Wojewódzka Rada Młodzieży

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach (Dolnośląska WK) odbyły się 5 listopada wybory do Wojewódzkiej Rady Młodzieży, w których wzięli udział delegaci wytypowani podczas spotkań rejonowych.

Spotkanie zostało poprzedzone warsztatami na temat samorządności, podczas których zdefiniowano takie pojęcia jak demokracja czy samorządność oraz utrwalono w uczestnikach poczucie odpowiedzialności za kraj i środowisko lokalne. Uzmysłowiono także młodzieży, że udział w wyborach i referendach oraz oddanie ważnego głosu ma znaczenie dla rzeczywistości społecznej, w której żyje.

Warsztaty miały również na celu zachęcenie młodych ludzi do bardziej aktywnego udziału w życiu społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. W trakcie ich trwania uczestnicy mogli dokładnie poznać kandydatów do Wojewódzkiej Rady Młodzieży i zaprezentować siebie, swoje zdolności, możliwości, pomysły oraz inicjatywy.

Odbyła się także zabawa terenowa, podczas której nie zabrakło zdrowej rywalizacji i współpracy, pracy w grupie oraz wspólnego podejmowania działań.

Po omówieniu Regulamin Wojewódzkiej Rady Młodzieży odbyły się wybory, które wyłoniły przewodniczącą rady – Dominikę Radomską z mysłakowickiego Ośrodka, jej zastępcę – Julię Mofinę z Hufca Pracy w Jeleniej Górze oraz sekretarza – Michała Mielczarka z hufca w Polkowicach.

 

Czas zadumy

Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to czas refleksji o tych, którzy odeszli. Tuż przed tym wyjątkowym świętem młodzież z jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w całej Polsce porządkuje cmentarze – uprząta liście, zapala znicze, wspomina zmarłych, odmawia modlitwę w ich intencji.

Dolnośląska WK

Wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich uporządkowali zabytkowy, rzadko odwiedzany cmentarz w swoim mieście, na którym ostatni pochówek miał miejsce w 1964 roku. Młodzież wygrabiła liście, uprzątnęła suchą trawę i chwasty oraz pozbierała stare potłuczone znicze. Na koniec zapaliła znicze, które są symbolem szacunku i pamięci.

  

Kujawsko-Pomorska WK

Polskie cmentarze i miejsca pamięci o Polakach na wschodzie porządkowali uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, którzy przebywali w okresie od 22 do 27 października na Ukrainie w ramach projektu „Wołyń 2019”. Wspólnie z wolontariuszami z całej Polski młodzież wykonywała prace porządkowe, a także uczestniczyła w organizowanych wycieczkach. Młodzi ludzie mieli okazję zwiedzić m.in. Lwów, Stanisławów, Jaworów. Wieczorne spotkania owocowały w opowieści o losach osób, które zamieszkiwały na terenie Ukrainy i zmagały się z przeciwieństwami dnia codziennego. Żyjący Polacy mieli okazję opowiadać o swoich przodkach. Wyjazd na Wołyń był kontynuacją akcji porządkowania polskich miejsc pamięci rozpoczętej w 2008 roku, a zainicjowanej przez Wojewódzką Komendę OHP w Lublinie.

  

Lubelska WK

Z inicjatywy Rady Młodzieży Hufca Pracy w Kraśniku zorganizowano wyjście na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie porządkowano mogiły poległych żołnierzy. Poprzez zapalenie zniczy uczestnicy oddali hołd tym, którzy poświęcili życie w walce za ojczyznę i są pochowani w bezimiennym grobie.

Z kolei dla upamiętnienia ofiarnej walki polskich żołnierzy we wrześniu 1939 r., podopieczni Hufca Pracy w Tomaszowie Lubelskim odmówili modlitwę i zapalili znicze na grobie gen. Tadeusza Piskora, dowódcy połączonych armii „Kraków” i „Lublin”. Czas refleksji i zadumy nad kwaterami żołnierzy walczących w okolicach Tomaszowa Lubelskiego poprzedzono zajęciami wychowawczymi pod hasłem „Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim …”. Celem pogadanki było zachęcanie młodzieży do przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalać dla przyszłych pokoleń.

