Z Roskoszy w Polskim Radiu Lublin

23 sierpnia w Polskim Radiu Lublin odbyła się transmisja na żywo z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Tematem rozmów z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, dyrektorem Centrum Karolem Sudewiczem oraz pracownikami i młodzieżą była nauka kwalifikacji zawodowych w tzw. zawodach ginących, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, które przeżywa obecnie wzrost zainteresowania. Wśród zawodów, których można nauczyć się w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie Centrum w Roskoszy są: kamieniarz, zdun, piekarz, cukiernik, tkacz, rymarz, kowal, dekarz/strzecharz i kołodziej.

Więcej o projekcie Ginące zawody pomysłem na przyszłość można przeczytać tutaj

 

Podziękowanie za ŚDM

Wojewoda Małopolski Józef Pilch skierował na ręce Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Marka Surmacza list z podziękowaniami za włączenie się OHP w przygotowania Światowych Dni Młodzieży 2016. W swoim liście Wojewoda podziękował za zaangażowanie, poświęcenie oraz profesjonalizm jakim wykazali się przedstawiciele OHP. Podziękował również za wielogodzinną służbę, życzliwość i zrozumienie oraz za to, że wszyscy wywiązywali się wzorowo ze swoich zadań.

 

podz_ŚDM1

Nowe oblicze OHP-u

Portal zamojska.pl, 22.08.2016


Z czym kojarzy się nam „Ohap” i młodzież, która się tam znajduje? Na przestrzeni lat wyrosło wiele negatywnych opinii na temat tego miejsca. Sprawdziliśmy, co jest mitem, a co prawdą.
Ochotnicze Hufce Pracy, popularnie zwane „Ohapem” przez wiele lat nie cieszyły się dobrą opinią. Do tej pory panuje przekonanie, że młodzież z Ohapu to chuligani i nieucy, którzy nie znaleźli sobie miejsca w żadnej placówce edukacyjnej. Tymczasem okazuje się, że rzeczywistość wygląda inaczej. Odwiedziliśmy tą placówkę i wewnątrz niepozornie wyglądających budynków zobaczyliśmy piękną salę wyremontowaną przez odbywającą tam praktyki młodzież, eleganckie pokoje i luksusowy apartament z salą konferencyjną również będące efektem nauki i pracy tych samych młodych ludzi.
Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy uczą się w szkołach zawodowych na terenie miasta, z którymi Hufce mają podpisaną umowę. Poza tym Hufce organizują im praktyki mające na celu naukę zawodu. Każdy uczestnik jest pracownikiem młodocianym, zatem dostaje za praktyki wynagrodzenie i ma umowę o pracę. Dodatkowo osoby te mają bezpłatne wyżywienie, internat oraz opiekę wychowawczą.

Placówka prowadzi również kursy – to w ramach współpracy z Rejonowym Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego. Kształcić się można w takich kierunkach jak kucharz, dekarz, zawody ogólnobudowlane oraz fryzjer. Kursy kończą się egzaminami. Zajęcia praktyczne odbywają się w świetnie wyposażonych pracowniach: budowlanej, fryzjerskiej i kulinarnej. Prace rozpoczną się już we wrześniu, kiedy tylko pojawi się młodzież, bo to jej rękami będzie realizowany.

Placówka prowadzi również działalność komercyjną. Można tam wykupić obiad z dowozem, zorganizować wesele, a w części hotelowej internatu wynająć pokoje. Do dyspozycji jest również luksusowy, w pełni wyposażony apartament – wszystko w standardzie eleganckiego hotelu. Wszystko, oprócz cen – bo te są zaskakująco niskie. Taki właśnie jest efekt współpracy młodzieży z wychowawcami i instruktorami Ochotniczych Hufców Pracy. Młodzieży, która powszechnie uważana jest za „trudną”.

