Lubelscy Aktywni

23 uczestników ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP spotkało się 17 października w Lublinie na Wojewódzkim Zjeździe Aktywnych Młodzieży OHP.

Spotkanie było okazją do przedstawienia Rad Młodzieży z jednostek i poznania się uczestników, przeprowadzenia dyskusji na temat pomysłów na inicjatywy samorządowe, które wpisują się w konkurs Ochotniczych Hufców Pracy „Aktywność – dobry wybór”, a także wzięcia udziału w warsztatach integracyjnych. Podczas zjazdu wybrano członków Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP. Przewodniczącą została Agnieszka Pachcińska z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu.

Jesienny zjazd Aktywnych poprzedza pracę samorządów w jednostkach nad inicjatywami samorządowymi w bieżącym roku szkolnym. Drugi zjazd planowany jest na wiosnę przyszłego roku.

Wspólna historia

W niezwykłej lekcji historii wzięli udział 17 października uczestnicy Hufca Pracy w Chełmie (Lubelska WK). Wspólnie z młodzieżą z chełmskich szkół uczestniczyli w konferencji „Być człowiekiem. Historia przyszłości”, która zgromadziła niemal 200 młodych Polaków i Ukraińców.

Rozmawiano na ważne i kontrowersyjne tematy o trudnych momentach wspólnej historii Polski i Ukrainy – rzezi wołyńskiej oraz przymusowym wysiedleniu Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków w ramach Akcji „Wisła”. Wypowiadali się przedstawiciele młodzieży z obydwu krajów, odbyły się również trzy interesujące wykłady na temat relacji polsko-ukraińskich na Chełmszczyźnie na przestrzeni XX wieku, sytuacji mniejszości ukraińskiej na terenie Lubelszczyzny po Akcji „Wisła” oraz wybranych wątków w relacjach polsko-ukraińskich w perspektywie ostatnich czterech wieków.

Wzruszającym punktem programu konferencji było spotkanie ze świadkami historii: panią Julią Koziej, która ocalała z rzezi wołyńskiej i panem Józefem Maksymiukiem, deportowanym w ramach Akcji „Wisła”.

Na zakończenie konferencji odbył się koncert pieśni polskich i ukraińskich.

 

 

 

Szkolenie EURES

Kujawsko-Pomorska WK OHP była w dniach 13 i 14 października organizatorem szkolenia dla kierowników liniowych, doradców i asystentów EURES z województw warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, podlaskiego oraz pomorskiego.

Podczas szkolenia omawiano głównie przyszłe projekty i możliwości nawiązania współpracy z nowymi partnerami. Wśród prelegentów znalazły się: koordynator punktu Europe Direct Martyna Kuligowska, koordynator projektu ProRecognition Magdalena Zaręba z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz specjalista ds. wymian i projektów międzynarodowych Paulina Pawłowska. Zaprezentowano działania punktu Europe Direct na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz działania Projektu ProRecognition w zakresie wsparcia obywateli polskich w uznawaniu ich dyplomów i kwalifikacji w Niemczech, a także przekazano informacje na temat portali zawodowych, które dla doradców EURES są istotne ze względu na możliwość rekrutacji spoza Polski.

Po każdym panelu przeprowadzano dyskusję oraz odbywano indywidualne konsultacje dotyczące współpracy. Szkolenie zakończono wręczeniem stosownych certyfikatów.

„Poznać aby zrozumieć”

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie (Opolska WK) był od 4 do 13 października miejscem trójstronnego spotkania młodzieży niemieckiej z Eberswalde i ukraińskiej z Kałusza oraz uczestników z oleskiego Ośrodka. Młodzi ludzie spotkali się w ramach projektu pn. „Poznać, aby zrozumieć”, którego tematem była tożsamość narodowa, etniczna i kulturowa oparta na wielokulturowości i współistnieniu wielu wyznań na przestrzeni dziejów Olesna.

