Rzemiosło cukiernicze

Umiejętności wypieku różnego rodzaju ciast, m.in. drożdżowych, kruchych, biszkoptowych według tradycyjnych receptur były głównym tematem kursu zorganizowanego w ramach ginących zawodów w zawodzie cukiernika, który był realizowany w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie od 29 maja do 10 czerwca.

Do pleszewskiego Centrum przyjechało 15 osób skierowanych przez Świętokrzyską WK OHP w Kielcach, którzy pod okiem instruktorki Gabrieli Kupczyk zdobywali umiejętności tradycyjnego rzemiosła cukierniczego.  Oprócz udziału w zajęciach szkoleniowych uczestnicy aktywnie spędzali czas wolny, m.in. na kręgielni czy strzelania z broni sportowej kbks.

Szkolenie zakończyło się egzaminem, podczas którego uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności przygotowując pączki, ciastka, sernik, ciasto drożdżowe, piernik oraz pięknie udekorowane torty.

Całość była kontynuacją projektu OHP zakończonego w 2015 roku pn. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem była ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej.

 

Spartakiada na Dolnym Śląsku

8 czerwca na obiektach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się IV Wojewódzka Spartakiada Sportów Obronnych Młodzieży OHP z Dolnego Śląska.

Do rywalizacji sportowej przystąpiły reprezentacje 16 jednostek organizacyjnych DWK OHP oraz gościnnie zawodnicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach. Nad prawidłowym przebiegiem spartakiady czuwali przedstawiciele Wydziału Wychowawczego wraz z podchorążymi WSOWL, prezes Wrocławskiego Zarządu Rejonowego LOK Janusz Stach, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KW Policji we Wrocławiu oraz wolontariusze wrocławskiego oddziału terenowego Stowarzyszenia OHP.

Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w biegu patrolowym na dystansie 3 km, rzucie granatem, strzelaniu, a także zadaniach przy punktach: logistycznym, medycznym i zwiadowczym. Ponadto funkcjonariuszka Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu komisarz Aneta Pola przeprowadziła szkolenie na temat bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku, omawiając zasady zachowania się nad wodą, w czasie wycieczek pieszych i rowerowych, postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego, jak również konsekwencje zawierania przypadkowych znajomości czy zażywania środków odurzających.

W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęli reprezentanci Hufca Pracy w Wołowie, drudzy byli uczestnicy Hufca Pracy w Bolesławcu, a trzeci – zawodnicy z Hufca Pracy w Górze. Nagrody wręczała Wojewódzki Komendant OHP we Wrocławiu Bernadetta Brożyna (na zdjęciu u góry pierwsza z prawej) oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych ppłk Wojciech Czerechowski i mjr Włodzimierz Wiącek.

Wojewódzka Spartakiada Sportów Obronnych Młodzieży OHP to przedsięwzięcie mające na celu ugruntowanie współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie edukacji obywatelskiej, patriotycznej i obronnej młodzieży oraz rozwijania jej sprawności fizycznej.

Zachodniopomorskie Mistrzostwa

Pierwsze Wojewódzkie Mistrzostwa w Siatkowej Piłce Plażowej jednostek Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie rozegrano 8 czerwca na Stadionie Miejskim w Trzebiatowie pod patronatem Burmistrza Trzebiatowa Józefa Domańskiego.

Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje z hufców pracy z Trzebiatowa, Koszalina, Białogardu, Polic, Szczecina Dąbia, Szczecina, Kołobrzegu, Środowiskowego Hufca Pracy w Łobzie oraz ośrodków szkolenia i wychowania w Stargardzie i Rowie/Trzcińsku-Zdroju.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajęli uczestnicy Hufca Pracy w Trzebiatowie – Norbert Guzewski i Tomasz Hołub. Tuż za nimi uplasowała się ekipa z Hufca Pracy z Polic, a trzecie miejsce zajął Hufiec Pracy z Koszalina.

Sponsorami Mistrzostw byli: prezes Zarządu Amadora Piotr Nowacki, prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie Leszek Stuła, dyrektor trzebiatowskiego oddziału Banku PKO BP Krzysztof Kizik, Jarosław Gibziński oraz Jerzy Nowak.

