Konkurs Papieski

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Papieski, którego tytuł brzmi „Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Tegoroczny, XVIII już konkurs jest wyjątkowy ze względu na czterdziestą rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, która przypadnie 16 października 2018. Dlatego głównym celem jest uczczenie tego wydarzenia, a także przypominanie i wskazywanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II.

Przedsięwzięcie to wpisało się w tradycję Ochotniczych Hufców Pracy obrazując wieloletnie działania wychowawcze i edukacyjne naszej instytucji. Konkurs niesie dla młodego pokolenia wypływające z nauk Świętego Jana Pawła II przesłanie radości, harmonii oraz kształtuje twórcze myślenie i rozwija artystycznie. Ponadto łączy aspekty wrażliwości artystycznej wypowiedzi oraz duchowego rozwoju młodzieży przyczyniając się do rozpowszechniania przesłań wynikających z nauczania Świętego Jana Pawła II jako patrona Ochotniczych Hufców Pracy.

Prace, które należało nadsyłać do 5 maja 2018 r., zostaną zaprezentowane podczas uroczystej Gali konkursu połączonej z wręczeniem nagród, która odbędzie się 20 czerwca w Wadowicach.

 

Wyniki konkursu będą też ogłoszone na stronie internetowej www.konkurs-papieski.com
Można tam też znaleźć informacje o poprzednich edycjach konkursu i galerie prac.