  

Podkarpacka WK

Delegacja młodzieży z tarnobrzeskiego Hufca Pracy udała się na cmentarz wojskowy, gdzie oddała hołd bohaterom poległym za ojczyznę. Wychowankowie zapalili znicze m.in. na grobach bohaterskich obrońców Tarnobrzega, zamordowanych w Katyniu, zamęczonych w drodze na Sybir i zamordowanych w łagrach. Zapalony znicz spoczął także na obelisku upamiętniającym tarnobrzeżan poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej, których prochy rozsiane są po całym świecie.

  

Natomiast uczestnicy Hufca Pracy w Dębicy w ramach realizowanego autorskiego programu „Poznajemy dębickich patriotów”, który ma na celu poznanie wybitnych lokalnych postaci z poprzednich pokoleń oraz zadbanie o miejsca ich pochówku, wzięli udział w akcji sprzątania grobów na cmentarzu wojskowym w Dębicy. Po zakończeniu prac porządkowych zapalili znicze pamięci na grobach dębickich twórców: Władysława Strumskiego, Jerzego Żuławskiego i Walerii Szalay-Groele. Symboliczne znicze zapalono również przy pomniku Sybiraków oraz żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej.

  

Członkowie Rady Młodzieży oraz uczestnicy pierwszego rocznika z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie wraz z wychowawcą Maciejem Wojdyłą udali się pod krzyż i pomnik Patrona Ochotniczych Hufców Pracy, Wielkiego Polaka, Papieża, świętego Jana Pawła II. Wychowawca opowiedział młodzieży o wizycie Ojca Świętego w Krośnie, wrażeniach i doniosłości tego wydarzenia. Następnie zapalono znicze w miejscu, gdzie znajdują się groby żołnierzy walczących za Ojczyznę w czasie II wojny światowej, jak również pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy różnych narodowości, którzy oddali życie za Polskę.

Wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu wzięli udział w akcji „Śladami Pamięci”, która została organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Uczniowie udali się do Lubatowej pod pomnik – mauzoleum mieszkańców miejscowości, którzy stracili życie podczas II wojny światowej.

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych młodzież z 9-17 Hufca Pracy w Stalowej Woli udała się na pobliski cmentarz. Na jego terenie znajduje się mauzoleum, które jest miejscem pamięci poświęconym stalowowolskim bohaterom poległym za wolność Ojczyzny w bojach partyzanckich i frontowych w latach 1939-1945. W ciszy, skupieniu i modlitwie, zapalono znicze w intencji zmarłych, uczczono zarówno bliskich, którzy już odeszli, jak i tych, którym tak wiele dziś zawdzięczamy.

  

Podlaska WK

Uczestnicy z jednostek opiekuńczo-wychowawczych podległych Podlaskiej WK brali udział w akcji „Pamięć o tych, którzy odeszli” – porządkowali zapomniane groby, zapalali znicze oraz w ciszy i zadumie łączyli się w modlitwie za zmarłych. Oddali także hołd lokalnym bohaterom, w tym Danucie Siedzikównie „Ince” – pochodzącej z Białostocczyzny 18-letniej sanitariuszce AK, skazanej na śmierć i rozstrzelanej w 1946 roku.

  

Pomorska WK

29 października w Hufcu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowano akcję pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Polegała ona na odnowieniu starych, zapomnianych i zaniedbanych mogił znajdujących się na miejscowym cmentarzu komunalnym. Delegacji hufca w składzie: wychowawca Danuta Kossakowska, komendant Patrycja Głodnicka oraz członkowie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych udało się uporządkować kilka zapomnianych grobów, posprzątać je z zalegających liści, ustawić stare krzyże, wyrównać teren. Na zakończenie zapalono znicze i modlono się za zmarłych.

