Pielgrzymowali do Tuchowa

W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w 40 rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II, patrona młodzieży OHP, a także w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, młodzież i kadra wychowawcza Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie.

Pielgrzymi wyruszyli spod siedziby CKiW wczesnym rankiem 19 września. Trasa przebiegała szlakiem turystycznym przez Górę św. Marcina w Tarnowie, miejscowość Trzemesna do Tuchowa – łącznie około 20 km.

Na miejscu w Sanktuarium Matki Bożej grupa uczestniczyła we mszy św. sprawowanej przez ks. Piotra Paska, z liturgią słowa z czynnym udziałem młodzieży. Po zakończonej modlitwie dokonano wręczenia dyplomów i upominków laureatom konkursu przeprowadzanego corocznie w tarnowskim Centrum pt. „Postać i życie św. Jana Pawła II”. Nagrody wręczył dyrektor Tomasz Stelmach.

Ostatnim punktem wizyty w tuchowskim Sanktuarium, było zwiedzanie zabudowań klasztoru o. Redemptorystów (na jego terenie zlokalizowane jest sanktuarium), całorocznej szopki i tamtejszego muzeum. Następnie autokarami młodzież wraz z opiekunami powróciła do Tarnowa.

Wspólnie pielgrzymowanie to dla młodzieży nie tylko duchowe przeżycie, ale także kolejna okazja do wzajemnego poznawania się i integracji.

O talentach

Ksiądz Krzysztof Faron z Parafii Św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich spotkał się z wychowankami miejscowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania (Dolnośląska WK).

Po wspólnej modlitwie ks. Krzysztof opowiedział o swojej dotychczasowej pracy wspominając, że zanim rozpoczął posługę w miejscowej parafii pracował w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Dzięki temu zna problemy młodych ludzi, wie jak łatwo można pójść niewłaściwą drogą i oddalić się od Boga i Kościoła. Dlatego też spotyka się z młodzieżą między innymi w szkołach, aby przekazać i przypomnieć jej, jak i dlaczego warto iść przez życie z wiarą.

Zaprezentował również uczestnikom przypowieść o talentach z Ewangelii według św. Mateusza, która uczy prawd, ale jednocześnie udziela niezwykle praktycznych nauk o ówczesnych przedsięwzięciach. Za życia Jezusa słowo „talent” miało inne znaczenie niż to we współczesnym świecie. Dziś mowa o talentach, które Bóg daje każdemu człowiekowi. Nie powinniśmy zazdrościć talentów innym. Warto zajrzeć w głąb siebie i poszukać u siebie zdolności, które należy rozwijać nie zapominając o rozwoju duchowym i emocjonalnym. Nauka, jaka płynie z przypowieści o talentach jest taka, że odnoszenie korzyści z naszych zasobów, rozumu i pracy nie jest niemoralne. W przeciwieństwie do nastawienia na osiąganie zysków, ponoszenie strat, czyli marnotrawstwo bogactwa, szczególnie z braku inicjatywy jest postępowaniem złym.

Na koniec spotkania ksiądz Krzysztof nawiązał do tematu następnej wizyty, a młodzież Ośrodka serdecznie podziękowała za prawdy i przypomnienie jak ważne jest, aby każdy człowiek miał swoje zainteresowania, hobby i mógł je poszerzać i rozwijać.

 

Z Wawelu na Skałkę

13 maja uczestnicy i kadra 6-5 Hufca Pracy w Krakowie reprezentowali Małopolską Wojewódzką Komendę OHP podczas corocznej procesji ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika – głównego patrona Polski – z katedry na Wawelu do bazyliki oo. Paulinów na Skałce.

W uroczystości wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Episkopatu Polski, wyższych uczelni, bractw, duchowieństwo oraz tysiące wiernych z Krakowa i okolic.

W procesji, której tradycja sięga XIII wieku, niesione są relikwie najważniejszych polskich świętych: św. Stanisława, św. Jana Pawła II, Brata Alberta, św. Faustyny, po raz pierwszy niedawno beatyfikowanej bł. Hanny Chrzanowskiej oraz przywiezione z Gniezna relikwie św. Wojciecha.

Na początku uroczystości, witając zebranych, Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski podkreślił szczególny jej charakter, gdyż zbiegła się ona z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Liturgii przewodniczył Kardynał Giuseppe Versaldi – Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, a homilię wygłosił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Stanisław Gądecki. W trakcie homilii mówił między innymi o odpowiedzialności osób sprawujących rządy w demokratycznym państwie w stosunku do społeczeństwa.

Po zakończeniu uroczystości na Skałce procesja wśród licznie zgromadzonych po drodze krakowian i turystów powróciła na Wawel. Dla uczestników hufca, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy brali w niej udział w procesji było to wyjątkowe przeżycie duchowe i religijne.

