Otwarta firma

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie (Podkarpacka WK) zorganizowano dla uczniów z miejscowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 spotkanie w ramach programu „Otwarta firma”. Przedsięwzięcie zrealizowano w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, którego celem jest kształtowanie i wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

Dla młodzieży była to doskonała okazja do bezpośredniego kontaktu z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy oraz zapoznania się ze sposobami poruszania się po współczesnym rynku pracy. Uczestników spotkania przywitała dyrektor CEiPM Bogusława Gubernat. Następnie pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy Joanna Jakubowska przybliżyła zakres działalności jednostki, a także przedstawiła aktualne oferty pracy, zachęcając do podjęcia pierwszego zatrudnienia. Natomiast doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej – Mariola Lidwin i Bernadetta Szal – przeprowadziły warsztaty, podczas których młodzież dowiedziała się, czym jest przedsiębiorczość i dlaczego warto kształtować w sobie cechy charakterystyczne dla osób przedsiębiorczych.

Spotkanie było też doskonałą okazją do zapoznania młodych ludzi z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki – spotkanie podsumowujące

W dniach od 8 do 10 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach (Dolnośląska WK) odbyło się spotkanie z laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Miejsce jedyne pod słońcem”, którego organizatorami byli: Komenda Główna OHP w Warszawie, Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu oraz 1-7 Hufiec Pracy w Dzierżoniowie.

Uczestniczyła w nim młodzież reprezentująca wojewódzkie komendy: Dolnośląską, Małopolską, Lubelską, Łódzką oraz Podlaską. Dla laureatów konkursu i ich opiekunów przygotowano trzydniowy pobyt z atrakcyjnym programem, w ramach którego odbyły się zajęcia integracyjne, warsztaty literackie, pokaz tańca flamenco oraz wycieczki krajoznawcze.

Ostatniego dnia pobytu podsumowano konkurs i wręczono nagrody. Uroczystość odbyła się w Pałacu w Bukowcu, którego historię przedstawił dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich Witold Szczudłowski. Wyniki konkursu oraz krótkie podsumowanie pracy komisji zaprezentowały panie Barbara Bulerska i Urszula Kowalewska, które omówiły tematykę prac konkursowych podkreślając ich wysoki poziom.

konkurs-lit-3Pierwszą nagrodę przyznano Patrycji Ziębie z Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska Wojewódzka Komenda OHP) za opowiadanie pt. „Lustra w piwnicy”, drugą – Szymonowi Gruszkiewiczowi z Hufca Pracy w Chełmie (Lubelska Wojewódzka Komenda OHP) za opowiadanie pt. „Adamów” oraz trzecią – Marcinowi Wojtasikowi z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska Wojewódzka Komenda OHP) za opowiadanie pt. „Drugi dom”.

Ponadto jury przyznało również wyróżnienia, które otrzymali: Martyna Leśniewska z Hufca Pracy w Skierniewicach (Łódzka WK OHP) za opowiadanie pt. „Wakacje z gburem”, Patryk Adamajtis z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK OHP) za opowiadanie pt. „Moje miejsce wspomnień”, Krystian Radziejewski z Hufca Pracy w Grajewie (Podlaska WK OHP) za opowiadanie pt. „Dla kolegi, który stał tu przed nami”.

Tematami prac konkursowych były najczęściej rodzina i przyjaźń. Uczestnicy pisali także o swoich zainteresowaniach, przemianach wewnętrznych, które nastąpiły podczas pobytu w OHP, marzeniach i dalszej przyszłości. Niektóre opowiadania miały oryginalną formę urozmaiconą dialogami, fragmentami tekstów piosenek, ulubionymi sentencjami czy treścią listów.

 

O konkursie pisaliśmy również tutaj

Urodziny Ojczyzny

10 listopada młodzież z 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK) włączyła się w akcję pn. „Urodziny Ojczyzny” zorganizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Odbiorcami niecodziennego widowiska były dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2, dla których przygotowano niezwykłą lekcję historii. Na początku spotkania uczestniczki dąbrowskiego hufca wprowadziły najmłodszych w barwny świat legend, przypominając mityczne prapoczątki państwa polskiego. Następnie dziewczęta przeczytały przedszkolakom opowiadania z książki Joanny Papuzińskiej „Asiunia”, które ukazują wojnę widzianą oczami dziecka. Po tej części spotkania przyszedł czas na patriotyczne gry i zabawy: wspólne układanie elementów godła polskiego, wyszukiwanie na mapie naszej ojczyzny i wykonanie biało-czerwonych kwiatów z godłem Polski. Urodziny ojczyzny są radosnym świętem, nie mogło więc też zabraknąć patriotycznych śpiewów i tańców narodowych.

Młodzież po raz kolejny chętnie uczestniczyła w tego typu przedsięwzięciu, które miało na celu rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć. Współpraca z najmłodszymi przynosi uczestnikom wiele satysfakcji i uśmiechu oraz uświadamia im, że oni sami mogą być dla nich nauczycielami.

Jesienne targi pracy

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bełchatowie (Łódzka WK) zorganizowało po raz drugi w tym roku targi pracy. Impreza nad którą patronat objął Starosta Powiatu Bełchatowskiego odbyła się w Bursie Szkolnej.

Do udziału w targach zaproszono lokalnych pracodawców, agencje pracy tymczasowej, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, a także lokalne jednostki rynku pracy działające na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Swoje stoiska przygotowały też jednostki OHP z Piotrkowa Trybunalskiego – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej.

Wystawcy oferowali zatrudnienie zarówno w kraju, jak i zagranicą na stanowiskach: pracownika produkcji, opiekuna osób starszych, magazyniera, operatora wózka widłowego. Oprócz ofert pracy długoterminowych pojawiły się też propozycje dla młodzieży poszukującej pracy krótkoterminowej, jak: wykładanie towaru w marketach czy kolportera ulotek. Osoby zainteresowane ofertami miały możliwość rejestracji, wypełnienia kwestionariuszy osobowych, a także przekazania swoich dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio do pracodawcy.

 

„Spełniam uczynki miłosierdzia”

To nazwa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego, który – włączając się w przeżywanie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez Papieża Franciszka – zorganizowało Krajowe Duszpasterstwo i Komenda Główna OHP. Obecnie w wielu jednostkach w kraju kończą się etapy wojewódzkie.

W ramach przedsięwzięcia młodzież miała za zadanie stworzyć pracę przedstawiającą swoją tematyką uczynek miłosierdzia co do ciała lub co do duszy. Do Opolskiej WK wpłynęło 28 prac, w tym 18 plastycznych i 10 fotograficznych. Prace wykonała młodzież z hufców pracy w Polanowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Opolu, Namysłowie, jak również Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie.

W kategorii plac plastycznych I miejsce zajęła autorka pracy pt. „Więźniów pocieszać” Natalia Mega z Hufca Pracy w Polanowicach, II – Jakub Pokorniecki ze Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej za pracę pt. „Modlić się za żywych i umarłych”, natomiast III – Natalia Bochniarz z HP w Nysie.

W kategorii prac fotograficznych I nagrodę zdobyła Katarzyna Łukowska z Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu za pracę pt. „Chlebem głodnych nakarmić”, II – Łukasz Łukasiewicz ze Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie za pracę pt. „Dobry dotyk”, a III – Adrianna Miller z Hufca Pracy w Opolu za pracę pt. „Świadectwo braterskiej wspólnoty”.

W Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu (zdjęcie u góry) w konkursie wzięło udział 15 jednostek organizacyjnych przesyłając łącznie 43 prace. Komisja konkursowa nagrodziła prace: Karoliny Kruszyńskiej z 15-42 Hufca Pracy we Wrześni „Człowiek człowiekowi”, Wiktorii Strosin z 15-45 Hufca Pracy w Poznaniu „Strapionych pocieszać”, Artura Piecha z 15-1 Hufca Pracy w Kaliszu „Nagich przyodziać” oraz Daniela Baranowskiego z 15-4 Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim „Głodnych nakarmić”.

SONY DSCPonadto wyróżniono cztery prace: Anny Fajki z Hufca 15-42 Pracy we Wrześni „Miłosierdzie dla chorych”, Filipa Piaseckiego z 15-26 Hufca Pracy w Pile „Troska o chorych drogą o miłosierdzia”,
Mateusza Pruchnika z 15-25 Hufca Pracy w Poznaniu „Modlić się za żywych i umarłych” oraz Kamila Kowalczyka ze Środowiskowego 15-3 Hufca Pracy w Koninie „Głodnych nakarmić”.

Zwycięskie prace zostaną przesłane na kolejny etap konkursu do Krajowego Duszpasterstwa OHP.

Udział w konkursie, który miał na celu propagowanie wśród młodzieży OHP uniwersalnych wartości zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II, pobudził jej aktywność twórczą, umożliwił zaprezentowanie zdolności plastycznych, ale przede wszystkim uwrażliwił na sprawy drugiego człowieka.

 

 


Zdjęcie u góry: komisja konkursowa Wielkopolskiej WK OHP wraz z zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP Ewą Krupską podczas wyboru najlepszych prac.

Jestem patriotą

Prelekcje, dyskusje, konkursy, śpiewanie pieśni patriotycznych, kotyliony i specjalne dekoracje w świetlicach, zapalone znicze w miejscach upamiętniających odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach. Tak uczestnicy i kadra OHP rozpoczęli obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W przeddzień Święta Niepodległości na grobach poległych żołnierzy na cmentarzach w Pcimiu, Stróży, Głogoczowie, Wiśniowej, Jasienicy i Stadnikach zapłonęły znicze zapalone przez młodzież i kadrę z 6-10 Hufca Pracy w Myślenicach (Małopolska WK). Znicze ufundował Wojewoda Małopolski Józef Pilch i przekazał je na ręce Komendanta Małopolskiej WK OHP Krzysztofa Świerczka. Znicze na mogiłach i masowych grobach partyzantów i żołnierzy będą przypominać odwiedzającym o bohaterstwie i ich oddaniu dla ojczyzny.

W tym samym myślenickim hufcu rozmawiano o postaci Józefa Piłsudskiego i Święcie Niepodległości, oglądano albumy historyczne, udekorowano świetlicę kotylionami, przygotowano gazetkę. Później – na płycie myślenickiego Rynku – zapalono znicze pod Pomnikiem Niepodległości.

W innej jednostce Małopolskiej Komendy, która realizuje wojewódzki program pn. „Jestem patriotą”, Hufcu Pracy w Bochni, uczestnicy także wykonali kotyliony na Święto Niepodległości. Wspólna praca nad nimi była okazją do rozmów z młodzieżą na temat ojczyzny, postaci i symboli historycznych oraz wartości narodowych. Uczestnicy, aby uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, przygotowali także okolicznościową gazetkę.

Znicze zapłonęły również pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z 3 września 1939 roku w Skomielnej Białej oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Września 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Rabce. Zapalili je uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej (Małopolska WK).

98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczczono w Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie organizując turniej strzelecki z broni pneumatycznej o puchar dyrektora tarnowskiego Centrum. Podobnie jak w latach ubiegłych do udziału w zawodach, poza drużyną gospodarzy, zaproszono trzyosobowe reprezentacje Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie. Po raz pierwszy wzięli udział w wydarzeniu członkowie Związku Strzeleckiego w Tarnowie prezentując pokaz militarny. Uczestnicy zawodów oddawali po trzy strzały próbne, następnie pięć strzałów zaliczanych do punktacji zawodów.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Kamil Szerszeń z CKiW w Tarnowie, za nim uplasowali się kolejno Mariusz Piątek z Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie i Karolina Kałuża z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Gromniku. Największą liczbę punktów w klasyfikacji drużynowej uzyskała reprezentacja gospodarzy zdobywając tym samym główne trofeum turnieju. Najlepsi strzelcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy zawodnicy pamiątkowe dyplomy. Po turnieju młodzież z tarnowskiego Centrum wraz z kadrą i dyrektorem Centrum udała się na Plac Sobieskiego, gdzie obdarowywała przechodniów własnoręcznie wykonanymi kotylionami.

