Uporządkowali grób Anieli Siedzik – babci legendarnej „Inki”

Pracownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie (Podlaska WK) Małgorzata Jarczewska i Adam Malesza podjęli się z inicjatywy Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta odnowienia zaniedbanego grobu Anieli Siedzik – babci legendarnej „Inki” Danuty Siedzikówny.

Aniela Siedzik pochowana została w 1951 roku na miejscowym cmentarzu w Narewce, w powiecie Hajnowskim. Tam właśnie w leśniczówce w Olchówce k. Narewki mieszkała mała Danuta Siedzikówna razem z rodzicami i swoją babcią. Babcia Aniela Siedzik była centralną postacią całej rodziny i rządziła całym domem twardą ręką. Danusia była bardzo z nią związana.

  

Kiedy  w 1946 roku „Inka” została skazana na karę śmierci mówiła: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba!”.

Nagrobek był bardzo zaniedbany. Został poddany procesowi wzmacniania strukturalnego. Następnie pracownicy oszlifowali części kamienne, odnowili i pomalowali krzyż. Nowy wygląd otrzymały też napisy na kolumnie nagrobkowej, a dodatkowo zabezpieczono chemicznie grób przed zniszczeniem pod wpływem warunków atmosferycznych. Ostatnim etapem prac było uporządkowanie terenu wokół grobu, w tym wyłożenie kruszywem. Pojawiły się też kwiaty i biało-czerwona wstążka.

  

27 sierpnia 2016 roku w Narewce odbyła się uroczystość pobrania ziemi z grobu Anieli Siedzik, babci Danuty Siedzikówny „Inki”.  Ziemia pobrana z grobu Anieli Siedzik została złożona w grobie Danuty Siedzikówny na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

Fotografia główna: 

W kolejności od lewej stoją obok siebie: Eugenia Siedzik i Danusia, siedzą na schodkach Jadwiga i Aniela Siedzik (matka Wacława i Jadwigi), u ich stóp siedzi Irenka Siedzikówna (najmłodsza z sióstr), no i dalej Wacław i Wiesia. Leśniczówka w Olchówce koło Narewki, lato 1939 r.

Szkolenie kadry OHP

W dniach od 26 do 28 czerwca 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyło się ogólnopolskie szkolenie dla przedstawicieli kadry OHP koordynującej kształcenie i wychowanie w wojewódzkich komendach oraz centrach kształcenia i wychowania.

Jego tematem była organizacja procesu kształcenia i wychowania w kontekście zmian restrukturyzacyjnych OHP. Inicjatorem szkolenia była Komenda Główna OHP, którą reprezentowali Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Beata Biały, dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania Sławomir Męcina oraz przedstawiciele biura Grzegorz Zajączkowski i Dorota Słomska.

Pierwszego dnia dyrektor Beata Biały omówiła zmiany w organizacji procesu kształcenia i wychowania w OHP, wskazując m.in. najważniejsze aspekty OHP dotyczące kształcenia i wychowywania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Kolejna prelekcja dotyczyła diagnozy psychologiczno-pedagogicznej jako narzędzia budowania i realizacji wsparcia uczestników OHP. Na koniec pierwszego dnia dyskutowano na temat wskaźników edukacyjnych dotyczących oceny efektywności działań wychowawczych w kontekście planowania i sprawozdawczości.

Drugi dzień podzielono na cztery bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył budowania motywacji i zarządzenia zaangażowaniem pracowników oraz automotywacji i jej wpływu na pracę zespołu, jak również zwiększania własnej efektywności. Kolejnym elementem była motywacja i jej efektywność jako skuteczne narzędzie pracy w zarządzaniu oraz wyznaczanie i osiąganie założonych celów prowadzących do zmiany. – Najważniejszym elementem motywacyjnym w pracy dla większości pracowników i tu nie ma znaczenia branża – są pieniądze. Na drugim miejscu znajdują się pochwały, a na trzecim nagrody. Równie ważne jest poczucie bezpieczeństwa, które daje stabilizacja zawodowa. Istotnym elementem jest też dobra atmosfera w zespole. I to było przedmiotem wykładu oraz dyskusji z kursantami – podkreślała prowadząca szkolenie Joanna Stanisławska, trener biznesu i mediator.

