Odznaczenia państwowe dla pracowników OHP

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych 39. pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

Otwierając spotkanie Pani Minister powiedziała m.in.:

Z ogromną przyjemnością, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczę Państwu Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. Proszę, abyście potraktowali Państwo te niezwykle ważne odznaczenia jako zwieńczenie Państwa wieloletniej, trudnej, odpowiedzialnej i kompetentnej pracy, bowiem otrzymanie takich odznaczeń musi być poprzedzone profesjonalizmem, odpowiednią liczbą lat przepracowanych w służbie dla społeczeństwa, znaczącymi osiągnięciami zawodowymi oraz wzorową postawą i nieprzeciętnym zaangażowaniem.
Niech te odznaczenia będą symbolem podziękowania Państwu za długie lata wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków.
Jest mi niezmiernie miło, że wśród kadry Ochotniczych Hufców Pracy są duszpasterze. Obecność wielebnych księży ma ogromne znaczenie w pracy wychowawczej z młodzieżą. Wasze pasterskie przesłanie i duchowe wsparcie rozwijają metody pracy pedagogicznej, łagodzą konfliktowe sytuacje, stanowią niezastąpioną pomoc w kształtowaniu etycznych postaw i tożsamości młodzieży, w myśl uniwersalnej nauki Świętego Jana Pawła II, który jest patronem młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.
Życzę Państwu, abyście dumnie nosili odznaczenia i czerpali satysfakcję z pracy, którą wykonujecie. Niech wszystkie Państwa decyzje będą sukcesami.

Z rąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej i Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza otrzymały je osoby zasłużone dla działalności społecznej i charytatywnej oraz wyjątkowo sumienne wykonujące obowiązki w czasie długoletniej pracy zawodowej.

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Duszpasterz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Marian Duma, Duszpasterz Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Jan Hołodok i Elżbieta Niepelt z Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Duszpasterz Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Jacek Zbigniew Gancarek oraz Duszpasterz Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Mirosław Zenon Marczak.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę wyróżniono 19 osób: Bożenę Baranowską (Łódzka WK), Waldemara Bąbę (Małopolska WK), Mariana Chmiela (Lubelska WK), Hannę Fercho (Warmińsko-Mazurska WK), Jadwigę Jarocką (Lubelska WK), Jana Jaroszka (CKiW w Tarnowie), Jerzego Kamińskiego (Wielkopolska WK), Jerzego Koniecznego (Małopolska WK), Halinę Łukaszewską (Kujawsko-Pomorska WK), Elżbietę Marczak (Łódzka WK), Halinę Miazek (Lubelska WK), Katarzynę Misiowiec (Świętokrzyska WK), Stanisława Mogielnickiego (Lubelska WK), Ewę Pawlus (Kujawsko-Pomorska WK), Urszulę Sajkiewicz-Mokhtari (Mazowiecka WK), Bożenę Marię Sochacką (Mazowiecka WK), Annę Soczyńską (Kujawsko-Pomorska WK), Bożenę Trojanowską (Kujawsko-Pomorska WK), Wiesława Wróblewskiego (Lubelska WK).

tekst1Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczono 10 osób: Elżbietę Augustynowicz (Podlaska WK), Małgorzatę Byrską (Podkarpacka WK), Agnieszkę Foks (Warmińsko-Mazurska WK), Irenę Kasprzak (Małopolska WK), Jadwigę Łyszkiewicz (Kujawsko-Pomorska WK), Kingę Mochel (Małopolska WK), Renatę Pastuszak (Małopolska WK), Barbarę Ropelewską (Mazowiecka WK), Ilonę Wojcieszak (Wielkopolska WK), Beatę Wójcik (Małopolska WK); a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – Pawła Adamczyka (Świętokrzyska WK), Agnieszkę Jankiewicz (Podlaska WK), Ewę Jankowską (Kujawsko-Pomorska WK), Ewę Opałek-Śnieg (Małopolska WK) i Jolantę Wastowską (Kujawsko-Pomorska WK).

Na zakończenie uroczystości ks. Marian Duma podziękował w imieniu odznaczonych za wyróżnienia i uznanie mówiąc m.in.:

Jestem przekonany, że wszystkim nam odznaczonym w przeddzień Święta Niepodległości przyświecają słowa Marszałka, który powiedział „Każdy obywatel powinien uczciwie dla kraju pracować z samego poczucia obowiązku nie oglądając się na przywileje i nagrody”. Mając to w świadomości bardzo cenimy sobie te odznaczenia, zwłaszcza wpisane w symbol Krzyża przede wszystkim jako chrześcijanie, ale także jako pracownicy OHP, czyli Ci, którzy towarzyszą młodzieży wykluczonej kształcąc ją i wychowując.
W imieniu odznaczonych chciałem serdecznie podziękować Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej i Panu Komendantowi Głównemu OHP Markowi Surmaczowi.
Jestem przekonany, że to nas zobowiązuje do jeszcze większych poświęceń na rzecz młodzieży, pamiętając o powiedzeniu, że „Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże, na dziesięć lat – sadzi las, daleko w przyszłość – kształci i wychowuje dzieci i młodzież”.