Inaczej świętowano w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK). Tutaj młodzież postanowiła uczcić święto narodowe śpiewaniem pieśni patriotycznych prezentując m.in. „Rotę”, „Przybyli ułani”, „Wojenko, wojenko”, „My, Pierwsza Brygada” czy „O mój rozmarynie”. Pieśni patriotyczne to jeden z elementów spajających naród polski. W czasie gdy kraju nie było na mapie świata, to m.in. patriotyczne pieśni motywowały do godnej postawy w obronie ojczyzny i podnosiły Polaków na duchu.

Uroczystym apelem, przygotowanym przez uczniów pod kierownictwem polonisty Marcina Mościńskiego, uczczono Święto Niepodległości w pięknie udekorowanym biało-czerwonymi barwami Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi. Recytatorskie wystąpienia uczestników urozmaicały muzyczne, multimedialne prezentacje z wydarzeń historycznych Polski, czasów zwycięstw i chwały, ale też i klęsk. Zaduma i refleksja nad wartością wolności w życiu państwa towarzyszyła zebranym podczas całej uroczystości.

Podobny apel zorganizowano w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Barlinku (Zachodniopomorska WK). Przygotowała go klasa I Gimnazjum dla dorosłych pod opieką nauczyciela historii. Podczas uroczystości przypomniano daty i wydarzenia historyczne związane z utratą niezawisłości i jej odzyskania. Oprawę muzyczną stanowiły pieśni legionowe i utwory Fryderyka Chopina. Zaprezentowano sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego, w czym  wydatnie pomogła współpraca ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

11 listopada uczestnicy i kadra Ochotniczych Hufców Pracy wezmą udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w całej Polsce. Młodzież czeka ważna lekcja patriotyzmu i historii.

„Wy-grali z wirtualem”

Spotkanie ewaluacyjne, które odbyło się dnia 7 listopada 2016r. w internacie w Białej Podlaskiej Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania, było ostatnim działaniem realizowanego w dniach od 9 maja do 8 listopada br. projektu „Wy-grajmy z wirtualem” programu Erasmus+.

Na spotkanie przybyli uczestnicy projektu oraz zaproszeni wychowankowie OHP. Uczestnicy grupy polskiej projektu podzielili się swoimi wrażeniami z realizacji projektu, zaprezentowali opracowane badania, zachęcali rówieśników do wykazywania aktywności i własnej inicjatywy oraz do brania udziału w podobnych przedsięwzięciach. Odbył się też pokaz filmu będącego sumą reportaży ze zrealizowanych działań projektowych oraz pokazującego ciekawe pomysły na gry zespołowe i indywidualne z wykorzystaniem piłki.

tekstNa zakończenie młodzież otrzymała certyfikaty uczestnictwa w projekcie Youthpass, rozdała uczestnikom spotkania filmy i foldery projektowe oraz zaprosiła na poczęstunek i do obejrzenia galerii zdjęć.

„Wy-grajmy z wirtualem” to tytuł projektu trójstronnej wymiany młodzieży z Polski, Francji i Litwy, w którym uczestniczyło 40 młodych osób i sześciu liderów, w sumie 46 sób. Wymiana młodzieży odbyła się w dniach 18 a 24 września tego roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Głównym celem projektu było znalezienie przyczyn niskiej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przezwyciężanie skłonności do nadmiernego korzystania ze screen mediów i Internetu, odkrywanie i promowanie ciekawych form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z wykorzystaniem piłki oraz promowanie aktywności fizycznej wśród młodych ludzi.

 

 

 

bez-tytulu

Kuchnie Świata

Podczas praktycznej nauki zawodu podopieczni Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Próchnowie (Wielkopolska WK) biorą udział w programie pn. „Kuchnie świata”. Jest to doskonała okazja, aby nie tylko poznać potrawy i tradycje kulinarne innych krajów, ale też doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, stosować obowiązujące w gastronomii zasady bhp i ppoż. oraz nauczyć się sporządzania list produktów niezbędnych do wykonywania zaplanowanych dań i ciast.

wielkoks2Podczas pierwszych zajęć zadaniem uczestników było wykonanie dań włoskich: spaghetti z mięsem mielonym, zapiekanego makaronu cannelloni, makaronu tagliatelle z serem i orzechami, sałatki Caprese oraz deseru – panna cotta. Zmagania młodzieży obserwowali: kierownik Ośrodka Zbigniew Behrendt, kierownik internatu Katarzyna Tybiszewska, specjalista ds. szkolenia zawodowego w zawodzie kucharza Bernadeta Jaśkowiak, pedagog Magdalena Konys oraz kierownik warsztatu Wanda Jarzębowska-Szulc. Na zakończenie odbyła się degustacja przygotowanych potraw. Już niedługo młodzi adepci sztuki kulinarnej wezmą udział w kolejnych warsztatach w ramach programu „Kuchnie świata”.

