Wojewódzkie spotkania

Uczestnicy OHP z Podkarpacia, Mazowsza i woj. zachodniopomorskiego, działający w Wojewódzkich Radach Młodzieży i Klubach Aktywnych, spotkali się, aby omówić zadania do realizacji w najbliższym okresie.

Warszawski 7-32 Hufiec Pracy gościł członków Klubów Aktywnych z Mazowsza (zdjęcie u góry). Głównym celem spotkania było promowanie i kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży. Pierwsza część spotkania upłynęła pod znakiem integracji, druga zaś obfitowała w aktywną i twórczą pracę warsztatową, która miała pomóc wypracować skuteczne metody działania w rodzimych jednostkach. Młodzież miała okazję wymienić się z rówieśnikami doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczas realizowanych przedsięwzięć oraz zdobyć inspiracje do podejmowania kolejnych inicjatyw. Przedstawili nie tylko standardowe pomysły: charytatywna praca w przedszkolach, udział w akcjach świątecznych, praca w schroniskach dla zwierząt, zbieranie książek i czasopism dla domów dziecka i szpitali, organizowanie zbiórek nakrętek czy baterii na rzecz organizacji charytatywnych, ale także formy współdziałania w środowisku lokalnym kreujące kompetencje społeczne, obywatelskie i proekologiczne.

Liderzy z ożywieniem dyskutowali, omawiali rolę rad młodzieży i klubów aktywnych w uatrakcyjnianiu oferty wychowawczej jednostek, wymieniali się własnymi spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi pracy na rzecz środowiska. Sporo czasu poświęcili także analizie problemów, przed jakimi stoją samorządy uczestników oraz próbowali wypracować metody i sposoby ich rozwiązania. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się, jak pozyskać potencjalnych liderów, którzy mogą tworzyć, działać, animować aktywne uczestnictwo w życiu jednostek. Młodzież poruszała kwestie możliwości poszukiwania sponsorów, autorytetów lokalnych, mogących wesprzeć ich działania.

Wybrano też nowy Zarząd Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Przewodniczącym został Mateusz Marciszewski z siedleckiego hufca, funkcję zastępcy objęła Barbara Krysztofiak z Hufca Pracy w Mławie, rzecznika praw uczestnika – Marcin Saliński z kozienickiego hufca, sekretarza – Sebastian Jeżak z OSiW w Zwoleniu, zaś członkiem kapituły została Sandra Kurek z HP w Mińsku Mazowieckim.

podkarZ kolei na spotkanie 27 września do siedziby Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie przybyli przewodniczący Rad Młodzieży z dziewięciu jednostek opiekuńczo-wychowawczych. Młodzież powitał oraz życzył jej udanych i owocnych obrad Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś. Po warsztatach zapoznawczych st. referent ds. kształcenia, wychowania i programów edukacyjnych Kinga Warchoł przedstawiła przybyłym Regulamin Wojewódzkiej RM, a także zapoznała ich ze strukturą, zadaniami i obowiązkami, które spoczywają na nich z racji pełnionych funkcji. Następnie odbyły się wybory Zarządu Wojewódzkiej Rady Młodzieży, które pozwoliły wyłonić przewodniczącego – Gabrielę Bielatowicz z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy, zastępcę – Różę Wróblewską z 9-13 HP w Przemyślu oraz sekretarza – Agnieszkę Kowal z 9-12 HP w Jarosławiu.

Na zakończenie pośrednik pracy/asystent EURES w CEiPM w Rzeszowie Joanna Jakubowska przedstawiła działalność Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) oraz zasady podjęcia legalnej pracy za granicą.

zachodnioTego samego dnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie zebrali się przedstawiciele i opiekunowie Rad Młodzieży z Zachodniopomorskiej WK OHP. Była to okazja do zaprezentowania działalności samorządowej na poziomie województwa, jak również planów i pomysłów do realizacji na bieżący rok szkolny, dzieląc się tym samym doświadczeniem z realizacji wielu ciekawych inicjatyw.

Również i tutaj istotnym punktem spotkania były wybory do Wojewódzkiej Rady Młodzieży. W Zarządzie Zachodniopomorskiej Rady zasiedli: Adrian Hoffmann z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku – przewodniczący, Krzysztof Szczepański również z barlińskiego Ośrodka – zastępca, Weronika Nycz z Hufca Pracy w Dębnie – zastępca, Rafał Borkowski z OSiW w Rowie – sekretarz, jego kolega z jednostki Miłosz Kozdra – rzecznik praw uczestników oraz Krystian Kołodziej z Hufca Pracy w Dębnie – zastępca rzecznika praw uczestników.