W części warsztatowej uczestnicy podzieleni na grupy mieli za zadanie wybudowanie stabilnej wieży z makaronu, plasteliny i nici. – To ćwiczenie pokazało, czy i jak uczestnicy kursu potrafią i radzą sobie przy wykonywaniu zadań, w których ważna jest praca zespołowa. We wszystkich grupach pojawił się lider, który motywował i inspirował do wykonania zadania. A jego celem było zrobienie stabilnej i jak najwyższej konstrukcji przy użyciu niezbyt wytrzymałych materiałów – powiedziała Milena Korzeniewska, psycholog.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się także: budowanie zespołu w kulturze organizacyjnej i wprowadzanie pożądanej zmiany w postawie pracownika; konflikty w zespole, działania skoncentrowane na rozwiązaniu problemu oraz odpowiedzialność zawodowa w aspekcie cywilnym, karnym, porządkowym, dyscyplinarnym i etycznym; stan realizacji zadań rekrutacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy.

Warsztaty pod hasłem „OHP – wyzwania, organizacja, funkcjonowanie, nadzór” prowadzone przez dyrektor Beatę Biały zakończyły trzydniowe szkolenie w Pleszewie. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu były stosowne certyfikaty.

Olimpiada OHP

W dniach od 11 do 13 czerwca 2019 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbywały się Ogólnopolskie Zawody Sportowe Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

Na starcie zameldowały się 23 zespoły z wojewódzkich komend i centrów kształcenia OHP z całego kraju, w skład których wchodziło po sześcioro zawodników – trzy dziewczęta i trzech chłopców. Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Główna OHP, a rolę gospodarza pełniło Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

Zawody zainaugurowano uroczystym otwarciem na placu apelowym Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Dyrektor placówki Krystian Piasecki oficjalnie powitał wszystkich uczestników wraz z zaproszonymi gośćmi, którzy pojawili się na otwarciu. – Dzisiaj w Pleszewie odbywa się wielkie sportowe święto. Gościmy u siebie 138 zawodników z 23 placówek OHP z całego kraju, którzy przez najbliższe trzy dni będą sprawdzali swoje umiejętności i rywalizowali o najlepsze wyniki w lekkoatletycznych zmaganiach. Życzę wszystkim jak najlepszych wyników i przede wszystkim dobrej zabawy – powiedział.

Pierwszego dnia odbyły się zawody pływackie na krytym basenie w Parku Wodnym Planty, podczas których zawodnicy rywalizowali indywidualnie na dystansie 50 metrów stylem klasycznym i 50 metrów stylem dowolnym. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych przeprowadzono eliminacje w biegu na 100 metrów dziewcząt i chłopców, biegu na 200 metrów dziewcząt i biegu na 400 metrów chłopców. Odbyły się również zmagania w przeciąganiu liny, pokonywaniu toru przeszkód oraz przenoszeniu partnera.

W kolejnym dniu chłopcy rzucali piłką do celu (koszykówka), piłką lekarską w tył i piłką palantową. Dziewczęta również rzucały piłką palantową, skakały w dal, a dodatkowo rzucały lotką do celu. Równocześnie trwały finałowe rozgrywki w piłce siatkowej. Czwartek był dniem finału biegu chłopców i dziewcząt na 100 metrów, dziewcząt na 200 i 1000 metrów oraz chłopców na 400 i 1500 metrów.

Tego dnia odbyło się wręczenie medali, dyplomów i nagród dla młodych sportowców. W kategorii zespołowej pierwsze miejsce zajęła Małopolska WK, na drugim miejscu uplasowała się Świętokrzyska WK, a na trzecim – Lubuska WK.

Na najlepszych zawodników czekały rowery, tablety, głośniki bezprzewodowe oraz sportowe saszetki. Dekoracji laureatów dokonała Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Komendy Głównej OHP Beata Biały, która pogratulowała młodzieży nie tylko dobrej kondycji fizycznej, ale i hartu ducha życząc wszystkim kolejnych sukcesów w sporcie. Gratulacje zawodnikom złożył również dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania KG OHP Sławomir Męcina.