W OHP nauczą zawodu

Gazeta Krakowska Tarnowska, 18.08.2016


W Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie trwa nabór uczniów na rozpoczynający się wkrótce rok szkolny. W placówce przy ul. Mościckiego możliwa jest nauka w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej o specjalnościach: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, cieśla oraz cukiernik. Dodatkowo w OHP naukę można kontynuować w klasie II i III gimnazjum z przysposobieniem do pracy w zawodach, takich jak: ślusarz, kucharz, murarz, stolarz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Centrum zapewnia bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach. Gwarantujemy ponadto zajęcia praktyczne w naszych warsztatach szkoleniowych – podkreśla Maria Dudek z CKiW OHP w Tarnowie. Uczniowie, którzy zostaną przyjęci na kierunki prowadzone przez OHP, będą mieć status pracowników młodocianych. Dzięki temu otrzymają wynagrodzenie, a lata spędzone na nauce zawodu zostaną im wliczone do stażu pracy. Tarnowskie Centrum zapewnia swoim uczniom również wiele zajęć pozalekcyjnych. – Młodzież ma możliwość rozwijania zainteresowań w zespole tanecznym i na zajęciach plastycznych oraz teatralnych. Oferujemy ponadto udział w zajęciach sportowych. Posiadamy własną siłownię, a uczniowie mogą korzystać też z bezpłatnego basenu – mówi Maria Dudek.

Więcej informacji na temat naboru można uzyskać pod nr. tel. 14 62172 35.

Autor: Robert Gąsiorek

Zmiany kadrowe

Opolski Wojewódzki Komendant OHP pan Tomasz Szurmak złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Komendant Główny OHP Marek Surmacz przyjął rezygnację i powierzył obowiązki Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu dotychczasowemu zastępcy panu Łukaszowi Kubicy.

 

Zmiany kadrowe

Z dniem 16 sierpnia Komendant Główny OHP Marek Surmacz powołał na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce pana Jana Jurka.

Bieg I Kompanii Kadrowej

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP wspólnie ze Stowarzyszeniem „Biegacz Świętokrzyski” zorganizowała 12 sierpnia „3 Bieg I Kompanii Kadrowej”. Bieg odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego oraz kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

kielce5
Nagrody wręczył Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat.

Zarówno start, jak i meta pięciokilometrowego marszobiegu znajdowały się na Placu Wolności, a trasa prowadziła głównymi ulicami Kielc: Ewangelicką, Sienkiewicza, Żelazną, Czarnowską, Panoramiczną, Sienkiewicza i Hipoteczną. Aby oddać hołd legionistom wszyscy uczestnicy zarówno na starcie, jak i podczas biegu śpiewali pieśni legionowe, wojskowe i patriotyczne. Po zakończeniu biegu odbyły się liczne konkursy oraz wręczono nagrody dla wszystkich zawodników.

 

 

 

 

Przed wejściem na rynek pracy

W części jednostek OHP realizujących projekty „Obudź swój potencjał – EFS” oraz „Obudź swój potencjał – YEI” zakończyły się już indywidualne i grupowe zajęcia z doradcami zawodowymi. Ustalono potrzeby osób pozostających bez zatrudnienia, ich predyspozycje pod kątem planowania rozwoju ich kariery zawodowej oraz Indywidualne Plany Działania (IPD). Zajęcia i warsztaty miały charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Przede wszystkim przygotowały uczestników projektu do poruszania się po rynku pracy.

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie (Małopolska WK OHP) zakończyły się już zajęcia grupowe z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Żabnie Beatą Wójcik. W warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, które trwały czterdzieści godzin uczestniczyli beneficjenci projektu grupy A, która jest drugą grupą zorganizowaną w tarnowskim Centrum. Młodzież uczestniczyła w dyskusjach, ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych. Poznawała podstawowe zagadnienia rynku pracy i mechanizmy nim rządzące. Poprzez liczne ćwiczenia nauczyła się sporządzać dokumenty aplikacyjne konieczne przy prezentowaniu swoich kwalifikacji, umiejętności czy zainteresowań, a do rozmów kwalifikacyjnych przygotowywała się w trakcie scenek symulacyjnych. Burzliwą dyskusję wśród uczestników wzbudził temat równości szans kobiet i mężczyzn na współczesnym rynku pracy. Doradca Beata Wójcik przekazała także liczne materiały dotyczące omawianych zagadnień.

Dwudziestogodzinny cykl zajęć z doradztwa zawodowego na Śląsku.
Dwudziestogodzinny cykl zajęć z doradztwa zawodowego na Śląsku.

Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – EFS” z Wodzisławia Śląskiego biorą udział w cyklu dwudziestogodzinnych zajęć z doradztwa zawodowego prowadzonych przez Agnieszkę Król z Młodzieżowego Centrum Kariery w Świętochłowicach (Śląska WK OHP). Są to zajęcia grupowe stanowiące uzupełnienie indywidualnych porad z doradcą zawodowym, w ramach których została określona droga rozwoju zawodowego każdego z uczestników. W trakcie spotkań doradca omawia m.in. sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przeprowadza również analizę słabych i mocnych stron oraz opracowuje diagnozę predyspozycji zawodowych. Warsztaty zostały wzbogacone o liczne ćwiczenia praktyczne, w trakcie których młodzież może wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na zajęciach. Jednym z zamierzeń spotkań doradczych jest zapewnienie beneficjentom powrotu lub wejścia na rynek pracy. Kolejnym etapem wsparcia w ramach projektu będą warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

W Busku-Zdroju zakończyły się już warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
W Busku-Zdroju zakończyły się już warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Ostatnią formę wsparcia w projekcie „Obudź swój potencjał – YEI” związaną z doradztwem zawodowym – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – zakończono w Busku-Zdroju (Świętokrzyska WK OHP). Uczestnicy projektu na zajęciach z doradcą z MCK w Mniowie Agnieszką Serek określali swoje mocne strony, zainteresowania i predyspozycje pod kątem doboru odpowiednich kursów zawodowych. Poznawali instytucje i instrumenty rynku pracy. Analizowali sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy w kontekście zachowania równości płci. Młodzież poznała zasady tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, a także zasady autoprezentacji. Filmy instruktażowe wykorzystane na warsztatach pozwoliły na przygotowanie się do rozmowy z pracodawcą i zwrócenie uwagi na ważną rolę komunikacji niewerbalnej.

Podczas zajęć w Jaśle uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał - YEI” określili m.in. swoje mocne i słabe strony.
Podczas zajęć w Jaśle uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – YEI” określili m.in. swoje mocne i słabe strony.

Podobne zajęcia mają uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – YEI” z Jasła. W drugiej połowie lipca rozpoczęto w Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaśle (Podkarpacka WK OHP) cykl 40 godzinnych zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego Marka Mrozka. Ich celem jest przede wszystkim zintegrowanie grupy, określenie i zanalizowanie lokalnego rynku pracy, jak również określenie mocnych i słabych stron uczestników. Oprócz sporządzania dokumentów aplikacyjnych uczestnicy projektu zapoznają się z technikami asertywnymi umożliwiającymi prawidłową komunikację międzyludzką i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, a także nabywają umiejętności prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie oraz samodzielności w działaniu. Nabytą wiedzę doskonalą podczas ćwiczeń zespołowych. Biorąc z kolei udział w grze planszowej CASHFLOW uczą się koncepcji inwestowania i zarabiania pieniędzy.

W Łomży zajęcia pozwalają uczestnikom projektu dokonać analizy własnych zdolności i zainteresowań.
W Łomży zajęcia pozwalają uczestnikom projektu dokonać analizy własnych zdolności i zainteresowań.

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży (Podlaska WK OHP) uczestnicy projektu dokonują podczas spotkań z doradcą zawodowym analizy własnych zdolności, zainteresowań i kompetencji. Uczą się jak wyznaczać i osiągać swoje cele, a także co zrobić, aby były one jasno sprecyzowane, mierzalne, realistyczne i określone w czasie. Ponadto zajęcia pozwalają na integrację grupy, zwiększenie samoświadomości uczestników, budowanie właściwych relacji, angażowanie wszystkich członków zespołu we wspólne zadania, co będzie bardzo przydatne podczas pozostałych zajęć przewidzianych w projekcie. Dotychczasowe doświadczenia pokazują jak wielką rolę odgrywa grupa osób, która motywuje do działania, pozwala na ujawnianie zdolności, rozwijanie kreatywności, przezwyciężanie trudności oraz obalanie mitów i stereotypów. Łatwiej później świadomie kształtować swoją karierę.

