Zastępcy Komendanta Głównego OHP

Zastępca Komendanta Głównego OHP
Renata Wicha

R.WichaRenata Wicha – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w zakresie zarządzania biznesem (studia podyplomowe) kieleckiej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w zakresie organizacji pomocy społecznej (studia podyplomowe). Certyfikowany Konsultant Funduszy Europejskich. Uczestniczka wielu szkoleń m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii dzieci i młodzieży, ekonomii społecznej.

Na początku drogi zawodowej nauczyciel, a potem prezes zarządu firmy budowlanej, specjalista ds. opieki i wychowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, dyrektor Pogotowia Opiekuńczego i Komendant Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. 15 grudnia 2015 r. powołana na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy. Z Ochotniczymi Hufcami Pracy związana od 2006 roku.

Długoletni samorządowiec – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielc w latach 2010-2014, radna V i VI kadencji Rady Miasta Kielc zajmująca się przede wszystkim kwestiami zdrowia, rodziny i sprawami społecznymi. Społecznik – członek-założyciel Stowarzyszenia Miłośników Świętego Krzyża „Per Crucem”, które ma na celu pozyskiwanie funduszy na najstarsze w Europie Sanktuarium – Bazylikę Mniejszą w Świętym Krzyżu. Członek-założyciel Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach pomagającego osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, jak również animator powstania w ramach tego Stowarzyszenia klubów młodzieżowych, oraz członek Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich w Kielcach.

Jako Zastępca Komendanta Głównego OHP odpowiada za realizację spraw dotyczących edukacji i wychowania, programów europejskich i współpracy międzynarodowej oraz rynku pracy.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.


Zastępca Komendanta Głównego OHP
Wojciech Szewczyk