Przy wigilijnym stole

Grudzień jest szczególnym czasem przygotowywania do świąt Bożego Narodzenia. Również uczestnicy i kadra centrów kształcenia i wychowania OHP spotykają się podczas uroczystych wieczerzy wigilijnych.

Spotkanie opłatkowe w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie rozpoczęto od wspólnego kolędowania (zdjęcie u góry). Młodzież przygotowała też Jasełka oraz potrawy na kolację wigilijną. Zadbano również o tematyczne dekoracje stołów, które podtrzymywały świąteczny klimat. Na stołach zagościła między innymi zupa grzybowa, ryba, pierogi z kapustą i grzybami. Nie zabrakło też słodkich wypieków.

Również kadra i młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie wspólnie z zaproszonymi gośćmi spotkali się na uroczystej kolacji wigilijnej. Bożonarodzeniowe życzenia skierował do zebranych dyrektor Centrum Krystian Piasecki. Część artystyczną przygotowaną przez uczestników OHP uświetniły występy solistek z pleszewskiej Szkoły Muzycznej oraz uczniów z miejscowej Szkoły Podstawowej nr 3.

Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego nadszedł czas na łamanie się opłatkiem oraz życzenia. Spotkanie zakończyła tradycyjna wieczerza wigilijna, na której nie mogło zabraknąć barszczu, karpia czy kapusty z grochem.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. radny miejski Włodzimierz Grobys, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pleszewie Sławomir Sobczyk, Prezes SPOMASZ PLESZEW S.A. Tadeusz Rak, wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Marzena Bierła, przedstawiciele Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Pleszewie.

pleszeww1
Pleszew
tarnowwigilia
Tarnów

Już na początku miesiąca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie młodzież uczestniczyła w zajęciach wychowawczych, podczas których omawiano świąteczne zwyczaje i tradycje. Podczas spotkania wigilijnego z młodzieżą przy wigilijnym stole zasiedli: dyrektor CKiW Tomasz Stelmach, ks. Piotr Pasek, siostra Ewa Czepiżak, przedstawiciele dyrekcji i pracownicy Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie oraz kadra opiekuńczo-wychowawcza tarnowskiego Centrum. Najpierw na scenie zaprezentowała się młodzież, po czym odbyło się wspólne kolędowanie. Świąteczne życzenia złożył dyrektor Tomasz Stelmach, a ks. Piotr Pasek pobłogosławił opłatki i poprowadził modlitwę. Po złożeniu sobie życzeń zebrani zasiedli do stołu wigilijnego, na którym nie zabrakło tradycyjnych bożonarodzeniowych potraw. Uczestników odwiedził też św. Mikołaj przynosząc drobne upominki.

 

Spotkanie opłatkowe z udziałem Sekretarza Stanu Stanisława Szweda

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z województwa małopolskiego rozpoczął spotkanie opłatkowe w Komendzie Głównej. Wzięli w nim udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk, Dyrektor Biura Budżetu i Finansów MRPiPS Maria Kałuska, Dyrektor Departamentu Funduszy MRPiPS Ireneusz Baranowski i jego zastępca Katarzyna Klimiuk, zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS Aneta Zaraś i Michał Pelczarski, Naczelnik Wydziału Gwarancji dla Młodzieży Daniel Kosiński, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka oraz pracownicy.

Wspominając mijający 2016 rok Komendant Główny podkreślił wyjątkowe wydarzenia z działalności Ochotniczych Hufców Pracy jakimi m.in. był udział w organizacji Światowych Dni Młodzieży. Złożył też świąteczne i noworoczne życzenia. Życzenia do pracowników skierował również Sekretarz Stanisław Szwed, który podziękował za dotychczasową pracę życząc jednocześnie sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym w 2017 roku.

Od lewej: Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka, Naczelnik Wydziału Gwarancji dla Młodzieży Daniel Kosiński, Dyrektor Biura Budżetu i Finansów MRPiPS Maria Kałuska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS Michał Pelczarski (z tyłu), Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy MRPiPS Katarzyna Klimiuk i Dyrektor Departamentu Funduszy MRPiPS Ireneusz Baranowski.