  

Europejscy rzemieślnicy

W Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi podsumowano 7 czerwca, z udziałem dyrektorów Zespołu Szkół Zawodowych Mirosławy Równej i Publicznego Gimnazjum – Adama Kurka, staże zagraniczne młodzieży w ramach projektu pn. „Europejskie rzemiosło”.

We właśnie mijającym roku szkolnym 32 uczniów, w dwóch grupach 16-osobowych uczestniczyło w stażach zagranicznych we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Podczas dwutygodniowych praktyk w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i stolarz młodzież zdobywała doświadczenie oraz poszerzała swoje kompetencje zawodowe.

Założenia projektu oraz jego efekty przedstawiła jego koordynator Małgorzata Kwiatkowska, opowiadając jednocześnie o przygotowaniach do wyjazdu, podczas których młodzież uczestniczyła w kursie języka niemieckiego, poznawała kulturę niemiecką oraz różnice kulturowe między Polakami a Niemcami. W ramach realizacji projektu zostały zakupione ubrania i buty robocze, pozyskano Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, zapewniono ubezpieczenie dodatkowe (polisy) na czas podróży oraz okres pobytu w Niemczech. Koordynator podkreśliła, iż niemieccy instruktorzy byli zadowoleni z pracy młodych Polaków, chwalili ich podejście do zajęć, pracowitość i czynione postępy. Powody do satysfakcji mieli również sami uczestnicy – wrócili do Polski zadowoleni, pełni wrażeń, wzbogaceni o nowe doświadczenia.

O tych ostatnich mówili sami uczestnicy stażu i ich opiekunowie Aneta Drożdżal, Franciszek Koncewicz, Eugeniusz Groblewski. Relacje przeplatano anegdotami i zabawnymi sytuacjami, jakie spotkały młodzież za granicą.

Podczas uroczystości dyrektor Centrum Urszula Jankowska i jej zastępca Joanna Dobrzyńska wręczyły uczestnikom projektu listy gratulacyjne, wyrażając przekonanie, że nowa wiedza oraz umiejętności praktyczne zostaną dobrze wykorzystane podczas dalszego kształcenia i późniejszej pracy zawodowej. Grupa kucharzy uczestnicząca w stażu przygotowała dla gości poczęstunek. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji na temat korzyści, jakie daje udział w projektach finansowanych z UE (Erasmus+, PO WER). Rozmówcy podkreślali, że staże zagraniczne są znakomitym uzupełnieniem obowiązkowego kształcenia zawodowego, możliwością sprawdzenia i pogłębienia umiejętności zawodowych i językowych czy zdobycia nowej wiedzy.

Projekt „Europejskie rzemiosło” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+. Wartość projektu 55 820,00 euro.

To już dwadzieścia lat…

Dwadzieścia lat trwa współpraca i wymiana młodzieży pomiędzy Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim (Zachodniopomorska WK) a szkołą Internationaler Bund ze Schwerina.

W tym roku sześcioosobowa grupa uczestników, pod opieką wychowawcy, wyjechała na początku czerwca na pięć dni do zaprzyjaźnionej szkoły partnerskiej, aby wziąć udział razem z niemieckimi kolegami i koleżankami w interesującym programie pn. ,,Nasze życie w portretach”. Jego scenariusz został przygotowany przez niemieckich nauczycieli oraz wychowawców, m.in. Lothara Wohlgethana. Jednym z punktów programu były warsztaty fotograficzne i malarskie w siedzibie Internationaler Bund, po których wspólnie przygotowywano posiłek dla 17 osób. Wieczorami spędzano czas nad jeziorem, grillowano, strzelano z łuku i rozgrywano mecze w piłkę nożną. Ale nie tylko. Podczas pobytu w Schwerinie zwiedzono zamek, otaczające go piękne ogrody, wieżę telewizyjną, skąd podziwiano widoki na miasto i okolicę, a także wystawę w galerii sztuki przedstawiającą dorobek kulturowy Niemiec. Była też wycieczka do Rostocku oraz zwiedzanie portowej dzielnicy Warnemünde i godzinny rejs statkiem. W Dniu Dziecka testowano swoje siły i umiejętności na ściance wspinaczkowej. Młodzież z Mielenka uczyła niemieckie koleżanki i kolegów podstawowych słów i zwrotów w języku polskim, co zdecydowanie służyło procesowi integracji i przełamywało bariery językowe.

