Szkolenie w Toruniu

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w partnerstwie z Krajowym Centrum Europass i Krajowym Biurem EPALE zorganizowała szkolenie pn. „Portfolio Europass i platforma EPALE”, w którym wzięło udział 40 pracowników Wojewódzkiej Komendy: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń oraz wychowawców.

Szkolenie miało na celu zaprezentowanie funkcjonalności elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie oraz zalet używania dokumentów Europass na rynku pracy i edukacji w Polsce. Specjaliści przedstawili informacje nt. Europass będącego inicjatywą Komisji Europejskiej, umożliwiającą skuteczną prezentację umiejętności i doświadczenia zawodowego i zwiększającą ich konkurencyjność na rynku edukacji i pracy. Zaprezentowano także wielojęzyczną platformę internetową skierowaną do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych, której głównym celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy i wzajemnego doskonalenia kompetencji w obszarze edukacji dorosłych. Odbyły się również zajęcia warsztatowe oraz indywidualne konsultacje. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie nowych wiadomości z zakresu Portfolio Europass oraz EPALE.

Młodzi Zawodowcy z OHP

„Stypendia Młodego Zawodowca” na rok szkolny 2016/2017 odebrali 18 października uczniowie z Krosna, którzy wykazali się najwyższymi osiągnięciami w nauce, sporcie oraz działalności na rzecz szkoły w ubiegłym roku szkolnym. Znalazło się wśród nich aż czterech uczestników krośnieńskiego 9-10 Hufca Pracy, w tym troje to uczniowie uczący się zawodu fryzjera w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara: Klaudia Twaróg, Szymon Przewoźnik i Karolina Liput oraz Szymon Ekiert (zdjęcie u góry) z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 im. Jana Sas-Zubrzyckiego uczący się zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych.

Stypendia zostały przyznane po raz trzeci w ramach Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna. Aby je zdobyć, trzeba było wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem oraz działalnością na rzecz szkoły i społeczności przez cały poprzedni rok szkolny 2015/2016.

Uczestników OHP doprowadzili do sukcesu: z-ca komendanta Adam Buczyński, wychowawcy Dorota Wais, Aneta Więch i Andrzej Zajdel.

150 uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odebrało nagrody w artKinie z rąk zastępcy prezydenta Krosna Bronisława Barana i przewodniczącego Rady Miasta – Zbigniewa Kubita.

Konferencja w Dobieszkowie

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyła się 19 października Łódzka Regionalna Rada Rodziców, w której uczestniczyło 200 rad rodziców, przedstawiciele delegatur Łódzkiego Kuratorium Oświaty, łódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz samorządu terytorialnego.

Gośćmi obrad byli posłowie i senatorowie z regionu. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół. Ważnym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu było także przedstawienie oczekiwań rad rodziców w stosunku do Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół.

Konsolidacja środowisk rad rodziców prowadząca do tworzenia lokalnych porozumień rad rodziców i stworzenia krajowej reprezentacji rad rodziców czyli utworzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Rad rodziców to także ważny temat spotkania.

 

„Bądź autorem swojej kariery!”

17 października rozpoczął się VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery, nad którym objęli honorowy patronat Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tegoroczne przedsięwzięcie jak zwykle organizowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej przebiega pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery!”.

Jak czytamy na portalu OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Najczęściej w czasie OTK organizowane są targi pracy i edukacji, dające bezpośrednią możliwość kontaktu z pracodawcami czy też przedstawicielami szkół różnego szczebla i konfrontację wzajemnych wymagań i oczekiwań. Uczestnictwo w targach umożliwia także zapoznanie się z aktualną sytuacją na rynku pracy.

