Z pomocą dla poszkodowanych

Ochotnicze Hufce Pracy włączyły się do akcji pomocy poszkodowanym w wyniku ostatnich zjawisk pogodowych: trąby powietrznej, która przeszła przez Lubelszczyznę oraz powodzi i podtopień w południowej części kraju. Na terenie niemal całej Polski OHP udostępniają nieodpłatnie w swoich obiektach miejsca noclegowe oraz wyżywienie dla dzieci i dorosłych, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania żywiołów.

W 13 województwach czekają miejsca w 28 placówkach OHP.

Poniżej szczegółowa lista obiektów OHP w poszczególnych województwach oraz osób koordynujących udzielanie pomocy poszkodowanym:

Województwo małopolskie

 • OSiW Trzebinia, ul.  Lipcowa 50 , Trzebinia – Gabriel Suproń, tel. 502 242 893
 • OSiW Lanckorona, ul. Krakowska 12, Lanckorona – Marcelina Tyrpan Opyrchał, tel. 501 094 123
 • CKiW Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b, Szczawnica – Henryk Węglarz, tel. 502 031 614
 • CKiW Tarnów, ul. Mościckiego 27, Tarnów – Andrzej Mizera, tel. 501 684 552

Województwo podkarpackie

 • OSiW Iwonicz, ul. Zadwór 5, Iwonicz – Mariusz Szymczakowski, tel. 785 700 525

Województwo śląskie

 • OSiW Dąbrowa Górnicza, ul. Ząbkowicka 44, Dąbrowa Górnicza Łosień – Ilona Boba, tel. 505 073 766
 • OSiW Wisła, 11 Listopada 35, Wisła  – Robert Pastwa, tel. 502 214 444

Województwo lubelskie 

 • ECKiW Roskosz; Roskosz 23, Biała Podlaska – Marcin Szydłowski, tel. 600 201 121
 • OSiW Zamość; ul. Kilińskiego 86a, Zamość – Leszek Tabiszewski, tel. 504 958 300
 • OSiW Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 25, Radzyń – Krzysztof Łukasik, tel. 502 372 121

Województwo opolskie

Osoba do kontaktu: Łukasz Kubica, tel. 665 877 866

 • ŚHP Namysłów, ul. Pułaskiego 3 b, Namysłów
 • OSiW Olesno, ul. Budowlanych 3, Olesno

Województwo dolnośląskie

 • OSiW Mysłakowice, ul. Jeleniogórska 20, Mysłakowice – Anetta Kurczyńska, tel. 887 873 113
 • OSiW Ząbkowice Śląskie, ul. Cukrownicza 8, Ząbkowice Śląskie – Krystyna Zerbok, tel. 887 873 114
 • CKiW Oleśnica, ul. Zamkowa 4 ,  Oleśnica – Agnieszka Owczarek, tel. 785 700 443

Województwo świętokrzyskie

 • OSiW Starachowice; ul. Hutnicza 10, Starachowice –  Agnieszka Kuś, tel. 535 023 906
 • ŚHP Jędrzejów; ul. Przemysłowa 9d, Jędrzejów – Bożena Kucybała, tel. 692 581 196

Województwo łódzkie

 • OSZ Dobieszków; Dobieszków 70, Stryków – Rafał Jóźwiak, tel. 537 889 912

Województwo mazowieckie

 • OSiW Jaciążek; Jaciążek 64a, Płoniawy Bramura – Martyna Wiśniewska, tel. 514 506 997
 • OSZ Radom; ul. Kraszewskiego 1/7, Radom – Robert Reke, tel. 664 756 336

Województwo wielkopolskie

 • CKiW Pleszew; al. Wojska Polskiego 21, Pleszew – Żaneta Pawlak, tel. 604 816 429
 • OSiW Próchnowo; Próchnowo 26, Margonin – Zbigniew Behrendt, tel. 693 908 524