Efektem pracy na warsztatach fotograficznych i malarskich młodzieży polskiej i niemieckiej jest wiele ciekawych zdjęć, portretów oraz prac plastycznych. Efektem są również wspomnienia, zawarte przyjaźnie, poznana historia zachodnich sąsiadów i większa samodzielność młodych ludzi.

  

Jak żyć zdrowo

Sześć trzyosobowych drużyn z hufców pracy w Koszalinie, Białogardzie, Trzebiatowie, Szczecinku oraz ze Środowiskowego Hufca Pracy w Łobzie (Zachodniopomorska WK), wyłonionych w wewnętrznych eliminacjach, wzięło udział w XVIII Regionalnym Turnieju Wiedzy Prewencyjnej pt. „Żyję zdrowo, myślę trzeźwo”.

Turniej zorganizował koszaliński hufiec 16-8 wraz z Komendą Miejską Policji w Koszalinie, a jego celem była popularyzacja wśród młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy wiedzy prewencyjnej i ogólnych zasad bezpieczeństwa, zbudowanie pożądanych zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz uświadomienie młodym ludziom niebezpieczeństw wynikających ze spożywania alkoholu i zażywania narkotyków. Wiadomości uczestników z zakresu prewencji sprawdzono za pomocą testów ułożonych przez pracowników koszalińskiej Policji, natomiast komisja oceniła prace plastyczne. Po konkursie, w Miasteczku Ruchu Drogowego można było sprawdzić swoją wiedzę o ruchu drogowym, a także – zakładając alkogogle – zachowanie po alkoholu.

W konkursie drużynowym I miejsce i Puchar Komendanta Policji otrzymał 16-9 Hufiec Pracy ze Szczecinka (zdjęcie u góry – uczestnicy wraz z komendant hufca Joanną Cybulską i nadkom. Robertem Faryniarzem). W konkursie indywidualnym pierwsze miejsce zdobyła Marta Koceja ze także Szczecinka, a w konkursie plastycznym pt. „ Uzależnienia droga donikąd” zwyciężyła Paulina Wiśniewska z ŚHP w Łobzie. Laureaci otrzymali również nagrody ufundowane przez Zachodniopomorską WK OHP w Szczecinie.

  

Pamięci Poznańskiej „Piątki”

22 jednostki opiekuńczo-wychowawcze Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP wzięły udział 6 czerwca w Grze Miejskiej poświęconej Pięciu Błogosławionym Męczennikom Salezjańskiego Oratorium św. Jana Bosko w Poznaniu.

W czasie II wojny światowej zostali za swoją działalność konspiracyjną aresztowani w 1940 roku i torturowani przez gestapo, a dwa lata później – zamordowani. Św. Jan Paweł II nazwał ich stróżami poranka i beatyfikował 13 czerwca 1999 roku. Chłopcy z Piątki Poznańskiej: Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik i Jarogniew Wojciechowski byli wychowani i ukształtowani w tradycji wierności Bogu i Ojczyźnie, aż po ofiarę z własnego życia. Mieli od 19 do 23 lat.

Grę rozpoczęto przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. Zespoły uczestników rywalizowały na ulicach miasta, starając się wykonać postawione przed nimi zadania w jak najkrótszym czasie. Liczyła się: szybkość, wiedza, kojarzenie faktów, praca zespołowa, orientacja w terenie. Gra polegała na dotarciu w dowolnej kolejności do wskazanych na mapie Poznania miejsc z okresu międzywojennego związanych z życiem i martyrologią pięciu błogosławionych. Po odszukaniu tych miejsc należało wykonać podane w instrukcji zadania, aby zdobyć wskazówki potrzebne do rozwiązania końcowego hasła oraz odpowiedzieć na pytania testowe.

