Rekrutacja do OHP

Ochotnicze Hufce Pracy zapraszają osoby, które mają problemy z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania oraz ukończyły 15 lat, ale nie mają jeszcze lat 18, do hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania oraz centrów kształcenia i wychowania.

Zgłaszać mogą się także ci młodzi ludzie, których rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej.

OHP pomogą ukończyć gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową, odbyć przyuczenie do wykonywania określonej pracy, uzyskać kwalifikacje zawodowe, a potem ułatwią wejście na rynek pracy.

Po konsultacjach z doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, którego zechce się uczyć. W ofercie OHP jest niemal 60 zawodów, m.in. kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, murarz-tynkarz, lakiernik, stolarz, elektryk, ślusarz, krawiec, tapicer.

W ośrodkach szkolenia i wychowania oraz centrach kształcenia i wychowania czekają na młodzież miejsca w internatach, wyżywienie oraz całodobowa opieka i wsparcie wychowawców.

W każdej jednostce prowadzone są różne programy i zajęcia z edukacji kulturalnej, artystycznej, filmowej, historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej; treningi zapobiegania agresji i autodestrukcji; spotkania integracyjne; warsztaty plastyczne i fotograficzne; zajęcia sportowo-rekreacyjne i turystyczne.

Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.

Więcej informacji tutaj, jak również na stronach internetowych wojewódzkich komend oraz centrów kształcenia i wychowania.