Chełmskie giełdy pracy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie (Lubelska WK) organizuje cykliczne spotkania z przedstawicielami pracodawców. W styczniu w ramach przedsięwzięcia odbyły się trzy giełdy pracy. Dwa razy spotkał się z zainteresowanymi przedstawiciel agencji pracy Covebo (zdjęcie u góry), poszukującej pracowników linii produkcyjnej, a jeden – przedstawiciel firmy Promedica24, która szuka opiekunów osób starszych.

Poszukujący zatrudnienia mają okazję zapoznać się z prezentacjami poszczególnych firm na temat oferowanych stanowisk, warunków pracy i płacy, warunków mieszkaniowych czy wyjazdów za granicę (np. do Holandii). Kandydaci zdecydowani na podjęcie współpracy wypełnili ankiety zgłoszeniowe. Spośród nich zostaną wybrane osoby do dalszego etapu rekrutacji.

Spotkania z przedstawicielami firmy Covebo będą odbywać się także w każdy czwartek lutego. Zainteresowanych zapraszamy od biura przy ul. Lwowskiej 51 pok. 416, a także do kontaktu telefonicznego 82 565-56-46.

Przedszkolaki poznają zawody

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Cieszanowie (Podkarpacka WK) zorganizowali dla przedszkolaków zajęcia edukacyjne na temat „Poznaję świat zawodów”.

Dzieciom pokazano czym zajmują się osoby wykonujące zwody fryzjera, sprzedawcy, pielęgniarki, lekarza, strażaka, policjanta oraz bibliotekarza.

W czasie spotkania kilkulatki rozwiązywały ciekawe zagadki słowne, brały także udział w zabawach ruchowo-naśladowczych, doskonaląc tym samym umiejętność odgrywania przyjętej roli i poznając wiedzę na temat świata zawodów.

Podsumowaniem zajęć było wykonanie prac plastycznych prezentujących wybranych przez dzieci przedstawicieli zawodów.

 

 

Na Targach Pracy

Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Wrocławiu (Dolnośląska WK) wzięli udział w Targach Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier i Programów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Odwiedzający mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży granicznej, prywatnymi przedsiębiorcami gwarantującymi pracę młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy, liderami, specjalistami ds. personalnych oraz doradcami zawodowymi zajmującymi się kreowaniem wizerunku oraz wspierającymi podczas podejmowania ważnych decyzji zawodowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko OHP, przy którym doradczynie zawodowe Magdalena Polańska oraz Sara Pepłowska udzielały informacji na temat działalności z zakresu rynku pracy, w szczególności możliwości korzystania z porad w zakresie redagowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, jak również pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych. Targom towarzyszyły również liczne warsztaty i prelekcje dotyczące sposobów poszukiwania zatrudnienia, zakładania własnej działalności gospodarczej oraz trendów panujących na rynku pracy.

Czas na Giżycko

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, poza pomocą w zakresie zdobycia kwalifikacji zawodowych otrzymują również wsparcie psychologiczne. O tym czym jest depresja, jakie są jej skutki, co jest jej przyczyną, jak się ją diagnozuje, a przede wszystkim jak można jej zapobiegać i gdzie zwrócić się o pomoc, rozmawiali uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Giżycku (Warmińsko-Mazurska WK).

Spotkania z zakresu zapobiegania depresji stanowiły kontynuację warsztatów oraz konsultacji indywidualnych z psychologiem i zamykały cykl tzw. miękkich form wsparcia uczestników projektu. Udział w zajęciach o charakterze psychologicznym, profilaktycznym, motywacyjnym i doradczym był szczególnie cenny dla osób borykających się z trudnościami w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy, podjęciu zatrudnienia i prawidłowym funkcjonowaniu w obszarze społeczno-zawodowym.

Kolejnym etapem realizacji przez uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” będzie kurs zawodowy.

 

www.dreamsart.pl

Nowe kwalifikacje w ramach projektu

Zajęcia z przeciwdziałania depresji oraz indywidualne wsparcie psychologiczne to tylko niektóre formy wsparcia, w których biorą udział uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” – realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – z Młodzieżowego Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym (Lubelska WK).

Część z młodych ludzi uczestniczy obecnie w kursie prawa jazdy kat. B. W dalszej kolejności odbędą się kursy zawodowe: sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i modułem visual merchandising, operatora koparko-ładowarki, pracownika kancelaryjno-biurowego, jak również zajęcia z kreowania wizerunku, a następnie trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców.

Zaproponowana ścieżka wsparcia ma pomóc młodzieży w zdobyciu kwalifikacji i umiejętności, a w rezultacie w znalezieniu pracy. Z projektu korzystają osoby w wieku od 18 do 24 lat, nieuczące się i niepracujące.

 

www.dreamsart.pl

Do Hiszpanii na staż

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Elblągu oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mrągowie (Warmińsko-Mazurska WK) trwa – w ramach programu Erasmus+ – projekt pn. „Inwestycja w przyszłość 2”. Dzięki uczestnictwu w projekcie 50 młodych ludzi z jednostek Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP wyjedzie na trzytygodniowy staż zawodowy do Hiszpanii.

