Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej

28 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu odbyła się Wojewódzka Rada Programowa Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie, na którą przybył Komendant Główny OHP Marek Surmacz.

Przed rozpoczęciem obrad wystąpiła uczestniczka Ośrodka w Iwoniczu Sylwia Widz – laureatka Przeglądu Piosenki Religijnej OHP 2017 w Częstochowie. Następnie kierownik Zespołu ds. szkoleniowo-pedagogicznych Kinga Warchoł podsumowała rok szkoleniowy 2016/2017 w Podkarpackiej Komendzie, a w szczególności omówiła sukcesy uczestników osiągnięte w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i turniejach. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja działalności Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu przez kierownik Małgorzatę Frączek oraz jego współpraca z tamtejszym Zespołem Szkół, o której mówił jego dyrektor Krzysztof Buczek.

Podczas obrad zabrała też głos dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Dankowska, która przedstawiła działania podejmowane przez Wydział Polityki Społecznej Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Z kolei mjr Bożena Ulidowska z Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie omówiła realizację Rządowego Programu „Praca dla więźniów”. Pani major zaproponowała poszerzenie współpracy o spotkania o charakterze wychowawczym podopiecznych OHP z osadzonymi, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia.

Ważnym punktem posiedzenia Rady było podpisanie przez Podkarpacką WK OHP porozumień o współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Państwową Inspekcją Pracy w Rzeszowie.

Spotkanie zakończyła dyskusja na tematy związane z kwestiami wychowawczymi młodzieży. Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch podkreśliła, że należy stawiać młodzieży wymagania, pomagać w odnoszeniu sukcesów oraz pokazywać i doceniać efekty jej pracy. Zaproponowała również powołanie zespołu koordynującego działania rekrutacyjne.

Wojewódzka Rada Programowa uchwaliła jednogłośnie dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła podjęcia działań wspomagających rekrutację młodzieży do jednostek OHP, druga zaś – poparcia współpracy w kwestii wymiany międzynarodowej młodzieży i realizacji projektów systemowych i autorskich.