 

Fragment Ewangelii według Świętego Łukasza odczytał Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka, który pobłogosławił uczestników spotkania na nadchodzący Nowy Rok. Po czym wszyscy złożyli sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem przy dźwiękach kolęd.

     

Poznawali Przemyśl

19 grudnia 9-13 Hufiec Pracy w Przemyślu (Podkarpacka WK) zakończył i podsumował program autorski pn. „Walory kulturowe i turystyczne Przemyśla i okolic”, który trwał od listopada br.

Najpierw odbyły się zajęcia wprowadzające z zakresu historii miasta Przemyśla i Pogórza Przemyskiego. W ramach programu młodzież uczestniczyła w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych na przemyskie Forty, Kopiec Tatarski oraz strzelnicę. Zwiedzono Zamek Kazimierzowski, gdzie siedzibę ma najstarszy polski amatorski Teatr „Fredreum”, a także mieszczące się w barokowej wieży zegarowej Muzeum Dzwonów i Fajek. Przewodnik opowiadał młodzieży o m.in. powstaniu Dzwonu Miłosierdzia na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, który został odlany w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Do stopu wrzucono medal upamiętniający 20. rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II przekazany przez kardynała Stanisława Dziwisza.

Ponadto uczestnicy wzięli udział w konkursie pn. „Promocja Przemyśla i okolic”. Ich zadaniem było samodzielne opracowanie prezentacji multimedialnej bądź folderu, przy pomocy dowolnego programu multimedialnego lub techniki fotograficzno-plastycznej przedstawiającej walory turystyczno-kulturowe regionu. Zwycięzcą konkursu został Jakub Wojtasiewicz, drugie miejsce zajął Mateusz Dańczak, a trzecie Patrycja Fac.

przemysl2  przemysl3

Międzynarodowa wymiana

Uczestnicy hufców pracy w Kolnie i Grajewie (Podlaska WK) brali udział w dniach od 10 do 17 grudnia w międzynarodowej wymianie młodzieży pt. „We are not slaves of modern technologies!”.

Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus+ i odbył się w miejscowości Stara Leśna na Słowacji. Tematem przewodnim zajęć, w których uczestniczyły cztery dziesięcioosobowe grupy młodzieży w wieku 14-17 lat z Litwy, Słowacji, Polski i Czech był wpływ nowych technologii na życie młodych ludzi. Każda z grup, poza przygotowaniem wieczoru kulturowego, miała za zadanie przeprowadzić warsztaty dotyczące wcześniej zadanego tematu. Polska grupa była odpowiedzialna za „manipulacje poprzez nowe technologie”, które zostały szeroko omówione ze wskazaniem badań prowadzonych na ich temat.

grajewo2Podczas pobytu młodzież miała również czas na relaks. Wycieczka nad zamarznięte jezioro położone w otulinie Tatr Wysokich oraz dzień spędzony w Aquacity w Popradzie był nagrodą za pracę włożoną podczas zajęć prowadzonych w czasie całej wymiany. Kadra opiekująca się grupą miała okazję nawiązać współpracę z nowymi partnerami realizującymi projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, co wkrótce zaowocuje wspólnymi inicjatywami.

 

 

 

 

 

logo_erasmus_plus

Najpiękniejsze kartki

Znamy już laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową, którego organizatorami byli Krajowe Duszpasterstwo Ochotniczych Hufców Pracy i Komenda Główna OHP.

Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Krajowego Duszpasterstwa wpłynęło 525 prac z 133 jednostek OHP z całej Polski. Jury w składzie Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, malarz ziemi częstochowskiej Tadeusz Goliszek oraz grafik Monika Wierzbicka przyznało pierwsze miejsce Martynie Habdas z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku. Drugie miejsce zajęła – Zuzanna Laszczkowska z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu (Mazowiecka WK), trzecie – Mateusz Szczerba z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), czwarte – Dominika Hrycaj z 1-33 Hufca Pracy w Bolesławcu (Dolnośląska WK), piąte – Dagmara Teper z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej (Małopolska WK), szóste – Monika Weremko z 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku (Zachodniopomorska WK).