W programie spotkania znalazły się warsztaty z zakresu koegzystencji, sąsiedztwa i wzajemnej tolerancji, historii i źródeł różnych wyznań. Uczestnicy projektu poznali miasto z jego historią i tolerancją religijną, odwiedzając świątynie i Oleskie Muzeum Regionalne, a różnice pomiędzy poszczególnymi Kościołami pomógł uczestnikom zgłębić ewangelicki pastor Ryszard Pieron. Poprzez liczne dyskusje, ale też w formie graficznej i pisemnej podejmowano zagadnienia dotyczące stereotypów, uprzedzeń, tolerancji religijnej, tożsamości narodowej i praw człowieka. Podłożem merytorycznym były wycieczki edukacyjne, podczas których zwiedzano dzielnicę czterech świątyń (Wrocław), ewangelicko-augsburską Świątynię Pokoju (Świdnica) i Jasnogórski Klasztor (Częstochowa), a także poznawano tradycje, obrzędy i zwyczaje religijne. W zrozumieniu konsekwencji wojny i emigracji, jak również łamaniu praw człowieka posłużyła wycieczka do Muzeum Obozu Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

poznac2  poznac3

Aby lepiej się poznać, młodzież uczestniczyła w zabawach integracyjnych, grach i konkurencjach sportowych, w czym pomagały wyjścia na pływalnię, pobyt na kręgielni, paint-ball, tenis stołowy czy bilard. Niemniej ważnym elementem była komunikacja pomiędzy uczestnikami. Do tego służyło tworzenie wspólnego wielojęzycznego słownika i poznanie podstaw języka migowego ze względu na część osób z niedosłuchem z grupy ukraińskiej.

poznac4Nieodłącznym elementem spotkania były wieczorki narodowe, podczas których każdy poznał tradycje i kulturę krajów partnerskich, a przedstawienie artystyczne młodzieży ze szkoły specjalnej z Kałusza zachwyciło pozostałych uczestników projektu. Spotkanie przedstawicieli trzech narodów zakończono wizytą u Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego oraz zasadzeniem „Drzewa przyjaźni” na terenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie.

Projekt był dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Po raz dziewiąty dla Papieża

Około 350 zawodników, w tym uczestnicy Lubelskiej WK OHP, stanęło na starcie IX Biegu Papieskiego pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”, aby na sportowo upamiętnić 38. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II oraz 29. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Lublinie.

Impreza odbyła się 12 października w lubelskiej dzielnicy Bronowice. W grupie startujących było 35 uczestników OHP z dziewięciu jednostek opiekuńczo-wychowawczych Lubelskiej Komendy, a także pięciu przedstawicieli kadry OHP. Zawodnicy biegli w pięciu kategoriach: klasy I – IV szkoły podstawowej – dystans 300 m; klasy V – VI szkoły podstawowej – dystans 500 m; gimnazjum – dystans 1700 m; szkoły średnie – dystans 2200 m; dorośli (bieg główny) – dystans 4000 m. Trasy wiodły przez bieżnię na stadionie Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz ulicami okolicznego osiedla.

Każdy z zawodników otrzymał koszulkę z logo Biegu Papieskiego i pamiątkowy medal, natomiast zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczono dodatkowe medale, puchary i nagrody. W ramach atrakcji towarzyszących przygotowano występy artystyczne i konkurs wiedzy o Janie Pawle II.

l1  l3

Bieg Papieski w Lublinie cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, a także wśród dorosłych z terenu Lublina i regionu. W kategorii dorosłych w biegu głównym na starcie niejednokrotnie stają znani w środowisku biegaczy zawodnicy z różnych klubów sportowych. Bieg wpisuje się w kalendarz masowych imprez o charakterze rekreacyjnym, społecznym i integracyjnym. Zgodnie z przesłaniem, impreza jest hołdem złożonym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – jednemu z najwybitniejszych Polaków.

Bieg Papieski jest imprezą środowiskową, a głównymi organizatorami przedsięwzięcia są: Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, Fundacja Niepodległości, Rada Dzielnicy Bronowice, Parafia Świętego Krzyża w Lublinie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Środowiskowy Hufiec Pracy w Lublinie, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Sportowo-Turystyczne „Sokolik”, Stowarzyszenie „Łabędź” i Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice.