Województwo pomorskie

 • OSiW Człuchów; ul. Kusocińskiego 4, Człuchów – Beata Rybicka, tel. 609 510 156

Województwo warmińsko-mazurskie

 • CKiW Gołdap; ul. Stadionowa 10, Gołdap – Barbara Różycka, tel. 609 385 247

Województwo lubuskie

Osoba do kontaktu: Katarzyna Cyran, 661 115 977

 • OSiW Wiechlice, ul. Jesionowa 3, Szprotawa
 • Lubuska WK OHP ul. Zamenhofa 1, Zielona Góra
 • OSiW Międzyrzecz, ul. Piastowska 18, Międzyrzecz
 • ŚHP Nowa Sól, Nowa Sól ul. Staszica 1 A, Nowa Sól

Tarnów: Najlepsi informatycy

XIV Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP odbył się 23 maja 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie.

W pierwszym etapie konkursu reprezentanci małopolskich hufców pracy i centrów kształcenia i wychowania mieli za zadanie opracować samodzielnie pracę w kategoriach: program komputerowy, prezentacja, strona internetowa.

Spośród nadesłanych prac wyłoniono dziesięciu laureatów, którzy zostali zaproszeni na finał konkursu. Byli to przedstawiciele hufców pracy z Myślenic, Wadowic, Bochni, Krakowa, Środowiskowego Hufca Pracy z Nowego Sącza, Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Lanckorony oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce. Nie zabrakło również reprezentanta gospodarzy – tarnowskiego CKiW.

Zadaniem młodych informatyków było osobiste zaprezentowanie swojej pracy oraz odpowiedź na pytania, które miały potwierdzić samodzielność jej wykonania. W komisji konkursowej zasiedli Wojciech Podlewski – przewodniczący, Agnieszka Hajduk i Piotr Kolbusz.

Pierwsze miejsce przyznano Krzysztofowi Wojkowskiemu z 6-25 Hufca Pracy z Bochni. Tuż za nim uplasowała się Weronika Przebindza reprezentująca Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, zaś trzecie miejsce należało do Dominika Mateusza z Hufca Pracy w Myślenicach.

Nagrody i upominki wręczyła Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Komendy Głównej OHP Beata Biały.

Pożegnanie Wiesławy Wawroskiej

19 maja 2019 roku zmarła Wiesława Wawroska – zastępczyni dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Była związana z placówką od 1994 roku. Najpierw pracowała jako starszy specjalista do spraw kształcenia i rozliczeń, a później objęła stanowisko wicedyrektora, które pełniła przez 13 lat. Przez wszystkie lata działalności w Centrum dbała o rozwój, wychowanie i przede wszystkim edukację młodzieży z trudnych środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wiesława Wawroska przegrała walkę z chorobą. Do samego końca nie poddawała się i walczyła o powrót do zdrowia jednocześnie wciąż myśląc o młodzieży, za którą była odpowiedzialna. Swoją pracę traktowała bardzo poważnie uważając, że jej obowiązkiem jest pomaganie młodym ludziom stojącym na życiowym rozdrożu.

Przez lata kształciła się i podnosiła kwalifikacje, aby móc jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. W 1999 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Pedagogika w Zakresie Pracy Socjalnej, Prawa Pracy, Readaptacji i Niedostosowanych Społecznie. Pięć lat później na Uniwersytecie Marii Cure-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej. W 2007 roku zdobyła dyplom Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej o profilu Pedagogika Szkolna i Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Psychologiczną. W swoim zawodowym życiorysie miała też wiele kursów, seminariów i szkoleń niezbędnych do pracy z młodzieżą.

Pani Dyrektor była autorką wielu programów i projektów związanych z doskonaleniem pracy zawodowej wychowawców opiekujących się na co dzień młodzieżą oraz praktycznej nauki zawodu. Z jej inicjatywy powstało pleszewskie Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież”, które powołało do życia dwa typy szkół. Pierwszym było Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, a drugim Zasadnicza Szkoła Zawodowa. To tam młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie zdobywała na co dzień wiedzę.

