Konkurs na kartkę

Do 14 grudnia można zgłaszać projekty kart o tematyce bożonarodzeniowej wykonanych dowolną techniką. Konkurs od lat organizują wspólnie Krajowe Duszpasterstwo oraz Komenda Główna OHP. Mogą w nim wziąć udział wszyscy uczestnicy OHP. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w konkursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia w wyznaczonym terminie i miejscu.

Regulamin Konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Krajowe Duszpasterstwo OHP i Komenda Główna OHP.

2. Patronat nad Konkursem sprawują:
− Ks. prałat Jarosław Sroka – Krajowy Duszpasterz OHP;
− Marek Surmacz – Komendant Główny OHP.

3. Przedmiotem Konkursu jest projekt KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ mówiącej o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Bożego Narodzenia.

II. CELE KONKURSU

1. Zachęcenie do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i refleksji nad sensem świętowania.

2. Pobudzenie wyobraźni i przyczynienie się do rozwoju artystycznych uzdolnień młodzieży.

3. Umożliwienie młodzieży zaprezentowania efektów swoich umiejętności i uzdolnień.

4. Rozwijanie formacji duchowej młodzieży.

5. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczestników OHP z całego kraju.

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace o formacie A4, wykonane w dowolnej technice płaskiej.

3. Wszystkie prace na odwrocie powinny zawierać dane:
− imię i nazwisko autora pracy;
− adres WK/CKiW OHP oraz jednostki macierzystej OHP;
− imię i nazwisko wychowawcy/opiekuna oraz nr telefonu i e-mail.

Do prac należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.

 

4. Prace należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie na adres:

Krajowe Duszpasterstwo OHP
Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Al. NMP 54
42-200 Częstochowa

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 14 GRUDNIA 2017 ROKU

IV. OCENA PRAC I NAGRODY

1. Kryteria oceny pracy konkursowej:
− zgodność pracy z tematem Konkursu;
− staranność wykonania pracy plastycznej;
− bogactwo wykorzystania środków wyrazu plastycznego;
− inwencja twórcza;
− ogólne walory artystyczne pracy.

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni prace, przyznając 5 miejsc. Ponadto  zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
− Ks. prałat Jarosław Sroka – Krajowy Duszpasterz OHP;
− Tadeusz Goliszek – artysta plastyk ziemi częstochowskiej;
− Monika Wierzbicka – grafik komputerowy.

2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wręczone podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Młodzieży i Kadry na Jasną Górę.

V. UWAGI KOŃCOWE

1. Kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

3. Dodatkowych informacji udziela pani Aneta Noszczyk tel. 502 415 488, Krajowe Duszpasterstwo OHP.