 

Na Jasnej Górze

Spotkaniem na Jasnej Górze, mszą świętą i konferencją słowno-muzyczną pn. „Świadectwo życia” zakończyło się 7 czerwca 2019 r. ogólnopolskie spotkanie kończących edukację uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. Tego dnia młodzieży towarzyszyli Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, dorada Komendanta Renata Wicha, dyrektor wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Beata Biały, dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania KG Sławomir Męcina, Duszpasterz Krajowy OHP ksiądz prałat Jarosław Sroka oraz wojewódzcy komendanci, ich zastępcy, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania oraz duszpasterze i kadra wychowawcza.

Spotkanie, w którym brała udział młodzież z wojewódzkich komend oraz centrów kształcenia i wychowania wyróżniona za wzorową i aktywną postawę rozpoczęło się 5 czerwca w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza”. Dla młodych ludzi przygotowano warsztaty tematyczne „Chrześcijański etos pracy”, których myśl przewodnią stanowił cytat św. Jana Pawła II „Praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem”. Zajęcia podzielono na trzy bloki tematyczne i obejmowały m.in. zagadnienia dotyczące pracy jako powołania, praw i obowiązków człowieka i obywatela oraz uczciwości w wykonywanej pracy. Warsztatom towarzyszyła, będąca zarówno mottem, piosenka Marka Grechuty „Praca”.

W czasie wolnym młodzież integrowała się podczas zajęć rekreacyjnych, ogniska, wspólnych zabaw i śpiewu, biorąc udział w „Dialogach Nikodemowych”, a także wycieczce do Lecho-Landu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Uczczono bohaterów

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wziął udział, na zaproszenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, w uroczystości odsłonięcia pomnika żołnierzy z oddziału NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, które odbyły się 5 czerwca 2019 r. w Starym Grodkowie w woj. opolskim.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej koncelebrowanej przez biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka. Odsłonięcia pomnika ku czci poległych partyzantów dokonali: przedstawiciele rodzin pomordowanych żołnierzy, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, jego zastępca, szef pionu poszukiwań i identyfikacji IPN Krzysztof Szwagrzyk oraz wojewoda opolski Adrian Czubak. Pomnik poświęcili biskup opolski Andrzej Czaja oraz biskup połowy WP Józef Guzdek.

W imieniu rodzin pomordowanych żołnierzy głos zabrała Alicja Reinhard-Flame – córka kpt. Henryka Flamego „Bartka”. Odczytano też listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premiera Mateusza Morawieckiego.

Pomordowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we wrześniu 1946 roku uczczono apelem poległych, salwą honorową i złożeniem wieńców.

Alicja Reinhard-Flame gościła w Warszawie w listopadzie ubiegłego roku na zaproszenie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Podczas wizyty córka „Bartka” zwiedziła Centrum Opatrzności Bożej na Wilanowie, Izbę Pamięci gen. Ryszarda Kuklińskiego, Muzeum Duszpasterstwa Wojskowego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Mokotowie oraz Muzeum Katyńskie. Złożyła też kwiaty na grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz w Panteonie – Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych na Wojskowych Powązkach.

Foto u samej góry: Sławek Kasper IPN

Gala Konkursu Papieskiego

4 czerwca 2019 r. w Wadowicach wręczono nagrody laureatom XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” organizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy dla uczestników OHP oraz młodzieży szkolnej z całej Polski.

Gala finałowa rozpoczęła się od mszy świętej w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, której przewodniczył Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski przy asyście Krajowego Duszpasterza OHP ks. prałata Jarosława Sroki, Wojewódzkiego Duszpasterza Małopolskiej WK ks. Rafała Bobka, ks. infułata Jakuba Gila i ks. infułata Stanisława Jaśkowca.

W homilii wygłoszonej do zebranych Arcybiskup przypomniał przemówienie wygłoszone przez Papieża Polaka w Wadowicach, a mówiące o istocie wartości, które każdy nosi w sobie i powinien przekazywać światu. Na zakończenie nabożeństwa Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek wraz z młodzieżą złożył podziękowanie Metropolicie Krakowskiemu za przybycie i skierowane słowa.

