Nakręć film komórką

W ramach imprez centralnych odbędzie się również VII Ogólnopolski Konkurs Krótkometrażowych Filmów Komórkowych Młodzieży OHP, który jest ukierunkowany na wyłonienie najbardziej oryginalnego pod względem sposobu przedstawienia tematu i formy filmu wykonanego za pomocą telefonu komórkowego oraz rozwój twórczego myślenia młodzieży.

W związku z Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości tematyka konkursu odnosi się do osobistego postrzegania niepodległości przez młodzież, a także samych siebie w kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Finał konkursu odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia w Lubuskiej WK OHP, gdzie zostanie zaproszonych osiem wyróżnionych osób lub ekip filmowych z poszczególnych wojewódzkich komend oraz centrów kształcenia i wychowania OHP.