Awangardowa jesień

Podczas wizytacji małopolskich jednostek OHP Komendant Główny OHP Marek Surmacz miał okazję zapoznać się z przebiegiem konkursu fryzjerskiego pt. „Awangardowa Jesień we Włosach”.

jesien3
Prezentacja wykonanych fryzur.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane 10 i 13 października w warsztatach fryzjerskich w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu w ramach programu autorskiego „Podążaj za pasją”. Młodzi adepci sztuki fryzjerskiej mieli za zadanie wykonać fryzury inspirowane jesienią, jej barwami i przejawami. Kierując się fantazją i wyjątkową kreatywnością wykorzystali do wykonania fryzur jesienne liście, suche gałęzie, jarzębinę, korę z drzew oraz kasztany. Nie zapomnieli także o doborze specjalnego makijażu dla modelek, aby podkreślić charakter stylizacji.

Pierwszą część zmagań konkursowych podziwiali Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępcy – Renata Wicha i Wojciech Szewczyk oraz Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek. Wykonane fryzury zaskoczyły swoim oryginalnym pięknem jury, które miało problem z wyłonieniem zwycięzców konkursu. Pierwsze miejsce zajęła Izabela Turek, drugie – Zofia Rusek, obie z III klasy, na trzecim uplasowała się Barbara Gajkowska z II klasy, natomiast wyróżnienie zdobył Konrad Gawlas z I klasy. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kosmetyki do stylizacji włosów.

W Sanktuarium w Łagiewnikach

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępców Renaty Wicha i Wojciecha Szewczyka odbyła się 11 października w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach wojewódzka inauguracja roku szkoleniowego 2016/2017 Małopolskiej WK połączona z 5. rocznicą ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.

To ważne wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez biskupa Damiana Muskusa oraz ks. Wiesława Orawieckiego i wojewódzkiego duszpasterza ks. Rafała Bobka. W uroczystości wzięli także udział: uczestnicy OHP, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek wraz z zastępcą Bożeną Rążewską, Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej WK OHP Jacek Tadeusz Sabat, przedstawiciele Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania, przedstawiciele szkół, instytucji współpracujących i wspierających Małopolską WK OHP, pracodawcy, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych OHP.

W homilii bp. Damian Muskus podziękował za zaangażowanie oraz pomoc kierownictwa i młodzieży OHP w organizację Światowych Dni Młodzieży 2016. Podkreślił także potrzebę życia zgodnego z nauczaniem św. Jana Pawła II. O oprawę mszy świętej zadbali uczestnicy z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach, a 6-5 Hufiec Pracy w Krakowie przygotował poczet sztandarowy. Duszpasterz Małopolskiej WK odczytał list Kardynała Stanisława Dziwisza skierowany do młodzieży na tę okoliczność. List zawierał m.in. słowa: „Nauka i świadectwo życia Ojca Świętego Jana Pawła II to ogromne bogactwo dla wszystkich, którzy wpatrują się w Jego przykład na drogach swojej codzienności i realizowanego życiowego powołania”. Podczas mszy uczestnicy ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK przystąpili do ślubowania. Na zakończenie zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska odczytała Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy św. Janowi Pawłowi II.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wręczył również właścicielce firmy transportowej pani Krystynie Brzegowej jubileuszowy medal za szczególne zasługi, zaś honorowe odznaki – panu Tadeuszowi Sawickiemu – właścicielowi firmy INTER-ZOO Poręba – Myślenice oraz państwu Zofii i Włodzimierzowi Sowa – właścicielom restauracji „Pod wierzbą”. Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek swoje słowa skierował do młodzieży, życząc jej siły i wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów oraz realizacji osobistych i zawodowych planów.

W podziękowaniu za życzliwość, opiekę duchową oraz wsparcie w podejmowanych działaniach na rzecz Ochotniczych Hufców Pracy, na pamiątkę Światowych Dni Młodzieży oraz uroczystości inauguracji roku szkoleniowego młodzież wręczyła bp. Damianowi Muskusowi kwiaty i obraz „Duchowy pomost” autorstwa Joanny Jasiewicz, laureatki XVI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży”.