 

 

Międzynarodowo w Roskoszy

„Wy-grajmy z wirtualem” to tytuł projektu trójstronnej wymiany młodzieży z Polski, Francji i Litwy realizowanego w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ramach programu Erasmus+.

Jego głównym celem jest szukanie przyczyn niskiej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przezwyciężanie skłonności do nadmiernego korzystania ze screen mediów i Internetu, odkrywanie i promowanie ciekawych form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z wykorzystaniem piłki oraz promowanie aktywności fizycznej i dobrostanu wśród dzieci i młodzieży.

Podczas tygodniowego pobytu w Roskoszy uczestnicy nie mieli czasu na nudę, ponieważ każdy dzień przynosił wiele ciekawych działań i nowych doświadczeń. Najpierw odbyły się integracyjne gry i zabawy, rozgrywki sportowe oraz śpiewanie piosenek przy ognisku. W kolejnych dniach młodzi ludzie mieli okazję do zaprezentowania, omówienia, porównania i przedyskutowania wyników przeprowadzonych wcześniej badań ankietowych oraz wywiadów wśród dzieci i młodzieży w swoich krajach na temat zdrowego trybu życia, uprawiania sportu, spędzania wolnego czasu na aktywności fizycznej i przy ekranach telewizorów, komputerów i smartfonów, jak również poznania ciekawych gier organizowanych na świeżym powietrzu.

Ponadto młodzież przygotowała wieczorek międzykulturowy, podczas którego prezentowała kulturę, historię i geografię swojego kraju, stroje, tańce, zabawy ludowe oraz specjały kulinarne. Podczas wizyty w Białej Podlaskiej uczestnicy przeprowadzili happening zachęcając wypisanymi na chmurkach hasłami do aktywnego trybu życia. Spotkali się też z pracownikiem naukowym Zakładu Rekreacji Wydziału Turystyki i Zdrowia tamtejszej filii Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie dr Krzysztofem Piechem, który oprowadził młodzież po obiektach sportowych uczelni, zaprezentował możliwości wykorzystania dostępnej bazy sportowej oraz opowiedział o działaniach uczelni na rzecz promowania aktywności sportowej wśród studentów i mieszkańców Białej Podlaskiej.

Młodzież chętnie zmierzyła się także z wyzwaniem, jakim było dla nich pokonanie 12-metrowego odcinka ścianki wspinaczkowej w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej oraz przebycie trasy w parku linowym w Warszawie. Tam też uczestnicy wymiany zwiedzili stadion Legii oraz Stare Miasto, a także wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Sportu i Turystyki.

Podsumowaniem przedsięwzięcia była konferencja prasowa połączona z piknikiem sportowo-rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności, podczas której uczestnicy opowiedzieli o projekcie, realizowanych działaniach, podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu, zaprezentowali galerię zdjęć oraz zaprosili do udziału w grach i zabawach z piłką – chinchinette, balle au capitaine, pétanque (Francja), koszykówka, kwadrat, ziemniak (Litwa), Zośka, szarady, szybki jak błyskawica (Polska). Przed odjazdem młodzież podsumowała dotychczasowe działania oraz zaplanowała przebieg prac nad folderem i filmem, które będą jednym z rezultatów projektu.

 

 

logo_erasmus_plus

logo-wygraj-z-wirtualem

„Bieg po sukces z OHP”

Pod takim hasłem 25 września w Parku Miejskim w Chełmie odbyły się Targi Pracy połączone z biegiem ulicznym zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie (Lubelska WK).

Trasa biegu liczyła 1500 metrów, a na zwycięzców czekały nagrody rzeczowe, zaś dla wszystkich biegaczy drobne upominki, które wręczył dyrektor CEiPM w Chełmie Mariusz Ostrowski. Z kolei przy stoiskach wystawienniczych można było zapoznać się nie tylko z ofertą OHP, ale także lokalnych instytucji: chełmskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Medycznego Studium Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Coltel sp. z o.o., Promedica 24, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Fundacji Fundusz Inicjatyw w Lublinie. Uczniowie Centrum Nauki i Biznesu ŻAK malowali twarze dzieciom, funkcjonariusze policji znakowali rowery, przedstawiciele Medycznego Studium Zawodowego wykonywali pomiary ciśnienia krwi, zaś pracownicy OHP częstowali odwiedzających grochówką. Inną ciekawą atrakcją był bieg po torze z pachołkami w alkogoglach.

liblin2  lublin3

Przekraczanie granic

Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi wspólnie z rówieśnikami z Łotwy, Słowacji, Estonii i Macedonii brała udział w dniach od 17 do 25 września w wymianie międzynarodowej pod nazwą „Crossing the borders – przekraczanie granic”.