 

Białystok: etap wojewódzki

W Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP rozstrzygnięto wojewódzki etap XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Przyjmuję”.

Tegoroczna edycja konkursu to uczczenie 40 rocznicy pontyfikatu św. Jana Pawła II, która przypada 16 października 2018 r, a także przypomnienie młodzieży wartości chrześcijańskich oraz etycznych, którymi kierował się patron Ochotniczych Hufców Pracy.

Oceniając przysłane kompozycje, komisja brała pod uwagę ich zgodność z kontekstem konkursu, oryginalność podejścia do tematyki oraz artystyczną wartość pomysłów. W kategorii fotograficznej pierwsze miejsce zajęła Ewelina Turowska z Hufca Pracy w Augustowie, II – Paulina Sienicka z Hufca Pracy w Zambrowie, natomiast III – Krystian Sałaj z Hufca Pracy w Suwałkach.

W kategorii plastycznej najlepiej oceniono pracę Marii Magdaleny Stary z Hufca Pracy w Białymstoku. Drugie miejsce przypadło Patrycji Arniście z Hufca Pracy w Kolnie, a trzecie – Kindze Danilczyk z Hufca Pracy w Augustowie. Wyróżnienie przyznano Annie Kurowickiej z Hufca Pracy w Białymstoku.

 

Konkurs Papieski na Podkarpaciu

Na wojewódzki etap Konkursu Papieskiego spłynęło 20 prac plastycznych i fotograficznych z jednostek Podkarpackiej WK.

26 kwietnia oceniała je komisja konkursowa w składzie: Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś, jego zastępca Renata Trybus, kierownik Zespołu ds. szkoleniowo-pedagogicznych Kinga Warchoł, st. ref. ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Justyna Stanisz oraz st. ref. ds. kształcenia, wychowania
i programów edukacyjnych Patrycja Bazylak.

Pierwsze miejsce zajęła praca pt. „Jan Paweł II” Sebastiana Niżnika z 9-10 Hufca Pracy w Krośnie. Drugie miejsce przypadło Mikołajowi Jarosikowi z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu za pracę pt. „W drodze”, a trzecie – Annie Rąb z 9-15 Hufca pracy w Tarnobrzegu za pracę pt. „Totus tuus”.

   

Wszystkie prace, które spełniały wymogi formalne konkursu, zostały wysłane na etap ogólnopolski.

Tegoroczny konkurs odbywa się pod nazwą „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża”, a jego celem jest – przypominanie i wskazywanie młodzieży uniwersalnych i ponadczasowych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II.

 

Audiencja u Metropolity

Metropolita Krakowski Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski przyjął 25 kwietnia na audiencji delegację Ochotniczych Hufców Pracy.

Wizytę złożyli: zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski (drugi od lewej), Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek (z prawej), jego zastępca Bożena Rążewska. Podczas spotkania rozmawiano o młodzieży i bieżącej pracy OHP, jak również o przygotowaniach do XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, którego tytuł brzmi „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża”.

Wojewódzki Komendant zwrócił się do Metropolity Krakowskiego z prośbą o wystosowanie krótkiego przesłania do uczestników konkursu, a także przekazał fotografię autorstwa Klaudii Zdziarskiej z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu pt. ”Kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba”, która w ubiegłorocznej edycji konkursu zwyciężyła w kategorii plastyka.

Na zakończenie przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy wyrazili wdzięczność ks. Arcybiskupowi za dar jego posługi pasterskiej w Archidiecezji Krakowskiej, życząc mu dużo zdrowia i opieki jego Świętego Patrona.

 

Pamiętamy Ojcze Święty

3 kwietnia uczestnicy małopolskich jednostek Ochotniczych Hufców Pracy uczcili przypadającą w tym roku 13. rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II, patrona Ochotniczych Hufców Pracy.

Młodzież 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach wzięła udział w zajęciach poświęconych postaci Wielkiego Polaka, podczas których omówiono najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły oraz przypomniano ostatnie słowa wypowiedziane przez Niego tuż przed śmiercią: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie”. Były to słowa skierowane do ludzi młodych, szczególnie ukochanych przez Ojca Świętego. Po zajęciach uczestnicy udali się do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Jana Chrzciciela w Proszowicach, aby pomodlić się w intencji Papieża. Następnie przeszli przed pomnik ku czci Ojca Świętego, gdzie zapalili znicze.

