udali się również na Cmentarz Wojenny z okresu I wojny światowej 1914-1915 r. znajdujący się przy parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie, gdzie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze.

  

Podczas wycieczki do Warszawy uczestnicy Hufca Pracy w Pińczowie uczcili 101. rocznicę odzyskania niepodległości składając kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy Niepodległego Państwa Polskiego.

  

13 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach odbył się konkurs, którego tematyka obejmowała okres odzyskania przez Polskę niepodległości. Jaką funkcję pełnił Józef Piłsudski od 22 listopada 1918 do 20 lutego 1919 roku? Armia Polska we Francji nazywana była także Armią …? – to przykładowe pytanie przygotowane przez kierownika internatu Lucynę Prokop i wychowawcę Macieja Górskiego. Uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z dwudziestoma pytaniami. Były aż trzy pierwsze miejsca, które zdobyli: Andrzej Śliwiński, Dawid Samiec oraz Dominik Czaja. Na drugim miejscu uplasowała się Paulina Nowocień, a trzecie miejsce ex aequo otrzymali Adam Lichocki, Bartłomiej Misztal, Karolina Pawełczuk.

  

Tego samego dnia w starachowickim Ośrodku wystąpiła złożona z uczestników OHP grupa artystyczna „Camerato”. Młodzież zaprezentowała program artystyczny, który akcentował utwory poetyckie, elementy performance i pieśni. Po odśpiewaniu hymnu konferansjerzy – Wiktoria Kozera i Bartosz Grunt, przybliżyli sytuację polityczną, w której Polska odzyskała niepodległość. Utwory poetyckie recytowali: Karolina Pawełczuk, Joanna Orczyk, Piotr Madetko i Wiktoria Kozera. W części performance uczestniczył Kacper Czyżewski, Sławomir Majewski, Nicola Dziugieł i Magda Ryś, która również pięknie śpiewała w duecie z siostrą – Mileną Ryś.

Występ, który zorganizowały wychowawczynie – Danuta Śpiewak i Ewelina Lewkowicz, nagrodzono dużymi brawami. Podczas uroczystości kierownik Ośrodka Agnieszka Kuś i kierownik internatu Lucyna Prokop wręczyły nagrody uczestnikom konkursu historycznego.

Ponadto członkowie kółka plastycznego przygotowali tablicę upamiętniającą 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dekoracje do występu artystycznego.

  

Zachodniopomorska WK

Dla upamiętnienia kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie wykonała okolicznościową gazetkę, a w dniu 12 listopada odbył się uroczysty apel – wieczornica. Wychowankowie wraz z kadrą zorganizowali capstrzyk niepodległościowy, śpiewali legionowe pieśni i opowiadali znane z tamtego okresu anegdoty. Podobnie było w Hufcu Pracy w Trzebiatowie. Młodzież w ramach koła artystyczno-gastronomicznego przygotowała gazetkę okolicznościową, a w ramach koła historyczno-patriotycznego – uroczystą akademię. Apele z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w hufcach w Dębnie i Szczecinie (16-5).

  

8 listopada uczestnicy HP w Koszalinie uczący się w Szkole Podstawowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego przyłączyli się do drugiej edycji akcji „Niepodległa do hymnu”. Był też okolicznościowy apel oraz konkurs wiedzy o legionach, życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego osiągnięciach wojennych. Ponadto należało się wykazać znajomością hymnu narodowego.

Z kolei w Wałczu uczestnicy tamtejszego hufca wzięli udział wspólnie z uczniami Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w biegu niepodległościowym, a także w głównych uroczystościach przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W Białogardzie podopieczni hufca złożyli kwiaty pod pomnikiem Orła Białego, a młodzież z 16-7 Hufca Pracy w Szczecinie wzięła udział w kolejnym Marszu Niepodległości.

  

CKiW w Oleśnicy

Młodzież wraz z pracownikami oraz dyrekcją Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy upamiętniła 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uroczystym apelem. Po odśpiewaniu hymnu państwowego zaprezentowano montaż słowno-muzyczny. Śpiewano pieśni patriotyczne pt. „Piechota”, „Marsz pierwszej brygady”, „Wojenko, wojenko” i przeplatano je wspomnieniami o ważnych dla Polski wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości. Na zakończenie apelu odbyła się projekcja filmu historycznego.

  

 

O zrównoważonym rozwoju

Wychowawcy z Hufca Pracy w Polkowicach (Dolnośląska WK) wzięli udział w XII edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczności lokalne. Zrównoważony rozwój jako wyzwanie społeczno-gospodarcze i edukacyjne”, która odbyła się 14 listopada na Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele zarówno świata nauki, którzy m.in. zaprezentowali wyniki badań prowadzonych przez polskie uczelnie wyższe (UWr, PWr, UE we Wrocławiu, UMK w Toruniu, UZ, Dolnośląska Szkoła Wyższa i UJW w Polkowicach), jak i dużych, nowoczesnych przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych, tzw. liderzy postępu technicznego. Audytorium składało się z młodzieży, słuchaczy uniwersytetu III wieku oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz „rynków pracy”.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia poświęcone m.in. zrównoważonemu rozwojowi miejskiemu, roli dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu społeczności lokalnej, współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim, zagrożeniom ekologicznym oraz przedsięwzięciom proekologicznym w związku ze szkolnym doradztwem zawodowym.

Dla wychowawców OHP najbardziej wartościowy okazał się wykład prof. nadzw. dr hab. Euniki Baron-Polańczyk „Korelacja opinii uczniów i nauczycieli w zakresie obszarów i skutków korzystania przez dzieci i młodzież z narzędzi ICT”. Prelegentka podkreślała, że narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej mogą stanowić takie same środki dydaktyczne jak kreda i tablica. Zadaniem nauczycieli zaś jest nauczenie młodzieży systemu wartościowania pozyskanych informacji oraz ich interpretacji. Idea ta dobrze komponuje się z założeniami zajęć w ramach programu „Wiem, więc jestem bezpieczny”.

Przedstawiciele Dolnośląskiej Strefy Ekonomicznej podsumowali prowadzone przez przedsiębiorców działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz współpracę z MEN w zakresie szkolenia specjalistów w nowych technologiach.

Podczas konferencji kadra wychowawcza polkowickiego hufca uporządkowała swoją wiedzę na tematy spoza podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, dzięki której będzie mogła skuteczniej tłumaczyć młodzieży zachodzące zmiany w otaczającym świecie.