Miejscem wymiany były Tatry Wysokie na Słowacji, a w skład każdej grupy wchodziło dziesięciu uczestników i dwóch opiekunów. Głównym celem projektu była szeroko pojęta integracja, poznanie kultury i tradycji poszczególnych krajów oraz wymiana doświadczeń, szczególnie w realizacji projektów i inicjatyw finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

W programie spotkania znalazły się liczne gry i zabawy integracyjne, wieczorki kulturowe oraz górskie wędrówki. W trakcie wszystkich zajęć młodzież posługiwała się językiem ojczystym, jak również językiem angielskim, co było doskonałą okazją do przełamywania barier komunikacyjnych oraz poszerzenia swoich umiejętności. Podczas prezentacji poszczególnych grup narodowych zwracano szczególną uwagę na podobieństwa między krajami, ale przede wszystkim poznawano ich zwyczaje, tradycje i kulturę.

Rajd Pielgrzymkowy

Młodzież i kadra Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach uczestniczyła 24 września w XVII Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym pod hasłem „Krzyż Chrystusa znakiem Bożego Miłosierdzia”.

Celem przedsięwzięcia był pokłon Relikwiom Krzyża Świętego, uczczenie 1050. rocznicy chrystianizacji Polski, 200. rocznicy założenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, 110 lat Krajoznawstwa Polskiego, 80. rocznicy pobytu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, 25. rocznicy pielgrzymowania św. Jana Pawła II – Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego – do Diecezji Kieleckiej i Świętokrzyskiej Ziemi oraz dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie.

Po krótkim błogosławieństwie siedemdziesięcioosobowa reprezentacja Wojewódzkiej Komendy OHP wędrowała wraz z innymi uczestnikami dziewięciokilometrową trasą „Zbójecką” wiodącą z Bielin przez Podłysicę i Hutę Szklaną. Ostatni etap rajdu stanowiło wejście na Święty Krzyż Traktem Królewskim. Grupę prowadzili doświadczeni przewodnicy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Ukoronowaniem XVII Rajdu Pielgrzymkowego była msza święta odprawiona przy ołtarzu polowym przez czterech biskupów, pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego. Biskupi przyjechali zrekonstruowanym papa mobile, którym Papież Jan Paweł II podróżował podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku.

W tegorocznym Rajdzie Pielgrzymkowym wzięło udział blisko 5000 uczestników.

 

Na Festiwalu Rzemiosła

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie zaprezentowało swoją ofertę podczas odbywającego się 23 września na terenie miejscowego Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych IV Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła.

Głównym celem przedsięwzięcia było kultywowanie tradycji rzemieślniczych oraz promocja kształcenia zawodowego. Zwiedzający mogli przekonać się na czym polega praca między innymi stolarza, murarza czy fryzjera. Przy stoisku OHP uczniowie ze szkół gimnazjalnych, ich rodzice oraz inni mieszkańcy powiatu pleszewskiego, mieli okazję poznać zawody, w jakich kształcą się uczestnicy Centrum. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu udzielali zainteresowanym osobom informacji na temat poszczególnych zadań zawodowych, warunków pracy w danej profesji oraz kompetencji, jakie są wymagane do ich wykonywania. Ponadto na stoisku znalazły się wyroby stolarskie i krawieckie przygotowane przez młodzież w ramach praktycznej nauki zawodu. Odwiedzającym młodzież serwowała również barszcz ukraiński oraz sałatkę ziemniaczaną. Program festiwalu obejmował także inne atrakcje, jak pokazy fryzjerstwa, warsztaty wikliniarstwa i garncarstwa oraz konkursy kulinarne i plastyczne.

