Rada w Krakowie

12 października w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa Małopolskiej WK OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha.

Po uroczystym powitaniu wręczono Akty Powołania dyrektorom Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Beacie Rzepieli oraz Oddziału Małopolskiego PFRON Marcie Mordarskiej. W programie obrad znalazło się podsumowanie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawozdanie z realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Małopolską WK i Centra Kształcenia i Wychowania w Tarnowie oraz Szczawnicy/Jabłonce. Kierownik Zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Jolanta Król omówiła rezultaty projektów wykonywanych w ramach programów Erasmus+: „Zielony Junior” oraz „W świecie folkloru”. Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek przekazał informację o działaniach w zakresie poprawy infrastruktury Małopolskiej Komendy i warunków socjalno-bytowych uczestników.

Pod koniec posiedzenia Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją beneficjentów do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży w okresie od września tego roku do końca sierpnia roku przyszłego.

Na zakończenie posiedzenia Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem i Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej WK OHP Krzysztofem Świerczkiem podziękowali za spotkanie i deklaracje pomocy ze strony instytucji i wszystkich uczestników rady.