Działalność i historia OHP

W dniach 24-26 kwietnia odbędzie się w Zielonej Górze Ogólnopolski konkurs dotyczący wiedzy o działalności i historii Ochotniczych Hufców Pracy, które w swojej tradycji nawiązują do przedwojennych Junackich Hufców Pracy istniejących w latach 1936-1939. Konkurs jest jednym z działań związanych z kultywowaniem tradycji instytucji oraz próbą perspektywicznego spojrzenia na jej funkcjonowanie.

Zadanie konkursowe będzie polegać na rozwiązaniu dwóch części quizu, w tym testu wiedzy o OHP i krzyżówki z hasłem o patronie OHP.