Dodatkowe punkty bonusowe można było zdobyć robiąc zdjęcie drużyny z napotkanymi po drodze: pomnikami Starego Marycha czy Hipolita Cegielskiego oraz tramwajem-kawiarnią. Przedsięwzięcie zakończyło się w Forcie VII Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Tam podczas uroczystego finału młodzież w towarzystwie Wojewódzkiego Komendanta OHP Michała Tadeusza Comba obejrzała wystawy: „Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej”, „Wysiedlenia mieszkańców Poznania i Wielkopolski do Generalnej Guberni w latach 1939 – 1941” oraz „Więźniowie Fortu VII w więzieniach i obozach III Rzeszy – zmarli i zaginieni”.

Po zwiedzaniu ogłoszono wyniki Gry. Pierwsze miejsce zajął Hufiec Pracy w Pile (na zdjęciu u góry), drugie – Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, a trzecie – Hufiec Pracy w Wolsztynie. Wszyscy uczestnicy Gry Miejskiej otrzymali dyplomy i upominki, które wręczali zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP Adam Pękarski, Duszpasterz Wojewódzki OHP ks. Piotr Wąż oraz kierownik Muzeum Grzegorz Kucharczyk. Nagrody ufundował Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba.

Gry Miejskie są doskonałym narzędziem edukacyjnym. Pobudzają uczestników do działania, uczą wykorzystywania wcześniej zdobytych informacji i rozwijają kreatywność, jak również pozwalają połączyć zwiedzanie miasta z integracją zespołu.

Łączy nas przyroda

Pod takim hasłem odbyło się 5 czerwca w Gospodarstwie Agroturystycznym „Amazonka” w Przemkowie IV Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży OHP „Łączy nas przyroda”. Przedsięwzięcie zorganizowali wspólnie Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP i przemkowski hufiec przy współpracy z legnickim oddziałem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu oraz miejscowym kołem Polskiego Związku Wędkarskiego.

W spotkaniu wzięła udział młodzież z ośmiu hufców pracy z: Góry, Polkowic, Przemkowa, Bolesławca, Jawora, Legnicy, Świdnicy, Kamiennej Góry, a także Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach oraz Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.

W spotkaniu uczestniczyło również wielu gości, m.in.: (od lewej) Anna Wirtykus oraz Mieczysław Kowalski z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, wychowawca Hufca Pracy w Przemkowie Barbara Bogusz, komendant hufca Aneta Maszczak, Komendant Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Bernadetta Brożyna, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Matuszak, Specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Przemków Anna Findysz oraz dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie Dariusz Dźwigaj.

Konkurs zgodnie z założeniami regulaminu został podzielony na dwie części – ekologiczną i wędkarską. W zawodach wędkarskich wzięło udział 20 uczestników, wśród których najlepszy okazał się Konrad Jesionowski z Hufca Pracy w Legnicy. Drugie miejsce zajęła Oliwia Ryba z HP w Kamiennej Górze, a trzecie – Mateusz Czapski z HP w Przemkowie. Oliwia Ryba otrzymała również nagrodę za złowienie największej ryby. W konkursie ekologicznym, który polegał na przygotowaniu glinianych figurek związanych z hasłem przewodnim imprezy, segregacji śmieci i rozwiązaniu testu wiedzy ekologicznej, najlepiej wypadły uczestniczki z jaworskiego hufca Karolina Kałamarz i Agata Staniszewska. Ponadto Agata Staniszewska zdobyła również nagrodę za największą liczbę punktów w teście ekologicznym. Na drugim miejscu uplasowały się dziewczyny z hufca w Przemkowie Anna Kaczyńska i Sara Celuch, a na trzecim – Sara Pałasiuk i Agata Zbroja z Hufca Pracy w Bolesławcu.