Co roku też jednostki Ochotniczych Hufców Pracy w całym kraju biorą udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

W Elblągu (zdjęcie powyżej) organizatorami XX Elbląskich Targów Pracy było 19 października Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (Warmińsko-Mazurska WK) oraz Powiatowy Urząd Pracy. Młodzież mogła skorzystać z 1250 oferowanych miejsc pracy m.in. w branży mechanicznej, budowlanej, turystycznej, ubezpieczeniowej, przemysłowej, fizycznej oraz za granicą. Wśród 85 przybyłych wystawców byli prywatni przedsiębiorcy, agencje zatrudnienia, instytucje rynku pracy, placówki oświatowe, instytucje szkoleniowe oraz lokalne stowarzyszenia, które zachęcały odwiedzających do współpracy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Młodzieżowego Biura Pracy OHP, gdzie przekazywano nie tylko informacje o zatrudnieniu w kraju i poza jego granicami, ale i na temat aktualnych trendów na lokalnym rynku pracy. Odwiedzający stanowisko uczniowie i studenci dopytywali o możliwości podjęcia pracy weekendowej i krótkoterminowej. Specjalista ds. rozwoju zawodowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Braniewie zachęcał młodzież do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w kursach zawodowych.

elblag_3
Elbląg

Celem obu przedsięwzięć była pomoc młodzieży w zapoznaniu się z rynkiem pracy oraz znalezieniu zatrudnienia. W Krynicy-Zdroju młodzież mogła zapoznać się z lokalną ofertą edukacyjną i zatrudnieniową. Równolegle odbywały się spotkania seminaryjne, które zgromadziły liczną grupę młodzieży, nauczycieli, pedagogów, osób bezrobotnych. Uczestnicy targów chętnie rejestrowali się u pośrednika pracy, wielu zgłosiło swoją kandydaturę u specjalisty do spraw rozwoju zawodowego do udziału w darmowym kursie „Operator koparko-ładowarki kl. III”, który odbędzie się w najbliższym czasie.

Targi w Kętach, którym patronował Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Klęczar, a otworzył Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek, zorganizował z kolei Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Młodzieżowe Centrum Kariery z Andrychowa (Małopolska WK OHP). W przedsięwzięciu uczestniczyło 30 wystawców, którzy zaproponowali 828 ofert zatrudnienia. Swoje stoiska zaprezentowały również szkoły ponadgimnazjalne, wyższe uczelnie, instytucje szkoleniowe. Ofertę prezentowały także jednostki OHP: Ośrodek Szkolenia Zawodowego z Andrychowa, Młodzieżowe Centrum Kariery z Andrychowa i Oświęcimia oraz hufce pracy z Wadowic, Kęt i Oświęcimia. Doradcy zawodowi i pośrednicy pracy udzielali konsultacji i porad indywidualnych. Odbywały się również spotkania seminaryjne, m.in. na temat ginących zawodów (szklarza i pszczelarza) oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ozorków
kety_malopolska
Kęty

Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej z kolei zorganizowało Dzień Otwarty. Zaprezentowano działalność MCK, udostępniono oferty pracy i kursów, jak np. najbliższego dla magazynierów, rekrutowano do projektu UE „Akcja aktywizacja – YEI” i „Wolontariat w OHP”. Przedstawiono także ogólne zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Odwiedzający mieli również możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego oraz zasobów metodycznych dąbrowskiego MCK.

Pod hasłem „Face to face z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy” doradca zawodowy i pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Ozorkowie (Łódzka WK) zorganizowali spotkanie, podczas którego udzielali pomocy w poprawnym konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych i bezpiecznym poszukiwaniu pracy przez Internet, jak również informowali o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a realizowanych przez OHP. Wśród osób zainteresowanych usługami znajdowała się nie tylko młodzież, ale i rodzice chcący pomóc dzieciom w wejściu na rynek pracy, oraz osoby bezrobotne skierowane z lokalnego urzędu pracy i pomocy społecznej.

brzesko
Brzesko

Do OTK dołączyły także jednostki Podkarpackiej WK. Młodzieżowe Centrum Kariery w Przeworsku zorganizowało cykl spotkań mających na celu przybliżenie koncepcji planowania kariery zawodowej. Pierwszym z cyklu tych działań było spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, dla której pośrednik pracy i doradca zawodowy MCK poprowadzili zajęcia na temat planowania kariery zawodowej proponując jednocześnie indywidualne konsultacje i testy pozwalające na lepsze określenie własnych predyspozycji zawodowych. Następne spotkanie – z przyszłymi maturzystami przeworskiego ZSZ.

Pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Brzesku Agnieszka Triszewska-Imioło zorganizowała spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej skupiając się na uwarunkowaniach wyboru zawodu i podkreślając znaczenie rzetelnej wiedzy o zawodach przy podejmowaniu decyzji o dalszej edukacji. Uczniowie na podstawie wypełnionych ankiet i testów mieli okazję poznać swoje predyspozycje zawodowe oraz uzdolnienia. Poznali też zasady funkcjonowania współczesnego rynku pracy i działalność Punktu Pośrednictwa Pracy w Brzesku.

Zajęcia dla uczniów w szkołach, warsztaty, giełdy pracy i dzień otwarty w jednostce OHP – to przedsięwzięcia wpisujące się w Ogólnopolski Tydzień Kariery, podjęte przez doradców zawodowych z Lubelskiej Komendy.

parczew
Parczew

W Parczewie doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery zorganizował zajęcia dla uczniów III klasy technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Omawiano kwestie zakładania własnej firmy, ubezpieczenia w ZUS-ie, wysokości składek i podatku opłacanego w Urzędzie Skarbowym oraz innych kosztów, jakie musi ponosić przedsiębiorca. W następnym dniu w siedzibie MCK odbyła się giełda pracy z udziałem przedstawiciela firmy MEDIPE z Lublina. Agencja szuka pracowników do opieki nad osobami starszymi w Niemczech. Około dziesięciu osób zgłosiło chęć wyjazdu do pracy i wypełniło dokumenty aplikacyjne.

Podobne spotkanie odbyło się 19 października w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie. Osoby zainteresowane wyjazdem do Niemiec do pracy w charakterze opiekuna osoby starszej w rozmowie z przedstawicielem firmy MEDIPE miały okazję poznać szczegóły oferty.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym zorganizowało dzień otwartych drzwi, konsultacje indywidualne oraz warsztaty dla młodzieży. W trakcie dnia otwartego każdy mógł się zapoznać z przedsięwzięciami realizowanymi w jednostce – m.in. z projektem UE „Akcja Aktywizacja – YEI” i kursami zawodowymi, z których można skorzystać, biorąc udział w projekcie, z ofertą giełd pracy, bazą ofert pracy, propozycją zajęć w czasie wakacji i ferii czy ofertą warsztatów dla uczniów. „Bezrobocie – jak go uniknąć?” to temat zajęć przeprowadzonych przez doradcę MCK dla młodzieży poszukującej pracy i osób bezrobotnych 19 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Dworku w Rejowcu Fabrycznym, a „Poznaj swojego doradcę kariery” i „Kariera – co to takiego i jak ją zaplanować?” to tematy zajęć przeprowadzonych przez doradcę MCK 20 października dla uczniów I i III klasy Liceum Ogólnokształcącego oraz Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Siedliszczu.

Z kolei planowania kariery, podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, bilansu kompetencji i umiejętności oraz predyspozycji zawodowych dotyczyły zajęcia przeprowadzone przez doradcę kraśnickiego Młodzieżowego Centrum Kariery w ramach OTK 20 października dla uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku. W rozmowach z młodzieżą podkreślano, jak ważna w planowaniu własnej przyszłości zawodowej jest znajomość samego siebie, swoich uzdolnień, zainteresowań, mocnych i słabych stron. Zwrócono też uwagę na to, czym należy kierować się podczas wybierania szkoły czy zawodu.

Zajęcia w szkołach były także okazją do przekazania informacji o Elektronicznym Centrum Aktywizacji Młodzieży i portalu dokariery.pl. Uczniowie otrzymali zeszyty promocyjne z informacją o konkursie fotograficznym ECAM.

