Dziesięć lat hufca w Lublinie

10 lat działalności jako Środowiskowy Hufiec Pracy świętowała 4 października jednostka opiekuńczo-wychowawcza OHP, która ma swoją siedzibę w Centrum Młodzieży „Nie lękajcie się” na Bronowicach w Lublinie.

Przed jubileuszem odbyło się posiedzenie połączonej Wojewódzkiej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie oraz Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. W spotkaniu wzięli udział m.in. Wojewoda Lubelski przewodniczący Rady Programowej OHP Przemysław Czarnek (trzeci od lewej na zdjęciu u góry), Komendant Główny OHP Marek Surmacz (drugi od prawej), jego zastępca Renata Wicha (druga od lewej), Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny Jan Mołodecki, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Kazimierz Stocki, Prezes ZDZ w Lublinie Bogdan Opoń i przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Ochotnicze Hufce Pracy reprezentowali także Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak (na zdjęciu u góry, pierwszy z prawej), jego zastępca Marek Drączkowski (pierwszy z lewej) oraz dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Karol Sudewicz.

Po krótkich wystąpieniach i dyskusji Rada przyjęła dwie uchwały intencyjne: w sprawie wykonania bieżących zadań związanych z rekrutacją uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, osób w wieku 18-25 lat nieuczących się i niepracujących, a także w sprawie współpracy przy realizacji misji Ochotniczych Hufców Pracy na Kresach II Rzeczypospolitej.

Obchody 10 rocznicy funkcjonowania Środowiskowego Hufca Pracy poprzedziła msza św. w intencji pracowników i uczestników OHP odprawiona przez duszpasterza lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Mariana Dumę w kościele Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej 7 w Lublinie.

Druga część jubileuszu odbyła się siedzibie jednostki przy ul. Łabędziej 15. Uroczystość prowadzili Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak i komendant ŚHP Jacek Bury. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili m.in. poseł Sławomir Zawiślak, prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublina Marta Wcisło, asystent posła Krzysztofa Michałkiewicza, a także byli Wojewódzcy Komendanci OHP, przedstawiciele Rady Dzielnicy Bronowice oraz instytucji i organizacji na co dzień współpracujących z OHP w Lublinie. Okolicznościowe listy do jubilatów skierowali także Senator RP Stanisław Gogacz i Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Były prezentacje działań podejmowanych przez hufiec, występy artystyczne, życzenia, gratulacje i podziękowania dla kadry OHP oraz świąteczny tort. Świętowaniu towarzyszyło przedstawienie prac przy porządkowaniu polskich cmentarzy na Wołyniu, a także wielu innych inicjatyw na rzecz dzieci, młodzieży i środowiska lokalnego.

Działania Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie polegają przede wszystkim na wspieraniu procesu wychowawczego uczestników jednostki, którzy mogą kształcić się w wielu atrakcyjnych zawodach. Wszyscy mają podpisane umowy z pracodawcami i jako pracownicy młodociani otrzymują wynagrodzenie za pracę podczas praktyk. Dla młodzieży realizowane są różne programy wychowawcze i projekty współfinansowane ze środków unijnych. Dzieci ze świetlicy środowiskowej biorą udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych, rozwijają swoje zainteresowania, organizowane są różne przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, charytatywne, akcje krwiodawstwa i wydarzenia, które integrują uczestników, pracowników, współpracowników, przyjaciół i mieszkańców dzielnicy. Oferta Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie stanowi jedną z wielu alternatyw pomocy młodym ludziom oraz daje im możliwość aktywnego spędzania czasu i rozwoju.