Organizatorami festiwalu byli: Powiat Pleszewski, Miasto i Gmina Pleszew, Izba Rzemieślnicza, Cech Rzemiosł Różnych oraz Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych. Wydarzenie objęli honorowym patronatem: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Wrześniowe rocznice

We wrześniu młodzież OHP z całej Polski uczestniczy w uroczystościach upamiętniających wydarzenia z 1939 roku oraz odwiedza miejsca pamięci kampanii wrześniowej oddając hołd poległym żołnierzom.

Podopieczni 6-5 Hufca Pracy w Krakowie wzięli udział w uroczystościach 77. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę, a także Dniu Sybiraka (zdjęcie u góry). Organizatorami przedsięwzięcia byli: Instytut Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty, Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu, Związek Sybiraków oraz Związek Piłsudczyków. Młodzież uczestniczyła w mszy świętej w Bazylice Mariackiej odprawionej w intencji wszystkich ofiar sowieckiego i niemieckiego totalitaryzmu oraz poległych za wolność ojczyzny. Następnie Kompania Honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, młodzież szkolna i zgromadzeni przemaszerowali ulicą Grodzką pod Krzyż Pamięci Narodowej i Tablicę Zesłańców Sybiru. W tym miejscu odprawiono modlitwę za poległych, złożono hołd Ofiarom oraz wiązanki kwiatów. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik, prezes Związku Sybiraków Aleksandra Szemioth oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Po zakończonych obchodach w Hufcu Pracy odbyła się dyskusja na temat moralnego obowiązku celebrowania pamięci takich wydarzeń. Młodzież podzieliła się swoimi refleksjami i chętnie uczestniczyła w zajęciach poświęconych lekcji patriotyzmu i historii.

Na wycieczkę śladami polskiej historii, w ramach autorskiego programu ,,Piękna nasza Polska cała”, wybrali się uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska WK). Pierwszym punktem wyprawy była wizyta w Morawicy, gdzie młodzi ludzie zwiedzili zabytkową parafię wraz z pochodzącym z początku XII wieku kościołem św. Bartłomieja oraz znajdującą się nieopodal historyczną ścieżkę dydaktyczną, ukazującą dzieje narodu polskiego. W pobliżu znajduje się również grób polskiego pilota kapitana Mieczysława Medweckiego, który zginął 1 września 1939 roku zestrzelony przez Niemców. Młodzież zwiedziła także ogród polskich świętych z nowo wzniesionym pomnikiem ,,Niezłomnym – Ojczyzna”, jak również wybrała się do kina na projekcję „Smoleńsk”.

Przy grobie kpt. Mieczysława Medweckiego.
   Przy grobie kpt. Mieczysława Medweckiego.
Pod pomnikiem w Rabce Zdroju.
Pod pomnikiem w Rabce Zdroju.

W przeddzień 77. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz z okazji obchodów Dnia Sybiraka uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej (Małopolska WK) udali się do Rabki Zdroju, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający wszystkich, którzy walczyli z niemieckim i sowieckim okupantem o wolność Polski w latach 1939-1945. Młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicze, a także minuta ciszy uczciła pomordowanych podczas II wojny światowej.

Z kolei w organizację obchodów rocznicy sowieckiej napaści na Polskę 17 września 1939 r. w Lublinie włączyli się czynnie uczestnicy miejscowego 3-18 Środowiskowego Hufca Pracy. Podopieczni OHP zadbali o bezpieczeństwo i porządek na trasie biegu „Mila Pamięci Ofiar Komunizmu”, w którym wzięli udział zarówno dorośli, jak i młodzież i dzieci. Ponadto wspólnie z wolontariuszami rozdawali biegaczom napoje, a także dyplomy dla każdego uczestnika przedsięwzięcia. Dodatkowo wychowawca filii ŚHP w Lubartowie Paweł Świst wziął udział we wspólnym biegu młodzieży szkół średnich, ich nauczycieli i rodziców.