O panujących regułach na rynku pracy rozmawiano podczas zajęć w Dobrym Mieście.
O panujących regułach na rynku pracy rozmawiano podczas zajęć w Dobrym Mieście.

Jak twierdzą uczestnicy projektu realizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobrym Mieście (Warmińsko-Mazurska WK OHP), dzięki spotkaniom z doradcą zawodowym czują się pewniej i znają już swoje potrzeby oraz możliwości dostosowane do rynku pracy. Jest to dla nich szansa na zdobycie wymarzonego zawodu, do którego kwalifikacje nabędą w kolejnych etapach projektu poprzez ukończenie kursu zawodowego oraz trzymiesięczny staż zawodowy. Młodzi ludzie zapoznali się także w czasie zajęć z rynkiem pracy i panującymi na nim regułami oraz zasadami związanymi z rekrutacją na stanowiska pracy. Nauczyli się ponadto pisania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do spotkania z pracodawcą, w tym radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy przedstawił również sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

 

 

www.dreamsart.pl

 

Doradcy pomagają

Dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak bardzo ważne jest przygotowanie do świadomego wyboru zawodu. Decyzja o jego wyborze prawie nigdy nie jest łatwa. Zanim więc ją podejmiemy, musimy poznać siebie i odpowiedzieć sobie (szczerze!) na kilka ważnych pytań. Pomogą nam w tym doradcy zawodowi OHP, którzy również w czasie wakacji udzielają porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, wcześniej badając zainteresowania i predyspozycje zawodowe osób zgłaszających się po poradę.

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu (Dolnośląska WK OHP) zorganizowano pięciodniowe warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla młodzieży wkraczającej na rynek pracy. O przedsiębiorczości mówi się coraz więcej, bo to atrybut, który bardzo pomaga w życiu. Pozwala szybciej podejmować trafne decyzje i ułatwia znacznie poruszanie się po rynku pracy. W trakcie zajęć w Bolesławcu przekazano ich uczestnikom wiele praktycznych porad i cennych informacji, jak choćby tę, że przedsiębiorczość to postawa życiowa, której można się nauczyć i która pomaga w życiu zawodowym.

Powszechnie wiadomo, że praca wakacyjna to nie tylko dodatkowe pieniądze, ale i znakomity sposób na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych tak bardzo potrzebnych młodym ludziom. Oprócz pieniędzy i doświadczeń warto jeszcze wymienić nowe znajomości, a nawet przyjaźnie, kształtowanie charakteru, naukę samodyscypliny, wytrwałości i pracy w grupie. W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Rypinie (Kujawsko-Pomorska WK OHP) zorganizowano spotkanie promujące zatrudnienie w czasie wakacji. Uczestnicy dowiedzieli się jak szukać pracy na lokalnym rynku pracy, czym kierować się przy wyborze ofert zatrudnienia i jak zachować się podczas pierwszego spotkania z pracodawcą. Mogli też od razu zapoznać się z ofertami przygotowanymi przez rypiński Punkt Pośrednictwa Pracy, wśród których przeważały propozycje pracy przy zbiorach owoców i warzyw. Osoby chcące podjąć zatrudnienie wypełniły ankietę poszukującego pracy oraz zostały skierowano do pracodawcy.

Spotkanie promujące zatrudnienie w czasie wakacji zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Rypinie.
Spotkanie promujące zatrudnienie w czasie wakacji zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Rypinie.

O kreatywności rozmawiali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści na zajęciach w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Terespolu (Lubelska WK OHP) 9 sierpnia. Ćwiczenia dotyczyły rozbudzania twórczego myślenia i umiejętności pracy w zespole. Uczestnicy rozwiązywali łamigłówki, zgadywanki i rebusy. W programie była też prezentacja multimedialna i test „Dokąd gimnazjalisto?”, przygotowujący do świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Na koniec wszyscy otrzymali gadżety promocyjne. Zajęcia odbyły się w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Także w jednostce Lubelskiej WK OHP w Młodzieżowym Centrum Kariery w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się zajęcia z preorientacji zawodowej dla młodych wolontariuszy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno”. Młodzież określała swoje cechy charakteru, zainteresowania i pasje, planowała kolejne etapy życia i karierę zawodową. W ramach ćwiczeń przeprowadzono symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Utworzona komisja rekrutacyjna zadawała pytania, a kandydat do pracy starał się na nie jak najlepiej odpowiadać. Po zakończeniu warsztatów ich uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami co do tematu i formy realizacji.