Spotkanie przewidywało też wiele dodatkowych atrakcji, jak: zwiedzanie wystawy prac Leokadii Adamowicz, prelekcje związane z tkactwem regionalnym, a także dotyczące bezpiecznych wakacji, przejazdy bryczką oraz zajęcia w Wiosce Rycerskiej.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Fundatorami nagród w konkursie ekologicznym był Burmistrz Przemkowa, natomiast w konkursie wędkarskim – Polski Związek Wędkarski. Dodatkowe nagrody przekazali: Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie (nagroda w konkurencji „Największa ryba”), wiceprzewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego Krzysztof Nowicki (nagroda indywidualna w konkursie ekologicznym) oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwo Przemków, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego oraz firma SITECH Polkowice.

 

Podziękowania dla uczestników

Uroczyste poświęcenie zmodernizowanego Panteonu Pamięci Narodowej w Starachowicach z udziałem m.in. Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, parlamentarzystów, Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, przedstawicieli władz samorządowych, zaproszonych gości i mieszkańców odbyło się 4 czerwca przy kościele pw. Wszystkich Świętych. Proboszcz parafii ksiądz dziekan Marek Janas złożył podziękowania wszystkim tym, którzy pomogli unowocześnić starachowicki Panteon. Szczególne podziękowania zostały skierowane do młodzieży tamtejszego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP i jego kierownik Agnieszki Kuś.

Panteon Pamięci Narodowej w Starachowicach to miejsce wielu cyklicznych uroczystości patriotycznych, rocznicowych i religijnych. Tablice stanowiące Panteon upamiętniają m.in. robotników Sierpnia’80, ofiary stanu wojennego, ofiary katastrofy smoleńskiej, formacje partyzanckie, matkę Jarosława i Lecha Kaczyńskich śp. Jadwigę Kaczyńską. Początkowo były montowane na przykościelnym murze, który uległ zniszczeniu i groził zawaleniem. Z inicjatywy księdza dziekana Marka Janasa zostały zamontowane na granitowych cokołach, a obok posadzono krzewy.

Śladami Żołnierzy Wyklętych

Podróż uczestników Hufca Pracy w Górze (Dolnośląska WK) do Warszawy śladami Żołnierzy Wyklętych rozpoczęła się od udziału w konkursie „Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów. Młodzież, wzbogacona o wiedzę o polskim powojennym podziemiu niepodległościowym i antykomunistycznym, stanęła 2 czerwca przed bramą byłego Aresztu Śledczego na Mokotowie, gdzie powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Tutaj, pod opieką historyka, pracownika IPN, autora książek „Zośkowiec” i „Gryf”, Jarosława Wróblewskiego mogła poznać historię więzienia na Rakowieckiej zwiedzając pawilony z celami i karcerami, przemierzając drogę śmierci czy stając przed niedawno odkrytą ścianą egzekucji żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W ogromnej ciszy młodzi ludzie słuchali opowieści o tragicznych losach bohaterów tutaj zamęczonych i straconych.

Następny etap tej podróży w czasie to Cmentarz Wojskowy na Powązkach i Kwatera „Ł” – Łączka – miejsce pochówku przy murze cmentarnym pomordowanych w latach 1945–1956 przez organy bezpieczeństwa publicznego. Tym razem wita młodzież wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, a oprowadza po alejkach cmentarza Marek Nadolski z IPN.

Najważniejsze jednak emocjonalnie dla młodzieży jeszcze przed nią: praca w charakterze wolontariuszy przy poszukiwaniu szczątków ofiar na „Łączce”. Najpierw przypomnienie zasad BHP, potem mozolna, skrupulatna i pełna skupienia praca – przesiewanie ziemi, aby odnaleźć szczątki ofiar terroru komunistycznego. I… Spełniło się moje marzenie – dziewczyny nie kryją wzruszenia – udało nam się odnaleźć części kostek, może należą do naszego Bohatera? To niezwykłe miejsce powoduje, że wolontariusze stają się sobie bliscy. Wszyscy mają jeden cel: przywrócić bohaterom imiona i nazwiska.

Na zakończenie dnia pełnego wzruszeń przybył na Powązki Kardynał Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz oraz prezes IPN dr Jarosław Szarek, aby odmówić modlitwę nad odnalezionymi szczątkami i spotkać się z wolontariuszami.