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu młodzi ludzie obejrzeli fragmenty filmu z pielgrzymki Ojca Świętego do Starego Sącza. Po spotkaniu młodzież udała się przed Ołtarz Papieski, zbudowany na potrzeby uroczystości kanonizacyjnych św. Kingi, które miały miejsce 16 czerwca 1999 r. Ciekawostką dla wszystkich była informacja, że jest to jedyny ołtarz w Polsce pozostawiony na pamiątkę mszy papieskiej. Część pomieszczeń zagospodarowano na salę pamięci – Muzeum Jana Pawła II, w którym można zobaczyć m.in. ekwipunek i odzież turystyczną Ojca Świętego, medale wybite z okazji pielgrzymek apostolskich, pierwszą piuskę Papieża i wiele innych pamiątek. Następnie młodzież zapaliła znicze, złożyła wiązankę kwiatów i w skupieniu odmówiła modlitwę.

Przeprowadzone przedsięwzięcia były wspaniałą okazją, aby przybliżyć młodym ludziom postać naszego Wielkiego Rodaka, skłonić ich do refleksji nad swoim życiem oraz ułatwić dokonywanie właściwych wyborów.

Konkurs na kartkę wielkanocną

22 marca rozstrzygnięto konkurs Krajowego Duszpasterstwa OHP oraz Komendy Głównej OHP na najpiękniejszą kartkę mówiącą o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Wielkanocnych.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 475 prac ze 133 jednostek OHP z całej Polski. Komisja konkursowa w składzie: Krajowy Duszpasterz OHP ks. Jarosław Sroka, artysta malarz Tadeusz Goliszek oraz siostra Aneta Karlak z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie wybierając prace brała pod uwagę zarówno zgodność z tematem, estetykę wykonania pracy, jak i pomysł zaprezentowania swojego pomysłu związanego z istotą Świąt Wielkiej Nocy.

Pierwsze miejsce przyznano Patrycji Parysz z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), drugie – Krystynie Skibie również z tego samego hufca, trzecie – Anecie Lewandowskiej z 2-5 Hufca Pracy we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK), czwarte – Indze Skupień z 1-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), piąte – Marcelinie Mędali z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK), szóste – Milenie Wiśniewskiej z 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK).

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia, które otrzymali: Katarzyna Kobus z Centrum Kształcenia i Wychowania z Gołdapi, Zuzanna Świeczkowska z 16-6 Hufca Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK), Patryk Tutak z 9-17 Hufca Pracy w Stalowej Woli (Podkarpacka WK), Kacper Rózga z 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK).

Przedsięwzięcie, organizowane corocznie, zachęca młodzież do osobistego przeżywania Wielkanocy i refleksji nad sensem świętowania, jak również do rozwoju artystycznych uzdolnień.

 

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce

 

Wyróżnienia

  

 

 

Duchowe przygotowanie do Wielkanocy

Między 12 a 14 marca młodzież oraz kadra z 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach (Świętokrzyska WK) uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych.

W Archiopactwie Ojców Cystersów w Jędrzejowie 26-osobowa grupa młodzieży wysłuchała kazania rekolekcyjnego, które wygłosił wikariusz z wrocławskiej Archikatedry Św. Jana Chrzciciela ks. mgr Marek Leśniak. W czasie kazań młodzież miała okazję zgłębić tajemnicę męki Chrystusa i uświadomić sobie wiele prawd, o których na co dzień zdarza się zapominać. Był to czas odnowy duchowej i odświeżenia swoich relacji z Bogiem.

W Starachowicach tegorocznym hasłem rekolekcji było „Zaproś GO”. Wśród uczestników znalazła się liczna grupa młodzieży z tamtejszego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP. W pierwszym dniu rekolekcji w odbywających się w Starachowickim Centrum Kultury młodzież wysłuchała znanego radomskiego rapera Łukasza Wieczorka Wiecznego, który dał świadectwo wiary oraz świetny koncert.

Drugi dzień nauk rekolekcyjnych upłynął pod znakiem śpiewu i rozważań Ewangelii. Młodzież mogła usłyszeć o tym, co w życiu jest naprawdę ważne.

Rekolekcje prowadzone przez księdza Mateusza Nowaka zakończyły się Mszą Świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach.

   

Rekolekcje wielkopostne

W dniach od 5 do 7 marca młodzież z 11-19 Hufca Pracy w Słupsku (Pomorska WK) uczestniczyła w rekolekcjach w kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego.

Była to okazja do refleksji nad sobą i swoim życiem, zastanowienia się nad własnymi słabościami, wyciszenia się, a przede wszystkim czas na modlitwę i zbliżenie do Boga.

Podczas trwającego postu uczestnicy OHP są otoczeni wsparciem przez Wojewódzkiego Duszpasterza OHP księdza Zdzisława Dmuchałę, który prowadzi lekcje religii we współpracujących z hufcem placówkach edukacyjnych.