Już 28 stycznia do Sewilli udała się 10-osobowa grupa kucharzy z Mrągowa i dziesięcioro fryzjerów z Elbląga. Przed wyjazdem uczestnicy brali udział w kursie języka hiszpańskiego na poziomie A1 oraz warsztatach kulturowych przybliżających tradycje i zwyczaje panujące w Hiszpanii, a w szczególności w Andaluzji. Zorganizowane zajęcia z doradcą zawodowym stanowiły okazję do poznania hiszpańskiego rynku pracy, jak również przygotowania życiorysu zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV. Został on przetłumaczony na język hiszpański i przekazany pracodawcom, u których uczestnicy odbędą staż. Dokumenty pozwoliły na dobranie miejsca praktyki zawodowej zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem i umiejętnościami posiadanymi przez młodych ludzi. Młodzież odbyła też indywidualne rozmowy z przedstawicielem hiszpańskiej organizacji euroMind.

Przed wyjazdem odbyły się także spotkania informacyjne z rodzicami uczestników i opiekunami grup, podczas których koordynator projektu oraz specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i promocji projektu przekazali wszelkie niezbędne informacje.

 

 

 

 

 

 

 

Pamięci powstańców styczniowych

W rocznicę powstania styczniowego uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach (Świętokrzyska WK) oddali symboliczny hołd bohaterom największego zrywu narodowowyzwoleńczego z okresu zaborów.

Delegacja uczestniczek odwiedziła, pod opieką instruktora Joanny Rychty i wychowawcy Macieja Górskiego, Wąchock – miejsce mocno związane z powstaniem 1863 r. To tutaj mieściła się kwatera główna naczelnika wojska województwa sandomierskiego pułkownika Mariana Langiewicza. Maciej Górski przekazał wiele interesujących informacji na temat przywódców powstania i walk toczonych na ziemi świętokrzyskiej. Zapalono znicze pod pomnikiem Mariana Langiewicza, po czym zwiedzono dworek Langiewicza, gdzie mieścił się sztab główny, z którego późniejszy generał Langiewicz rozsyłał odezwy do burmistrzów i wójtów z całego województwa. Uczestniczki odwiedziły również klasztor Ojców Cystersów w Wąchocku.

Zima z CKiW

W dniach 23-27 stycznia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie odbywały się półkolonie zorganizowane w ramach akcji „Zima w OHP”. W zimowisku uczestniczyło 30. dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat.

Uczestnicy budowali karmniki dla ptaków, tworzyli masy plastyczne, uczyli się samoobrony, brali udział w warsztatach profilaktycznych i edukacyjnych, odwiedzili muzeum Animacji Se-Ma-For. Przez cały czas organizowane były też liczne zabawy rozwijające kreatywność (muzyczne, plastyczne, komputerowe, sportowe), a na zakończenie odbył się bal karnawałowy i zabawa taneczna.

W ramach niespodzianek dzieci odwiedzili też goście: dzielnicowy mł. asp. Dawid Błażejewski, który poprowadził zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w czasie zimy i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym, oraz instruktorka fitnessu Malwina Sitek, która poprowadziła zajęcia na trampolinach oraz naukę układów tanecznych.

Półkolonie zostały dofinansowane z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie.

  

Regionalne Mistrzostwa OHP

W hali widowiskowo-sportowej w Bochni odbyły się 26 stycznia Regionalne Halowe Mistrzostwa Ochotniczych Hufców Pracy w Piłce Nożnej Chłopców regionu tarnowskiego, których organizatorem była Małopolska WK OHP w Krakowie oraz 6-25 Hufiec Pracy w Bochni.

W zawodach, które otworzyła komendant hufca Renata Pastuszak, wzięły udział cztery drużyny z hufców pracy w Proszowicach, Dąbrowie Tarnowskiej i Bochni oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie. Kolejność grup eliminacyjnych ustalono drogą losowania, a mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Do dalszego etapu rozgrywek, tym razem na poziomie wojewódzkim, zakwalifikowały się drużyny z Tarnowa (I miejsce) i Dąbrowy Tarnowskiej (II miejsce). Najlepszym strzelcem został Kamil Oracz z Dąbrowy Tarnowskiej, a bramkarzem – Mikołaj Gibek z 6-25 HP w Bochni. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, medale oraz drobne upominki rzeczowe. Ponadto wszystkim reprezentacjom wręczono pamiątkowe dyplomy.

  

Niecodzienni goście

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK) spotkała się 22 stycznia z wolontariuszkami z Ghany, Indonezji i Malezji.

Celine Pong, Hutri Cika Agustina Berutu oraz Anita Opku-Tawiah przyjechały do Polski w ramach projektu pozarządowej organizacji non-for-profit AIESEC, która jest jedną z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Prowadzona przez studentów i absolwentów interesujących się problemami otaczającego świata, przywództwem oraz zarządzaniem umożliwia swoim członkom odkrywanie własnego potencjału i rozwój w obszarach interesujących ich zagadnień. Każdy dołączający do organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Członkowie AIESEC wyjeżdżają na praktyki zagraniczne i zdobywają doświadczenie w 124 krajach świata.

Goszczące w Ząbkowicach Śląskich wolontariuszki opowiedziały młodzieży o swojej działalności pomocowej, jak również zapoznały ją ze swoimi krajami – tradycjami, strojami narodowymi, upodobaniami kulinarnymi oraz podstawowymi zwrotami grzecznościowymi w językach Ghany, Indonezji i Malezji. W tłumaczeniu pomagała także nauczycielka języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 Elżbieta Hudy.