 

Spotkanie z Komendantem Głównym OHP

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoimi zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem przebywał 8 listopada z wizytą w Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.

Celem wizyty było przekazanie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP Urzędowi Gminy w Gaci. W trakcie pobytu odbyło się też spotkanie z pracownikami Biura Wojewódzkiej Komendy OHP, podczas którego omówiono aktualne problemy oraz planowane zmiany w Ochotniczych Hufcach Pracy. Komendant Główny przedstawił dalsze plany działalności, podkreślając jak ważna jest rola OHP w kształceniu zawodowym młodzieży zagrożonej wykluczeniem z systemu oświaty. Podkreślił również fakt, że Podkarpacka WK osiągnęła jeden z najwyższych wskaźników wykonania rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Poruszono również sprawy związane z rekrutacją do unijnych projektów „Akcja aktywizacja – YEI” i „Obudź swój potencjał – YEI”.

komglow2  komglow3

Na zakończenie spotkania Komendant Główny poruszył kwestię roli i znaczenia Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, będącego jedynym ośrodkiem stacjonarnym na Podkarpaciu. Zaznaczając jednocześnie, że ważne jest podniesienie jego rangi i rozwój realizowanych w nim zadań.


W prezydium od lewej: zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś.

 

Porozumienie o współpracy

4 listopada 2016 r. w Warszawie, w siedzibie Komendy Głównej OHP zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy, reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza a Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym (ITeE – PIB) w Radomiu, reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu prof. dr. hab. inż. Adama Mazurkiewicza oraz Kierownika Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki z ITeE – PIB dr. inż. Krzysztofa Symelę.

W spotkaniu wzięli również udział zastępcy Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Wojciech Szewczyk oraz zastępca dyrektora Biura Rynku Pracy KG OHP Kalina Kenczew-Pałasz.

W ramach porozumienia OHP oraz radomski Instytut podejmą współpracę w zakresie badań naukowych, rozwoju i doskonalenia oferty OHP w zakresie edukacji i rynku pracy, inicjowania wspólnych przedsięwzięć wydawniczych z wykorzystaniem potencjału wydawniczego i poligraficznego ITeE-PIB oraz organizowania wspólnych seminariów, konferencji i warsztatów. Współdziałanie zaowocuje również rozwojem zawodowym kadry OHP.

Najbliższym, wspólnie realizowanym przedsięwzięciem będzie zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego laboratorium (i-Lab) w jednej z jednostek organizacyjnych OHP – Młodzieżowym Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej w Sulęcinie. Jest to inspirujące, innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane, aby przenosić użytkowników z ich codziennego środowiska do nadzwyczajnej przestrzeni sprzyjającej twórczemu myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Stanowi doskonałe wsparcie dla dowolnej pracy zespołowej. Zastosowane w nim, łatwe w użyciu oprogramowanie komputerowe, wspomagające realizację sesji w i-Labie, pozwala na anonimowe zaangażowanie wszystkich uczestników, szybką dyskusję, współpracę i głosowanie.

Laboratorium będzie miejscem twórczej pracy kadry OHP oraz młodzieży. Doradcom zawodowym posłuży do wypracowania nowych metod i instrumentów wykorzystywanych w codziennej pracy z młodzieżą. Młodzi beneficjenci również będą mogli wziąć aktywny udział w tworzeniu wspólnych rozwiązań bieżących problemów.

 


Na zdjęciu porozumienie podpisują Komendant Główny OHP Marek Surmacz (z lewej) oraz dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz. Stoją od prawej: kierownik Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki z ITeE – PIB dr inż. Krzysztof Symela, zastępcy Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk i Renata Wicha oraz zastępca dyrektora Biura Rynku Pracy KG OHP Kalina Kenczew-Pałasz.

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady

18 października zainaugurowała swoją działalność Wojewódzka Rada Programowa przy Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Zielonej Górze.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz podziękował Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi za przyjęcie funkcji przewodniczącego Rady i wręczył akt powołania (zdjęcie u góry).