  

Świętokrzyska WK

Młodzież z kieleckiego hufca pracy wysprzątała grób profesora Zenobiusza Klębowskiego, osoby zasłużonej dla społeczności lokalnej. Profesor Klębowski, umierając bezdzietnie, ofiarował miastu Kielce swój majątek – dworek na Słowiku na działalność służącą dzieciom i młodzieży.

  

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pińczowie razem z wychowawcą Sylwestrem Walaskiem udała się na Cmentarz Wojenny z okresu I wojny światowej. Młodzież została zapoznana z historią tego miejsca. Wśród pochowanych jest dziewięciu żołnierzy armii niemieckiej, 497 – rosyjskiej oraz 432 – Austro-Węgier. W cmentarnej kaplicy znajduje się też marmurowa płyta upamiętniająca pięciu harcerzy pińczowskiego hufca Szarych Szeregów zamordowanych w 1943 roku przez Niemców. Młodzież w skupieniu i zadumie odmówiła modlitwę oraz zapaliła znicze upamiętniając tym samym często już zapomnianych bohaterów walczących o wolność Ojczyzny.

  

Przedstawiciele Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych z Hufca Pracy w Końskich udali się na cmentarz rzymskokatolicki z 1778 roku. Uczestnicy zapalili znicze najbardziej zasłużonym konecczanom i w skupieniu zmówili modlitwę za dusze zmarłych. Młodzież chwilę dłużej zatrzymała się przed pomnikiem członków koneckiego ruchu oporu rozstrzelanych przez hitlerowców w 1943 r., jak również na cmentarzu wojennym z lat 1914-1915. Uczestnicy nie zapomnieli o najbardziej znanym miejscu koneckiego cmentarza, jakim są kwatery i pomnik partyzantów z 1939-1945. Jest to mogiła z piaskowca, z rzeźbą żołnierza na postumencie na tle parawanowej ściany.

  

Zachodniopomorska WK

W dniach poprzedzających dzień Wszystkich Świętych młodzież z jednostek wychowawczych podjęła się porządkowania grobów i miejsc pamięci. Swoją uwagę uczestnicy poświęcili głównie zapomnianym i zaniedbanym miejscom spoczynku. Prace polegały na grabieniu liści, oczyszczaniu płyt nagrobnych, uprzątnięciu przekwitłych kwiatów i usunięciu wypalonych zniczy. Dzięki wspólnej pracy, szybko widać było efekty. Uczestnicy Hufca Pracy w Trzebiatowie poza wizytą na cmentarzu komunalnym odwiedzili również, położone nieopodal Trzebiatowa zapomniane miejsce spoczynku żołnierzy i mieszkańców poległych na tych ziemiach w czasie wojen.

  

Młodzież z Hufca Pracy w Szczecinku podjęła się akcji sprzątania dziecięcych grobów na miejscowym cmentarzu, natomiast podopieczni Hufca Pracy w Dębnie poza porządkowaniem zapomnianych i zaniedbanych grobów na cmentarzu miejskim, szczególną opieką objęli Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce pamięci poległych na różnych frontach II wojny światowej.

Uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Stargardzie wybrali się na Międzynarodowy Cmentarz Wojenny, gdzie zapalili znicze przed monumentem poświęconym żołnierzom francuskim oraz na grobach Polaków, którzy stracili życie podczas II wojny światowej. Natomiast młodzież z Ośrodka w Łobzie zapaliła znicze pod Krzyżem upamiętniającym poległych, walczących o wolność Polski.

  

Z kolei młodzież z Hufca Pracy w Koszalinie dołączyła 1 listopada do kilkugodzinnej kwesty na Cmentarzu Komunalnym na rzecz hospicjum. Koszalinianie nie przechodzili obojętnie obok puszek z napisem „Dar serca”. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby miejscowego hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego, do którego trafia rocznie ok. 500 pacjentów z całego regionu.