W Zachodniopomorskiej Komendzie miedzy 17 a 20 października doradczyni zawodowa szczecińskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadziła spotkania w Gryfinie i Szczecinie. W ramach trwającej od wielu lat współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie odbyły się zajęcia informacyjne dla jego podopiecznych, podczas których mówiono m.in. o metodach poszukiwania pracy. Siedzibę MCIZ odwiedziła młodzież licealna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli też pośrednik pracy i asystent EURES. Natomiast młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Gryfinie zapoznała się z ofertą MCIZ w ramach spotkań informacyjnych zorganizowanych w szkole. Zainteresowani uczniowie zgłosili chęć udziału w warsztatach i badaniu testem Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych dla Młodzieży. Dodatkowo doradczyni zawodowa informowała o korzyściach płynących z korzystania z Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Na platformie ECAM można uzyskać aktualne informacje dotyczące poruszania się po rynku edukacyjnym i zawodowym, pomocne w świadomym planowaniu kariery zawodowej.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Śremie (Wielkopolska WK) zorganizowało wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Targi Pracy skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostaną absolwentami w 2017 roku. Zaprezentowano oferty szkoleń oraz zatrudnienia, doradzano także indywidualnie chcącym skorzystać z takiej pomocy. Po zakończeniu Targów odbyły się międzyszkolne rozgrywki „Chłopskiej Szkoły Biznesu” o puchar Starosty Śremskiego, które już od kilku lat organizowane są w ramach OTK.  W tej planszowej grze ekonomicznej, będącej zarówno doskonałym narzędziem edukacyjnym, jak szkoleniowym i integracyjnym, wzięło udział 50 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu śremskiego. Ta gra to symulacja mechanizmów wolnego rynku, nawiązująca do rzemiosła i handlu w XVIII-wiecznym Andrychowie.  Zwycięzcą rozgrywek została drużyna Zespołu Szkół Rolniczych.

Śrem
Śrem

pasymNiemal 300 osób, w tym młodzież ucząca się, absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy z Pasymia i powiatu szczycieńskiego oraz inni zainteresowani problematyką rynku pracy, uczestniczyło w Targach Aktywizacji Zawodowej pod hasłem „Moja Kariera w Moich rękach” zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Szczytnie (Warmińsko-Mazurska WK) oraz Burmistrza Pasymia. Honorowy patronat nad Targami objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Starosta Powiatu Szczycieńskiego Jarosław Matłach oraz Burmistrz Miasta Pasymia Cezary Łachmański.

Do uczestnictwa w przedsięwzięciu, które otworzył Komendant Wojewódzkiej Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP Dariusz Rudnik, zostały zaproszone również inne instytucje rynku pracy oraz firmy szkoleniowe poszukujące pracowników, świadczące usługi edukacyjne i doradcze. Proponowano oferty zatrudnienia w branżach: handlowej, budowlanej, gastronomicznej, kosmetycznej, a także przy produkcji i w administracji biurowej. Odbywały się grupowe zajęcia promocyjno-informacyjne prowadzone przez doradców zawodowych z Młodzieżowych Centrów Kariery w Biskupcu i Szczytnie, pośrednika pracy, doradcę EURES z Olsztyna, którzy udzielali także konsultacji indywidualnych. Przy stoiskach szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych można było skorzystać z bezpłatnych zabiegów kosmetycznych, jak manicure czy masaż, a także obejrzeć efekty pracy uczniów oraz poznać przebieg nauki w wybranym zawodzie.