Ponadto wyróżniono: Justynę Rąb z 9-15 Hufca Pracy w Tarnobrzegu (Podkarpacka WK), Adriannę Czajkę z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK), Magdalenę Wojtek z 7-35 Hufca Pracy w Płońsku (Mazowiecka WK), Oliwię Milczewską z 4-2 Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim (Lubuska WK), Wiolettę Łukaszewicz z 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku (Pomorska WK).

miejsce-1
I miejsce
miejsce-2
II miejsce
miejsce-3
III miejsce
miejsce-4
IV miejsce
miejsce-5
V miejsce
miejsce-6
VI miejsce

 

WYRÓŻNIENIA:

wyroznienie  wyroznienie11-1

 

wyroznienie1-1     wyroznienie1

 

wyroznienie1-11

 

Warmińsko-Mazurska Rada

16 grudnia odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, którego wiodącym tematem była realizacja przez Wojewódzką Komendę systemowego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w przededniu zmian systemu oświaty. W spotkaniu uczestniczyła zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha.

Celem posiedzenia było znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu reforma oświatowa „Dobra szkoła” wpłynie na funkcjonowanie i naukę w Ochotniczych Hufcach Pracy? – bowiem planowana reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego, to także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy. W problematykę spotkania wprowadził zebranych Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik.

wama_4Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha wręczyła Honorową Odznakę Ochotniczych Hufców Pracy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Arturowi Chojeckiemu, który pełni funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Wojewoda w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Ochotniczych Hufców Pracy w regionie jako ważnego ogniwa systemu edukacji oraz prężnie działającej instytucji rynku pracy. Wyraził przekonanie, że w kolejnych latach OHP będą kontynuować realizację strategii państwa na rzecz młodzieży, której główną misją jest wyrównywanie szans prowadzące do integracji społecznej i zatrudnienia.

Działalność Wojewódzkiej Komendy w zakresie opieki, kształcenia i wychowania młodzieży oraz uzupełniania kwalifikacji zawodowych omówił zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński. Ostatnim i zarazem najistotniejszym punktem posiedzenia Wojewódzkiej Rady była dyskusja na temat planowanej reformy oświaty. Dostrzegając potrzebę podejmowania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży uczestnicy Rady udzielili rekomendacji w zakresie prowadzenia przez OHP procesu wychowawczego oraz budowania kompetencji społecznych i zawodowych wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-18 lat, dbając o udział w systemie edukacji w perspektywie nowelizacji Prawa oświatowego.

W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej wzięli także udział: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Okręgowy Inspektor Pracy Marek Wójciak, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi Urszula Jankowska, Kurator Okręgowy Hanna Winkiel, przedstawiciele Starostwa Olsztyńskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Okręgowej Służby Więziennej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego oraz kierownicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Małopolski Przegląd

17 grudnia zorganizowano VI Przegląd Kolęd i Pastorałek uczestników OHP z województwa małopolskiego, którego organizatorami byli Małopolska WK i Hufiec Pracy w Skomielnej Białej. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: poseł Jarosław Szlachetka, Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal oraz Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec.

Do przeglądu zgłosiło się 33 uczestników z 16 jednostek OHP. Kolędy i pastorałki prezentowały zespoły, duety oraz soliści. Jury w składzie: Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek – przewodniczący oraz członkowie: instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu Elżbieta Pasierb, nauczyciel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu Izabela Handzel, instruktor w Szkole Muzycznej Piotr Kowalcze, siostry katechetki: Sergia Gaik i Julitta Szydlak oceniało dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

Pierwsze miejsce za wykonanie pastorałki „Skocmy do Betlejem” otrzymał Zespół „Przygrywka” w składzie: Natalia Ptak, Aneta Cieluch, Dariusz Surówka, Kamil Kozak, Maciej Stanik z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej (zdjęcie u góry). Tuż za nimi uplasowała się Zuzanna Matlak z 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach, która wystąpiła z kolędą „Uciekali”, a trzecie miejsce przyznano zespołowi „Zbierańcy” z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (kolęda „W wigilijną noc”). Wyróżnienia otrzymali: Łukasz Tarchała z 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu, Weronika Pluta z 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach, Agnieszka Harkabuzik z Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce oraz „Limanowscy Kolędnicy” z 6-32 Hufca Pracy w Limanowej. Specjalną nagrodę publiczności i statuetkę ufundowaną przez prezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego MAGNUS Andrzeja Błachuta otrzymała Zuzanna Matlak z wadowickiego hufca. Komisja przyznała również dwa dodatkowe wyróżnienia dla duetów z Ośrodków Szkolenia i Wychowania w Trzebini i Lanckoronie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: radna Rady Powiatu Anna Rapacz, Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, radni Rady Gminy Lubień, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Lubień, pracodawcy i przedstawiciele oddziału w Skomielnej Białej Związku Podhalan oraz Zespół Regionalny KORPIOŁKI.