 

logobp_1000

Polsko-ukraińskie spotkania z historią

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP realizuje w ramach programu Erasmus+ projekt „Polsko-ukraińskie spotkania z historią”. W jego ramach od 6 do 14 października w Zamościu uczestnicy ze Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie oraz młodzież z organizacji Green Cross Society we Lwowie zapoznają się z alternatywnymi formami poznawania historii. Wymiana ma również na celu integrację uczestników i wzajemne poznanie charakterystycznych elementów kultur.

l3Na początku odbyły się zajęcia integracyjne, podczas których młodzież miała okazję lepiej się poznać, zintegrować i poszukać obszarów, które ją łączą. Uczestnictwo w warsztatach umożliwiło nabycie podstawowych zasad dobrej współpracy, a także przygotowanie animacji językowych, które pomogły w przełamywaniu barier oraz nawiązaniu porozumienia i interakcji.

W trakcie wieczorów międzykulturowych każda z grup zaprezentowała swój kraj, kulturę i zwyczaje. Nie zabrakło m.in. typowych dla polskich i ukraińskich regionów potraw, piosenek w ojczystych językach oraz opowieści o zwyczajach panujących w obu państwach. Ważnym elementem wymiany było porządkowanie cmentarza prawosławnego, na którym są pochowane osoby pochodzenia ukraińskiego. Porządkowanie miejsc pamięci zostało poprzedzone przygotowaniem zasad inwentaryzacji obiektów, dokumentowaniem fotograficznym oraz zbieraniem informacji.

W wolnym czasie młodzi ludzie zwiedzili Zamość oraz poznali jego historię, biorąc udział w grze miejskiej.

logo_erasmus_plus

Dni Papieskie

W jednostkach OHP w całej Polsce już po raz 16. obchodzone są Dni Papieskie. W tym roku odbywają się od 7 do 22 października pod hasłem „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”.

W ramach obchodów tego dnia 11-20 Hufiec Pracy w Bytowie (Pomorska WK) świętował 5. rocznicę ustanowienia św. Jana Pawła II patronem młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. W tym roku kadra hufca wspólnie z katechetami prowadzącymi lekcje religii w klasach gimnazjalnych przygotowała zajęcia poświęcone życiu i misji papieża Polaka. Uczestnicy przeglądając przyniesione ze sobą na zajęcia różnego rodzaju materiały, broszury, czasopisma, dzielili się informacjami z jego życia. Na zakończenie wszyscy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie zapalili znicze i złożyli kwiaty (zdjęcie u góry).

gizycko
Młodzież z giżyckiego hufca przy pomniku św. Jana Pawła II.

Papieża Polaka i patrona OHP wspominali również wychowankowie Hufca Pracy OHP w Giżycku (Warmińsko-Mazurska WK). 10 października delegacja młodzieży i kadry złożyła kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Tym samym rozpoczęli przygotowania do wspomnienia sylwetki polskiego papieża. Uczestnicy hufca zredagowali też gazetkę na temat sylwetki papieża i jego wpływu na życie Polaków. Zostały w niej przedstawione najważniejsze fakty biograficzne z życia Karola Wojtyły, jego nauka i uniwersalne wartości.

Z kolei 7 października w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” odbyły się prezentacje w ramach konkursów organizowanych z okazji 16. Dni Papieskich. Wychowankowie Hufca Pracy oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach zaprezentowali balladę pt. „Do Ciebie Panie”. Organizatorami konkursów są: Stowarzyszenie „Rodzina”, Urząd Miasta Puławy, Starostwo Powiatowe w Puławach, POK „Dom Chemika”. Ponadto w ramach Dni Papieskich będzie można wziąć udział w warsztatach dziennikarskich i literacko-dykcyjnych, wystawie „Papież Jan Paweł II – Dar Polski dla Świata”, wyścigu po kremówki oraz koncercie Tomka Kamińskiego.

 

pulawy1
Uczestniczki puławskiego hufca podczas prezentacji scenicznej.

 

Edukacja, praca, kariera

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile (Wielkopolska WK) po raz kolejny było partnerem VI Pilskich Subregionalnych Targów Pracy i Kariery w Pile, które odbyły się 7 i 8 października.

Pierwszy dzień przedsięwzięcia był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów i absolwentów. Z kolei drugiego dnia 29 pracodawców prezentowało propozycje zatrudnienia.