Zadbała również o to, aby stworzyć młodzieży odpowiednie warunki socjalne i uściślić współpracę pomiędzy nauczycielami, wychowawcami i instruktorami. Wielokrotnie pełniła funkcję koordynatora projektów czy to krajowych czy zagranicznych i zawsze jej praca była oceniana na najwyższym poziomie. Swym niekwestionowanym doświadczeniem potrafiła dzielić się ze współpracownikami i zewnętrznymi partnerami współuczestniczącymi w programach, a z jej nowatorskiego podejścia korzystało wiele placówek tego typu.

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Wiesława Wawroska pracowała 25 lat. Karierę zawodową rozpoczęła w 1978 roku w Jednostce Wojskowej 1388 w Pleszewie jako starszy referent Służb Technicznych. Po 15 latach została pracownikiem CKiW, które powstało w miejsce zlikwidowanego w 1993 roku 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej.

22 maja 2019 r. Pani Wiesława Wawroska została pochowana na cmentarzu parafialnym przy ul. Kaliskiej w Pleszewie. W ostatniej drodze towarzyszyła jej rodzina, pracownicy CKiW wraz z młodzieżą, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wraz z delegacją z Komendy Głównej OHP, delegacje z krajowych ośrodków OHP oraz byli komendanci hufców. Hołd złożyli także reprezentanci środowisk wojskowych, samorządowych oraz administracyjnych powiatu pleszewskiego, kaliskiego i ostrowskiego.

 

Z wizytą na Podlasiu

W dniach 15-16 maja 2019 r. Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut przebywał z wizytą na Podlasiu.

Spotkał się tam z kadrą Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku, Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia, Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce. W trakcie spotkań Komendantowi towarzyszyli Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski i jego zastępczyni Emilia Karwowska.

Wizyta była okazją do zapoznania się z działaniami jednostek, poznania ich potrzeb oraz przedstawienia planów na przyszłość.

Komendant Główny wizytował także nowo wybudowaną bazę OHP, która już w okresie wakacji ma zostać oddana do użytku. W nowej siedzibie znajdzie się miejsce dla działalności jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz rynku pracy Podlaskiej WK. Inwestycja będzie także siedzibą Zielonej Linii oraz ECAM. Jej powstanie pozwoli również na radykalną poprawę warunków pracy kadry i efektywniejsze działanie na rzecz młodzieży.

Komendanci spotkali się również z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim, a także oddali hołd sanitariuszce AK Danucie Siedzikównie „Ince” poprzez złożenie wieńca przy pomniku, który znajduje się w Gruszkach koło Narewki.

W Pałacu Prezydenckim

16 maja 2019 r. delegacja Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, na czele z Wojewódzkim Komendantem Wiesławem Leszko, gościła w Pałacu Prezydenckim. Wizyta była formą wyróżnienia za wkład pracy na rzecz krzewienia wartości patriotycznych.

Rezydencję Prezydenta RP, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, odwiedzili przedstawiciele młodzieży i kadry Hufców Pracy z Warszawy (7-4, 7-32, 7-9, 7-36, 7-6) oraz Pruszkowa, Wołomina, jak również pracownicy Wydziału Kształcenia MWK OHP.

Najpierw w towarzystwie przewodnika delegacja zwiedziła m.in. salę Kolumnową – historyczne miejsce obrad Okrągłego Stołu czy Kaplicę Belwederską, a następnie w Sali Chorągwianej spotkała się Panią Prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą. Pierwsza Dama podziękowała wolontariuszom z OHP za aktywne włączenie się w prezydencką inicjatywę przekazania flag narodowych, które za pośrednictwem Poczty Polskiej trafiły do polskich urzędów. Akcja, w której wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką, uświetniła 100-lecie Niepodległości Polski. Pani Prezydentowa wspomniała również inne wydarzenia patriotyczne, które wsparli swą pracą uczestnicy hufców, m.in. upamiętnienie rocznicy Powstania Warszawskiego.

W trakcie wizyty wolontariusze i ich opiekunowie rozmawiali z Pierwszą Damą o akcjach dobroczynnych, które wspiera Małżonka Prezydenta – wizytach w szpitalach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i hospicjach. Pani Agata Kornhauser-Duda opowiedziała o poświęceniu pracowników i wolontariuszy tych placówek, dla dobra osób dotkniętych przez los.