Po mszy świętej zebrani przeszli w procesji z Centrum Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Po drodze zatrzymali się pod krzyżem, gdzie ks. Rafał Bobek odmówił modlitwę, a delegacja Komendy Głównej OHP i Małopolskiej WK złożyła kwiaty. Uroczystości uświetniły pieśni religijne śpiewane przez młodzież z hufców w Limanowej, Skomielnej Białej i Nowym Sączu.

W Muzeum Jana Pawła II uczestnicy OHP oraz zaproszeni gości mieli możliwość zobaczyć pamiątki oraz osobiste przedmioty św. Jana Pawła II, głównie z okresu pontyfikatu, oraz dary ofiarowane Ojcu Świętemu w trakcie pielgrzymek i wieloletniej posługi kapłańskiej.

Wizyta w Nowym Sączu

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Renatą Wicha i Wojewódzkim Komendantem OHP Krzysztofem Świerczkiem podczas zwiedzania warsztatów gastronomicznych.


10 października Komendant Główny OHP Marek Surmacz po raz pierwszy odwiedził jednostki w Nowym Sączu – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy (Małopolska WK). Komendantowi towarzyszyli zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk, a gospodarzami spotkania byli Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Agata Fołta oraz komendant ŚHP Danuta Romanek.

Wizytę rozpoczęto od zwiedzenia obiektu. Omówiono i oceniono jakość wykonanych prac związanych z zakończonym niedawno remontem parkingu. Zwiedzono też pomieszczenia warsztatów fryzjerskich i gastronomicznych, rozmawiano z młodzieżą, jak również obejrzano pokoje mieszkalne i zaplecze internatu: świetlicę, siłownię. Na zakończenie odbyło się spotkanie komendantów z całym zespołem sądeckich OHP, podczas którego omówiono aktualne problemy oraz planowane zmiany w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Z wizytą w internacie. Od prawej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz komendant 6-33 ŚHP w Nowym Sączu Danuta Romanek.

 

Spotkanie z kadrą OHP w Nowym Sączu.

 

Wizyta Komendanta Głównego OHP w Szczawnicy

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoimi zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem przebywał 10 października z wizytą w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce.

Głównym tematem spotkania z kadrą szczawnickiego Centrum były bieżące działania podejmowane w jednostce, jak również zadania planowane do realizacji w czwartym kwartale 2016 roku. Komendant i jego zastępcy zwiedzili również budynek dydaktyczno-szkoleniowy CKiW, internat, stołówkę, warsztaty szkoleniowo-produkcyjne wraz ze stacją kontroli pojazdów oraz obiekt hotelowy.

Poprzez swoją działalność Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce umożliwia młodzieży zdobycie zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe. Uczestnicy kształcąc się na poziomie szkoły zawodowej zdobywają dodatkowo kwalifikacje w wybranym przez siebie zawodzie: mechanika pojazdów samochodowych, fryzjera, kucharza, sprzedawcy, murarza-tynkarza, obuwnika, kaletnika, kamieniarza, cukiernika, elektromechanika pojazdów samochodowych oraz ślusarza. Praktyczną naukę zawodu młodzi ludzie realizują w warsztatach szkoleniowych Centrum oraz u lokalnych pracodawców.

Porozumienie OHP – ZPRP

7 października na Polu Mokotowskim w Warszawie Komendant Główny OHP Marek Surmacz podpisał w imieniu Komendy Głównej OHP porozumienie ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP Generała Związku Stanisława Władysława Śliwę.

Miejsce podpisania porozumienia wybrano nieprzypadkowo. W tym samym bowiem dniu na Polu Mokotowskim odsłonięto – z udziałem m.in. p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, posła na Sejm Jacka Sasina, prezesa Okręgu Dolnośląskiego Związku Piłsudczyków płk. Władysława Pacelta – obelisk upamiętniający ostatnie pożegnanie Marszałka Józefa Piłsudskiego.

poroz4

W trakcie uroczystości, w której wzięła również udział młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, zasłużonym dla tej ogólnopolskiej organizacji niepodległościowej wręczono odznaczenia. Komendant Główny OHP Marek Surmacz otrzymał Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP.