  

CKiW w Pleszewie

Podopieczni Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie wraz z wychowawcami uporządkowali blisko 60 opuszczonych i zaniedbanych mogił na miejscowym Cmentarzu Komunalnym. Po zakończeniu prac porządkowych zapalono na grobach znicze i odmówiono modlitwę za dusze zmarłych.

  

 

 

WORK EXPO 2019

Przedstawiciele Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP wzięli udział 30 października w Europejskich Targach Pracy WORK EXPO zorganizowanych przez Międzynarodowe Targi Rzeszowskie w hali widowiskowo-sportowej „Podpromie”.

WORK EXPO to największe wydarzenie w regionie cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak i osób poszukujących pracy. Udział w nim zgłosiło ponad 50 polskich i zagranicznych wystawców, którzy poszukiwali pracowników do prac sezonowych lub oferowali stałe zatrudnienie. Program Targów obejmował również prezentacje oraz wykłady firm z Podkarpacia i Polski.

 Stoisko Podkarpackiej WK cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy z Rzeszowa zachęcał do zapoznania się z dostępnymi propozycjami zatrudnienia krótkoterminowego i stałego. Z kolei doradcy zawodowi z rzeszowskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej prezentowali nie tylko działalność poszczególnych jednostek OHP, ale także omawiały aktualną sytuację na podkarpackim rynku pracy. Odwiedzający stoisko mogli wypełnić ankietę poszukującego pracy oraz zapoznać się z ofertą kursów i szkoleń.

Podczas Targów zainteresowane osoby mogły przystąpić do wstępnych rozmów kwalifikacyjnych, a pracodawcy mieli możliwość rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego i poznania przyszłego pracownika.

 

Taniec łączący narody

Integracja polskiej i ukraińskiej młodzieży to główne założenie projektu pn. „En garde! Broń się tańcem!” realizowanego przez Hufiec Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie w ramach programu Erasmus+.

W projekcie bierze udział 20 osób w wieku 15-19 lat – dziesięć z Polski i dziesięć z Ukrainy. Głównym założeniem jest stworzenie choreografii do polsko-ukraińskiego tańca oraz organizacja warsztatów szermierczych.

Najpierw uczestnicy spotkali się na Ukrainie, gdzie w okręgu wołyńskim odwiedzili polskie cmentarze i miejsca pamięci. W Turzysku zaś młodzi Polacy i Ukraińcy tworzyli wspólny taniec. Był też wyjazd do Łucka, gdzie młodzież poznawała kulturę i historię regionu, a na zakończenie – dzięki zaangażowaniu partnera ze strony ukraińskiej Valeriego Polishchuka z organizacji Dolskie Inicjatywy – w szkole w Turzysku odbył się występ i wspólna prezentacja rezultatów projektu.

Podczas rewizyty w Lublinie w dniach 10-18 listopada odbędą się warsztaty szermiercze.

  

 

Europejski Dzień Kariery

Zespół EURES Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach zorganizował Europejski Dzień Kariery, który odbył się w siedzibie Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

W wydarzeniu wzięli udział głównie studenci, uczniowie lokalnych szkół średnich oraz osoby zainteresowane podejmowaniem pracy za granicą, zwłaszcza w Niemczech i Holandii. Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie uczestnikom informacji nt. warunków życia i pracy w ww. krajach wraz ze wskazaniem możliwości zatrudnienia zarówno w okresie wakacyjnym, jak i na stałe.

Niemcy reprezentowała Biancamaria Dilonardo-Wehner – Doradca EURES Bundesagentur fϋr Arbeit ZAV w Bonn, natomiast Holandię – przedstawiciel pracodawcy współpracującego z EURES w Holandii – Sławomir Durka właściciel firmy DAXXA Oud Gastel.

Dla delegacji z Niemiec i Holandii, przedstawicieli władz Politechniki Częstochowskiej, Śląskiej WK i jednostek podległych oraz lokalnych pracodawców przygotowano kolację powitalną, podczas której serwowano dania kuchni regionalnej wykonane przez uczestników i kadrę Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Częstochowie.