Ochotnicze Hufce Pracy reprezentowali doradcy zawodowi z pilskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, którzy prowadzili warsztaty pt. „Planowanie kariery zawodowej”, doradcy z Młodzieżowych Centrów Kariery w Złotowie, Czarnkowie, Wągrowcu i Chodzieży oferujący fachową pomoc w zakresie przygotowania się do wejścia na rynek pracy oraz przedstawiciele pilskiego Młodzieżowego Biura Pracy. Informowano m.in. o unijnych projektach wdrażanych w ramach programu Gwarancje dla młodzieży, usługach sieci EURES, platformie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.

4  2

W kręgu kultury

Młodzież z warszawskich 7-9 i 7-32 Hufców Pracy (Mazowiecka WK) zakończyła 8 października tygodniowy projekt wymiany międzynarodowej pn. „W kręgu kultury dwóch narodów”, który odbywał się w litewskich Dziewieniszkach i był finansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

mazo320-osobowa grupa nastolatków z Litwy i Polski, pod kierunkiem liderów Mariny Veith, Pavelasa Tomasevskisa, Izabeli Wróbel i Magdaleny Chychłowskiej, wdrażała program kulturowego poznania krajów partnerskich w duchu tolerancji, otwartości i promowania dziedzictwa historycznego. Młodzi ludzie uczestniczyli w inspirujących warsztatach, pokonywali bariery i stereotypy, rozwijali kompetencje kluczowe – skutecznego komunikowania się i współpracy, planowania i realizacji działań. Dyskutowali też m. in. na temat doświadczeń swoich krajów w strukturach unijnych oraz ich dobrych praktyk. Interesującym doświadczeniem była możliwość przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami Dziewieniszek na temat ich stosunku do Polski i Polaków oraz Unii Europejskiej.

Integralnym elementem programu wymiany były także wieczorki kulturowe, podczas których uczestnicy prezentowali rodzime tradycje, obyczaje, kulinaria, muzykę oraz tańce. Wiele emocji wzbudziła gra terenowa zorganizowana przez Litwinów w pobliskim lesie, polegająca na wykonaniu ilustracji do miejscowych ludowych podań i baśni czy rozwiązywaniu zagadek dotyczących kraju partnerskiego. W programie wymiany znalazły się również warsztaty kulinarne będące okazją do samodzielnego przygotowania dań kuchni regionalnej. Polska grupa narodowa pochwaliła się żurkiem z białą kiełbasą i sałatką jarzynową, zaś młodzi Litwini babką gryczaną.

mazo2  mazo4

Był też czas na zwiedzanie Wilna, a w rolę przewodników wcielili się litewscy nastolatkowie. Podziw wzbudziła wileńska Starówka z licznymi kościołami, rezydencjami i kamienicami, katedra i Baszta Giedymina, Ostra Brama z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, Muzeum Narodowe Wielkich Książąt Litewskich oraz miejsca związane z polskim wieszczem narodowym – Adamem Mickiewiczem.

Jednym z ostatnich wydarzeń było uroczyste rozdanie certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, a także pamiątkowych upominków.

Jesienne wędrowanie

6 października Środowiskowy Hufiec Pracy w Łobzie (Zachodniopomorska WK) już po raz szósty był organizatorem Wojewódzkiego Pieszego Rajdu Wędrowniczego.

Wzięło w nim udział 11 drużyn reprezentujących zachodniopomorskie jednostki OHP z Kołobrzegu, Trzebiatowa, Białogardu, Polic, Szczecina, Szczecina Dąbia, Stargardu, Rowu/Trzcińska-Zdrój, Mielenka Drawskiego, Koszalina i Łobza. Rajd rozpoczął się od mszy św. w kościele parafialnym w Łobzie.

Tegorocznego trasa wiodła obrzeżami miasta poprzez Dalno, Przyborze, Wzgórze Lotników oraz malownicze ścieżki ekologiczne, aż do Unimia. Po drodze zawodnicy kierowali się otrzymanymi i znalezionymi wskazówkami oraz realizowali punktowe zadania. Po podliczeniu punktów okazało się, że pierwsze miejsce zajęła drużyna z Łobza, tuż za nią uplasowała się młodzież z Białogardu, a trzecie miejsce przypadło reprezentacji z Koszalina. Zwycięzcy otrzymali nagrody i puchary oraz dyplomy, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

rajd3  rajd2