Dużą niespodzianką dla młodzieży i kadry OHP było spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. W związku z obchodzonymi przez Prezydenta urodzinami zebrani odśpiewali „Sto lat”, a Wojewódzki Komendant Wiesław Leszko wręczył jubilatowi kopię rzeźby Małego Powstańca wykonaną przez uczestników na warsztatach artystycznych.

Foto: Grzegorz Jakubowski/KPRP

XIX Konkurs Papieski rozstrzygnięty

489 prac fotograficznych i plastycznych wpłynęło na XIX Ogólnopolski Konkurs Papieski pn. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” zorganizowany przez 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Małopolską Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie przy wsparciu Komendy Głównej OHP.

Komisja konkursowa, w składzie: prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, artysta grafik Marek Brzeźniak, artysta plastyk Jerzy Kozak, komendant wadowickiego Hufca Pracy Jolanta Zacny, Duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania WK Ewa Opałek-Śnieg, która zebrała się 10 maja w Krakowie brała pod uwagę przy ocenie prac ich wartości artystyczne, oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu.

Temat tegorocznego Konkursu Papieskiego nawiązywał do słów wypowiedzianych 40 lat temu przez Jana Pawła II w Warszawie podczas I Pielgrzymki do Polski. Słowa te dały wówczas Polakom ogromną nadzieję, odwagę i wiarę potrzebną do przeciwstawienia się systemowi komunistycznemu. Jak dzisiaj to przesłanie interpretują młodzi ludzie można było przekonać się oglądając nadesłane prace.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni przez organizatorów do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 4 czerwca br. w Wadowickim Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowali dla młodych twórców cenne nagrody. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym. Nazwiska autorów najlepszych prac zamieszczono w kolejności alfabetycznej na stronie www.ohp.pl oraz www.malopolska.ohp.pl. Niesłabnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem ogromnej otwartości młodzieży na nauczanie i wielki autorytet Papieża Polaka.

Laureaci XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

 

Łódź: Rada Programowa

11 kwietnia 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Łódzkiej WK, którego głównym tematem były działania realizowane w bieżącym roku, a także współpraca z instytucjami w zakresie rekrutacji uczestników na rok szkolny 2019/2020.

Naradę otworzyła Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther, witając zebranych i przedstawiając o zaplanowane tematy oraz porządek obrad. Następnie inspektor Komendy Policji w Łodzi Dariusz Walichnowski omówił problematykę handlu ludźmi, zjawisko współczesnego niewolnictwa oraz scharakteryzował grupy, które najczęściej stają się ofiarami. Przedstawił także wyniki sondażowych badań opinii publicznej wskazujących, że zjawisko współczesnego handlu ludźmi pozostaje nadal całkowicie obcym dla znacznej części społeczeństwa.

Z kolei współpracę Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Policją omówił główny specjalista ds. kształcenia i wychowania Mirosław Wojciechowski, który zaprezentował szereg wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć skierowanych do młodzieży. Współpracę Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie z Policją scharakteryzowała także pedagog Centrum Milena Bartosik.

Podczas obrad jednomyślnie podjęto uchwałę dotyczącą wsparcia przez członków Rady Programowej akcji rekrutacyjnej do jednostek OHP na rok szkolny 2019/2020 w celu skutecznego dotarcia do młodzieży, która potrzebuje pomocy.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk (przewodniczący Rady), Dyrektor Wykonawczy ds. kontroli zarządczej Komendy Głównej OHP Zdzisław Owczarek oraz wojewódzki duszpasterz ks. Mirosław Marczak.

Obrady Rady Programowej Łódzkiej WK. Na zdjęciu od lewej: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Magdalena Legun-Wołosz, Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. kontroli zarządczej KG OHP Zdzisław Owczarek, Dyrektor CKiW w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel.

Posiedzenie Pomorskiej Rady

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut uczestniczył 10 kwietnia 2019 r. w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej Pomorskiej WK OHP.

Zebranych w sali Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie powitał Wojewódzki Komendant OHP Adam Matuszewski, a następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Sekretarza Pomorskiej Rady OHP.