Interesujące przedsięwzięcie, którego podsumowanie odbyło się 20 października w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, zorganizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi. Podsumowano konkurs „Azymut Zawód”, propagujący wiedzę o świecie zawodów i rynku pracy. Miał on również zapoznać uczniów z bogatą gamą zawodów, uświadomić zmienne zapotrzebowanie na nie, zanikanie jednych i pojawianie się innych. Wzięły w nim udział hufce pracy z Łodzi i Bełchatowa, gimnazja nr 1 i 2 z Koluszek i Parzęczewa oraz dwie łódzkie szkoły ponadgimnazjalne: VI LO im. Joachima Lelewela oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Komisja konkursowa obejrzała 37 prezentacji o zawodach, wyróżniając spośród nich 12. Laureaci otrzymali nagrody, szkoły i hufce – dyplomy, a opiekunowie biorących udział w konkursie – podziękowania.

 

lodz
Łódź
Tarnów

W Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Ogólnopolski Tydzień Kariery rozpoczęto od  warsztatów planowania kariery dla uczestników OHP i ZSN. Zajęcia prowadziła doradca zawodowy Katarzyna Chrzanowska, która zaprezentowała instrumenty ekonomii społecznej, wskazała sposoby wkraczania na rynek pracy (m.in. staże, praktyki, prace interwencyjne), omówiła współpracę instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, lokalnego samorządu i organizacji samorządowych. Pod jej kierunkiem uczestnicy przygotowywali swoje CV i listy motywacyjne.

suwalki1W obchody OTK włączyli się również doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach (Podlaska WK). W dniach od 17-23 października Mobilne Centrum Informacji Zawodowej zorganizowało zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i poszukującej pracy. Spotkania dla gimnazjalistów przeprowadzono w Gimnazjum Nr 2. W ich trakcie poruszono problematykę wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie mogli też przeanalizować czynniki trafnych decyzji zawodowych i zbadać swoje predyspozycje, umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Młodzież ponadgimnazjalna spotkała się zaś w VII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, gdzie miała możliwość wykonania testów badających zainteresowania zawodowe. Młodzi ludzie uczestniczyli też w dyskusji na temat podejmowania pierwszych decyzji zawodowych i wyznaczania sobie konkretnych i szczegółowych celów związanych z edukacją i pracą. Suwalscy doradcy zawodowi przeprowadzili również warsztaty dla osadzonych w miejscowym Areszcie Śledczym.

Jesienny festyn

Uczestnicy i kadra OHP z ośmiu jednostek organizacyjnych Opolszczyzny wzięli udział w Wojewódzkim Festynie Sportowo-Rekreacyjnym, który odbył się 19 października w Dąbrówce Dolnej. Na obiektach sportowych Środowiskowego Hufca Pracy w tej miejscowości rywalizowali ze sobą przedstawiciele hufców pracy w Głubczycach, Polanowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Opolu; środowiskowych hufców pracy w Dąbrówce Dolnej i Namysłowie oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie.

Na festyn złożyły się dwie odrębne imprezy sportowe: Wojewódzki Wielobój Sportowo-Rekreacyjny oraz Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Chłopców. W tym pierwszym startowało siedem sześcioosobowych zespołów mieszanych, które rywalizowały ze sobą na torze przeszkód, w rzucie lotką do tarczy, piłką do kosza i przeciąganiu liny. W końcowej klasyfikacji wygrała drużyna namysłowska, za nią uplasowała się opolska, a następnie reprezentacja z Dąbrówki Dolnej.

W piłkę siatkową zagrało sześć pięcioosobowych zespołów chłopców. Drużyny z poszczególnych jednostek rozgrywały mecze w dwóch grupach systemem każdy z każdym. Triumfował zespół gospodarzy z Dąbrówki Dolnej, który w finałowym pojedynku pokonał zespół z Nysy, spychając go na drugą lokatę. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna z Olesna. Zwycięzcom turniejów zostały wręczone dyplomy oraz medale.

 

Lubelscy Aktywni

23 uczestników ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP spotkało się 17 października w Lublinie na Wojewódzkim Zjeździe Aktywnych Młodzieży OHP.