W Bliznem doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Krosna oraz Młodzieżowego Centrum Kariery z Brzozowa (Podkarpacka WK OHP) spotkali się w ramach kolejnej edycji autorskiego programu „Szansa dla wszystkich II” z niepełnosprawnymi podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy warsztatów dostali do wypełnienia karty pracy „Taki jestem”, których analiza pozwoliła doradcom na określenie mocnych i słabych stron młodzieży. Przeprowadzono też ćwiczenie pod nazwą „Imiona”, dotyczące cech charakteru, oraz „Drzewo grupy”. Doradcy starali się zbudować przyjazny klimat pracy i pozyskać jak najwięcej wiedzy o podopiecznych ŚDM, która będzie stanowić bazę do pracy podczas kolejnych spotkań pod koniec sierpnia. Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do bycia dobrym pracownikiem wymaga kształtowania jego wiedzy o sobie i funkcjonowaniu wśród innych.

Kolejna edycja autorskiego programu „Szansa dla wszystkich II” realizowana przez podkarpackie jednostki OHP.
Kolejna edycja autorskiego programu „Szansa dla wszystkich II” realizowana przez podkarpackie jednostki OHP.

W Warszawie natomiast nowo zrekrutowani uczestnicy do praskiej jednostki 7-9 Hufca Pracy  (Mazowiecka WK OHP) uczestniczyli w zajęciach, w czasie których doradca zawodowy Paulina Drózd zapoznała ich ze sposobami poznawania swoich indywidualnych cech psychofizycznych, istotnych przy wyborze kształcenia zawodowego. Proponowane treści pozwoliły młodzieży na lepsze przyjrzenie się sobie, analizę swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz cech osobowościowych ważnych przy podejmowaniu krótkotrwałych i długotrwałych decyzji. – Dobrze wybrany kierunek kształcenia to doskonała inwestycja w przyszłość. Istotną sprawą jest także uświadomienie uczestnikom, że zawód nie musi być wyborem na całe życie, zmieniający się bowiem rynek pracy coraz częściej wymusza konieczność zmiany kwalifikacji – przekonywała prowadząca zajęcia. Podczas spotkania można było również skorzystać z porady pośrednika pracy, jak również obejrzeć film edukacyjny pt. „Zawody przyszłości”.

praca2
Nowo zrekrutowani uczestnicy praskiej jednostki 7-9 Hufca Pracy podczas zajęć z doradcą zawodowym.

Wakacje z OHP

Za nami półmetek wakacji. Młodzież nie tylko pracuje z OHP, ale i wypoczywa. I to wypoczywa często poza miejscem zamieszkania i w bardzo atrakcyjnych formach łączących relaks z edukacją.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy (Dolnośląska WK OHP) – w ramach wsparcia Gminy – zorganizowało obóz szkoleniowo-wypoczynkowy, który odbył się w lipcu nad morzem w Łazach.

Każda minuta obozu była dokładnie przemyślana i zaplanowana. Jego 26 uczestników brało udział w zawodach sportowych, konkursach i warsztatach plastycznych czy muzycznych, jak również w wycieczkach do pobliskich miejscowości – Mielna, Kołobrzegu, Darłowa i Darłówka, gdzie czekało na nich wiele atrakcji m.in. rejs statkiem, wizyta w Aquaparku czy kręgielnia i park linowy. Organizowano także ogniska, podczas których opowiadano „straszne historie” oraz naukę popularnych harcerskich i turystycznych piosenek.

Był też czas na edukację. Wiele mówiono podczas obozu o ochronie przed różnego rodzaju uzależnieniami. Młodzi ludzie mieli okazję poznać przyczyny, mechanizmy i sposoby leczenia schorzeń, które – ich zdaniem – dość często występują w ich otoczeniu. Uczono także młodzież właściwych reakcji na niedozwolone działania oraz informowano jakie instytucje pomagają w tego typu kryzysowych sytuacjach.

dobiesz4
Półkolonie w dobieszkowskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP cieszą się dużym zainteresowaniem.