W podpisanym porozumieniu Ochotnicze Hufce Pracy i Związek Piłsudczyków zobowiązali się podejmować wspólne działania w zakresie wychowawczym wśród młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w całym kraju oraz Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w myśl „idei Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zakres porozumienia obejmuje współpracę w obszarze edukacji, oświaty i wychowania młodzieży, rozwijania integracji środowiskowej i aktywności społecznej, pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych, krzewienia wśród młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz obywatelskiego wychowania.

Porozumienie przewiduje m.in. realizację następujących celów: wyrównywanie szans rozwoju młodzieży zwłaszcza najsłabszej, znajdującej się w niekorzystnej sytuacji rodzinnej i społecznej, narażonej na wykluczenie społeczne; upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz idei w czasach obecnych; pielęgnację tradycji patriotycznych i demokratycznych; wpojenie młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny; popularyzację i propagowanie spraw obronnych; udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze wojskowe i samorządowe; stwarzanie możliwości atrakcyjnych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego; integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

ole1

 

Zarówno Komenda Główna OHP, jak i Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP zobowiązali się m.in. do: prowadzenia działań wspierających edukację patriotyczną, a także współdziałania w patriotycznym wychowaniu młodzieży i przygotowaniu jej do życia; opracowania i realizowania wspólnych projektów i przedsięwzięć z zakresu kultury i wychowania; rozwijania wiedzy na temat działalności OHP.

Już wkrótce, na mocy podpisanego porozumienia, Wojewódzkie Komendy Ochotniczych Hufców Pracy nawiążą bezpośrednią współpracę ze strukturami Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Okręgami i Oddziałami.

 

poroz3
Od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, zastępca dyrektora CKiW OHP w Oleśnicy Eliza Kołcz, zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy Przemysław Wróbel.

ole3  ole2

 

Sulęcin: Nowa jednostka OHP

30 września, z udziałem (od lewej) Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta uroczyście otwarto Młodzieżowe Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej OHP w Sulęcinie w województwie lubuskim.

dom_joanitow_4Nowa jednostka Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczęła funkcjonowanie w Domu Joannitów przy ul. Młynarskiej 1, gdzie już od roku 2009 była prowadzona współpraca międzynarodowa. OHP będzie jej kontynuatorem, a ponadto będzie rozwijać międzynarodową informację zawodową i doradztwo zawodowe. Centrum ma współpracować z sulęcińskim Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych im. Unii Europejskiej. Jego działalność powinna poprawić sytuację młodzieży na rynku pracy oraz wypromować zatrudnienie osób pozostających poza systemem zatrudnienia.
Na uroczystości była obecna również zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, która przedstawiła koncepcję funkcjonowania jednostki, a także rektor Kapelanatu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich ks. prałat Henryk Błaszczyk, który zaprezentował historię Domu Joannitów.

Powstanie nowej jednostki OHP zapoczątkowało porozumienie zawarte w lipcu tego roku pomiędzy Komendą Główną OHP reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza a Gminą Sulęcin reprezentowaną przez jej Burmistrza Dariusza Ejcharta.

 

Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego OHP

Tegoroczna ogólnopolska inauguracja roku szkoleniowego 2016/2017 w Ochotniczych Hufcach Pracy odbyła się 29 września w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, jego zastępców Renaty Wicha i Wojciecha Szewczyka, Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Sroki, przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych województwa wielkopolskiego oraz wojewódzkich komendantów OHP i wojewódzkich duszpasterzy OHP z województw sąsiadujących. W inauguracji uczestniczyła również Dyrektor Biura Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Grażyna Ożarek. Wydarzenie połączono z odbywającą się już po raz 19. pielgrzymką młodzieży i kadry do licheńskiego Sanktuarium Maryjnego. Uroczystość zgromadziła blisko tysiąc osób – uczestników i kadry z jednostek OHP.

Pierwsza część inauguracji odbyła się na Placu przy Dzwonnicy Sanktuarium Licheńskiego. Na podeście prezentowały się poczty sztandarowe wojewódzkich komend i centrów kształcenia i wychowania OHP. Po wysłuchaniu hymnu państwowego, słowa powitania młodzieży i kadry OHP oraz licznie przybyłych gości wygłosił Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba. Dyrektor Biura Ministra Grażyna Ożarek odczytała list do młodzieży i kadry OHP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej życząc równocześnie satysfakcji, sukcesów i osiągnięć w kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych.

Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń kadrze OHP wyróżnionej Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP” i konkursu fotograficznego „Światowe Dni Młodzieży 2016 w obiektywie OHP”. Na zakończenie pierwszej części inauguracji Wikariusz Biskupa Włocławskiego ks. prałat Wojciech Kochański udzielił błogosławieństwa zebranym zapraszając do Bazyliki na uroczystą mszę św.

SONY DSC
Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Dyrektor Biura Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Grażyna Ożarek wręczają nagrody laureatom konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP”.

Uczestnicy pielgrzymki, prowadzeni przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych WP w Poznaniu, przeszli przed pomnik patrona młodzieży OHP św. Jana Pawła II, gdzie delegacja uczestników OHP wraz z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, jego zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem, Wielkopolskim Wojewódzkim Komendantem OHP Michałem Tadeuszem Combą i jego zastępcą Ewą Krupską, Posłami RP Tadeuszem Dziubą, Marią Zubą oraz Ryszardem Bartosikiem złożyła kwiaty w podziękowaniu za 6. rocznicę ustanowienia patronatu nad młodzieżą Ochotniczych Hufców Pracy.

Mszę św. w intencji Ochotniczych Hufców Pracy odprawił biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, Wikariusz Generalny ks. Grzegorz Balcerek. W swojej homilii przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej mówił o Matce Bożej, pierwszej osobie, której bezgranicznie można zaufać i zawierzyć troski, nadzieje, a także prosić o owocne przeżycie nowego roku szkolnego.

W czasie mszy św. ślubowanie złożyli uczestnicy pierwszego rocznika, a Akt Zawierzenia OHP Matce Bożej Licheńskiej odczytała zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha. Następnie Komendant Główny Marek Surmacz przekazał życzenia wszystkim uczestnikom, wychowawcom i pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy sukcesów oraz wytrwałości w nowym roku szkoleniowym.

Pobyt w Licheniu był także okazją do zwiedzenia Bazyliki, którą dekretem z dnia 2 lipca 2006 roku Jan Paweł II uznał za Sanktuarium.

 

« 1 z 2 »

Wojewódzka Rada Programowa

28 września w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obradowała Rada Programowa Małopolskiej WK, w której wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz jego zastępca Renata Wicha.

radakrakow3Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się również: posłowie Wiesław Krajewski i Jarosław Szlachetka, wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, zastępca Prezydenta Tarnowa Piotr Augustyński, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Edyta Klimowska-Bobula, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Kurator Okręgowy Jolanta Mochol, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Wioletta Wilimska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witold Kramarz, duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek, prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski wraz ze swoim zastępcą Tadeuszem Dąbrowskim, dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Czesław Krupa, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie Bogusław Pituła, jak również dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie i Szczawnicy-Jabłonce oraz Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

radakrakow2Posiedzenie rozpoczęto od wręczenia Aktów Powołania dla wiceprzewodniczącego Rady – zastępcy Prezydenta Tarnowa Piotra Augustyńskiego i jej sekretarza – zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożeny Rążewskiej. W programie obrad znalazło się podsumowanie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK oraz CKiW w Tarnowie i Szczawnicy na rok szkolny 2016/2017, omówienie stanu realizacji projektów „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI”, a także poruszono sprawy związane z refundacją kosztów szkolenia młodocianych pracowników w okresie od stycznia do września bieżącego roku. Ponadto Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek poinformował o przyznanych środkach finansowych na budowę nowej siedziby Małopolskiej Komendy pod nazwą Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą działań mających na celu wspieranie Małopolskiej WK w zakresie pozyskania lokalizacji na nową siedzibę.

Na zakończenie Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie z wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem i Wojewódzkim Komendantem Krzysztofem Świerczkiem podziękowali za spotkanie i przyjęli deklaracje pomocy ze strony instytucji i wszystkich uczestników Rady.