Spotkanie było okazją do przedstawienia Rad Młodzieży z jednostek i poznania się uczestników, przeprowadzenia dyskusji na temat pomysłów na inicjatywy samorządowe, które wpisują się w konkurs Ochotniczych Hufców Pracy „Aktywność – dobry wybór”, a także wzięcia udziału w warsztatach integracyjnych. Podczas zjazdu wybrano członków Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP. Przewodniczącą została Agnieszka Pachcińska z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu.

Jesienny zjazd Aktywnych poprzedza pracę samorządów w jednostkach nad inicjatywami samorządowymi w bieżącym roku szkolnym. Drugi zjazd planowany jest na wiosnę przyszłego roku.

Wspólna historia

W niezwykłej lekcji historii wzięli udział 17 października uczestnicy Hufca Pracy w Chełmie (Lubelska WK). Wspólnie z młodzieżą z chełmskich szkół uczestniczyli w konferencji „Być człowiekiem. Historia przyszłości”, która zgromadziła niemal 200 młodych Polaków i Ukraińców.

Rozmawiano na ważne i kontrowersyjne tematy o trudnych momentach wspólnej historii Polski i Ukrainy – rzezi wołyńskiej oraz przymusowym wysiedleniu Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków w ramach Akcji „Wisła”. Wypowiadali się przedstawiciele młodzieży z obydwu krajów, odbyły się również trzy interesujące wykłady na temat relacji polsko-ukraińskich na Chełmszczyźnie na przestrzeni XX wieku, sytuacji mniejszości ukraińskiej na terenie Lubelszczyzny po Akcji „Wisła” oraz wybranych wątków w relacjach polsko-ukraińskich w perspektywie ostatnich czterech wieków.

Wzruszającym punktem programu konferencji było spotkanie ze świadkami historii: panią Julią Koziej, która ocalała z rzezi wołyńskiej i panem Józefem Maksymiukiem, deportowanym w ramach Akcji „Wisła”.

Na zakończenie konferencji odbył się koncert pieśni polskich i ukraińskich.

 

 

 

Szkolenie EURES

Kujawsko-Pomorska WK OHP była w dniach 13 i 14 października organizatorem szkolenia dla kierowników liniowych, doradców i asystentów EURES z województw warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, podlaskiego oraz pomorskiego.

Podczas szkolenia omawiano głównie przyszłe projekty i możliwości nawiązania współpracy z nowymi partnerami. Wśród prelegentów znalazły się: koordynator punktu Europe Direct Martyna Kuligowska, koordynator projektu ProRecognition Magdalena Zaręba z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz specjalista ds. wymian i projektów międzynarodowych Paulina Pawłowska. Zaprezentowano działania punktu Europe Direct na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz działania Projektu ProRecognition w zakresie wsparcia obywateli polskich w uznawaniu ich dyplomów i kwalifikacji w Niemczech, a także przekazano informacje na temat portali zawodowych, które dla doradców EURES są istotne ze względu na możliwość rekrutacji spoza Polski.

Po każdym panelu przeprowadzano dyskusję oraz odbywano indywidualne konsultacje dotyczące współpracy. Szkolenie zakończono wręczeniem stosownych certyfikatów.

„Poznać aby zrozumieć”

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie (Opolska WK) był od 4 do 13 października miejscem trójstronnego spotkania młodzieży niemieckiej z Eberswalde i ukraińskiej z Kałusza oraz uczestników z oleskiego Ośrodka. Młodzi ludzie spotkali się w ramach projektu pn. „Poznać, aby zrozumieć”, którego tematem była tożsamość narodowa, etniczna i kulturowa oparta na wielokulturowości i współistnieniu wielu wyznań na przestrzeni dziejów Olesna.

