Konkurs historyczny

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP wraz z Komendą Główną OHP organizują II Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP „Śladami Legionów Polskich”. Jego ideą jest propagowanie i pogłębianie wiedzy historycznej o Polsce, jej bohaterach i dziedzictwie kulturowym, a także kształtowanie wśród młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej.

Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich uczestników OHP, a na konkurs można zgłaszać prace w kategoriach: fotograficzna, graficzna i plastyczna.

Etapy i terminy:
1. Etap podstawowy w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP – do 6 października 2017 r.
2. Zgłoszenie prac na etap ogólnopolski – do 16 października 2017 r.
3. Ocena prac konkursowych – do 24 października 2017 r.
4. Poinformowanie laureatów i opiekunów – do 27 października 2017 r.
5. Gala Finałowa w Lublinie połączona z wystawą konkursowych prac – 7-9 listopada 2017 r.

Regulamin

Oświadczenie i zgoda