Rada w Opolu

Z udziałem Wicewojewody Opolskiego Violetty Porowskiej obradowała 29 listopada Rada Programowa Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Tematem posiedzenia, które odbyło się w Sali im. Braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, było podsumowanie działań statutowych prowadzonych przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP w 2017 r. Działalność jednostki w poszczególnych pionach merytorycznych omówili kierownik Zespołu ds. kształcenia i Wychowania Ewa Zajączkowska, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Tomasz Górny, kierownik Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Kinga Kucharska oraz st. specjalista ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Małgorzata Krawczyk. Podsumowano wyniki rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018 oraz stan organizacji nowego roku szkoleniowego w kontekście wprowadzonych zmian w systemie oświaty, działalność w obszarze rynku pracy, realizację projektów systemowych realizowanych w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” oraz programów międzynarodowej wymiany młodzieży.

Pośrodku Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska. Pierwszy z prawej Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Medoliński.
Na zakończenie podjęto uchwałę o udzieleniu wsparcia kadrze OHP w związku z poszerzeniem oferty kształcenia zawodowego.

 

Podczas posiedzenia powołano w nowych członków Rady Programowej: Starostę Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Prezesa Radia Opole Piotra Moca oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie kpt. Tadeusza Kmiecia.

W obradach wzięli udział ponadto m.in. Teodozja Świderska z Opolskiego Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Medoliński i jego zastępca Łukasz Kubica, przedstawiciele opolskich starostw i gmin, Uniwersytetu Opolskiego, Urzędów Pracy oraz służb mundurowych.

Na zakończenie podjęto uchwałę o udzieleniu wsparcia kadrze OHP w związku z poszerzeniem oferty kształcenia zawodowego.