Międzykulturowa receptura kulinarna

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie (Opolska WK) odbyło się trójstronne spotkanie kulinarne pn. „Między tradycją a nowoczesnością”. Młodzież z Polski, Ukrainy i Niemiec rozsmakowała się w tradycyjnych potrawach i ich nowoczesnych, zmodyfikowanych wersjach. Zmagania kulinarne były możliwe dzięki dofinansowaniu ze strony Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Partnerami projektu byli: Szkoła Specjalna z Internatem (dla dzieci i młodzieży niedosłyszącej) z miejscowości Kałusz (Ukraina) oraz Instytut Studiów Międzykulturowych i Europejskich Europa Direkt e.V z Drezna (Niemcy).

Projekt miał na celu zbadanie polsko-niemiecko-ukraińskiego dziedzictwa kulinarnego, znalezienie wspólnych smaków, nadanie tradycyjnym przepisom współczesnego aromatu i wyrazu. Dialog międzykulturowy i wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu zaowocowały m.in. wypracowaniem podręcznych, trójjęzycznych słowniczków, kalendarza warzyw sezonowych, kart menu, unikalnych przepisów zebranych w mini książce kucharskiej „Smaki Regionalne Europy”.

  

Najpierw był czas na integrację i lepsze poznanie się. W kolejnym dniu uczestnicy rozmawiali na temat sposobów przygotowania potraw w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Dyskusja przyniosła oczekiwane efekty – znaleziono wspólne płaszczyzny, pomimo dzielących odległości i różnic. Ciekawym punktem był spacer po oleskich restauracjach, których różnorodność stanowiła źródło inspiracji. Dzień trzeci upłynął na zgłębianiu zasad zdrowego żywienia, technik porcjowania potraw, dekorowania stołów w różnych krajach, jak również wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. W trakcie wieczorków narodowych biesiadowano przy potrawach charakterystycznych dla danego kraju.

W programie znalazły się także wycieczki do Krakowa i Ogrodzieńca. Wyjątkowym przeżyciem była wizyta w restauracji, której budynek był niegdyś domem Wita Stwosza. W Ogrodzieńcu uczestnicy trójstronnej wymiany poznali odmienną od staropolskiej (charakterystycznej dla Krakowa) kuchnię śląską i jej historyczne uwarunkowania.

Podsumowaniem działań było zorganizowanie przez młodzież wraz z członkami Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” – „Festiwalu Smaków”, na który zaproszono mieszkańców Olesna.

  

Oferta dla każdego

W Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyły się 21 września Targi Pracy Powiatu Mieleckiego zorganizowane przez Podkarpacką WK OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie oraz miejscowe Młodzieżowe Centrum Kariery i Powiatowy Urząd Pracy. Na odwiedzających czekali przedstawiciele ponad 40 firm z całego powiatu reprezentujący m.in. branżę lotniczą, metalową, budowlaną, informatyczną, gastronomiczną, hotelarską i odzieżową.

Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia dokonali dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu Renata Siembab oraz Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś. Głos zabrali także Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła i wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Maciej Karasiński. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele lokalnych władz oraz placówek oświatowych. Honorowy Patronat nad targami objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

  

Na specjalnie wyznaczonych stoiskach osoby poszukujące pracy lub chcące ją zmienić miały możliwość rozmowy z przedstawicielami firm, poznania potrzeb kadrowych pracodawców i oczekiwań stawianych przed kandydatami, jak również bezpośredniego zaprezentowania swojej osoby i pozostawienia dokumentów aplikacyjnych. Ponadto udzielano informacji na temat możliwości rozwoju kariery zawodowej i perspektyw, jakie daje praca w poszczególnych branżach. Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Mielcu prezentowali dostępne formy wsparcia, a także zachęcali do udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Pomocą w redagowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych służyli specjaliści z Mieleckiego Urzędu Pracy.