Uczestnicy innej lubelskiej jednostki OHP – Hufca Pracy w Tomaszowie Lubelskim obejrzeli rekonstrukcję historycznych bitew pod Tomaszowem Lubelskim. Obchody rozpoczęły się od mszy św. polowej w intencji ojczyzny. Następnie zaprezentowano pokazy musztry kawaleryjskiej i piechoty Wojska Polskiego, rekonstrukcje szarży pod Morańcami i walk pod Suchowolą, pokaz w wykonaniu żołnierzy 2 Pułku Rozpoznawczego, jak również defiladę grup rekonstrukcyjnych. Honorowy patronat nad VIII Rekonstrukcją Historyczną Bitew pod Tomaszowem Lubelskim pod nazwą ,,Ocalić od zapomnienia” sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Dzień wcześniej odbył się VIII Tomaszowski Półmaraton Pamięci Żołnierzy Września 1939 oraz prezentacja pojazdów, wyposażenia i umundurowania historycznego. Po mszy św. zebrani udali się pod pomnik Żołnierzy Września 1939 i na Cmentarz Wojenny z 1939 r., gdzie w asyście Kompanii Honorowej 3 Batalionu Zmechanizowanego z Zamościa odbył się apel pamięci oraz złożenie kwiatów na grobie gen. Tadeusza Piskora. Uroczystości zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Amfiteatrze w Parku Miejskim.

Tomaszów Lubelski
   Tomaszów Lubelski
Na obchodach w Przemyślu.
Na obchodach w Przemyślu.

Delegacja uczestników 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu (Podkarpacka WK) wzięła udział w przemyskich uroczystościach pogrzebowych ostatniego prezesa rzeszowskiego okręgu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość kpt. Władysława Koby, który jako oficer czynnej służby brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie wstąpił do ZWZ-AK. Jego działalność niepodległościowa na terenie ziemi jarosławskiej i przemyskiej została potępiona przez komunistyczne władze Polski. Został skazany na karę śmierci, a wyrok wykonano 31 stycznia 1949 roku. Jego szczątki odnaleziono po blisko 70 latach w bezimiennej mogile.

Uroczystości pogrzebowe ku czci awansowanego pośmiertnie majora Koby rozpoczęły się od mszy św. w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu. Następnie zgromadzeni udali się pod jego pomnik, gdzie obył się apel poległych oraz złożono kwiaty, a Wojciech Koba – syn majora podziękował młodzieży za przybycie oraz przypomniał o ich misji dla budowy silnej i niepodległej Polski.

Uczestnicy 9-12 Hufca Pracy od dwóch lat upamiętniają postać mjr Koby biorąc udział w Biegu Tropem Wilczym oraz zajęciach wychowawczych na temat Żołnierzy Wyklętych.

Najlepsi wędkarze na Warmii i Mazurach

wama1Hufiec Pracy w Giżycku (Warmińsko-Mazurska WK) był organizatorem 22 września Wojewódzkiego Turnieju w Wędkarstwie Spławikowym Młodzieży i Kadry OHP.

Tegoroczny konkurs odbył się na terenie Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych Ryn w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Zofiówka” nad Jeziorem Ryńskim, a nad jego przebiegiem czuwał sędzia Mirosław Kowalski. Uczestników oceniano w kategorii indywidualnej i drużynowej. W pierwszej z nich najlepszy był Mateusz Walkowski ze Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu, drugi – Mateusz Kalinowski z Hufca Pracy w Olsztynie, a trzeci – Maciej Walczak z Hufca Pracy w Ostródzie. W kategorii drużynowej na najwyższym miejscu podium stanęli zawodnicy z Hufca Pracy w Olsztynie, tuż za nimi uplasowała się reprezentacja Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu, a trzecie miejsce przypadło zawodnikom z Hufca Pracy w Piszu. Nagrody wręczył Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik oraz jego zastępca Paweł Kowszyński.

Tolerancja i akceptacja

Młodzież z 4-3 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowej Soli (Lubuska WK) przebywa w Berlinie w ramach polsko-niemiecko-białoruskiego projektu pt. „Tolerancja i akceptacja. Partnerzy dzisiaj i niezawodni przyjaciele w przyszłości”.

tolerancja2Po przybyciu na miejsce młodzież powitał przedstawiciel niemieckiej strony projektu Thomas Reide, po czym zorganizowano gry i zabawy integracyjne. W następnym dniu uczestnicy spotkali się z burmistrzem dzielnicy Marzhan-Hellersdorf Stefanem Komossem, a następnie zwiedzili najważniejsze zabytki Berlina, m. in. wieżę telewizyjną na Alexanderplatz ze słynnym zegarem, miejski ratusz, kościół św. Mikołaja, fabrykę czekolady, Muzeum Muru Berlińskiego oraz Muzeum Holokaustu.