Zebranym zaprezentowano cele i kierunki działalności Lubuskiej Komendy w zakresie kształcenia i wychowania oraz rynku pracy (Wojewódzki Komendant Krzysztof Galerczyk), projekty współfinansowane ze środków UE realizowane przez Komendę (kierownik zespołu projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Marta Betka) oraz omówiono proces kształcenia i wychowania uczestników OHP w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich (kierownik OSiW Krzysztof Woźniak). Przedstawiono również projekt nowego budynku dla strzeleckiego Ośrodka.

rada_img_9872W obradach wzięli ponadto udział: prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, starosta powiatu nowosolskiego Waldemar Wrześniak, burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Mariusz Kruk, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Jarosław Nieradka, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim Jerzy Korolewicz, prorektor ds. studenckich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Przemysław Słowiński, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jarosław Janiak oraz naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji mł. insp. Zbigniew Pytka, z-ca Lubuskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim st. bryg. Przemysław Gliński, Lubuski Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim Augustyn Wiernicki oraz radny Rady Miasta Zielonej Góry Jacek Budziński.

Podsumowaniem spotkania było podjęcie przez Radę uchwał dotyczących wsparcia działań LWK OHP w zakresie kształcenia, wychowania, rynku pracy oraz wspólnych projektów regionalnych i międzynarodowych oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim.

W tym samym dniu Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha spotkali się z pracownikami Komendy w Zielonej Górze. Komendant zapoznał m.in. zebranych ze stanem prac nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znajdą się zapisy dotyczące funkcjonowania OHP. Podjął również temat rekrutacji młodzieży do zielonogórskich jednostek podkreślając konieczność większego zaangażowania pracowników. Z kolei Komendant Renata Wicha zwróciła uwagę na przestrzeganie terminowości nadsyłania dokumentów oraz rzetelności ich opracowywania.

Dolnośląska Rada Programowa

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza i jego zastępcy Renaty Wicha odbyło się 17 października w Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP.

Spotkanie, które poświęcono tematowi młodych ludzi na rynku pracy, zorganizowali wspólnie Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu oraz oleśnickie Centrum. Zebranym przedstawiono kilka interesujących prezentacji dotyczących m.in. form i metod współpracy wrocławskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy (dyrektor CEiPM we Wrocławiu Ewa Grzywacz oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Irena Lisikiewicz); działalności OHP w zakresie rynku pracy (koordynator ds. rynku pracy Dolnośląskiej WK Katarzyna Ginter-Szukowska); kwestii związanych z ideami psychologii pozytywnej do pracy, organizacji działających na rzecz osób wchodzących na rynek pracy oraz wypalenia zawodowego (dr Anna Borkowska adiunkt z Politechniki Wrocławskiej).

Omawiano także problemy młodzieży korzystającej ze wsparcia OHP, zagadnienia związane z jej wychowaniem i kształceniem oraz znaczenie organizacji targów pracy i spotkań informacyjnych dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy.

Na zakończenie obrad podjęto uchwałę w sprawie ustalenia katalogu form współpracy uczestników Wojewódzkiej Rady Programowej mającej na celu aktywizację społeczną i zawodową młodzieży OHP. W skład katalogu weszły następujące zagadnienia: wymiana informacji istotnych dla procesu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Rady; umożliwienie członkom Rady prezentacji dokonań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży; udział członków Rady w przedsięwzięciach, które propagują, wspomagają oraz wpływają na rozwój obszaru aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży; organizowanie szkoleń, warsztatów, debat w celu wypracowania nowych kierunków działań wspierających aktywizację społeczną i zawodową młodzieży.

W spotkaniu, oprócz Komendanta Głównego OHP Marka Surmacz i jego zastępcy Renaty Wicha, uczestniczyli m.in.: przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, doradca ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatantami w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie we Wrocławiu Damian Mrozek, dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Stanisław Czajka, Wojewódzki Komendant OHP Bernadetta Brożyna i jej zastępca Gabriela Szafarowska, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. insp. Adam Skrzypek, st. wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Jan Kamiński, burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy Henryk Kruszelnicki, dyrektor oleśnickiego CKiW Przemysław Adam Wróbel i jego zastępca Eliza Kołcz, prezes Związku Piłsudczyków RP Władysław Pacelt, prezes Towarzystwa Samodzielna Inicjatywa Młodzieży Michał Kowalczyk, pracodawca uczestników OHP Stanisław Kibało, jak również pracownicy jednostek Dolnośląskiej WK OHP.

 

List Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Wychowawcy, Pedagodzy i Nauczyciele Młodzieży OHP.

