Zastępca Komendanta Głównego OHP

 

Zastępca Komendanta Głównego OHP
Piotr Modzelewski

Piotr Modzelewski – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, European Academy of Diplomacy w Warszawie- kierunek Dyplomacja Unii Europejskiej.

Posiadacz szkoleń i certyfikatów w zakresie języka obcego, finansów oraz branży IT.

Na początku drogi zawodowej dziennikarz i reporter radia Eska, doradca finansowy, kierownik działu obsługi technicznej i zarządzania gotówką w branży IT. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie.

Od 1 stycznia 2018 roku Zastępca Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy odpowiedzialny za inwestycje i remonty, zamówienia publiczne, logistykę oraz informatykę.