Targom towarzyszyły liczne atrakcje, a wśród nich: specjalna lekcja biznesu, loty na symulatorach szybowca i śmigłowca, prezentacje drukarki 3D, okularów wirtualnej rzeczywistości, zestawów narzędzi specjalistycznych i laserowego ramienia pomiarowego, pokazy ratownictwa medycznego, pomiary i analiza składu ciała, porady dietetyka i fizjoterapeuty.

Wspólne działania

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie podpisało porozumienie o współpracy ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Łódzkiego.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Centrum Leona Winczewska-Wróbel oraz Janusz Grzelązka i Tomasza Stępień ze Związku Piłsudczyków. Strony zobowiązały się do podejmowania wspólnych działań w aspekcie rozwijania aktywności społecznej oraz pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych, oraz w obszarze edukacji, oświaty i wychowania młodzieży.

W ramach współpracy przewiduje się m.in. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także szerzenie jego idei w czasach obecnych. Podopieczni Centrum będą m.in. brali udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze państwowe, samorządowe oraz inne podmioty, jak również w wycieczkach po szlakach historyczno-patriotycznych Polski. Będą też sprawować opiekę nad mogiłami uczestników walk o niepodległość oraz spędzać czas wolny podczas zajęć o tematyce patriotycznej.

Grzybobranie

Na terenie lasów Nadleśnictwa Borne Sulinowo odbył się 20 września konkurs pn. „Grzybobranie na wrzosowej polanie” skierowany do uczestników i kadry OHP z województwa zachodniopomorskiego. To ciekawe przedsięwzięcie, którego organizatorami byli Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie oraz Hufiec Pracy w Szczecinku odbyło się już po raz ósmy. Współorganizatorami konkursu byli: Gmina i Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Sanepid Szczecinek oraz Budynek Kulturalno-Oświatowy w Bornem Sulinowie.

Wśród obecnych podczas konkursu byli także: posłowie Małgorzata Golińska, Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka, burmistrz Bornego Sulinowa Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska, członek Zarządu Powiatu Szczecineckiego Krzysztof Zając, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński i dyrektor biura ZWK OHP Dariusz Pisarski. Głównym celem imprezy było promowanie wśród młodzieży zachowań przyjaznych środowisku, kształtowanie wrażliwości ekologicznej, zachęcenie jej do aktywnego spędzania czasu. Grzybobranie poprzedziło spotkanie w izbie muzealnej, gdzie zebrani poznali historię Bornego Sulinowa, o której opowiedział kierownik Budynku Kulturalno-Oświatowego Dariusz Czerniawski. Kolejnym ważnym elementem było zapoznanie uczestników z zasadami rozpoznawania i zbierania grzybów. To istotne zagadnienie omówiły specjalistki ze szczecineckiego sanepidu: grzyboznawca Teresa Przekwas i promotor zdrowia Izabela Jadwiżyc. Z kolei leśnik Adam Kander z Nadleśnictwa Borne Sulinowo przypomniał uczestnikom zasady właściwego zachowania i bezpiecznego poruszania się po lesie.

Tuż przed południem trzyosobowe drużyny z trzynastu jednostek, wyposażone w mapki terenu wyruszyły w las. Zebrane grzyby oceniła komisja w składzie: Teresa Przekwas – przewodnicząca, Izabela Jadwiżyc i Honorata Galerczyk. Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej i puchar Wojewódzkiego Komendanta oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez ZWK OHP otrzymała drużyna z Wałcza – Paweł Bezhubka, Marcin Sakosik, Bohdan Kamiński – opiekun, II miejsce, puchar i nagrody rzeczowe przypadły reprezentacji ze Stargardu – Bartoszowi Pyrce, Miłoszowi Czerwińskiemu, Stanisławowi Kotule – opiekun, III miejsce, puchar i nagrody rzeczowe wywalczyła drużyna z Dębna – Adrian Grochowski, Konrad Myszkowski i Bogusław Patroś – opiekun. Dyplomy za IV, V i VI w kolejności otrzymały ekipy ze Szczecinka, Białogardu i Koszalina. Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa za najpiękniejszy okaz powędrował do Adriana Grochowskiego z Dębna.