Wizyta Sekretarza Stanu w Śląskiej WK

W Śląskiej WK odbyło się z udziałem Sekretarza Stanu Stanisława Szweda oraz Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza spotkanie przygotowujące do powołania Wojewódzkiej Rady Programowej w Katowicach. Wizyta była też okazją do uhonorowania kadry i młodzieży zaangażowanej w pomoc medyczną podczas Światowych Dni Młodzieży.

W spotkaniu, które odbyło się 26 września, wzięli również udział: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, posłanki Teresa Glenc i Małgorzata Wypych, wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego.

Gości powitał Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik. Następnie specyfikę, zasoby i strukturę Śląskiej WK przybliżyła zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bogusława Fedorowska, a Komendant Kanik przedstawił m.in. zagadnienia związane z międzynarodową wymianą młodzieży.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed poinformował o propozycjach zmian reformy szkolnictwa zawodowego i rynku pracy oraz trwających resorcie pracach. Podkreślił, że zmiana pomoże uporządkować obecne programy wsparcia dla młodych osób. Z kolei Komendant Główny Marek Surmacz w swoim wystąpieniu nawiązał do długoletniej tradycji OHP zaznaczając kontynuację prowadzonej dotychczas działalności z ewentualnym jej uzupełnieniem i rozszerzeniem. Wyraził swoje przekonanie, iż w Polsce ogromna grupa młodych ludzi potrzebuje wsparcia i wprowadzenia w dorosłe życie zawodowe.

W celu udoskonalenia instytucji powołano zespoły robocze, których zadaniem jest m.in. stworzenie i wdrożenie strategicznego planu rozwoju Śląskiej Komendy OHP, sformułowanie koncepcji warsztatów zawodowych OHP (szkół zawodowych), a także nawiązanie lub rozwinięcie współpracy z partnerami zagranicznymi. W pracach zespołów uczestniczy międzynarodowy ekspert Ken Philips, który w przeszłości był m.in. Przewodniczącym Rady Dyrektorów InterAction w Waszyngtonie – stowarzyszenia 140 amerykańskich organizacji non-profit działających w wielu krajach świata.

Spotkaniu towarzyszyła jednocześnie konferencja prasowa z udziałem Sekretarza Stanisława Szweda, Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza i Wojewódzkiego Komendanta OHP Bogumiła Kanika, na którą przybyli dziennikarze mediów ogólnopolskich i regionalnych.

Miłym akcentem było też uhonorowanie kadry i młodzieży zaangażowanej w pomoc medyczną podczas Światowych Dni Młodzieży, za którą otrzymali nagrody i podziękowania z rąk Sekretarza i Komendanta Głównego OHP.

Na zakończenie Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Renatą Wicha spotkali się z pracownikami Śląskiej WK OHP.

Komendant Główny OHP w Gołdapi

Komendant Główny OHP Marek Surmacz (pierwszy z lewej) oraz jego zastępca Wojciech Szewczyk (pośrodku) w rozmowie z kierownikiem warsztatów szkoleniowych CKiW w Gołdapi Janem Predko.


Komendant Główny OHP Marek Surmacz (pierwszy z lewej) wraz ze swoimi zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem (pośrodku) przebywał w dniach 20-21 września z wizytą w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

goldap2
Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z ze swoim zastępcą Renatą Wicha podczas zwiedzania warsztatów szkoleniowych CKiW.

Była to okazja do spotkania się z kadrą gołdapskiego Centrum i omówienia bieżących działań podejmowanych w jednostce, a także zadań planowanych do realizacji w najbliższym czasie. Komendant i jego zastępcy zwiedzili budynek dydaktyczno-administracyjny, internat, stołówkę, warsztaty szkoleniowo-produkcyjne, jak również Hotel Szkoleniowy OHP.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi umożliwia młodym ludziom zdobycie wykształcenia na poziomie gimnazjum i szkoły zawodowej. Obecnie jednostka, mająca swoją bazę szkoleniową, kształci uczestników, którzy zdobywają kwalifikacje w zawodach mechanika pojazdów samochodowych, kucharza, ogrodnika, stolarza, murarza, ślusarza. W wolnym czasie Centrum organizuje dla swoich podopiecznych liczne zajęcia sportowo-kulturalne oraz pomaga w rozwijaniu ich zainteresowań.

goldap3  goldap4