VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Już po raz szósty Polski Komitet Normalizacyjny organizuje Ogólnopolski Konkurs pn. „Normalizacja i ja”. Nad trwającym do 25 stycznia 2018 roku przedsięwzięciem objął honorowy patronat Komendant Główny OHP. Każdego roku licznie uczestniczy w nim również młodzież Ochotniczych Hufców Pracy zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Tematem tegorocznej edycji są Normy w ochronie środowiska

W konkursie uczniowie mogą wziąć udział w trzech kategoriach: komiks, film i esej, a nauczyciele mogą przygotować scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule konkursu.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Konkursu