Akcja Aktywizacja – ostatni etap projektu

Projekty „Akcja Aktywizacja – EFS” oraz „Akcja Aktywizacja – YEI”, prowadzone w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, znajdują się obecnie na ostatnim etapie realizacji.

Ich uczestnicy – w wieku 18-24 lat – odbywają staże zawodowe lub, w niektórych województwach, już je ukończyli. Staże były poprzedzone innymi, ważnymi dla rozwoju młodych osób, rodzajami wsparcia: doradztwem zawodowym, szkoleniami m.in. językowymi, komputerowymi, przedsiębiorczości, prawa jazdy czy też kursami zawodowymi pozwalającymi na uzyskanie, podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Na początku projektów doradcy zawodowi i specjaliści ds. rozwoju zawodowego nakreślili dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania, zgodnie z którym była udzielana pomoc. Jedną z jej ciekawszych form stanowiły warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika, czyli nauczenie uczestników właściwego dress code’u, dobrania makijażu i fryzury indywidualnie dla każdej osoby. W ramach tego wsparcia zakupiono dla uczestników również ubrania – o wartości średnio 700 zł dla uczestnika – odpowiednie do zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Po zakończonym pomyślnie kursie zawodowym każdy uczestnik otrzymał jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 zł netto i później – w ciągu trzech miesięcy stażu zawodowego – taką samą kwotę dostawał co miesiąc. Pracodawcom z kolei zrefundowano koszty wyposażenia stanowisk pracy w związku z odbywanymi stażami.

Warto wspomnieć o dodatkowym, bezpłatnym wsparciu uczestników obu projektów. Składały się na nie: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu, dofinansowanie dojazdów na zajęcia, wyżywienie w dniach trwania zajęć przewidzianych w projekcie, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat siedmiu lub osobą zależną.

Staże to ostatni etap zamykający projekt, w którym młodzi ludzie mogą sprawdzić w praktyce umiejętności nabyte podczas kursów zawodowych. Dla wielu z nich to także pierwsze doświadczenie zawodowe. Przed nimi – wejście na rynek pracy. Zdecydowanie łatwiejsze dzięki zdobytym w trakcie projektów kwalifikacjom.

Budżet projektu „Akcja Aktywizacja – EFS” wyniósł 14 586 757,50 zł, a projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” – 24 295 000,00 zł