Zakończenie projektu NBP

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Człuchowie odbyło się seminarium podsumowujące projekt pn. „Twoja przyszłość w Twoich rękach” realizowany wspólnie przez Pomorską Wojewódzką Komendę OHP i Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło Wicewojewody Pomorskiego Mariusza Łuczyka, dyrektora gdańskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego Marzeny Tymoszuk, Burmistrza Miasta Człuchowa Ryszarda Szybajło oraz przedstawicieli innych władz lokalnych, dyrektorów szkół, pracodawców, młodzieży i kadry Pomorskiej WK. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wojewódzki Komendant Bogdan Wiszowaty, a następnie głos zabrał Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.

Pierwsza część seminarium poświęcona była poszerzeniu i usystematyzowaniu wiedzy zdobytej przez młodzież podczas faz realizacji projektu. Pomogły w tym wystąpienia zaproszonych gości: Anny Kaczorowskiej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Renaty Chmielak z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Elżbiety Śliwińskiej-Frelichowskiej z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która poruszyła bardzo ciekawy temat zakładania spółdzielni socjalnych. Z koeli przedstawienie założeń projektowych, prezentacja nagrodzonych biznesplanów oraz wręczenie dyplomów i nagród, to program drugiej części seminarium.

Spotkanie było okazją do rozstrzygnięcia „Konkursu na najlepszy biznesplan”, który był jednym z etapów projektu. Uroczystego wręczenia nagród dokonali Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, dyrektor Narodowego Banku Polskiego Marzena Tymoszuk oraz Wojewódzki Komendant Bogdan Wiszowaty. Zamknięcia uroczystości dokonała

Na zakończenie dyrektor NBP Marzena Tymoszuk oraz Wojewódzki Komendant Bogdan Wiszowaty podziękowali wszystkim za udział, zaangażowanie i inwencją twórczą przy pisaniu biznesplanów oraz za uczestnictwo w projekcie.

 

Konkurs na Podkarpaciu

W 9-10 Hufcu Pracy w Krośnie odbył się III Wojewódzki Konkurs Wiedzy Przeciwpożarowej i Ratownictwa Przedmedycznego. Pierwszym etapem konkursu był test, do którego przystąpiło sześć dwuosobowych drużyn. Podczas drugiego etapu przeprowadzono konkurencje sprawnościowe na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Uczestnicy imprezy zostali przywitani przez przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z dzielnic Krosna – Polanki i Białobrzegów oraz Głowienki, którzy na co dzień współpracują z hufcem. Mimo chłodnej aury atmosfera była gorąca podczas przeskakiwania „rowu z wodą”, czołgania się w tunelu, slalomu między tyczkami, utrzymania się na równoważni czy wreszcie udzielania pomocy poszkodowanemu – resuscytacji na fantomie. Ostatnią konkurencją było rozwijanie węża na czas z prawidłowym podłączeniem go do prądownic, najtrudniejszym zaś zadaniem okazała się obsługa tarczy nalewowej wykorzystywanej w ćwiczeniu bojowym młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W konkursie zwyciężyła drużyna gospodarzy: Patrycja Janik, Krzysztof Ostrowski i opiekun grupy st. wychowawca Dorota Wais. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Iwonicza – Sylwia Widz, Michał Widz i wychowawca Jacek Jastrzębski, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie – Bartłomiej Płoucha, Wojciech Frydrych i wychowawca Maciej Wojdyła.

Nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe wręczył laureatom Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś (na zdjęciu u góry, z lewej), który podziękował również komendantowi krośnieńskiego 9-10 Hufca Pracy Emilowi Stachyrakowi (na zdjęciu u góry, z prawej), za 30 lat pracy w OHP z młodzieżą.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA krosno8