Konkurs Papieski

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku Komenda Główna OHP wraz z Małopolską WK i Hufcem Pracy w Wadowicach organizuje Ogólnopolski Konkurs Papieski, którego tytuł brzmi: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

Przedsięwzięcie to wpisało się w tradycję Ochotniczych Hufców Pracy obrazując wieloletnie działania wychowawcze i edukacyjne naszej instytucji. Konkurs niesie dla młodego pokolenia wypływające z nauk Świętego Jana Pawła II przesłanie radości, harmonii oraz kształtuje twórcze myślenie i rozwija artystycznie. Ponadto łączy aspekty wrażliwości artystycznej wypowiedzi oraz duchowego rozwoju młodzieży przyczyniając się do rozpowszechniania przesłań wynikających z nauczania Świętego Jana Pawła II jako patrona Ochotniczych Hufców Pracy.

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolna (ur. w 1999 r. i młodsza).

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej – jednej lub po jednej – w dwóch kategoriach:

  • praca fotograficzna
  • praca plastyczna

Prace należy przesłać do 7 maja 2019 r. do Hufca Pracy w Wadowicach (ul. J. Kochanowskiego 3, 34-100 Wadowice) z dopiskiem „Konkurs Papieski”.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronach www.ohp.pl oraz www.malopolska.ohp.pl

Finał konkursu odbędzie się 4 czerwca 2019 r. w Wadowickim Centrum Kultury.