Następnego dnia odbyły się spotkania z zagranicznymi gośćmi, które połączono z prelekcjami na temat warunków życia i pracy w kraju oraz indywidualne rozmowy z kandydatami do pracy i osobami zainteresowanymi dalszą współpracą w zakresie realizacji staży zagranicznych pod bezpośrednim nadzorem ZAV. Swoje wystąpienie na temat bezpośredniego wsparcia młodzieży w trakcie wymian międzynarodowych miał również przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

  

 

Wybrali przedstawicieli

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim odbył się w dniach 29-30 października Wojewódzki Zjazd Rady Młodzieży OHP, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rad Młodzieży z jednostek opiekuńczo-wychowawczych podległych Lubelskiej WK OHP.

Młodzież wzięła udział w spotkaniu z psychologami oraz warsztatach z rękodzieła artystycznego, w trakcie których wykonano m.in. efektowne ramki.

Przeprowadzono także wybory władz samorządowych do Wojewódzkiej Rady Młodzieży. W wyniku głosowania Przewodniczącą została uczestniczka Hufca Pracy w Chełmie Julia Mazur, funkcję zastępcy będzie pełnił wychowanek Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim Dominik Borysławski. Stanowisko sekretarza obejmie Małgorzata Wołowska z hufca w Kraśniku.

Do Wojewódzkiego Klubu Aktywnych zakwalifikowali się: Sebastian Szurowski z OSiW w Zamościu, Dominika Antoniewicz z HP w Chełmie i Gabriela Polak z HP w Puławach.

  

Ekologicznie w Oleśnicy

W trakcie trwania projektu ekologicznego „EkoAktywni w działaniu”, który jest realizowany w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, odbywają się warsztaty praktyczne oraz wykłady poświęcone tematyce ekologicznej, mające na celu upowszechnianie proekologicznego stylu życia.

„Smog był od zawsze, dlaczego mówimy o nim teraz?” – to tytuł wykładu, w którym wzięli udział mieszkańcy Oleśnicy, uczniowie miejscowych szkół oraz wychowankowie CKiW. Prowadząca wyjaśniła, na czym polega zjawisko smogu, jakie czynniki decydują o jego powstawaniu i natężeniu, omówiła smog typu londyńskiego i typu Los Angeles, a także konsekwencje zanieczyszczeń środowiska. Jednym z tematów było zjawisko powstawania kwaśnych deszczy oraz ich wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. Przedstawiono działania zmierzające do ograniczenia smogu i sposoby jego zwalczania w domowym otoczeniu. Na zakończenie uczestnicy rozwiązali krótki test, sprawdzający zdobytą podczas wykładu wiedzę.

W trakcie warsztatów ekologicznych pod hasłem „Kupuj odpowiedzialnie” młodzież z grupy projektowej przeprowadziła prezentację na temat ekoetykiet na produktach żywnościowych. Uczniowie poznali ich znaczenie i dowiedzieli się, jak ważne jest świadome robienie zakupów, dzięki któremu m.in. nie marnujemy żywności. Ponadto młodzież zachęcała, aby kupować produkty ekologiczne, naturalne kosmetyki oraz wyjaśniła, jak odróżnić produkty bio od ekologicznych i organicznych.

Druga część warsztatów polegała na wykonaniu własnej torby na zakupy, co pozwoli ograniczać używanie plastikowych reklamówek. Uczniowie dekorowali materiałowe torby specjalnymi farbami, flamastrami oraz ozdobami.

Zrealizowane zostały także pierwsze warsztaty kulinarne, w czasie których uczniowie przygotowali: carpaccio z buraka, sałatkę grecką, owocowego pawia oraz zupę dyniową z pomarańczą.