Kardynał Karol Wojtyła powiedział niemal czterdzieści lat temu: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści i wartości ważne dla całego narodu, dla całego społeczeństwa są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

Ten nieustanny, owocny proces to Państwa zasługa, bo nauczyciel, wychowawca to nie tylko zawód, to także bardzo ważna misja społeczna. Jej wypełnienie wymaga wiedzy, kompetencji, umiejętności przekazywania wiedzy, cierpliwości i odpowiedzialności. Młodzież, która przychodzi do OHP ma najczęściej bagaż różnych doświadczeń – szkolnych, rodzinnych, wymaga pomocy z zewnątrz. 

Państwo – spadkobiercy idei Komisji Edukacji Narodowej, Nauczyciele uczący ją w szkołach i Wychowawcy opiekujący się nią w naszych jednostkach – dajecie jej swoiste drogowskazy i nieocenione wsparcie, aby po okresie spędzonym w OHP miała możliwość godnego funkcjonowania w życiu społecznym. Ta ofiarna i wytrwała praca sprawia, że hufce, ośrodki szkolenia i wychowania czy też centra kształcenia i wychowania są miejscami przyjaznymi. Takimi, w których można poczuć się docenionym i potrzebnym. A to znaczy bardzo wiele dla młodych ludzi, którym życie często poskąpiło właściwych warunków do nauki, osobistego rozwoju i pozytywnych wzorców.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę skierować do Państwa wyrazy szacunku i uznania, słowa podziękowań, a także najserdeczniejsze życzenia. Chcę także wyrazić swoją wdzięczność za zaangażowanie, cierpliwość i codzienny trud. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu radość z przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Życzę Państwu pomyślności w życiu osobistym i satysfakcji z wypełniania zawodowych zadań.


Komendant Główny OHP Marek Surmacz składa życzenia wychowawcom, pedagogom i nauczycielom młodzieży OHP

 

Awangardowa jesień

Podczas wizytacji małopolskich jednostek OHP Komendant Główny OHP Marek Surmacz miał okazję zapoznać się z przebiegiem konkursu fryzjerskiego pt. „Awangardowa Jesień we Włosach”.

jesien3
Prezentacja wykonanych fryzur.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane 10 i 13 października w warsztatach fryzjerskich w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu w ramach programu autorskiego „Podążaj za pasją”. Młodzi adepci sztuki fryzjerskiej mieli za zadanie wykonać fryzury inspirowane jesienią, jej barwami i przejawami. Kierując się fantazją i wyjątkową kreatywnością wykorzystali do wykonania fryzur jesienne liście, suche gałęzie, jarzębinę, korę z drzew oraz kasztany. Nie zapomnieli także o doborze specjalnego makijażu dla modelek, aby podkreślić charakter stylizacji.

Pierwszą część zmagań konkursowych podziwiali Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępcy – Renata Wicha i Wojciech Szewczyk oraz Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek. Wykonane fryzury zaskoczyły swoim oryginalnym pięknem jury, które miało problem z wyłonieniem zwycięzców konkursu. Pierwsze miejsce zajęła Izabela Turek, drugie – Zofia Rusek, obie z III klasy, na trzecim uplasowała się Barbara Gajkowska z II klasy, natomiast wyróżnienie zdobył Konrad Gawlas z I klasy. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kosmetyki do stylizacji włosów.

W Sanktuarium w Łagiewnikach

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępców Renaty Wicha i Wojciecha Szewczyka odbyła się 11 października w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach wojewódzka inauguracja roku szkoleniowego 2016/2017 Małopolskiej WK połączona z 5. rocznicą ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.

To ważne wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez biskupa Damiana Muskusa oraz ks. Wiesława Orawieckiego i wojewódzkiego duszpasterza ks. Rafała Bobka. W uroczystości wzięli także udział: uczestnicy OHP, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek wraz z zastępcą Bożeną Rążewską, Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej WK OHP Jacek Tadeusz Sabat, przedstawiciele Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania, przedstawiciele szkół, instytucji współpracujących i wspierających Małopolską WK OHP, pracodawcy, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych OHP.