Po mszy świętej zgromadzeni przeszli na wadowicki rynek pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Uroczysta gala podsumowująca odbyła się w Wadowickim Centrum Kultury. Zgromadzonych laureatów, sponsorów oraz zaproszonych gości przywitali komendant Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny oraz Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek. Następnie głos zabrał Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, który pogratulował nagrodzonym jednocześnie zachęcając ich do czerpania z ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z bogatego nauczania św. Jana Pawła II. Słowo do zebranych skierowali również Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer oraz Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński. Krótki komentarz do werdyktu wygłosił przewodniczący Jury XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wśród obecnych byli także m.in.: zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Doradca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzcy Komendanci: Dolnośląskiej WK – Bernadetta Brożyna, Opolskiej WK – Dariusz Medoliński, Podkarpackiej WK – Jerzy Cypryś oraz Podlaskiej WK – Adam Romatowski, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy Przemysław Wróbel.

Na konkurs wpłynęło 489 prac, w tym 389 prac uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (226 fotograficznych, 163 plastycznych) oraz 100 prac młodzieży szkolnej (19 fotograficznych, 81 plastycznych). Dokonując oceny komisja brała pod uwagę zgodność tematu pracy z tematyką konkursu, wartość artystyczną pracy, oryginalność podejścia do tematu, samodzielność wykonania, estetykę. Ogółem nagrodzono 50 osób. Jak co roku organizatorzy mogli liczyć na pomoc patronów i sponsorów, którzy ufundowali nagrody w postaci laptopów, tabletów, smartfonów, aparatów fotograficznych, albumów i wielu innych wartościowych rzeczy.

W części artystycznej galę finałową uświetnił występ laureatów Festiwalu Twórczości Artystycznej „Wiosna Kulturalna OHP” z hufców pracy w Oświęcimiu, Limanowej i Skomielnej Białej. Po wręczaniu nagród dokonano uroczystego otwarcia wernisażu. Goście i młodzi artyści mogli podziwiać wystawę prac fotograficznych i plastycznych, jak również otrzymać na pamiątkę okolicznościowy album zawierający nagrodzone prace. Na zakończenie laureaci i goście zostali zaproszeni do zwiedzania Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Nagrodzeni

Kategoria FOTOGRAFIA – UCZESTNICY OHP

I MIEJSCE 
Mateusz Sałapatek – 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach, „Dzień dzisiejszy”

II MIEJSCE 
Angelika Czopek – 6-32 Hufiec Pracy w Limanowej, „Rozmowa z Bogiem”

III MIEJSCE
Wiktoria Patryarcha – 5-2 Hufiec Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, „Puściły węzły”
Michał Cempla – 6-17 Hufiec Pracy w Oświęcimiu, „Bóg”
Agata Bochenek – 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu, „Jesteś”
Sylwia Trynkoś – 16-4 Środowiskowy Hufiec Pracy w Łobzie, „Niech zstąpi Duch Twój”

WYRÓŻNIENIA JURY
Maciej Woźniak – Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie, „Niech Duch Twój mnie chroni”
Marta Kędroń – 6-32 Hufiec Pracy w Limanowej, „Z krzyżem bliżej do Boga”
Nikola Miłak – 5-2 Hufiec Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, „Niech zstąpi Duch Twój”
Wiktoria Opielowska – 6-5 Hufiec Pracy w Krakowie, „O najmilszy z gości”
Julia Mydlarz – 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach, „W przyszłość”
Daria Czekaj – 6-18 Hufiec Pracy w Kętach, „Odnów oblicze ziemi, tej ziemi”
Aleksandra Spórna – 6-10 Hufiec Pracy w Myślenicach, „Odnów oblicze ziemi”
Paulina Cichocka – 12-35 Hufiec Pracy w Sosnowcu, „Módl się za nami”
Klaudia Wanat – 9-10 Hufiec Pracy w Krośnie, „W Duchu Świętym”

WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORÓW
Wojciech Zagórski – 6-25 Hufiec Pracy w Bochni, „Przyszłość zaczyna się dzisiaj”
Angelika Wojtas – 6-38 Hufiec Pracy w Gorlicach, „Przyjdę do Was powtórnie”
Piotr Szczepaniec – 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej, „Bądź przy mnie zawsze”Kategoria

Kategoria FOTOGRAFIA – MŁODZIEŻ SZKOLNA

I MIEJSCE 
Kamil Lorek (19 lat), Rybarzowice, „Duch Święty i ta ziemia”

Kategoria PLASTYKA – UCZESTNICY OHP

I MIEJSCE
Klaudia Chmielewska – 10-6 Hufiec Pracy w Augustowie, „…odnowi oblicze ziemi”