maloprze2
   II miejsce
maloprze3
III miejsce

Przełamali się opłatkiem

Zgodnie z wieloletnią tradycją w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Wigilijne Kujawsko-Pomorskiej WK OHP. Uczestniczyła w nim młodzież, kierownictwo Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Wojewódzkim Komendantem OHP Małgorzatą Taranowicz na czele, kierownicy jednostek organizacyjnych WK oraz przedstawiciele instytucji współpracujących.

Uroczystość rozpoczęła kierownik Ośrodka Hanna Błażejewska witając zaproszonych gości. Następnie Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz złożyła wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W świąteczną atmosferę wprowadziło wszystkich bożonarodzeniowe przedstawienie przygotowane przez młodzież z Hufca Pracy we Włocławku. Wystąpiła też Marta Porębna, która zaśpiewała kolędy oraz zagrała na skrzypcach. Po złożeniu życzeń i przełamaniu się opłatkiem zebrani zasiedli do wigilijnego stołu, na którym znalazły się potrawy przygotowane przez młodzież na warsztatach gastronomicznych.

Wigilia w Próchnowie

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza odbyło się 15 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie (Wielkopolska WK) spotkanie opłatkowe.

Zebranych powitał kierownik Ośrodka Zbigniew Behrendt składając wszystkim świąteczne życzenia. Bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia złożyli również zaproszeni goście, między innymi Komendant Główny OHP Marek Surmacz, wojewódzki duszpasterz OHP ks. Piotr Wąż, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Kado, doradca Wojewody Wielkopolskiego Karolina Piotrowska, Starosta Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk oraz Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki.

Błogosławieństwa uczestnikom spotkania udzielił proboszcz parafii Żoń ks. Ryszard Kufel, po czym nadszedł czas, by podzielić się opłatkiem i zasiąść do wigilijnego stołu. Tradycyjne potrawy, w tym barszcz z uszkami, smażonego karpia, kapustę z grzybami, śledzie oraz pierogi z kapustą i grzybami przygotowała młodzież wraz z instruktorami praktycznej nauki zawodu. Wspólnie z uczestnikami kolędował Margoniński Chór „Cantata”.

Na spotkaniu opłatkowym obecni byli także: Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba, dyrektor Szkół w Lubaszu Renata Małecka, dyrektor Zespołu Szkół w Próchnowie Małgorzata Biernat, Komendant Powiatowej Policji w Chodzieży Przemysław Dorniak, dyrektor Zakładu „Komfort” Jan Kubacki, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Roman Grewling, a także młodzież i kadra OSiW.

wielkowigilia1  wielkowigilia2

Wigilijnie w Kielcach

Młodzież z poszczególnych hufców pracy wraz z komendantami, kadra OHP, członkowie Rady Programowej Świętokrzyskiej WK OHP oraz zaproszeni goście zebrali się 14 grudnia w Sali Lustrzanej kieleckiego Wojewódzkiego Domu Kultury na spotkaniu wigilijnym.

Po powitaniu zebranych przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Jacka Sabata młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie przedstawiła Jasełka nawiązujące do adwentowego oczekiwania na narodziny Chrystusa. Komendant Jacek Sabat wraz z przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Młodzieży Martyną Holew złożyli świąteczne i noworoczne życzenia. Odczytano też życzenia od Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz parlamentarzystów Marii Zuby, Krzysztofa Lipca i Krzysztofa Słonia.

Następnie Ksiądz Biskup Jan Piotrowski udzielił błogosławieństwa i poprowadził modlitwę, po czym wspólnie z duszpasterzem ŚWK OHP księdzem Dariuszem Jarlińskim poświęcił opłatek. Po złożeniu sobie życzeń zebrani zasiedli do wigilijnego stołu.