Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego OHP

Tegoroczna ogólnopolska inauguracja roku szkoleniowego 2017/2018 w Ochotniczych Hufcach Pracy odbyła się 11 października w Sanktuarium Świętego Jan Pawła II w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który wziął udział uroczystości.

W inauguracji uczestniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Renatą Wichą, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie dr Magdalena Kowalska-Musiał, przedstawiciele władz samorządowych, rzemiosła, członkowie Rady Programowej Małopolskiej WK OHP oraz młodzież i kadra OHP z wojewódzkimi komendantami i duszpasterzami z całej Polski na czele.

Pierwsza część uroczystości odbyła się na placu obok Sanktuarium przy pomniku św. Jana Pawła II. Po wysłuchaniu hymnu państwowego, słowa powitania do młodzieży i kadry OHP oraz licznie przybyłych gości wygłosili Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek odczytał list skierowany do młodzieży i kadry OHP przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską z życzeniami sukcesów oraz wytrwałości w nowym roku szkoleniowym. Następnie wyróżnionej kadrze OHP wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Absolwenta Roku OHP”, po czym Wojewoda Małopolski, Komendant Główny OHP i jego zastępca oraz Małopolski Wojewódzki Komendant OHP złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła w podziękowaniu za szóstą rocznicę ustanowienia patronatu nad młodzieżą Ochotniczych Hufców Pracy.

     

Uczestnicy pielgrzymki, prowadzeni przez Reprezentacyjną Orkiestrę Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz poczty sztandarowe udali się do Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie mszę św. w intencji Ochotniczych Hufców Pracy odprawili arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, Kustosz Sanktuarium ks. prałat Jan Kabziński oraz Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka w asyście duszpasterzy wojewódzkich. W czasie mszy św. ślubowanie złożyli uczestnicy pierwszego rocznika, zaś Akt Zawierzenia OHP św. Janowi Pawłowi II odczytał Komendant Główny OHP. Po uroczystym błogosławieństwie uczestnicy wyruszyli w stronę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, aby pod krzyżem złożyć kwiaty i pomodlić się w intencji Ochotniczych Hufców Pracy.

 

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej do uczestników Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego OHP.

 

Szanowny Panie Komendancie, Wychowawcy i Wychowankowie Ochotniczych Hufców Pracy, Szanowni Państwo,
praca od zawsze uznawana jest za najskuteczniejszy sposób na pozytywne kształtowanie charakteru ludzkiego. Wyrabia nawyk przezwyciężania własnych ograniczeń, uczy właściwego zarządzania czasem i rodzi poczucie osobistej wartości. Człowiek pracujący, kształtuje świat zgodnie z własną wolą, widząc w efektach wykonanej pracy jej zobiektywizowany obraz. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich zalet jakie posiada praca – zarówno ta zewnętrzna jak i ta nad samym sobą.
Patron OHP, Święty Jan Paweł II, nasz Wielki Rodak mówił: Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości. Proszę pozwolić, że słowa te zadedykuję wszystkim podopiecznym Ochotniczych Hufców Pracy, którzy własnie rozpoczynają rok szkolny.
Dziękując za zaproszenie na Ogólnopolską Inaugurację Roku Szkoleniowego OHP 2017/2018 składam nauczycielom, wychowankom, instruktorom oraz uczniom życzenia wielu sił i zapału do stawiana czoła codziennym wyzwaniom. Niech nadchodzący rok będzie czasem trwałego wzrastania, odkrywania talentów i pełnego satysfakcji procesu nauczania.
Z poważaniem
Elżbieta Rafalska