II MIEJSCE 
Magdalena Kępiak – 6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu, „Wyrwij murom zęby krat, …”
Piotr Magas – Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, „Pod Twoją opiekę”

III MIEJSCE
Natalia Cudak – 6-24 Hufiec Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, „Niech zstąpi Duch Twój…”
Izabela Ciesielska – 5-15 Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli, „Niech zstąpi Duch Twój”
Ewa Chmielewska – 10-5 Hufiec Pracy w Grajewie, „Pielgrzymki do Ojczyzny”
Emilia Strąk – 6-8 Hufiec Pracy w Krakowie, „Piecza Ducha Świętego”

WYRÓŻNIENIA JURY
Mateusz Tkaczyk – 9-17 Hufiec Pracy w Stalowej Woli, „Ziemia-planeta Ducha Świętego”
Kamil Maniek – 6-2 Hufiec Pracy w Niepołomicach, „I zstąpił Duch”
Nikola Jedut – 3-3 Środowiskowy Hufiec Pracy we Włodawie, „Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc”
Gabriela Laskowska – Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, Tej ziemi!”
Maja Radecka – 16-6 Hufiec Pracy w Wałczu, „Ześlij nam Panie światło Ducha Świętego”
Dawid Rosiński – Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, „Papieski gołąb”
Karol Mulik – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie, „Odnowione oblicze”

WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORÓW
Tomasz Kulczyk – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini, „Jeszcze będzie pięknie”
Alicja Łapińska – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie, „Niech zstąpi Duch Twój”
Natalia Grzybek – 6-6 Hufiec Pracy w Proszowicach, „Droga ku świętości”

Kategoria PLASTYKA – MŁODZIEŻ SZKOLNA

I MIEJSCE 
Wiktoria Rypkowska (19 lat), Gminne Centrum Kultury „Powozownia”, Radziejowice, „Gołębica nad szlakiem górskim Jana Pawła II”

II MIEJSCE 
Weronika Grodzka (17 lat), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Cerekwica Nowa, „Światło nadziei”

III MIEJSCE 
Lena Stronias (8 lat), Szkoła Podstawowa nr 6, Żyrardów, „Odnowieni i zjednoczeni”
Bartłomiej Rypkowski (16 lat), Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego, Radziejowice, „Umocnieni Duchem Świętym”
Andrzej Jasiewicz (10 lat), Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju , Oświęcim, „Duchu Święty przyjdź-prosimy”
Kinga Bakłażec (14 lat), Szkoła Podstawowa nr 1, Bieruń, „Ten kraj umiłowałem”

WYRÓŻNIENIA JURY
Hanna Pia Michalska (9 lat), Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, Pyskowice, „Odnowa przez świętość”
Gabriela Paluchowska  (12 lat),  Szkoła Podstawowa nr 6, Żyrardów, „Umocnieni Duchem Świętym”
Marcelina Rutkowska (10 lat), Szkoła Podstawowa nr 6, Żyrardów, „Zasłuchani”
Błażej Gniazdowski (11 lat), Czyżew, „Niech zstąpi Duch Twój”
Angelika Klimowska (14 lat), Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły, Barwałd Górny, „Odrodzenie”
Weronika Dubel (8 lat), Szkoła Podstawowa, Woźniki, „Spotkanie”
Nikola Zawartka (17 lat), III Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego, Kraków, „Moc słowa”
Izabela Kozak (17 lat), III Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego, Kraków,„Witraż”

Dzień Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera

1 czerwca 2019 roku delegacje jednostek OHP brały udział w organizacji stoiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pikniku z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w Warszawie w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wszystkie działania jednostek koordynowała Komenda Główna OHP.

Już po raz siódmy ogrody Kancelarii Premiera zostały otwarte dla dzieci i ich opiekunów. To właśnie dla nich kadra Lubelskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Mazowieckiej i Wielkopolskiej, a także Centrów Kształcenia i Wychowania w Pleszewie i Dobieszkowie przygotowała mnóstwo atrakcji – od licznych dekoracji po stoiska, przy których dzieci mogły się pobawić. Dodatkowo ciasteczka dla gości pikniku upieczono w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku.

Największą popularnością cieszyło się malowanie toreb i koszulek według szablonów, wyrób przypinek oraz strefa malucha. Te wszystkie atrakcje zapewnili przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Komendy z Wojewódzką Komendant Małgorzatą Taranowicz na czele. Z kolei Wielkopolską Komendę reprezentowali: Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski i pracownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie. Przygotowane przez nich stoisko z wyrobami wyplatanymi z wikliny promowało m.in. ginący zawód plecionkarza. Dzieci odwiedzające Wielkopolan mogły przy wsparciu instruktorów wypleść koszyczek, osłonkę na doniczkę bądź kwiatek. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – dzieci wyplatając samodzielnie swoje prace wykorzystywały kreatywność ćwicząc sprawność rąk i wyobraźnię. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się również pozostałe atrakcje, jak zaplatanie kolorowych warkoczyków, przygotowywanie biżuterii, ozdób do włosów i łapaczy snów (Lubelska WK); malowanie buziek i figurek (CKiW w Dobieszkowie); czy warsztaty plastyczne, lepienie i zdobienie gliny oraz duże bańki mydlane (Mazowiecka WK wraz z komendantem Wiesławem Leszko).

Także na najmłodszych milusińskich, którzy odwiedzali stoisko wspólnie ze swoimi rodzicami czekała specjalnie zaprojektowana strefa malucha, w której wspaniałą zabawę zagwarantowała kadra Kujawsko-Pomorskiej WK oraz specjalnie przygotowane przez Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie meble i akcesoria do zabawy.

Ponadto odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą Ochotniczych Hufców Pracy oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

« 1 z 2 »

Najsprawniejszy w zawodzie

Od 28 do 31 maja 2019 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Pasłęku odbywał się ogólnopolski konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii fryzjer oraz w zakresie BHP z elementami prawa pracy, który zorganizowały wspólnie Komenda Główna OHP i Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP.

16 fryzjerów oraz 16 uczestników konkursu w zakresie BHP z elementami prawa pracy, ze wszystkich Wojewódzkich Komend, przystąpiło 29 maja do testu z wiedzy teoretycznej, po którym na fryzjerów czekało dodatkowo zadanie praktyczne. Odbyło się ono w sali Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu, gdzie przygotowano 16 stanowisk fryzjerskich. Na początku rywalizacji przyszli fryzjerzy zmierzyli się z zadaniem na główkach fryzjerskich, następnie wykonywali fryzurę inspirowaną kulturą ludową. Efekty ich pracy na czerwonym dywanie zaprezentowały modelki w strojach ludowych. Członkowie komisji, jak i zgromadzeni goście po zakończeniu zadań praktycznych, z uznaniem ocenili poziom wiedzy i umiejętności prezentowany przez rywalizujących uczestników.

Na zakończenie odbył się profesjonalny pokaz barberski oraz występ zespołu „Szalone małolaty” z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu.

Obok zmagań konkursowych uczestnicy mieli również okazję do zwiedzenia elbląskiej starówki, gdzie odwiedzili m.in. Muzeum Archeologiczne. Wzięli też udział w całodniowej wycieczce do Gdańska, podczas której poznali najważniejsze zabytki Starego Miasta oraz zwiedzili Westerplatte. Dodatkowo zorganizowano warsztaty folklorystyczne.

30 maja odbyło się zakończenie konkursu, na które przybyło wielu gości, m.in. Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski oraz zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Tomasz Kawałko. Obecni byli również dyrektorzy pasłęckich i elbląskich szkół oraz lokalnych instytucji współpracujących z OHP.

Po części artystycznej stanowiącej wstęp do uroczystości głos zabrał Wojewódzki Komendant Dariusz Rudnik, który pogratulował uczestnikom odwagi potrzebnej do wzięcia udziału w zmaganiach konkursowych oraz posiadanej wiedzy i umiejętności. Laureatów konkursu przedstawił zastępca Wojewódzkiego Komendanta Paweł Kowszyński.

W zawodzie fryzjera pierwsze miejsce przyznano Oldze Sukhenko z Małopolskiej WK, drugie – uczestniczce Świętokrzyskiej WK Katarzynie Wala, a trzecie – Paulinie Woźniak, reprezentantce Warmińsko-Mazurskiej WK.

Wśród uczestników konkursu z zakresu BHP z elementami prawa pracy pierwsze miejsce zdobył Dawid Wadas z Opolskiej WK, drugie – reprezentantka Śląskiej WK Aneta Piszczek, natomiast trzecie – Natalia Mamrot z Łódzkiej WK. Zwycięzcy otrzymali z rąk Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz przedstawicielki Komendy Głównej OHP – Danuty Dąbkowskiej pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu – pamiątkowe dyplomy i upominki. Specjalną nagrodę dla zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii BHP z elementami prawa pracy ufundowaną przez Okręgową Inspekcję Pracy wręczył zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Tomasz Kawałko. Natomiast najlepsza fryzjerka została uhonorowana nagrodą ufundowaną przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Specjalną nagrodę dla wyróżnionej przez siebie uczestniczki konkursu w zawodzie fryzjera Karoliny Chobot przyznał członek komisji konkursowej, elbląski fryzjer i absolwent Środowiskowego Hufca Pracy Cezar Żak.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

Konkurs jest jednym z działań OHP mających na celu upowszechnianie nauki zawodu i kształcenia dobrych fachowców. Jego głównym zadaniem jest również stworzenie uczestnikom OHP kończącym w roku 2019 cykl kształcenia możliwości sprawdzenia poziomu przygotowania do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych.

No Images found.

100. rocznica

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wziął udział w odbywającej się 28 maja 2019 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie uroczystości z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy została powołana do życia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 3 stycznia 1919 r. Jej zadaniem jest kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W swoim wystąpieniu główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek powiedział „Wkraczamy w drugie stulecie z poczuciem troski o pracowników. To stanowiło podstawę istnienia inspekcji pracy u jej zarania i dotyczy czasów współczesnych. Kierunek działaniom urzędu nadają słowa św. Jana Pawła II, które widnieją na sztandarze inspekcji: Ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek”.

Z okazji jubileuszu Komendant Główny OHP wręczył głównemu inspektorowi pracy ozdobną skrzynkę z okuciami zawierającą kute elementy przybornika na biurko wykonaną przez uczestników Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

Głównym punktem uroczystości było uhonorowanie zasłużonych pracowników PIP odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, które wręczyła szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska. Odczytano też listy gratulacyjne od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Gratulacje złożyli także sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, poseł Janusz Śniadek oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Foto: Państwowa Inspekcja Pracy

Finał w Gołdapi

W dniach od 21 do 24 maja 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbył się finał ogólnopolskiego konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategoriach kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Jego organizatorem była Komenda Główna OHP w Warszawie we współpracy z gołdapskim Centrum. Celem konkursu było sprawdzenie poziomu przygotowania zawodowego uczestników do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, do których przystąpią pod koniec roku szkolnego.

Do rywalizacji przystąpili reprezentanci 16 WK OHP – laureaci eliminacji wojewódzkich. Najpierw młodzież zmierzyła się z testem wiedzy, po czym przyszedł czas na część praktyczną. Kucharze przygotowywali krem z marchewki z pestkami dyni i fetą, roladki drobiowe ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i sosem serowym, sałatę masłową z rzodkiewką i śmietaną. Z kolei zadaniem mechaników było diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, pomiar elementów układu hamulcowego, ocena stanu technicznego (weryfikacja) elementów układu hamulcowego. Suma punktów z obu części stanowiła punktację końcową zespołu.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały komisje, które w efekcie swojej pracy wyłoniły zwycięzców w każdej z kategorii. Wśród mechaników pojazdów samochodowych pierwsze miejsce zdobył Kamil Skoczyk z Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy, drugi był Patryk Kozikowski z Podlaskiej WK, a trzeci – Adrian Garlacz z Pomorskiej WK (laureaci na zdjęciu u samej góry). W kategorii kucharz najlepszy był zespół z Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi – Michał Rakowski i Damian Witkowski (na zdjęciu obok). Tuż za nimi uplasowała się reprezentacja Wielkopolskiej WK – Aleksandra Tomczak i Barbara Błaszczyk, a trzecie miejsce należało do Klaudii Matejskiej i Wiktorii Bracik ze Świętokrzyskiej WK.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Główną OHP w Warszawie. Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy i drobne upominki.

Podczas pobytu w Gołdapi organizator zagwarantował szereg atrakcji. Zorganizowano wycieczkę do Wilczego Szańca w Gierłoży oraz do Świętej Lipki i Kętrzyna. W wolnym czasie młodzież zwiedziła też Gołdap.