W programie wyjazdu znalazła się również gra miejska, podczas której młodzież miała za zadanie odnalezienie niektórych zabytków Berlina. Organizowano też wieczorne gry i zabawy sportowe oraz warsztaty, których tematem przewodnim była tolerancja i akceptacja. Młode osoby z Polski, Niemiec i Białorusi wykonały pod kierunkiem instruktorów plakaty i płaskorzeźby dotyczące tych zagadnień. Przed uczestnikami jeszcze kolejne dni niezapomnianych wrażeń i przygotowanych dla nich atrakcji.

Spotkania z doradcami

Rok szkolny rozpoczął się na dobre. Uczniowie trzecich klas gimnazjum lada moment będą musieli podjąć decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Większość z nich nie ma jednak pomysłu na swoją przyszłość edukacyjno-zawodową. Mogą jednak liczyć w rozwiązaniu tego problemu na wsparcie doradców zawodowych z OHP.

Podczas spotkań z doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery Pomorskiej WK w Luzinie (zdjęcie u góry) można było przy pomocy specjalisty ustalić dalszą ścieżkę kariery zawodowej, dokonać bilansu swoich umiejętności oraz zastanowić się nad dalszym planem rozwoju poprzez m.in. wolontariat, praktyki, staże czy prace krótkoterminowe. Udział w zajęciach umożliwił odkrycie swoich zasobów oraz poznanie strategii planowania własnej kariery zawodowej.

Gdynia
Gdynia

W VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni pracownicy gdyńskiego Młodzieżowego Centrum Kariery i gdańskiego Ośrodka Szkolenia Zawodowego (Pomorska WK) zorganizowali stoisko, przy którym poinformowali uczniów o dostępnych miejscach pracy, kursach zawodowych, jak również projektach realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Dzięki temu przedsięwzięciu uczestnicy mieli szansę zapoznać się z propozycjami OHP i ofertą działań skierowanych do osób wchodzących na rynek pracy.

W Bliznem odbyło się kolejne spotkanie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach autorskiego programu pn. „Szansa dla Wszystkich II” skierowanego do osób chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Program jest realizowany wspólnie przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Krosna i Młodzieżowego Centrum Kariery z Brzozowa (Podkarpacka WK). Dzięki zajęciom podopieczni ŚDS mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących rynku pracy.

Blizne
   Blizne
Tarnów
Tarnów

Zajęcia prowadzone przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie (Małopolska WK) pod nazwą „Jak wybrać zawód?”, wyjaśniały co należy wziąć pod uwagę przy wyborze zawodu, jakie informacje warto zdobyć i jakich błędów unikać. Podczas zajęć w Gimnazjum w Zakliczynie uczniowie trzecich klas przekonali się jak ważne są spotkania z doradcami do zaplanowania przyszłości edukacyjno-zawodowej. Wypełnili także testy predyspozycji zawodowych, pytali o ścieżki edukacyjne prowadzące do zdobycia interesujących ich zawodów oraz przejrzeli teczki o zawodach.

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Sosnowcu (Śląska WK OHP) działa punkt konsultacyjny pn. „Sukces na rynku pracy”, w którym cyklicznie, raz w miesiącu doradca zawodowy udziela młodzieży porad oraz informacji indywidualnych z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i przygotowywania do rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzież zapoznaje się z najczęściej zadawanymi pytaniami podczas rozmowy rekrutacyjnej, dostaje wskazówki dotyczące wyglądu zewnętrznego oraz dowiaduje się jakiego zachowania należy unikać w trakcie rozmowy z potencjalnym pracodawcą.

Sosnowiec
   Sosnowiec
Wąsosz Górny
Wąsosz Górny

Zapoznanie z usługami instytucji rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców wobec kandydatów do zatrudnienia, technikami skutecznego poszukiwania pracy oraz alternatywnymi formami aktywności zawodowej, czyli działalnością gospodarczą i wolontariatem były tematami zajęć warsztatowych dla osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Wąsoszu Górnym. Podczas spotkań osadzeni ćwiczyli m.in. umiejętności przedsiębiorcze, negocjacyjne i komunikacyjne, biorąc udział w symulacyjnej grze pn. „Chłopska Szkoła Biznesu”. Poznali również zasady poruszania się na współczesnym rynku pracy oraz usługi częstochowskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Udział w warsztatach stał się dla nich okazją do dokonania bilansu własnego potencjału zawodowego, refleksji nad obecną sytuacją życiową oraz impulsem do świadomego i efektywnego planowania swoich działań na rynku pracy po wyjściu na wolność. Zajęcia zorganizowali Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie (Śląska WK).