 

Wielka przygoda

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Barlinku (Zachodniopomorska WK) podsumował 29 października projekt „Mała praca w drewnie – wielka przygoda i piękny efekt” realizowany w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Wcześniej od 21 do 25 października w Ośrodku gościła grupa młodzieży wraz z opiekunami z Internationaler Bund (IB) z Frankfurtu nad Odrą w Niemczech. Projektowi przyświecała idea rozwijania umiejętności manualnych, estetyki oraz kreatywnego myślenia. Program był bardzo bogaty i urozmaicony. Najpierw uczestnicy integrowali się podczas wycieczki szlakiem turystycznym Barlinka oraz zawodów bowlingowych. Kolejnego dnia odbyły się zajęcia sportowe na kortach tenisowych, po czym grupa udała się do pobliskich Przelewic, gdzie w towarzystwie przewodnika zwiedziła Ogród Dendrologiczny. Dzień zakończył się warsztatami sztuki użytkowej z użyciem drewna.

  

W warsztatach stolarskich Ośrodka, pod okiem stolarza Waldemara Osóbki oraz instruktora Ryszarda Płotkowskiego młodzież budowała budki lęgowe dla ptaków oraz tworzyła ozdoby z drewna. W programie były też zajęcia zorganizowane przez Nadleśnictwo Barlinek należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Wizyta w moczydelskich lasach rozpoczęła się od zwiedzania szkółki leśnej oraz nauki rozpoznawania sadzonek, owoców i nasion. Ponadto uczestnicy spacerowali po Puszczy Barlineckiej oraz brali udział w warsztatach decoupage, wystawie własnoręcznie wykonanych prac z drewna oraz spotkaniu przy ognisku.

Podczas podsumowania, tuż przed pożegnaniem gości z Niemiec, wspólnie omówiono zrealizowane cele oraz plany współpracy na przyszłość.

  

 

Niecodzienne spotkanie

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) spotkali się z Ryszardem Sługockim, dziennikarzem, podróżnikiem i dyplomatą, ostatnim żyjącym żołnierzem oddziału kpt. Eugeniusza Werensa ps. Pik.

Gość w ciekawy sposób przytoczył historię powstania tzw. Rzeczpospolitej Iwonickiej, akcentując przy tym olbrzymią rolę swojego dowódcy, którego oddział liczący 38 partyzantów zaatakował w lipcu 1944 roku niemiecki garnizon zmuszając go do opuszczenia Iwonicza.

W dalszej części wystąpienia przedstawił powojenne losy swojego dowódcy, który nie godził się na narzucony Polsce ustrój i aktywnie działał w podziemiu antykomunistycznym, za co został aresztowany przez UB i skazany na śmierć. Wyrok wykonano w więzieniu we Wrocławiu, a jego szczątki zostały odnalezione w wyniku prac ekshumacyjnych i identyfikacyjnych, prowadzonych na przełomie 2011/2012 r. przez Instytut Pamięci Narodowej.

Następnie wychowankowie zaprezentowali teledysk poświęcony bohaterowi, który nagrali we współpracy ze stowarzyszeniem „Odra-Niemen”. Wyświetlono też krótki montaż słowno-muzyczny poświęcony bohaterom niezłomnym.

Strongmani w Tczewie

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie (Pomorska WK) oraz Uczniowski Klub Sportowy WICTORIA byli organizatorami V Wojewódzkich Zawodów OHP „Strongman”.

W kompleksie rekreacyjno-sportowym „Kanonka” w Tczewie rywalizowali wychowankowie hufców pracy z Gdańska, Gdyni, Słupska, Kwidzyna, Bytowa oraz tczewskiego i człuchowskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP.

Zawodnicy wykazali się ogromnym wysiłkiem, zaangażowaniem i wolą walki. W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miejsce zajął Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie, tuż za nim uplasował się Hufiec Pracy w Bytowie, a trzecie miejsce wywalczył Hufiec Pracy w Gdyni.

Wyróżnione reprezentacje zostały nagrodzone pucharami ufundowanymi przez Wojewódzkiego Komendanta OHP (za pierwsze miejsce), kierownika OSiW OHP w Tczewie (II miejsce), dyrektora Powiatowego Centrum Sportu (III miejsce) oraz cennymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Pomorską Wojewódzką Komendę OHP.

Głównym celem zawodów było propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym sportów siłowych.