Gdańsk: Podsumowanie działalności

Sala im. Lecha Kaczyńskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku była 30 listopada miejscem obrad Rady Programowej Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Rada Programowa miała na celu podsumowanie działalności Pomorskiej Komendy OHP w minionym roku oraz wskazanie obszarów, które wymagają wsparcia, dodatkowego przeanalizowania i ewentualnego skorygowania stosowanych procedur. Gośćmi Rady Programowej byli Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk oraz Komendant Główny OHP Marek Surmacz, który z zainteresowaniem obejrzał prezentację wyników działalności Komendy OHP przedstawioną, w imieniu Wojewódzkiego Komendanta OHP Bogdana Wiszowatego, przez jego zastępcę Adama Matuszewskiego.

Z lewej Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, obok Komendant Główny OHP Marek Surmacz.

Oprócz danych sprawozdawczych obrazujących efektywność działania hufców pracy, Ośrodków Szkolenia i Wychowania oraz Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży poruszono tematy, które w przyszłości mogą mieć znaczący wpływ na rozwój OHP w obszarze kształcenia i wychowania, rynku pracy, a także w obszarze logistyczno-organizacyjnym. Komendant Główny OHP z zainteresowaniem odniósł się do propozycji włączenia do grona klientów korzystających z usług oferowanych przez OHP nowych beneficjentów zza granicy, szczególnie z Ukrainy. Głos zabrał również Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, sygnalizując konieczność zintensyfikowania współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku a jednostkami OHP działającymi w obszarze rynku pracy w celu wypracowania wspólnych, interesujących dla beneficjentów tych usług, rozwiązań.

Posiedzenie Rady Programowej zakończono przyjęciem uchwał dotyczących wsparcia dla struktur OHP w realizacji programu „Gwarancje dla młodzieży” oraz solidarnego promowania pozytywnego wizerunku OHP jako instytucji rynku pracy. Wojewódzki Komendant OHP Bogdan Wiszowaty (na zdjęciu u góry, pierwszy z lewej) podsumował spotkanie Rady Programowej dziękując za obecność Komendantowi Głównemu Markowi Surmaczowi, członkom Rady Programowej oraz zaproszonym gościom.