Wigilia w Komendzie Głównej OHP

20 grudnia w Komendzie Głównej OHP odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Krajowy Duszpasterz ks. prałat Jarosław Sroka oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS Monika Zielińska-Choina i jej zastępczyni Aneta Zaraś, jak również naczelnik Wydziału „Gwarancji dla młodzieży” Daniel Kosiński.

Zebranych powitał Komendant Główny OHP Marek Surmacz, który podziękował gościom za życzliwość i całoroczne wsparcie działań Ochotniczych Hufców Pracy, a pracownikom Komendy za przynoszące efekty wypełnianie zadań.

Ksiądz Jarosław Sroka odczytał fragment Ewangelii i pobłogosławił opłatek. Łamaniu się opłatkiem i składaniu życzeń wyjątkowych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku towarzyszyły kolędy w wykonaniu zespołu folklorystycznego z Hufca Pracy z Nowego Sącza.