Przez aklamację na Przewodniczącego wybrano kierownika Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego prof. nadzw. dr hab. Jarosława Waśniewskiego, zaś na Sekretarza – dyrektora Biura Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Beatę Rybicką.

W swoim wystąpieniu Komendant Główny OHP omówił główne założenia Planu Pracy OHP na 2019 rok, a Wojewódzki Komendant OHP przedstawił prezentację pt. „Zadania Ochotniczych Hufców Pracy na nowo odczytane”.

Podczas spotkania w panelu dyskusyjnym rozmawiano na temat przyszłości OHP, przedstawiając szereg pomysłów na efektywniejsze funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Programowej Pomorskiej WK OHP. Posiedzenie zakończyło jednomyślne podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zintegrowanego systemu wartości w procesie wychowania uczestników Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa pomorskiego.

W 9. rocznicę

W związku z przypadającą dziewiątą rocznicą katastrofy pod Smoleńskiem, 10 kwietnia 2019 r. w Gdańsku, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Wojewódzki Komendant OHP Adam Matuszewski oraz pracownicy Pomorskiej WK OHP złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym postać legendy solidarności Anny Walentynowicz.

Anna Walentynowicz była polską działaczką społeczną, opozycjonistką w PRL, działaczką Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielką NSZZ „Solidarność” oraz Damą Orderu Orła Białego. Zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, gdzie wśród 96 ofiar znaleźli się także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, załoga samolotu, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące. Delegacja miała wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Ogólnopolska Kapituła

W dniach 26-28 marca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim (Lubelska WK) odbyło się spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP, w którym uczestniczyło 23 przedstawicieli Rad Młodzieży ze wszystkich Wojewódzkich Komend OHP oraz Centrów Kształcenia i Wychowania OHP, a także 23 opiekunów.

Celem spotkania było kształtowanie postaw prospołecznych młodzieży OHP, doskonalenie jej umiejętności interpersonalnych oraz nabycie niezbędnych kompetencji do pracy w samorządzie i z liderami samorządności.

Młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach z psychologami Lubelskiej Komendy, które m.in. pomogły w poznaniu sposobów wspierania współpracy w grupie, rozumieniu relacji z innymi ludźmi, a także kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Pierwszego dnia pobytu odbyło się spotkanie z Ewą Dados z Polskiego Radia Lublin, pomysłodawczynią i pełnomocnikiem Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób można pomagać innym w ramach tej akcji. Zorganizowano również warsztaty z pierwszej pomocy oraz spotkanie z Wojewódzkim Komendantem OHP Piotrem Gawryszczakiem i komendantem Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jackiem Burym dotyczące akcji porządkowania polskich cmentarzy na Wołyniu.

Podczas wycieczki do Lublina młodzież miała okazję zwiedzić unikatową na skalę światową Kaplicę Trójcy Świętej, przejść Lubelską Trasą Podziemną i wyjść na Wieżę Trynitarską. Dodatkowo w Regionalnym Muzeum Cebularza zorganizowano specjalne warsztaty dla młodych samorządowców.

Po powrocie do Radzynia Podlaskiego zrealizowano akcję pn. „Piszemy listy i tworzymy kartki do chorych dzieci z Marzycielskiej Poczty”. Inicjatywa miała na celu przede wszystkim dodać dzieciom siły do walki z chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym piszącym mnóstwo satysfakcji, że w tak prosty sposób pomagają. W tym samym czasie kadra brała udział w szkoleniu pt. „Wsparcie samorządności w środowisku młodzieży OHP”.

Podczas podsumowania określono cele pracy samorządu, a młodzież dodatkowo przedstawiła pomysł na inicjatywę do realizacji w okresie kwiecień-czerwiec, wynikającą z hasła „Ziemia to nasz wspólny dom”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendę Główną OHP i Lubelską Wojewódzką Komendę OHP. Młodzieży towarzyszyli przedstawiciele Biura Kształcenia i Wychowania KG OHP – dyrektor Sławomir Męcina oraz Dorota Słomska.