W programie spotkania znalazły się warsztaty z zakresu koegzystencji, sąsiedztwa i wzajemnej tolerancji, historii i źródeł różnych wyznań. Uczestnicy projektu poznali miasto z jego historią i tolerancją religijną, odwiedzając świątynie i Oleskie Muzeum Regionalne, a różnice pomiędzy poszczególnymi Kościołami pomógł uczestnikom zgłębić ewangelicki pastor Ryszard Pieron. Poprzez liczne dyskusje, ale też w formie graficznej i pisemnej podejmowano zagadnienia dotyczące stereotypów, uprzedzeń, tolerancji religijnej, tożsamości narodowej i praw człowieka. Podłożem merytorycznym były wycieczki edukacyjne, podczas których zwiedzano dzielnicę czterech świątyń (Wrocław), ewangelicko-augsburską Świątynię Pokoju (Świdnica) i Jasnogórski Klasztor (Częstochowa), a także poznawano tradycje, obrzędy i zwyczaje religijne. W zrozumieniu konsekwencji wojny i emigracji, jak również łamaniu praw człowieka posłużyła wycieczka do Muzeum Obozu Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

poznac2  poznac3

Aby lepiej się poznać, młodzież uczestniczyła w zabawach integracyjnych, grach i konkurencjach sportowych, w czym pomagały wyjścia na pływalnię, pobyt na kręgielni, paint-ball, tenis stołowy czy bilard. Niemniej ważnym elementem była komunikacja pomiędzy uczestnikami. Do tego służyło tworzenie wspólnego wielojęzycznego słownika i poznanie podstaw języka migowego ze względu na część osób z niedosłuchem z grupy ukraińskiej.

poznac4Nieodłącznym elementem spotkania były wieczorki narodowe, podczas których każdy poznał tradycje i kulturę krajów partnerskich, a przedstawienie artystyczne młodzieży ze szkoły specjalnej z Kałusza zachwyciło pozostałych uczestników projektu. Spotkanie przedstawicieli trzech narodów zakończono wizytą u Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego oraz zasadzeniem „Drzewa przyjaźni” na terenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie.

Projekt był dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Po raz dziewiąty dla Papieża

Około 350 zawodników, w tym uczestnicy Lubelskiej WK OHP, stanęło na starcie IX Biegu Papieskiego pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”, aby na sportowo upamiętnić 38. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II oraz 29. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Lublinie.

Impreza odbyła się 12 października w lubelskiej dzielnicy Bronowice. W grupie startujących było 35 uczestników OHP z dziewięciu jednostek opiekuńczo-wychowawczych Lubelskiej Komendy, a także pięciu przedstawicieli kadry OHP. Zawodnicy biegli w pięciu kategoriach: klasy I – IV szkoły podstawowej – dystans 300 m; klasy V – VI szkoły podstawowej – dystans 500 m; gimnazjum – dystans 1700 m; szkoły średnie – dystans 2200 m; dorośli (bieg główny) – dystans 4000 m. Trasy wiodły przez bieżnię na stadionie Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz ulicami okolicznego osiedla.

Każdy z zawodników otrzymał koszulkę z logo Biegu Papieskiego i pamiątkowy medal, natomiast zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczono dodatkowe medale, puchary i nagrody. W ramach atrakcji towarzyszących przygotowano występy artystyczne i konkurs wiedzy o Janie Pawle II.

l1  l3

Bieg Papieski w Lublinie cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, a także wśród dorosłych z terenu Lublina i regionu. W kategorii dorosłych w biegu głównym na starcie niejednokrotnie stają znani w środowisku biegaczy zawodnicy z różnych klubów sportowych. Bieg wpisuje się w kalendarz masowych imprez o charakterze rekreacyjnym, społecznym i integracyjnym. Zgodnie z przesłaniem, impreza jest hołdem złożonym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – jednemu z najwybitniejszych Polaków.

Bieg Papieski jest imprezą środowiskową, a głównymi organizatorami przedsięwzięcia są: Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, Fundacja Niepodległości, Rada Dzielnicy Bronowice, Parafia Świętego Krzyża w Lublinie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Środowiskowy Hufiec Pracy w Lublinie, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Sportowo-Turystyczne „Sokolik”, Stowarzyszenie „Łabędź” i Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice.

 

logobp_1000