W quizie wiedzy o lesie najlepszy był Daniel Osiński ze Szczecinka, drugi – Bartosz Pyrka ze Stargardu, a trzeci – Paweł Bezhubka z Wałcza. Nagrody w tej kategorii ufundowało Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa.

Na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego

19 września w siedzibie Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie odbyło się spotkanie członków Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele powiatowych urzędów pracy z terenu całego województwa, poradni psychologiczno-pedagogicznych, biur karier uczelni wyższych, olsztyńskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, Aresztu Śledczego oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Organizatorami spotkania byli pracownicy olsztyńskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zebranych powitał dyrektor CEiPM Marek Obrębski, który następnie przedstawił działania jednostek rynku pracy, a także ofertę edukacyjną i projekty realizowane przez Warmińsko-Mazurską Komendę OHP. Z kolei zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński (na zdjęciu u góry) szczegółowo omówił reformę edukacji i wpływ rozwoju szkolnictwa branżowego na wojewódzki rynek pracy w perspektywie zmian ustawowych. Ostatnie wystąpienie należało do doradcy zawodowego Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA Marka Zbytniewskiego, który podzielił się informacjami o wdrażanym przez Federację projekcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „W drodze do aktywności”.

Druga część spotkania była skierowana wyłącznie do członków Zespołu informacji zawodowej Paktu i miała na celu ustalenie tematyki i programu warsztatów zaplanowanych do przeprowadzenia podczas zbliżającego się jubileuszu dziesięciolecia Warmińsko-Mazurskiego Paktu.

Wojewódzka Komanda OHP w Olsztynie jest członkiem Paktu od początku jego założenia, czyli od 10 lat. W partnerstwie zrzeszonych jest aktualnie 69 instytucji rynku pracy, urzędów pracy, placówek edukacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucji szkoleniowych oraz uczelni wyższych.

Sukces na Mistrzostwach Europy

Trzech uczestników 15-26 Hufca Pracy w Pile (Wielkopolska WK) – Piotr Woźniak, Jakub Kobus i Dawid Siek odniosło sukcesy na Mistrzostwach Europy w Kickboxingu, które odbyły się w Skopje w Macedonii.

Podopieczni hufca wraz z innymi sportowcami reprezentowali Polskę w drużynie kadry narodowej kadetów i juniorów w kickboxingu. Podczas Mistrzostw zmierzyli się z najlepszymi zawodnikami z Europy. Dawid Siek zdobył brązowy medal w kategorii – 67 kg junior młodszy low kick, Jakub Kobus – brązowy medal w kategorii – 48 kg junior młodszy low kick, natomiast Piotr Woźniak – brązowy medal w kategorii – 51 kg junior młodszy.

Medaliści na co dzień trenują w Klubie Sportowym Sporty Walki Piła pod okiem trenera sekcji kickboxingu Przemysława Drajera i prezesa klubu Przemysława Leńca. Poświęcają temu wiele godzin łącząc obowiązki ucznia, pracownika młodocianego i sportowca. Aby zakwalifikować się do kadry narodowej młodzi sportowcy musieli najpierw wykazać się sukcesami na zawodach ogólnopolskich.

Kromka chleba dla sąsiada

19 września młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu (Lubelska WK), która należy do Koła Caritas „Pomocna dłoń” wraz z opiekunem zbierała produkty spożywcze w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas „Kromka chleba dla sąsiada”. Celem akcji było zgromadzenie żywności, która zostanie przekazana osobom starszym, samotnym i potrzebującym, a także uaktywnienie pomocy sąsiedzkiej i uwrażliwienie społeczeństwa na ich potrzeby i los.

