Znamy Absolwenta Roku OHP 2017

Zdobywcą tytułu Absolwenta Roku OHP 2017 został w kategorii „Gimnazjum” Fabian Kozak z Hufca Pracy w Czarnkowie (Wielkopolska WK), a w kategorii „Nauka zawodu” Patrycja Mazur z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach (Świętokrzyska WK).

Komisja konkursowa, z uwagi na wysokie wyniki kandydatów, postanowiła przyznać również: w kategorii „Gimnazjum” II miejsce Marcie Capiga z Hufca Pracy w Sosnowcu (Śląska WK) oraz III – Danielowi Paniczowi z Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK), a w kategorii „Nauka zawodu” odpowiednio: Annie Piekorz z Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu (Opolska WK) i Kamilowi Kukułce z Hufca Pracy w Krakowie (Małopolska WK).

Ponadto komisja konkursowa przyznała jedno wyróżnienie, które otrzymał Mateusz Milejski z Hufca Pracy w Dzierżoniowie (Dolnośląska WK) za wysokie wyniki edukacyjne oraz szczególne umiejętności i osiągnięcia krajowe i międzynarodowe w zakresie przygotowania zawodowego.

Do konkursu zgłoszono 38 kandydatów, w tym 18 do kategorii na poziomie gimnazjum (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) oraz 20 do kategorii na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, rzemieślniczej nauki zawodu lub form pozaszkolnych (nauka zawodu). Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepszych absolwentów brała pod uwagę wyróżniające wyniki i postępy w procesie edukacyjnym; wyróżniającą frekwencję na zajęciach szkolnych oraz na zajęciach praktycznych; uzyskanie dodatkowych umiejętności wzmacniających przygotowanie zawodowe; aktywność w przedsięwzięciach OHP oraz w przedsięwzięciach zewnętrznych; wyróżniającą postawę i kulturę osobistą uczestnika.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się 11 października podczas Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego Młodzieży OHP w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.