W homilii bp. Damian Muskus podziękował za zaangażowanie oraz pomoc kierownictwa i młodzieży OHP w organizację Światowych Dni Młodzieży 2016. Podkreślił także potrzebę życia zgodnego z nauczaniem św. Jana Pawła II. O oprawę mszy świętej zadbali uczestnicy z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach, a 6-5 Hufiec Pracy w Krakowie przygotował poczet sztandarowy. Duszpasterz Małopolskiej WK odczytał list Kardynała Stanisława Dziwisza skierowany do młodzieży na tę okoliczność. List zawierał m.in. słowa: „Nauka i świadectwo życia Ojca Świętego Jana Pawła II to ogromne bogactwo dla wszystkich, którzy wpatrują się w Jego przykład na drogach swojej codzienności i realizowanego życiowego powołania”. Podczas mszy uczestnicy ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK przystąpili do ślubowania. Na zakończenie zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska odczytała Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy św. Janowi Pawłowi II.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wręczył również właścicielce firmy transportowej pani Krystynie Brzegowej jubileuszowy medal za szczególne zasługi, zaś honorowe odznaki – panu Tadeuszowi Sawickiemu – właścicielowi firmy INTER-ZOO Poręba – Myślenice oraz państwu Zofii i Włodzimierzowi Sowa – właścicielom restauracji „Pod wierzbą”. Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek swoje słowa skierował do młodzieży, życząc jej siły i wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów oraz realizacji osobistych i zawodowych planów.

W podziękowaniu za życzliwość, opiekę duchową oraz wsparcie w podejmowanych działaniach na rzecz Ochotniczych Hufców Pracy, na pamiątkę Światowych Dni Młodzieży oraz uroczystości inauguracji roku szkoleniowego młodzież wręczyła bp. Damianowi Muskusowi kwiaty i obraz „Duchowy pomost” autorstwa Joanny Jasiewicz, laureatki XVI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży”.

Po mszy świętej zebrani przeszli w procesji z Centrum Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Po drodze zatrzymali się pod krzyżem, gdzie ks. Rafał Bobek odmówił modlitwę, a delegacja Komendy Głównej OHP i Małopolskiej WK złożyła kwiaty. Uroczystości uświetniły pieśni religijne śpiewane przez młodzież z hufców w Limanowej, Skomielnej Białej i Nowym Sączu.

W Muzeum Jana Pawła II uczestnicy OHP oraz zaproszeni gości mieli możliwość zobaczyć pamiątki oraz osobiste przedmioty św. Jana Pawła II, głównie z okresu pontyfikatu, oraz dary ofiarowane Ojcu Świętemu w trakcie pielgrzymek i wieloletniej posługi kapłańskiej.

Wizyta w Nowym Sączu

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Renatą Wicha i Wojewódzkim Komendantem OHP Krzysztofem Świerczkiem podczas zwiedzania warsztatów gastronomicznych.


10 października Komendant Główny OHP Marek Surmacz po raz pierwszy odwiedził jednostki w Nowym Sączu – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy (Małopolska WK). Komendantowi towarzyszyli zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk, a gospodarzami spotkania byli Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Agata Fołta oraz komendant ŚHP Danuta Romanek.

Wizytę rozpoczęto od zwiedzenia obiektu. Omówiono i oceniono jakość wykonanych prac związanych z zakończonym niedawno remontem parkingu. Zwiedzono też pomieszczenia warsztatów fryzjerskich i gastronomicznych, rozmawiano z młodzieżą, jak również obejrzano pokoje mieszkalne i zaplecze internatu: świetlicę, siłownię. Na zakończenie odbyło się spotkanie komendantów z całym zespołem sądeckich OHP, podczas którego omówiono aktualne problemy oraz planowane zmiany w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Z wizytą w internacie. Od prawej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz komendant 6-33 ŚHP w Nowym Sączu Danuta Romanek.

 

Spotkanie z kadrą OHP w Nowym Sączu.

 

Wizyta Komendanta Głównego OHP w Szczawnicy

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoimi zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem przebywał 10 października z wizytą w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce.

Głównym tematem spotkania z kadrą szczawnickiego Centrum były bieżące działania podejmowane w jednostce, jak również zadania planowane do realizacji w czwartym kwartale 2016 roku. Komendant i jego zastępcy zwiedzili również budynek dydaktyczno-szkoleniowy CKiW, internat, stołówkę, warsztaty szkoleniowo-produkcyjne wraz ze stacją kontroli pojazdów oraz obiekt hotelowy.

Poprzez swoją działalność Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce umożliwia młodzieży zdobycie zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe. Uczestnicy kształcąc się na poziomie szkoły zawodowej zdobywają dodatkowo kwalifikacje w wybranym przez siebie zawodzie: mechanika pojazdów samochodowych, fryzjera, kucharza, sprzedawcy, murarza-tynkarza, obuwnika, kaletnika, kamieniarza, cukiernika, elektromechanika pojazdów samochodowych oraz ślusarza. Praktyczną naukę zawodu młodzi ludzie realizują w warsztatach szkoleniowych Centrum oraz u lokalnych pracodawców.