Folklor łączy

W Hufcu Pracy w Gorlicach (Małopolska WK) rozpoczął się 18 września projekt pn. „W świecie folkloru” w ramach programu Erasmus+, który potrwa do 24 września br.

Bierze w nim udział 20 osób w wieku 16-18 lat z Polski i Słowacji. Uczestnicy, którzy zagościli w Gorlicach zakwaterowani zostali w Willi Ludwinów, a opiekę nad nimi sprawują: Pavlina Bačinská, Grzegorz Tumidajewicz oraz Małgorzata Szpera. Młodzież słowacka to uczestnicy Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubowni, polską stronę reprezentują uczestnicy gorlickiego hufca, uczęszczający do szkół branżowych i zasadniczych szkół zawodowych w Bobowej oraz Gorlicach.

Głównym założeniem projektu jest wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, pobudzenie wrażliwości na doznania artystyczne oraz wszechstronny rozwój osobowości uczestników. Ponadto jego ideą jest rozbudzenie ciekawości młodego człowieka i zainteresowania go historią, kulturą oraz tradycją własnego regionu, a także poznanie wielokulturowości obu krajów.

Rekrutacja trwa

Na zaproszenie Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Powiatowego Urzędu Pracy kadra Hufca Pracy z wychowankami oraz pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie (Podlaska WK) uczestniczyła 19 września w spotkaniu z Szefem Wydziału Rekrutacji Oficerem Prasowym Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży mjr. Markiem Dziemiańczukiem.

Spotkanie miało na celu promocję służby wojskowej, szkolnictwa, a także służby przygotowawczej do Wojsk Obrony Terytorialnej. Omówiono podstawowe kryteria rekrutacji do pełnienia służby. Mjr Dziemiańczuk opowiedział jak funkcjonują Wojska Obrony Terytorialnej, przedstawił różne aspekty pracy w służbach oraz płynące z niej korzyści zaznaczając, iż oferta pracy w wojsku skierowana jest także do kobiet. Zapoznał zgromadzoną młodzież z infrastrukturą jednostek, wyposażeniem, sprzętem, wymaganiami i specyfiką służby w nowej formacji. Poruszony został także temat możliwości podjęcia nauki na kursach adekwatnych do umiejętności oraz zainteresowań osoby wchodzącej w szeregi wojska.

Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała ulotki, broszury, informatory z informacjami dotyczącymi naboru i rekrutacji do służby terytorialnej. Część z młodzieży zaraz po spotkaniu pozostała, aby omówić szczegóły rekrutacji.

Goście ze Słowacji

„Moc kultury dawniej i dziś” – to tytuł projektu wymiany międzynarodowej realizowany w dniach 18-24 września przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce w partnerstwie ze Słowacką Szkołą w Niżnej w ramach programu Erasmus+.

Jego głównym założeniem jest umożliwienie spotkania się młodzieży z dwóch państw w jednym regionie, bliskim dla obu narodowości, aby poznać kulturę, obyczaje charakterystyczne dla Orawy oraz części Małopolski, odnaleźć wspólne korzenie wśród rodzin polskich i słowackich, porównać obraz dawnej kultury czy też obyczajów z teraźniejszością, ale głównie ukształtować postawy tolerancji i zrozumienia wobec innych ludzi. Uczestnicy będą mieli możliwość przełamania barier językowych, wymiany doświadczeń zawodowych, poglądów, a także poszukiwania wspólnych wartości i wzorców, co w przyszłości pomoże pokonywać bariery kulturowe.

Pierwszy dzień spotkania w Jabłonce upłynął na wzajemnej integracji i poznaniu się młodzieży. W programie projektu są głównie warsztaty w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, miejscowej Parafii, Krakowie pod hasłem „Edukacja i praca dawniej i dziś”, zakładach produkcyjnych. Młodzi ludzie spotkają się także z artystą ludowym, regionalistą oraz przedsiębiorcą.