Również przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Strykowie zorganizowano w dobieszkowskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP półkolonie dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. Jak co roku oferta świetlicy środowiskowej Centrum w Dobieszkowie była różnorodna i interesująca. Uczestnicy mogli wziąć udział w grach i zabawach świetlicowych, zajęciach sportowych i informatycznych, zajęciach terenowych, plastycznych, fryzjerskich, kulinarnych oraz warsztatach sztuki cyrkowej. Wychowankowie półkolonii uczestniczyli również w dwóch wycieczkach – do Muzeum na zamku w Łęczycy, gdzie odbyła się lekcją muzealna o diable Borucie oraz warsztaty etnograficzne lepienia z gliny, jak również do otwartego w tym roku, nowoczesnego Planetarium, mieszczącego się w obiektach dawnej najstarszej łódzkiej elektrowni EC1.

kujpom
Podczas wizyty w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

Na początku sierpnia w toruńskim Środowiskowym Hufcu Pracy (Kujawsko-Pomorska WK OHP) rozpoczęła się Akcja Lato pod hasłem „Aktywne wakacje” skierowana do dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego. Pracownicy OHP przygotowali wyjątkowo atrakcyjny program dla jej uczestników, mający przede wszystkim rozbudzić ich zainteresowanie najciekawszymi obiektami Torunia. Rozpoczęto od nowo otwartego Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, w którym odbywają się koncerty, konferencje oraz przedstawienia teatralne. Młodzież zapoznała się z architekturą oraz historią tego nowoczesnego budynku, zwiedziła sale koncertowe oraz zaplecze, w tym garderoby artystów. Kolejnym punktem dnia była gra miejska, dzięki której uczestnicy mogli zapoznać się z ciekawymi miejscami na Starówce, a także poznać legendy związane z Toruniem. Dzięki wykonywanym zadaniom, młodzież poznała ciekawostki związane z Ratuszem Staromiejskim, Teatrem im. Wilama Horzycy, Dworem Artusa oraz z innymi zabytkami Starego Miasta. W planach jest zwiedzanie Zamku Krzyżackiego i podtoruńskiej Barbarki. Poza zwiedzaniem czekają na młodzież zajęcia z podstaw samoobrony i udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez instruktorów z Toruńskiego Związku Krzewienia Kultury Fizycznej.

lubelska
Bezpieczne wakacje w Rejowcu Fabrycznym.

Z kolei jak bezpiecznie spędzić wakacje na rowerze uczyła się młodzież w Rejowcu Fabrycznym, gdzie miejscowe Młodzieżowe Centrum Kariery OHP (Lubelska WK OHP) przeprowadziło we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie zajęcia pod hasłem „Bezpieczne wakacje na rowerze”. Uczestnicy zostali wyposażeni w elementy odblaskowe związane z bezpieczeństwem na drogach, jak np. odblaski na ubrania czy też smycze odblaskowe. Atrakcją było także znakowanie rowerów, poprzedzone rozmową z policjantami na temat znajomości zasad ruchu drogowego. Skorzystało z tego około 35 dzieci i 15 dorosłych. Akcja odbyła się w siedzibie MCK w ramach półkolonii organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym.

Zajęcia w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.
Zajęcia w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie (Podlaska WK OHP) gościł na koloniach młodzież gimnazjalną z gmin Kolno i Suwałki. W ramach wypoczynku odbywały się zajęcia integracyjne, sportowe, świetlicowe, wyjścia do kina, wycieczka do Świętej Wody, zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego i Stadionu Miejskiego. Oprócz tego wiele czasu poświęcono na spotkania z doradcą zawodowym oraz zajęciom w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych, w których w ciągu roku szkolnego kształcą się przyszli kucharze, krawcy, fryzjerzy, budowlańcy. Uczestnicy kolonii poznali specyfikę pracy w tych zawodach oraz dowiedzieli się jakie są wymagania i kwalifikacje.

 

 

 

Poniżej galeria z wakacyjnego wypoczynku z OHP dzieci i młodzieży: