Nowy rok, nowe warsztaty

Inauguracja nowego roku szkoleniowego 2019/2020 Świętokrzyskiej WK połączona z otwarciem nowoczesnych Warsztatów Szkoleniowych Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach odbyła się 1 października.

Mszę Świętą w miejscowym Kościele pw. Wszystkich Świętych koncelebrował biskup pomocniczy diecezji radomskiej ks. Biskup Piotr Turzyński. Towarzyszyli mu Duszpasterz Krajowy OHP ks. Prałat Jarosław Sroka, Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Dariusz Jarliński oraz proboszcz parafii ks. Marek Bartosiński. Oprawę liturgii przygotowali podopieczni Ośrodków Szkolenia i Wychowania w Starachowicach i Jędrzejowie. Młodzież klas pierwszych, która w tym roku wstępuje w szeregi Ochotniczych Hufców Pracy, złożyła uroczyste ślubowanie.

Wojewódzka Gala Inaugurująca Rok Szkoleniowy 2019/2020 odbyła się w nowym budynku starachowickiego Ośrodka, który przecięciem wstęgi oficjalnie otworzyli: poseł Krzysztof Lipiec, senator Krzysztof Słoń, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury w Komendzie Głównej OHP Wojciech Boratyński, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Surmacz, ks. Biskup Piotr Turzyński, Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach Jacek Sabat, kierownik OSiW w Starachowicach Agnieszka Kuś.

Ks. Biskup Piotr Turzyński poświęcił budynek, pomieszczenia warsztatów oraz krzyże, które zostaną umieszczone w salach dydaktycznych. Zebrani goście zwiedzili obiekt oraz obejrzeli wystawę fotografii dokumentującą budowę. Goście mogli wpisywać się również do księgi pamiątkowej .

Budowa nowoczesnych Warsztatów Szkoleniowych była możliwa dzięki sfinansowaniu inwestycji przez Komendę Główną OHP w Warszawie. Prace nad inwestycją trwały od 2016 roku. Dziś obiekt o niemal 700 mpowierzchni użytkowej zapewni dla blisko 300 uczestników OHP praktyczną naukę zawodu. Sale fryzjerska, mechaniczna i budowlana są wyposażone w najnowszy sprzęt. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna pomoże młodzieży OHP wejść na rynek pracy z doświadczeniem, które zdobędzie m.in. właśnie na warsztatach.

Poseł Krzysztof Lipiec odczytał przygotowany specjalnie na tę uroczystość list od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopy, natomiast Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek odczytała list od Sekretarza Stanu w MRPiPS Stanisława Szweda.

Zebrani mogli obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą kolejne etapy budowy warsztatów szkoleniowych. Specjalne upominki przekazali senator Krzysztof Lipiec oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Za zaangażowanie i wysiłek włożony w proces związany z realizacją budowy Warsztatów Szkoleniowych w Starachowicach Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury w KG OHP Wojciech Boratyński wręczył kierownikowi OSiW Agnieszce Kuś oraz kierownikowi Pionu Organizacyjno-Administracyjnego w ŚWK OHP w Kielcach Mirosławie Stańczyk Nagrodę Komendanta Głównego OHP.

Specjalne grawertony przekazano: posłowi Krzysztofowi Lipcowi, z-cy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Markowi Surmaczowi, projektantowi Monice Perchel oraz wykonawcy Zdzisławowi Grzegolcowi. Dodatkowo list gratulacyjny i podziękowania za wieloletnią pracę w OHP wręczono Fryderykowi Wywiałowi.

Część artystyczną przygotowała młodzież ze starachowickiego Ośrodka. Znalazły się w niej piosenki o kończących się wakacjach, sentymentalne, ale także w duchu patriotycznym przypominające wojenne wydarzenia wrześniowe. Uczestnicy przygotowali także prezentację multimedialną podsumowującą ich najciekawsze wydarzenia i wyjazdy.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście mogli spróbować tortu wykonanego przez młodzież OHP  uczącą się zawodu kucharza.

Wśród obecnych byli także: Doradca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie Wiesław Leszko, Prezes Starachowickiej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Marcin Perz, a także dyrektorzy jednostek samorządowych z terenu miasta i powiatu starachowickiego, kadra ŚWK OHP w Kielcach oraz młodzież.

 

Rada Rynku Pracy

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta odbyło się 27 września w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Wśród gości zaproszonych na posiedzenie przez wiceprezydenta Piotrkowa, będącego jednocześnie przewodniczącym Rady, Andrzeja Kacperka znalazła się też Wojewódzka Komendant OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günter.

W swoim wystąpieniu Bogdan Ścibut przybliżył członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy kierunki rozwoju instytucji, którą kieruje, wyzwania, które przed nią stoją oraz zaplanowane zadania na najbliższy czas. Wystąpienie zostało pozytywnie ocenione przez członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, którzy wcześniej nie mieli pełnej wiedzy, jaką rolę pełnią Ochotnicze Hufce Pracy jako jednostka rynku pracy.

W trakcie posiedzenia omówiono również sytuację na piotrkowskim rynku pracy oraz działania miejscowego Powiatowego Urzędu Pracy mające na celu zmniejszenie bezrobocia lub ograniczenie jego skutków.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Upamiętnienie śp. pułkownika Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” było celem uroczystości 22 września 2019 r. w Rogowie (gmina Radowo Małe, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie).

Andrzej Kiszka ps. „Leszczyna”, „Dąb” (1921-2017) to jeden z najdłużej walczących „żołnierzy wyklętych”. Od 1941 r. działał w polskim podziemiu niepodległościowym (BCH, AK, NOW, NZW) na terenie Lubelszczyzny. Na mocy amnestii z 1947r. ujawnił się, ale wkrótce po raz kolejny wrócił do konspiracji. Przez następne 15 lat skutecznie wymykał się komunistycznej bezpiece. Został aresztowany dopiero w grudniu 1961 r. Skazany za działalność niepodległościową, w komunistycznych więzieniach spędził 9 lat. W pełni zrehabilitowany w 2018 r. Od 1971 był rolnikiem w Siennie Dolnym, wsi na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego. W 2007 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W odsłonięciu tablicy pamiątkowej z biogramem płk. Andrzeja Kiszki wziął udział Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. Tablica została wykonana ze środków pochodzących ze zbiórki „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych” zebranych przez członków i sympatyków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. Wśród uczestników uroczystości obecni byli ci z naszych rodaków, którzy bezinteresownie, w podziękowaniu za służbę Ojczyźnie, wspierali płk. Andrzej Kiszkę i Jego najbliższych.

  

Rodzina Razem w Zabrzu

Pod takim hasłem odbył się już po raz czwarty piknik rodzinny w Zabrzu. Impreza została zainicjowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy aktywnym udziale Śląskiej Wojewódzkiej Komendy, która zorganizowała strefę dla dzieci.

W wydarzeniu uczestniczyła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa. – Mam nadzieję, że młodsze i starsze dzieci będą się dobrze bawić w naszej pełnej atrakcji strefie. Życzę Państwu dobrego dnia i wspaniałego spędzonego wspólnie czasu – mówiła podczas spotkania z rodzinami minister Bożena Borys-Szopa.

Dla najmłodszych uczestników przewidziano pokaz baniek, zabawy klockami XXL oraz gry z z animatorami. W kolorowym miasteczku z logo 500+ kadra Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zorganizowała zaplatanie warkoczyków w kąciku fryzjerskim, malowanie twarzy, tworzenie przypinek i wiele innych atrakcji. Podczas wydarzenia starsze dzieci korzystały ze strefy warsztatowo-edukacyjnej, w której można było wykonać maski i odlewy z gipsu, łapacze snów, bransoletki, magnesy, etui na telefon z filcu i wiele innych drobiazgów. Chętni wzięli udział w warsztatach pierwszej pomocy, rodzinnych konkursach plastycznych i sportowych oraz w lekcji zumby.

Cele pikniku to: promowanie wartości rodzinnych, zachęta do wspólnego spędzenia czasu i integracji rodziny, jak również promocja programów polityki społecznej o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

No Images found.

 

Nowa siedziba Podlaskiej WK

19 września uroczyście otwarto nową siedzibę Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Podczas powitania Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski szczególne podziękowania przekazał m.in. Prezydentowi Białegostoku za udostępnienie działki pod budowę oraz wspieranie przedsięwzięcia; autorowi projektu Maciejowi Dybackiemu oraz przedstawicielowi generalnego wykonawcy firmy Dynamik, Mariuszowi Pawłowskiemu, za szybkie i sprawne zrealizowanie inwestycji.

Podczas licznych wystąpień zgromadzeni goście składali życzenia i gratulacje za powstanie w tak szybkim tempie nowoczesnej i jedynej w skali kraju inwestycji sfinansowanej ze środków publicznych. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podkreślił, że OHP pełni ważną rolę wychowawczą dla młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych i potrzebującej wsparcia. Dyrektor Departamentu Rynku Pracy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Ewa Flaszyńska, przyłączając się do życzeń, odczytała List Gratulacyjny od Sekretarza Stanu MRPiPS Stanisława Szweda, który wyraził nadzieję, iż poprawa warunków lokalowych wpłynie na ulepszenie jakości działań na rzecz młodych ludzi, jak również na zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy.

Z kolei Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, składając życzenia w imieniu własnym oraz Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta, stwierdził iż Podlaska WK OHP posiada teraz siedzibę na miarę XXI w. i że sukcesywnie wdraża nowe programy, które poprawiają efektywność pracy na rzecz młodzieży. Poseł Lech Antoni Kołakowski wspomniał, iż powstanie nowej siedziby OHP wiąże się z bardzo dobrze zainwestowanymi środkami finansowymi z budżetu państwa. Wyraził też uznanie dla OHP za dotychczas podejmowane działania, sukcesy i inicjatywy. Przyłączając się do życzeń, głos zabrali również Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Tomasz Szaweluk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wśród obecnych na uroczystości znaleźli się m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z woj. podlaskiego, instytucji administracji publicznej i służb mundurowych, reprezentanci wykonawców inwestycji, kadra kierownicza OHP oraz podopieczni Hufca Pracy w Białymstoku.

Po uroczystym otwarciu i wystąpieniach gości odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, zaś wojewódzki duszpasterz OHP ks. Jan Nikodem Hołodok poświęcił nowe pomieszczenia. Następnie zebrani zwiedzali gmach i wystawę fotografii dokumentujących budowę obiektu. Goście wpisali się też do Księgi Pamiątkowej. Podczas uroczystości można było również zapoznać się z ofertą programową funkcjonujących w nowej siedzibie jednostek OHP.

Oprócz Wojewódzkiej Komendy OHP w budynku przy ulicy Trawiastej 20 B w Białymstoku działać będą także: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Hufce Pracy, Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) oraz Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”.

Piknik rodzinny

W sobotni poranek 14 września na rynku w Tarnowskich Górach odbył się piknik rodzinny zainicjowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kadra Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP włączyła się po raz kolejny w organizację imprezy. We współpracy z pracownikami Urzędu Miasta stworzyła tzw. strefę dla rodzin, w której odbywały się gry i zabawy dla starszych i młodszych dzieci. W kolorowym miasteczku z logo 500+ znalazły się dmuchane zabawki, kolorowe poduchy, mini zjeżdżalnie, baseny z piłeczkami oraz inne drobiazgi, które przyciągały uwagę maluchów.

Kadra Śląskiej Komendy OHP wraz z animatorami zapraszała do wzięcia udziału w licznych atrakcjach, jak zaplatanie warkoczyków w kąciku fryzjerskim, malowanie twarzy, tworzenie kolorowych bransoletek i naszyjników, przypinki, baloniki oraz gry i zabawy w strefie malucha. Do miasteczka, ku ogromnej uciesze uczestników, zawitali również strażacy.

Z rodzinami spotkała się Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa, która w swoich wypowiedziach podkreślała: – Na Śląsku wiemy, że o rodzinę należy dbać, pielęgnować ognisko domowe, żeby dzieci mogły rozwijać swoje talenty i kreatywność. To właśnie z siły rodziny dzieci mogą czerpać najlepsze wzorce – miłość, szacunek i wzajemne wsparcie. Wzajemne wsparcie w rodzinie jest czymś naturalnym. Pikniki takie jak ten to doskonała okazja do zabawy dla dzieci, ale też do rozmowy z rodzinami.

Otwarcie sali strzeleckiej

13 września w Nowym Sączu odbyło się uroczyste otwarcie strzeleckiej sali ćwiczebnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP (Małopolska WK). Pomieszczenie będzie służyć do treningów, a także umożliwiać organizację zawodów w strzelaniu z broni pneumatycznej.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Dyrektor Wykonawczy do spraw administracji i infrastruktury Komendy Głównej OHP Wojciech Boratyński (na zdjęciu u góry po lewej) oraz Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek w towarzystwie kierowniczki OSiW Danuty Romanek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Agaty Fołty oraz najlepszych strzelców i kandydatów spośród przebywającej w ośrodku młodzieży.

Otwarciu towarzyszyły minizawody, które poprowadził instruktor i wychowawca Piotr Urbański. Najlepsze wyniki osiągnęli Paulina Jarecka i Karol Kania. Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy. Zgłosili również chęć uczestnictwa w zajęciach koła strzeleckiego.

  

 

Na dożynkach w Radawcu

8 września podczas Dożynek Wojewódzkich na lotnisku w Radawcu pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy z Lublina, Chełma i Lubartowa zorganizowali animacje i zabawy dla dzieci przy stanowiskach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej promujących rządowy program Rodzina 500+.

Kadra OHP pomogła ustawić i przygotować namioty ze stanowiskami do zabaw oraz ogródek dla maluchów, a w trakcie dożynek prowadziła dla dzieci animacje. Pracownikom towarzyszył zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Przemysław Jaśkiewicz.

Najmłodsi uczestniczy chętnie brali udział w przygotowanych atrakcjach: rysowali, wykonywali przypinki, puszczali i podziwiali bańki mydlane, budowali konstrukcje z dużych klocków, bawili się na placu zabaw. Powodzeniem cieszyło się też malowanie buziek. Rodzice w tym czasie mogli odpocząć na leżakach pod parasolami oznaczonymi logo 500+.

Strefę zabaw odwiedził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, który uczestniczył w Dożynkach Wojewódzkich.

Program imprezy był bogaty. Odbył się korowód delegacji dożynkowych z powiatów i gmin województwa lubelskiego, obrzęd dożynkowy, biskup Józef Wróbel odprawił uroczystą mszę świętą, wręczono również odznaczenia i medale, przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy wieniec. Obchody dożynek uświetniły występy na scenie.

Korowód dożynkowy witali: poseł Sylwester Tułajew, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarki, Starosta Powiatu Lubelskiego Zdzisław Antoń oraz starostowie dożynek Katarzyna Pańczuk-Drozd i Jarosław Miściur – rolnicy z powiatu lubelskiego.

Dożynkom towarzyszyła prezentacja powiatów i gmin, szkół i służb mundurowych, wystawa maszyn rolniczych, wesołe miasteczko, liczne stoiska gastronomiczne i kiermasze.

Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski oraz Podlaski Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski, wzięli udział w obchodach XIX Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, który odbył się 6 września w Białymstoku.

W tegorocznym marszu wzięło udział ok. 10 tysięcy osób. Oprócz członków Związku Sybiraków z kraju i zagranicy oraz młodzieży (także ze szkół noszących imię Sybiraków), wśród uczestników byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, hierarchowie kościelni, reprezentanci służb mundurowych oraz poczty sztandarowe.

Główną częścią uroczystości był przemarsz uczestników ulicami Białegostoku, spod Pomnika Katyńskiego do kościoła Ducha Świętego. Tam, pod Grobem Nieznanego Sybiraka złożono kwiaty i zapalono znicze. Odczytano także apel pamięci, a przybyli goście zabrali głos.

Okolicznościową wiązankę kwiatów w imieniu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Szopy złożyli zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski oraz Podlaski Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski. Uroczystościom towarzyszyły także tematyczne wystawy plenerowe.

Okrągły Stół Edukacyjny

Doskonalenie kształcenia w systemie oświaty było jednym z tematów obrad Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, który odbył się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Organizatorami Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych są wojewodowie i kuratorzy oświaty. To na ich zaproszenie o oświacie dyskutują przedstawiciele: samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, związków zawodowych, samorządów, a także pracodawcy.

Celem spotkań jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ujęciu kolejnego etapu reformy. W naradzie, która odbyła się 5 września udział wzięli: Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz m.in. Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP Wiesław Leszko.

Komendant Leszko zapoznał zgromadzonych z ofertą wychowawczą i opiekuńczą jednostki. Zainteresowani mogli dowiedzieć się na temat szerokiego wachlarza kompleksowych działań w zakresie edukacji, wychowania oraz zatrudniania młodzieży, jakie prowadzi OHP.

OHP świadczy usługi z zakresu pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, których celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie planowania przyszłości zawodowej oraz nabycie przez młodzież umiejętności aktywnego poruszania na rynku pracy – mówił Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP.

Podczas spotkania goście otrzymali także informacje o podstawowych zadaniach, realizowanych ramach programów wychowawczych, kulturalno-oświatowych, czy propozycjach zajęć sportowych. Uczestnicy potwierdzili, że większość samorządów poradziła sobie z wdrożeniem reformy edukacji.