OHP partnerem programu

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Przysługuje nieodpłatnie rodzinom z co najmniej trójką dzieci, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Na jej otrzymanie nie ma wpływu wysokość dochodu na jednego członka w rodzinie. Rodzice otrzymują kartę dożywotnio, a dzieci mogą jej używać do ukończenia 18 lub 25 roku życia w przypadku kontynuacji nauki.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych).

Jednym z partnerów programu Karta Dużej Rodziny są Ochotnicze Hufce Pracy. Posiadacze Karty mają prawo do 10 proc. zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach szkoleniowych OHP na terenie całego kraju, które zapraszają do skorzystania oferty w dowolnym wymiarze czasowym. Hotele znajdują się w różnych miejscach Polski, często bardzo atrakcyjnych, np. w górach, nad morzem, w Bieszczadach, centralnej Polsce. Atutami hoteli są także walory klimatyczne i bogactwo przyrody, która je otacza. To na ogół doskonałe miejsca dla miłośników sportów sezonowych, pieszych wędrówek, wędkarstwa. Oferują pokoje w dobrym standardzie, sympatyczną obsługę, niewysokie ceny, jak również całodzienne, urozmaicone i smaczne wyżywienie dostosowane do indywidualnych życzeń gości. Większość obiektów jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i ma dostęp do bezpłatnego Wi-Fi.

Wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny, w tym m.in. gdzie się zgłosić, komu przysługuje, na jak długo jest wydawana, jakie bonifikaty przysługują jej posiadaczom oraz jak z niej korzystać można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl.